Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva savetovanja


Email Print

2024


Kompanija Paragraf je 4. jula 2024. godine održala vebinar na temu „Izdavanje elektronskih faktura i evidentiranje PDV obaveze i ispravki PDV u SEF“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Teme vebinara

 

 • Osvrt na pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Predavači:

Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa"Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf organizovala je 24. juna 2024. godine, vebinar na temu "Aktuelnosti u oblasti radnih odnosa kod korisnika javnih sredstava".

Prvi deo vebinara: bio je posvećen aktuelnim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava na godišnji zaposlenih kod korisnika javnih sredstava (državni organi, organi AP i JLS, javne službe i drugi organizacioni oblici u javnom sektoru). Bila su obrađena pitanja koja se odnose na sticanje prava na godišnji odmor, dužinu godišnjeg odmora, određivanje srazmernog dela godišnjeg odmora, kao i pitanja u vezi za pravom na naknadu štete umesto korišćenja godišnjeg odmora.

U drugom delu: vebinara bili su analizirani propisi koji uređuju pojam i status javnog funkcionera, sukob interesa i nespojivost funkcija i ostale lične obaveze javnog funkcionera, kao i radnopravni status javnog funkcionera.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa važećom zakonskom regulativom koja se odnosi na ostvarivanje prava zaposlenih na godišnji odmor.

Na vebinaru je bilo ukazano koja lica, u skladu sa važećim propisima, imaju svojstvo javnog funkcionera, koje su lične obaveze ovih lica u pogledu sukoba interesa i nespojivosti funkcija, kao i kojim propisima i na koji način su uređena prava po osnovu rada javnih funkcionera.

Vebinar je bio namenjen javnim funkcionerima, rukovodiocima, pravnicima i drugim zaposlenima u kadrovskim službama u državnim organima, organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i zaposlenima u javnim službama (visoko obrazovanje, predškolsko, osnovno i srednje).

Teme vebinara:

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Sticanje prava
 • Dužina godišnjeg odmora
 • Srazmerni godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

POLOŽAJ I PRAVA PO OSNOVU RADA JAVNIH FUNKCIONERA

 • Ko su javni funkcioneri
 • Izbor, imenovanje i postavljenje javnog funkcionera
 • Sukob interesa i nespojivost funkcija
 • Radnopravni status javnog funkcionera

Predavači:

 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković - advokat

Kompanija Paragraf je 18. juna 2024. godine održala vebinar na temu „Obaveza vođenja pogonskog knjigovodstva i evidentiranje poslovnih promena u klasi 9“.

Na vebinaru je prezentovan zakonski okvir vođenja pogonskog knjigovodstva, kao i ciljevi obračuna troškova i učinaka.

Bile su prezentovane vrste obračuna troškova: stvarni troškovi, standardni troškovi i standardno-varijabilni troškovi, kroz praktične primere iz prakse.

Na vebinaru ste bili u mogućnosti da razumete i vodite evidenciju pogonskog obračuna kroz primenjivu/izabranu vrstu obračuna troškova na konkretnu proizvodnju u zavisnosti od potreba menadžmenta i njihovih zahteva, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Teme vebinara:

 • Uslovljenost obračuna troškova i učinaka zakonskom regulativom
 • Ciljevi obračuna troškova i učinaka
 • Vrste obračuna troškova i učinaka
 • Knjiženje poslovnih promena u klasi 9

Predavači:

Doc. Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Biljana Mihajlović, viši urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Vesna Ljubičić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je u periodu 11. i 12. juna 2024. godine održala online obuku na temu „Opravdana i neopravdana odsustva sa rada i naknada zarade na teret poslodavca“.

Svako odsustvo zaposlenog mora biti opravdano, rešenjem poslodavca, ako je u pitanju plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili korišćenje godišnjeg i prinudnog odmora, odnosno izveštajem lekara, u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad. Neopravdano odsustvo sa rada predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu, a takođe, ako poslodavac posumnja u opravdanost bolovanja, on može zaposlenog da pošalje na vanrednu lekarsku kontrolu o trošku poslodavca i ukoliko se ustanovi da je bolovanje zloupotrebljeno, zaposleni može dobiti otkaz ugovora o radu. Predmet dvodnevne online obuke će upravo biti opravdana i neopravdana odsustva zaposlenih i posledice neopravdanih odsustava po radnopravni status zaposlenog, sa obračunom naknade zarade na teret poslodavca za vreme ovih odsustava.

I dan obuke

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Odsustvovanje sa rada u dane praznika
 • Odsustvovanje sa rada za vreme vojne vežbe
 • Odsustvovanje sa rada radi odazivanja na poziv državnog organa
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada poslodavca do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog – tzv. "prinudni odmor"
 • Odsustvovanje sa rada za vreme prekida rada zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu
 • Drugi slučajevi odsustava sa rada
 • Naknada zarade na teret poslodavca tokom ovih odsustava

II dan obuke

 • Godišnji odmor
 • Posledice neopravdanog odsustva sa rada u smislu izricanja disciplinske mere ili mere otkaza
 • Zloupotreba prava na bolovanje
 • Postupanje poslodavca u pogledu isplate naknade zarade i uplate doprinosa kada zaposleni ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad ili doznaku

Online obuka je bila namenjena poslodavcima koji se bave radnim odnosima i zaradama, licima koji odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa, licima koja se bave obračunom naknada zarada i podnošenjem poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, HR službama...

Predavači na obuci:

1. Prof. Dr Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu
2. Dr Bojan Božović, sudija Višeg suda u Novom Sadu
3. Ivana Đinović, viši urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu
4. Suzana Kostić, odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

Kompanija Paragraf je 6. juna 2024. godine održala vebinar na temu „Pravilno izdavanje e-faktura i evidentiranje PDV u SEF“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme vebinara:

 • Osvrt na nova pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači: Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf organizovala je 5. juna 2024. godine godine vebinar na temu "Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti".

Vebinar je organizovan povodom primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji je počeo da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine. Svaki poslodavac se nalazi u ulozi rukovaoca, a njegova prava i obaveze u pogledu zaštite podataka o ličnosti razlikuju se spram broja zaposlenih, delatnosti koju obavlja, te vrste podataka o ličnosti koje obrađuje, osnova obrade kao i rokova čuvanja podataka, prenosa podataka u druge države, angažovanja obrađivača itd.

Učesnici vebinara su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, bilo je reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali priliku da postave pitanja predavaču.

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju. Takođe, vebinar je bio namenjen i svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljaju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme vebinara su bile:

 • Koncept i normativa
 • Postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika u Republici Srbiji
 • Razlozi i postupak donošenja novog Zakona, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Video nadzor
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je bio:

Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kompanija Paragraf organizovala je 10, 13. i 14. maja 2024. godine, online obuku na temu “Komplajens u praksi”.

Trodnevna online obuka imala je za cilj da učesnicima približi obaveze privrede propisane relevantnim zakonima, i da pruži (dodatnu) obuku licima zaduženim za praćenje propisa i njihovu primenu u praksi. Osposobljavanje lica zaduženog za komplajens (usklađenost poslovanja) podrazumeva i pripremu tog lica za identifikovanje i prevenciju rizika koji se javljaju u poslovanju privrednog subjekta.

Na obuci je bilo prilike da se informišete o obavezama iz različitih zakona, a za odgovore na Vaša pitanja je bio predviđen poseban segment na kraju predavanja.

Trodnevna online obuka je bila namenjena pre svega, zaposlenima u privrednim subjektima (privredna društva, preduzetnici, ustanove, udruženja, javna preduzeća itd) na poslovima praćenja propisa i usklađivanja poslovanja sa regulativom.

Takođe, obuka je bila namenjena i advokatima, odgovornim licima u privrednim subjektima, zaposlenima na pravnim poslovima i poslovima finansija.

Teme ONLINE obuke:

 • Metodologija - praktični komplajens
 • Zaštita konkurencije
 • Zaštita podataka o ličnosti
 • Zaštita potrošača
 • Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Informaciona bezbednost i digitalizacija
 • Zaštita poslovne tajne
 • Zaštita uzbunjivača

 

Predavači:

 • Sanja Tomić - specijalni savetnik za komplajans i poslove sa inostranstvom, Udruženja banaka Srbije p.u.
 • Jelena Pantelić - Finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal
 • Predrag Ćatić – specijalista za pravne poslove Udruženja banaka Srbije p.u.
 • Maja Dobrić - viši savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije u Komisiji za zaštitu konkurencije
 • Zlatko Petrović – pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Olga Kićanović – direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
 • Nevena Praizović - master pravnik ekonomske analize prava, zaposlena na poziciji Legal Affairs Manager u Ananas E-Commerce doo

 

Kompanija Paragraf je 8. maja 2024. godine održala vebinar na temu „Aktuelna pitanja u vezi sa izdavanjem e-faktura i evidentiranjem PDV u SEF“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme vebinara:

 • Osvrt na nova pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači: Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf organizovala je 26. aprila 2024. godine, vebinar na temu "Nastanak poreske obaveze za PDV i najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV".

Iako u pogledu nastanka poreske obaveze za PDV nije bilo izmena u poslednje vreme, ova tema je svakodnevno aktuelna u praksi i značajna za obveznike, jer neobračunavanje PDV na vreme (u periodu kada je nastala poreska obaveza), može imati dalekosežne posledice za obveznika (u vidu plaćanja kamate i prekršajne, a potencijalno i krivične odgovornosti).

S tim u vezi, u praksi se i dalje javlja veliki broj pitanja u vezi sa ovom temom. Na vebinaru smo na sveobuhvatan način obradili sve slučajeve nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom o PDV i dati odgovore na veliki broj nedoumica koje se javljaju u praksi.

U tom cilju bavili smo se načinom određivanja vremena prometa dobara i usluga (kada se promet smatra izvršenim, tj. koji je to datum prometa), zatim momentom nastanka poreske obaveze po osnovu plaćanja ili naplate avansa i slučajevima u kojima poreska obaveza može nastati i izdavanjem računa, ako obveznik račun izda pre izvršenog prometa i primljenog avansa.

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači su razjasnili nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukazali na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se prevaziđu sporne situacije u praksi.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o elektronskom fakturisanju i propise o PDV.

Teme vebinara:

 • Vreme prometa dobara
 • Vreme prometa usluga
 • Naplata, odnosno plaćanje avansa kao momenat nastanka poreske obaveze
 • Nastanak poreske obaveze izdavanjem računa - slučajevi kada se račun može izdati pre izvršenog prometa i pre naplaćenog avansa

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf je 25. aprila 2024. godine održala vebinar na temu „Nedoumice u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse“.

Posle skoro godinu dana od stupanja na snagu novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje:Zakon) i dalje postoje određene nedoumice u primeni. Na jednodnevnoj edukaciji, a u susret dodeli Nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu "28. april" posebno smo se bazirati na aktuelna pitanja koja su se do sada javila kao sporna u praksi kao što su:

 • da li postoji obaveza poslodavca da osigura zaposleneod povreda na radu i profesionalnih bolesti?
 • kako organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na raduu manje odnosno u visoko rizičnim delatnostima?
 • koje su obaveze poslodavca koji samostalno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?
 • da li postoji mogućnost izmene izvršene kvalifikacije povrede na radu?
 • da li se procena rizika vrši za sva radna mesta?
 • da li postoji obaveza obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom premeštajana druge poslove?
 • kako obezbediti ulaz u gradilišteod pristupa neovlašćenih lica i vozila?
 • koja je odgovornost poslodavca ukoliko zaposleni odbija pregled vida?
 • da li vozačiperiodične lekarske preglede moraju da vrše na godinu dana?
 • da li važi položeni stručni ispit i izdate licencelica koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?
 • koja je sadržina obuke rukovodilaca za bezbedan rad?
 • koji je rok za podnošenje kvartalnih izveštaja Upravi, o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence?

Učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa drugim novitetima u vezi sa primenom zakona u praksi i da razjasne druge nedoumice sa kojima se susreću u radu.

Predavač: Vera Božić Trefalt, stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Kompanija Paragraf organizovala je 24. aprila 2024. godine, vebinar na temu "Stranci u Republici Srbiji: elektronsko podnošenje zahteva za boravak i rad".

Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, donele su jedinstvenu radno boravišnu dozvolu i dodatno pojednostavile postupak zapošljavanja stranaca koji je u potpunosti digitalizovan, jedinstveno upravno mesto je nadležan organ Ministarstva unutrašnjih poslova, koji i donosi krajnju odluku u jedinstvenom postupku, dok je ocena ispunjenosti uslova za zapošljavanje i drugo radno angažovanje stranca u nadležnosti Nacionalne službe za zapošljavanje, kao prethodno pitanje.

Učesnici vebinara saznali su kako se podnosi zahtev za jedinstvenu boravišno radnu dozvolu preko jedinstvenog portala sa aspekta Zakona o strancima.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • zaposli stranca u skladu sa novim propisima;
 • pribavi odgovarajuće boravišne i jedinstvene dozvole za boravak i rad;
 • produži postojeće dozvole;
 • radi na portalu i savlada postupak podnošenja zahteva;
 • u potpunosti otkloni nedoumice vezane za primenu ovih propisa.

Vebinar je bio namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca.

Teme vebinara:

Na našoj jednodnevnoj edukaciji posebno smo se osvrnuli na sledeće teme:

 • Pravni okvir - horizontalna povezanost zakona i podzakonskih akata;
 • Kratak osvrt na vrste boravka stranca u RS;
 • Elektronsko podnošenje zahteva na jedinstvenom Portalu za strance;
 • Podnošenje zahteva za izdavanje vize sa akcentom na pribavljanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza D);
 • Privremeni boravak može biti: odobren privremeni boravak i rad (jedinstvena dozvola) ili odobren privremeni boravak;
 • Podnošenje zahteva za odobrenje boravka po kome se može izdati Dozvola za privremeni boravak i rad - jedinstvena dozvola i za koji osnov i razloge boravka se izdaje ova dozvola;
 • Zahtev može podneti lično stranac ili poslodavac u ime stranca pojedinačno ili grupno, odnosno lice koje on ovlasti;
 • Elektronsko popunjavanje onlajn forme zahteva na jedinstvenom portalu i elektronsko sanduče (e Sanduče);
 • Kako podneti uredan zahtev, način na koji se plaća republička administrativna taksa, blagovremenost podnetog zahteva;
 • Podnošenje zahteva za Dozvolu za privremeni boravak koji se može podneti lično kod nadležnog organa ili elektronski na portalu, za koji osnov i razloge boravka se izdaje ova dozvola;
 • Kada stranac na odobrenom privremenom boravku ima pravo na rad, bez izdavanja jedinstvene dozvole;
 • Pored stranca na odobrenom privremenom boravku, koji još stranac ima pravo na rad, bez izdavanje jedinstvene dozvole;
 • Biometrijski dokumenat - značaj i prednosti izdavanja dozvole za boravak u obliku ID kartice;
 • Stalno nastanjenje stranca - olakšani uslovi za sticanje stalnog nastanjenja;
 • Pravni položaj stranca koji u Republici Srbiji boravi po osnovu sporazuma "Open Balkan"

Predavač:

 • Radojka Krsmanović - diplomirani pravnik, šef Odseka za privremeni boravak i stalno nastanjenje u Upravi granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kompanija Paragraf je 23. aprila 2024. godine održala vebinara na temu „Čuvanje elektronskih dokumenata i predaja prepisa arhivske knjige“.

Na vebinaru se govorilo o pouzdanom elektronskom čuvanju i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje kao i o obavezi predaje prepisa arhivske knjige. Učesnici su saznali koje dokumente je potrebno čuvati u elektronskom obliku i koji su uslovi koje je potrebno da se ispune za zakonito čuvanje elekronskih dokumenata.

Podsetili smo se kako se vodi arhivska knjiga sa ciljem pravovremenog izvršenja obaveze podnošenja prepisa, za šta je Zakonom o arhivskoj građi I arhivskoj delatnosti propisan rok koji ističe 30. aprila.

Teme vebinara:

 • Zaštita arhivske građe u elektronskom obliku
 • Elektronski dokument (punovažnost, original i kopija)
 • Obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Podnošenje prepisa arhivske knjige
 • Liste kategorija dokumentarnog materijala i katalog postupaka
 • Uništavanje dokumenatarnog materijala kome je istekao rok čuvanja

Predavači:

Milena Popović Subić, arhivska savetnica, Arhiv Vojvodine i Dragana Tošić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Pravo u privredi i pravosuđu“

Kompanija Paragraf je u periodu 16-17. aprila održala obuku na temu „Odobravanje i sprovođenje posebnih carinskih postupaka“.Imajući u vidu značajne novine koje je doneo novi Carinski zakon i podzakonski propisi, polaznici će imali mogućnost da saznaju šta je novo u sprovođenju postupaka privremenog uvoza, carinskog skladištenja, privremenog smeštaja, kao i sa sprovođenjem postupaka u slobodnoj zoni. Predavač će ukazati na praktičnu primenu propisa, a polaznici su imali mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja.

Teme online obuke:

Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za posebne carinske postupke:

 • Način podnošenja zahteva za primenu posebnih postupaka
 • Uslovi za izdavanje odobrenja
 • Vođenje evidencije
 • Prilaganje obezbeđenja u posebnim postupcima
 • Postupak donošenja odobrenja

Postupak privremenog uvoza:

 • Privremeni uvoz sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 • Privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 • Okončanje postupka privremenog uvoza
 • Obračun uvoznih dažbina

Postupak carinskog skladištenja:

 • Vrste i tipovi carinskih skladišta
 • Odgovornost nosioca odobrenja ili postupka
 • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja
 • Uobičajeni oblici postupanja
 • Privremeno iznošenje robe
 • Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja

Privremeni smeštaj robe:

 • Prostori za privremeni smeštaj
 • Podnošenje i popunjavanje deklaracije za privremeni smeštaj
 • Rok privremenog smeštaja
 • Postupanje sa robom u privremenom smeštaju

Poslovanje u slobodnim zonama:

 • Slobodne zone i carinski nadzor
 • Korisnici slobodne zone
 • Odobravanje evidencije o robi u slobodnoj zoni
 • Unos i smeštaj robe u slobodnu zonu
 • Postupanje sa stranom robom u slobodnoj zoni
 • Iznošenje robe iz slobodne zone
 • Carinski dug u vezi sa robom u slobodnoj zoni

Predavač: Dragan Simić, specijalni savetnik za carinska pitanja

Kompanija Paragraf je u periodu 9-10. aprila održala online obuku „Sprovođenje postupaka nabavki, rad na portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima“.

Programom obuke su bile obuhvaćene najvažnije faze u postupku (javne) nabavke, najvažnije novine koje su doneli Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) i podzakonski akti, u pogledu sastava komisija i statusa lica koja obavljaju poslove (javnih) nabavki, obaveza i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke, novom načinu izveštavanja na Portalu javnih nabavki i dr.

Bila su obrađena i pitanja oblikovanja nabavki, istovrsnosti nabavki, vođenja dokumentacije koja će biti predmet provere u okviru nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, specifičnosti formulisanja zahteva naručioca u pogledu ekoloških aspekata, najvažnije dileme u praksi u postupku stručne ocene ponuda i sl.

Jedan deo obuke bio je posvećen praktičnim uputstvima za rad na Portalu javnih nabavki.

Deo obuke bio je posvećen i pojašnjenjima u vezi sa postupanjem naručioca povodom zahteva za zaštitu prava ponuđača, kaznenim odredbama i aktuelnim stavovima u praksi.

Teme:

Pokretanje i vođenje postupaka

• Računanje rokova i dokumentacija u postupku

• Obaveze u pogledu izveštavanja o nabavkama i kontrole izvršenja ugovora

Postupanje u postupku zaštite prava ponuđača i aktuelnosti iz prakse nadležnih organa

Predavači:

Branimir Blagojević, advokat i Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 8. aprila 2024. godine održala vebinar na temu „Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme vebinara:

 • Osvrt na nova pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači: Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 21. marta 2024. godine održala vebinar na temu „Obaveza vođenja arhivske knjige i elektronsko arhiviranje “.

Vebinar je imao za cilj da učesnicima približi obavezu čuvanja i zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i obavezu vođenja arhvske knjige u elektronskom obliku.

Teme vebinara:

 • Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Korišćenje softverskog rešenja eArhiv u funkciji čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Obaveza vođenja arhivske knjige
 • Obrazac arhivske knjige i elektronski format
 • Razlikovanje arhivske knjige i liste kategorija
 • Predaja prepisa arhivske knjige

Vebinar je bio namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Predavači:

Svetlana Jovanović, viša savetnica u Jedinici za implementaciju strateških projekata, elektronskih servisa i razvoja eUprave u Kabinetu predsednice Vlade, Dragana Tošić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Pravo u privredi i pravosuđu“

Kompanija Paragraf održala je 20. marta 2024. godine vebinar na temu „Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja“. Učesnici vebinara su se upoznali sa novinama u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa odredbama Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Teme vebinara:

 • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
 • Uslovi za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja
 • Vođenje evidencije
 • Polaganje obezbeđenja
 • Normativ proizvodnje
 • Okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
 • Obračun iznosa uvoznih dažbina

Imajući u vidu značajne novine koje je doneo novi Carinski zakon i podzakonski propisi, polaznici su imali mogućnost da saznaju šta je novo u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja i prilagode svoje poslovanje. Predavač je ukazao na praktičnu primenu propisa, a polaznici su imali mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja.

Predavač: Dragan Simić, specijalni savetnik za carinska pitanja

Kompanija Paragraf je 19. marta 2024. godine održala vebinar na temu „Novi pravilnici o ocenjivanju, odgovornosti i bezbednosti dece i učenika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“

Prvi deo vebinara bio je posvećen prikazu novina u novodonetim podzakonskim aktima kojima se bliže uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, sa akcentom na obaveze škola u proceni stečenih nivoa ostvarenosti standarda postignuća ocenjivanja iz predmeta i vladanja, a u najboljem interesu učenika.

U drugom delu vebinara bile su predstavljene novine i odredbe pravilnika kojim se uređuje obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja slovi, način, sadržaj, dužina, mesto i vreme obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje društveno-korisnog rada, kao i novine koje donosi novi Protokol o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Teme vebinara:

OCENJIVANJE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PREMA NOVIM PODZAKONSKIM AKTIMA

 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

OBAVLJANJE DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA

 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

POSTUPANJE USTANOVE U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE

 • Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)

Predavači:

Slobodanka Popić, rukovodilac grupe za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju, Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor

Kompanija Paragraf je 18. marta 2024. godine održala vebinar na temu“Zaštita konkurencije“.

Vebinar je imao za cilj da učesnicima približi obaveze propisane Zakonom o zaštiti konkurencije i podzakonskim aktima koje uređuju oblast zaštite konkurencije.

Teme vebinara:

 • Usklađenost poslovanja privrednih subjekata sa Zakonom o zaštiti konkurencije
 • Zloupotreba dominantnog položaja
 • Zabrana restriktivnih sporazuma
 • Nenajavljeni uviđaj Komisije za zaštitu konkurencije
 • Koncentracije

Vebinar je bio namenjen, pre svega, pravnicima i ekonomistima zaposlenim u privrednim društvima na poslovima praćenja propisa i usklađivanja poslovanja sa regulativom. Takođe, vebinar je bio namenjen i advokatima, odgovornim licima u privrednim subjektima, zaposlenima na poslovima finansija, ali i drugim licima u društvu na čije obavljanje posla utiče pravo konkurencije.

Predavači:

Bojana Miljanović Hussey, advokat/partner u saradnji sa Karanovic & Partners, Bojan Vučković, advokat/partner u saradnji sa Karanovic & Partners, Mile Orlović, glavni i odgovrni urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu

Kompanija Paragraf održala je 15. marta 2024. godine, vebinar sa temom "Finansijsko poslovanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u aplikaciji IFISuP i sistemu SPIRI".

Na vebinaru je prezentovana celina poslovanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u aplikaciji IFISuP i Sistemu SPIRI, prikazan je ceo proces rada - od faze planiranja, preko faze izvršenja budžeta i na kraju poseban deo bio je posvećen fazi finansijskog izveštavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Poseban akcenat je bio na preuzimanju obaveza i izvršenju plaćanja, gde su praktično prikazani moduli koji se odnose na aproprijacije i kvote, kao i na njihovo izvršavanje i prikazane sve predradnje i neophodni element modula, kako bi učesnicima bilo olakšano programsko planiranje, njegovo praćenje i izvršavanje.

Predavači na vebinaru bili su:

 • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete,
 • Dejan Simonić, savetnik za finansijsko materijalne poslove u Ministarstvu prosvete.

Teme vebinara su bile sledeće:

IFISuP - Integrisani finansijski informacioni sistem u prosveti

 • Pripremne aktivnosti u procesu donošenja zakona o budžetu (unos predloga budžeta, kontrola, korekcija i konsolidacija)
 • Struktura i osnovni elementi programskog budžeta
 • Donošenje Finansijskog plana MP, Raspodela sredstava IBK MP
 • Izveštaji u sistemu IFISuP
 • Izmene FP - Zahtev za promenu aproprijacija
 • Praćenje statusa zahteva
 • Veza aplikativnog softvera IFISuP i sistema SPIRI - Konsolidacija zahteva IBK za promenu aproprijacija i kreiranje zahteva u sistemu SPIRI

Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI)

 • Uvod i osnovni pojmovi
 • Novine u poslovanju prelaskom na sistem SPIRI
 • Evidencioni računi
 • Finansijsko planiranje - Ciklus plan
 • Izvršenje budžeta
 • Zahtev za promenu kvota
 • Izmene finansijskog plana i aproprijacija primenom aplikacije IFISuP
 • Saveti i smernice za uspešno poslovanje prelaskom na novi računovodstveni sistem

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je 12. marta 2024. godine održala vebinar na temu „Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme vebinara:

 • Osvrt na nova pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači: Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 4. marta 2024. godine održala vebinar na temu „Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige“.

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2024. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 1.4.2024. godine.

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila.

Teme vebinara:

 • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Nastanak i prestanak poreske obaveze
 • Osnovica poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
 • Poreska oslobođenja koja se u praksi najčešće primenjuju
 • Vrste promena na nepokretnosti u toku godine zbog kojih se podnosi "nova" prijava
 • Rokovi za plaćanje poreza
 • Popunjavanje poreske prijave i pratećih obrazaca (PPI1, Prilog 1 sa podrpilogom, Prilog 2)

Predavač: Ljiljana Petrović , viši savetnik – rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija

Kompanija Paragraf je 1. marta 2024. godine održala vebinar na temu „Novine i aktuelnosti u oblasti katastra nepokretnosti i infrastrukture“.

Polaznicima su bile predočene odredbe nove Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti,

Takođe, učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju i sa drugim aktuelnostima u oblasti katastra nepokretnosti i vodova, kao što su postupci promene vrste zemljišta, odnosno katastarske kulture i klase, kao i sa načinom upisa podataka o posebnim delovima objekta i procedurom ispravljanja grešaka nastalih u postupku upisa u katastar.

 

TEME VEBINARA
NOVINE I AKTUELNOSTI U OBLASTI KATASTARA NEPOKRETNOSTI I INFRASTRUKTURE

 • Početak primene Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti,
 • Promena vrste zemljišta
 • Promena katastarske kulture i klase
 • Upis podataka o posebnim delovima objekta
 • Ispravljanje grešaka - vrste i razlike u odnosu na postupak upisa

 

Predavač: Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

 

Kompanija Paragraf organizovala je 22, 23. i 27. februara 2024. godine „Obuku za sastavljanje poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama“.

Obuka je podrazumevala analizu i instruktivna objašnjenja svih najbitnijih pravila vezanih za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (sastavljanje poreskog bilansa), uključujući i pravila vezana za transferne cene i sastavljanje izveštaja o transfernim cenama.

Nakon završene obuke učesnici su u velikoj meri postali samostalni u poslovima sastavljanja poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama.

Obuka je bila namenjena računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja učestvuju u sastavljanju poreskog bilansa i/ili izveštaja o transfernim cenama.

Teme online obuke:

I dan:

 • Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu
 • Obračun poreske amortizacije

II dan:

 • Otpis i ispravka vrednosti potraživanja
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih perioda
 • Poreski podsticaj po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (član 50a)
 • Otklanjanje dvostrukog oporezivanja po osnovu dobiti ostvarene u inostranstvu

III dan (Transferne cene):

 • Utvrđivanje povezanosti (član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)
 • Poreske posledice povezanosti iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Mogućnost dostavljanja izveštaja u skraćenom obliku
 • Odobravanje zajmova, odnosno kredita između povezanih lica (pravila o utanjenoj kapitalizaciji
 • Sadržaj izveštaja o transfernim cenama u punom obimu
 • Metode za utvrđivanje cene "van dohvata ruke":
  • metoda uporedive cene
  • metoda cene koštanja
  • metoda preprodajne cene
  • metoda transakcione neto marže
  • metoda podele dobiti
  • alternativne metode

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
 • Tijana Smiljanić - odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

Kompanija Paragraf organizovala je 20. februara 2024. godine, vebinar na temu "Praktični primeri elektronskog arhiviranja - korak po korak".

Vebinar je imao za cilj da učesnicima približi obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021, 94/2022 i 116/2023).

Imali ste priliku da se na vebinaru informišete o obavezama iz Uredbe, a za odgovore na Vaša pitanja, predviđen je bio poseban segment na kraju predavanja.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Teme vebinara:

 • Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Korišćenje softverskog rešenja eArhiv u funkciji čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Elektronski dokument (punovažnost, original i kopija)
 • Formati dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

Predavači:

 • Svetlana Jovanović - viša savetnica u Jedinici za implementaciju strateških projekata, elektronskih servisa i razvoja eUprave u Kabinetu predsednice Vlade
 • Dragana Tošić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"

Kompanija Paragraf je 13. februara 2024. godine održala vebinar na temu „Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV“

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme vebinara:

 • Osvrt na nova pravila u vezi sa evidentiranjem PDV u 2024. godini
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Kada postoji obaveza evidentiranja PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju i u kom delu Zbirne evidencije
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza
 • Korigovanje evidentiranog PDV u SEF kada se izda elektronska faktura sa PDV ili dođe do druge promene koja utiče na evidentiranje
 • Nekoliko primera za razumevanje principa datih kroz prezentaciju

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači: Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 7. i 8. februara održala „Online obuku za sastavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godine i uticaj izabranog modela vrednovanja bilansnih pozicija na rezultat“

Obuka se sastojala iz dva dela.

Prvi deo obuke se odnosio na to kako privredni subjekt da izabere adekvatnu računovodstvenu politiku u pogledu mogućih načina vrednovanja bilansnih pozicija i kako izabrani model vrednovanja određene pozicije u finansijskim izveštajima utiče na rezultat perioda. Takođe je bilo predočeno obveznicima revizije, na koji način pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za revizora, kako bi sam proces revizije tekao što jednostavnije i svrsishodnije.

Drugi deo obuke podrazumevao je analizu i instruktivna objašnjenja kroz primere iz prakse svih najbitnijih pravila vezanih za sastavljanje obazaca finansijskih izveštaja i njihovog dostavljanja APR-u, radi obrade i javnog objavljivanja, uključujući i pripremu Napomena uz finansijske izveštaje sa modelima istih.

Teme online obuke:

I dan:

 • Vrednovanje dugoročne imovine i uticaj na rezultat
 • Vrednovanje kratkoročne/obrtne imovine i uticaj na rezultat
 • Vrednovanje obaveza (dugoročnih i kratkoročnih) i uticaj na rezultat
 • Instrukcije u vezi sa pripremom dokumentacije za revizora

II dan:

 • Obveznici i obim sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Sastavljanje obrazaca Bilans stanja, Bilans uspeha i Izveštaja o ostalom rezultatu za privredna društva,zadruge i preduzetnike;
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje;
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj za privredna društva,zadruge i preduzetnike;
 • Dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja APR-u radi obrade i javnog objavljivanja

Obuka je bila namenjena računovođama i pružaocima računovodstvenih usluga, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja učestvuju u sastavljanju finansijskih izveštaja.

Predavači:

Prof. Dr Marina Protić, ovlašćeni eksterni i interni revizor

Vesna Ljubičić, Odgovorni urednik časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf održala je 6. februara 2024. godine vebinar sa temom "Izrada finansijskih izveštaja za 2023. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Učesnicima vebinara prezentovane su sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja, rokovi, kao i način utvrđivanja poreza na dobit. Na vebinaru je bilo reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanim od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici su upoznati i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih primanja u 2024. godini, novim usklađenim neoporezivim iznosima koji su u primeni od 1. februara 2024. godine, kao i sa ostalim aktuelnostima u poslovanju javnog sektora.

Predavači na vebinaru bile su:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Ana Kuzmanović, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Teme vebinara bile su sledeće:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2023. GODINU

 • Pripremne radnje
 • Utvrđivanje budžetskog rezultata i završna knjiženja
 • Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2024. godinu

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA I OOSO

Specifičnosti finansijskih izveštaja zdravstvenih ustanova

 • Usaglašavanje evidencija sa RFZO i poslovi koji prethode izradi godišnjih finansijskih izveštaja
 • Konačan obračun troškova za 2023. godinu

Finansijski izveštaji direktnih budžetskih korisnika i izveštaja o izvršenju finansijskog plana OOSO

 • Finansijski izveštaji direktnih budžetskih korisnika
 • Izveštaj o učinku programa
 • Sadržaj završnog računa OOSO

Konsolidacija finansijskih izveštaja

 • Pojam konsolidacije
 • Sprovođenje konsolidacije i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja/izveštaja o izvršenju finansijskog plana

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

Utvrđivanje poreza na dobit za 2023. godinu

 • Utvrđivanje poreza na dobit
 • Popunjavanje i predaja poreskog bilansa i poreske prijave

Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini

 • Predmet i sadržina evidencije
 • Dostavljanje obrazaca

Novine i aktuelnosti u sistemu obračuna ličnih primanja u javnom sektoru

 • Nove osnovice za zaposlene u javnom sektoru
 • Novi parametri za obračun plata u 2024. godini
 • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana

Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija

Kompanija Paragraf održala je 24. januara 2024. godine tradicionalan vebinar na temu „Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja za 2023. godinu, sastavljanje poreskog bilansa i predaja poreske prijave i poreskog bilansa za 2023. godinu“

Teme vebinara:

Vrednovanje pozicija FI za 2023. godinu u skladu sa:

 • MRS/MSFI
 • MSFI za MSP
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

Sastavljanje i dostavljanje FI za 2023. godinu

 • Obveznici poreza na dobit pravnih lica
 • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa – uvodne napomene
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu
 • Amortizacija koja se priznaje za poreske svrhe
 • Uslovi za priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih perioda
 • Poreski podsticaji
 • Transferne cene – opšte napomene
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na dobit za nedobitne organizacije
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti za preduzetnike

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, finansijskim direktorima, preduzetnicima, kao i svim drugim licima koja primenjuju propise vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika.

Predavači:

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Dr Marina Protić, ovlašćeni revizor

Vesna Ljubičić, odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf organizovala je 23. januara 2024. godine, vebinar na temu "Novine u oblasti elektronskog arhiviranja".

Vebinar je imao za cilj da učesnicima približi obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021, 94/2022 i 116/2023).

Učesnici su imali priliku da se informišu o obavezama iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Teme vebinara:

 • Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Korišćenje softverskog rešenja eArhiv u funkciji čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Elektronski dokument (punovažnost, original i kopija)
 • Formati dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje

Predavač:

 • Dragana Tošić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Pravo u privredi i pravosuđu"

Kompanija Paragraf je 19. januara 2024. godine održala vebinar „Obaveza objavljivanja informatora o radu i prekršajna odgovornost organa javne vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“

Na vebinaru su posebno bila obrađena pitanja u vezi sa obavezom objavljivanja informatora o radu, koje su organi javne vlasti u obavezi da izrade u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti koje je izdao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pored toga, učesnicima su prezentovane obaveze predviđene Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje propisuju, pored ostalog, proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka. Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti su se upoznali sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba. Zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba istog. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po Zakonu, o čemu će na vebinaru posebno biti reči.

Na vebinaru su učesnici imali priliku i da se upoznaju sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Teme vebinara:

POSTUPAK PRED ORGANOM VLASTI, POSTUPAK PRED POVERENIKOM I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

 • Novine u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Pojam informacije od javnog značaja
 • Pojam organa javne vlasti
 • Postupanje organa vlasti po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
 • Postupak pred Poverenikom - pravo na žalbu i prekršajna odgovornost
 • Obaveza objavljivanja i ažuriranja Informatora o radu organa javne vlasti i prekršajna odgovornost
 • Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu
 • Informator o radu na jezicima nacionalnih manjina
 • Dostavljanje godišnjih izveštaja Povereniku i prekršajna odgovornost
 • Portal za dostavljanje godišnjih izveštaja
 • Kaznene odredbe

Predavač:

Mirela Zozi Jeković, šef odseka za izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Kompanija Paragraf je 17. januara 2024. godine održala vebinar na temu „Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF“

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Takođe, deo vebinara bio je posvećen novinama koje donose izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Predavači su u prvoj fazi vebinara odgovarali na izabrana pitanja učesnika koja su pristigla pre početka Osvrt na izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju.

Teme:

 • Odgovori na pitanja učesnika koja su pristigla pre početka i tokom vebinara
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje PDV u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju kroz praktične primere
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura do roka za podnošenje prijave
 • Ispravka grešaka u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa"Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 16. januara odražala vebinar „Sprovođenje postupaka nabavki i izveštavanje na portalu javnih nabavki prema novim propisima“

Na vebinaru su bile prikazane najvažnije novine koje su doneli Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) i podzakonski akti, u pogledu sastava komisija i statusa lica koja obavljaju poslove (javnih) nabavki, obaveza i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke, novom načinu izveštavanja na Portalu javnih nabavki i dr.

Obrađena su i pitanja obnove registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, kao i dokumentacije koja će biti predmet provere u okviru nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama.

Deo vebinara bio je posvećen i pojašnjenjima u vezi sa pokretanjem i vođenjem postupaka (javnih) nabavki za narednu godinu i načinom rada na Portalu javnih nabavki za naručioce i subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku.

Predavači:

 • Branimir Blagojević, advokat
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Teme:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i podzakonski akti
 • Pokretanje i vođenje postupaka
 • Formiranje komisije i status lica koja rade poslove javnih nabavki
 • Nove obaveze u pogledu izveštavanja o nabavkama i kontrole izvršenja ugovora
 • Aktuelnosti iz prakse nadležnih organa

2023


Kompanija Paragraf organizovala je 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu "Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti".

Pojam, značenje i mere politike za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i način izveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti uređena su odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je stupio na snagu sredinom 2021. godine, a čije pojedine odredbe počinju sa primenom u toku 2024. godine.

Kako se bliži kraj godine, sa ciljem blagovremenog pripremanja i podnošenja godišnjih planova i programa rada, te Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti, Plana mera za otklanjanje i ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i Izveštaja o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova pozvali smo poslodavce iz javnog i privatnog sektora da otklone sve svoje nedoumice kako bi uredno ispunili obavezu donošenja do 31.12.2023. godine, te podnošenja navedenih akata nadležnom Ministarstvu u zakonskom roku - do 15. januara 2024. godine.

Na vebinaru, pored obaveza koje se odnose na podnošenje navedenih akata, posebna pažnja bila je posvećena i odredbama Zakona koje:

 • uređuju rokove kako bi poslodavci blagovremeno postupili po njima;
 • uređuju korišćenje rodno senzitivnog jezika sa obavezom primene od 21.5.2024. godine;
 • počinju da se primenjuju od 1.1.2024. godine a tiču se:
  • obaveze pojedinih organa javne vlasti o godišnjem objavljivanju administrativnih podataka o neplaćenom kućnom radu, radi statističkog objavljivanja u cilju utvrđivanja njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu;
  • specijalizovanih usluga podrške - besplatnih nacionalnih sos telefona za devojke i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja;
  • obezbeđivanje finansijskih sredstava za siguran smeštaj ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama i prihvatilištima;
  • dostavljanja izveštaja republičkom organu nadležnom za poslove statistike radi redovnog godišnjeg statističkog praćenja i objavljivanja.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik je usavršio svoja znanja i bio osposobljen da:

 • blagovremeno ispuni obavezu podnošenja Plana mera za otklanjanje i ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i Izveštaja o njegovom sprovođenju;
 • u zakonom propisanim rokovima uredi svoje poslovanje i normativu u skladu sa propisanim obavezama;
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama;
 • utvrdi i primeni adekvatne mere politika za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u svom radnom okruženju.

Vebinar je bio namenjen svim poslodavcima iz javnog i privatnog sektora, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim subjektima koji se bave izradom opštih akata za sopstvene ili potrebe drugih pravnih lica, a sa ciljem pravilne upotrebe rodno senzitivnog jezika i rešavanjem nedoumica u vezi sa primenom mera politika za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Teme vebinara:

 1. Obaveze subjekata u odnosu na broj zaposlenih i radno angažovanih lica;
 2. Bitni datumi/rokovi za izvršenje zakonskih obaveza subjekata u javnom i privatnom sektoru;
 3. Donošenje Planova upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti;
 4. Izveštavanje o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova;
 5. Početak primene pojedinih odredaba Zakona o rodnoj ravnopravnosti u 2024. godini (neplaćeni kućni rad, SOS telefon, izveštavanje Republičkom zavodu za statistiku i upotreba rodno osetljivog jezika);
 6. Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica.

Predavač:

 • dr Biljana Stojković - Viša savetnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, rukovoditeljka Grupe za unapređenje rodne ravnopravnosti

Kompanija Paragraf organizovala je 22. decembra 2023. godine, vebinar na temu "Postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju i arhiviranju".

Pregled najavljenih izmena Uredbe o o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021 i 94/2022) donosi nove obaveze za stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Na savetovanju je bilo reči o novom sistemu e-Arhiv, kao i o pouzdanom elektronskom čuvanju i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje. Saznali ste koje dokumente je potrebno čuvati u elektronskom obliku i koji su uslovi koje je potrebno da ispunite za zakonito čuvanje elekronskih dokumenata.

Učesnici su imali priliku da čuju koje su obaveze privatnog i javnog sektora propisane Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku, te da se blagovremeno pripreme da na zakonit način vrše čuvanje elektronskih dokumenata.

Svi učesnici su mogli da preuzmu prezentacije predavača, kao i da postavljaju pitanja tokom vebinara.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, računovođama, predstavnicima sektora ljudskih resursa, advokatima, zaposlenima u arhivama državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave kao i ustanova, javnih preduzeća i imalaca javnih ovlašćenja.

Teme vebinara:

 • Obaveze iz Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Podnošenje prepisa arhivske knjige
 • Čuvanje digitalizovanog dokumentarnog mateijala
 • Korišćenje softverskog rešenja ePisarnica
 • Korišćenje softverskog rešenja eArhiv u funkciji čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Elektronska identifikacija i elektronsko upravno postupanje
 • Elektronski dokument (punovažnost, original i kopija)
 • Kvalifikovane usluge od poverenja u elektronskom poslovanju
 • Priprema elektronskih dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje
 • Formati dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • Procedure i postupci za pouzdano elektronsko čuvanje

Predavači:

 • Svetlana Jovanović - viša savetnica, Jedinica za implementaciju strateških projekata, elektronskih servisa i razvoj eUprave, Kabinetu predsednice Vlade
 • Milena Popović Subić - arhivska savetnica, Arhivu Vojvodine
 • Milan Vojvodić - master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

Kompanija Paragraf organizovala je 21. decembra 2023. godine, vebinar na temu "Obračun poreske amortizacije i priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja".

Počev od 2019. godine od kada se primenjuju nova pravila za obračun poreske amortizacije za stalna sredstva stečena od 1. januara 2019. godine, pri čemu se još uvek paralelno primenjuju i stara pravila za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine, postoji dosta nedoumica u praktičnoj primeni ovih pravila i načinu obračuna i priznavanja poreske amortizacije.

S tim u vezi, a kako je ova tema aktuelna krajem jedne i početkom druge poslovne godine, na vebinaru smo detaljno govorili o obračunu poreske amortizacije i po "novim" i po starim pravilima. Pored toga, osvrnuli smo se i na pojedina specifična pitanja iz prakse i stavove Ministarstva finansija date na ovu temu.

Otpis i ispravka potraživanja su takođe aktuelne teme u ovom periodu, u vezi sa kojima, tradicionalno, imamo dosta pitanja pretplatnika. S tim u vezi, na vebinaru smo se podsetili opštih pravila u vezi sa priznavanjem rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja i osvrnuli se na pojedina specifična pitanja iz prakse.

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači su razjasnili nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukazali na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se u prevaziđu sporne situacije u praksi.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja učestvuju u sastavljanju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa i poreske prijave.

Teme vebinara:

 • Obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena počev od 1. januara 2019. godine
 • Obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena zaključno sa 31.12.2018. godine
 • Priznavanje rashoda po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja (direktan otpis)
 • Priznavanje rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja (indirektan otpis)

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf organizovala je, 15. decembra 2023. godine, vebinar na temu "Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti".

Vebinar je organizovan povodom primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji je počeo da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine. Svaki poslodavac se nalazi u ulozi rukovaoca, a njegova prava i obaveze u pogledu zaštite podataka o ličnosti razlikuju se spram broja zaposlenih, delatnosti koju obavlja, te vrste podataka o ličnosti koje obrađuje, osnova obrade kao i rokova čuvanja podataka, prenosa podataka u druge države, angažovanja obrađivača itd.

Učesnici vebinara su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, bilo je reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali priliku da postave pitanja predavaču.

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju. Takođe, vebinar je bio namenjen i svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljaju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme vebinara su bile:

 • Koncept i normativa
 • Postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika u Republici Srbiji
 • Razlozi i postupak donošenja novog Zakona, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Video nadzor
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je bio:

Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kompanija Paragraf je 5. decembra održala vebinar na temu“ Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa“.

Vebinar se sastojao iz dve celine:

Prvi deo predavanja se odnosio na primenu Carinske tarife za 2024. godinu; ukazivanje na novine u oblasti preferencijalnih pravila o poreklu u 2024. godini, kao i uslove za sprovođenje postupka privremenog uvoza,

Drugi deo predavanja se odnosio na devizno poslovanje, odnosno obaveze rezidenata u vezi sa direktnim investicijama.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE I OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CARINSKIH DAŽBINA U 2024. GODINI:

 • Kombinovana tarifa Evropske unije za 2024. godinu
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu
 • Novine u preferencijalnoj trgovini u 2024. godini
 • Sezonske stope carine i posebne dažbine
 • Smanjenje carinskih dažbina / izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini

NOVINE U OBLASTI PREFERENCIJALNIH PRAVILA O POREKLU U 2024. GODINI - PREGLED PRAVILA O POREKLU ROBE U SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI SA KINOM:

 • Kriterijumi za utvrdjivanje porekla robe
 • Procedure za primenu

POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA:

 • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
 • Uslovi za odobravanje postupka privremenog uvoza
 • Polaganje obezbeđenja
 • Rok za okončanje postupka
 • Privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 • Okončanje postupka privremenog uvoza

DIREKTNE INVESTICIJE

 • Institut ulaganja kroz propise o ulaganju, spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju;
 • Obuhvat direktnih investicija u obavljanju deviznih poslova;
 • Dopunska uplata stranog osnivača;
 • Transfer dobiti ostvarene direktnom investicijom;
 • Izveštavanje o direktnim investicijama i posledice propuštanja obaveze

Predavači:

Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Tatjana stanić, viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Dragan Simić, specijalni savetnik za carinska pitanja

Kompanija Paragraf organizovala je, 11. decembra 2023. godine, vebinar na temu "Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF".

Cilj je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Predavači su posebnu pažnju posvetili pitanjima učesnika koja su pristigla pre početka, ali i tokom vebinara.

Kroz primere iz prakse predavači su tumačili obaveze koje korisnici SEF imaju na osnovu Zakona i Pravilnika o elektronskom fakturisanju, i razrešili brojne dileme u vezi sa pravilnim evidentiranjem PDV u SEF.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju koriste sistem elektronskog fakturisanja (SEF).

Predavači, Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, govorili su o sledećim temama:

 • Novine Osvrt na izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV - osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje PDV u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju kroz praktične primere
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura do roka za podnošenje prijave
 • Ispravka grešaka u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Pojedinačna evidencija - šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija - šta se evidentira u zbirnu evidenciju

Kompanija Paragraf je 6.12.2023. godine održala vebinar“ U susret novim obavezama elektronskog arhiviranja od 1.1.2024.“ Početak primene Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021 i 94/2022) donosi nove obaveze za stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Na vebinaru je bilo reči o novom sistemu e-Arhiv, kao i o pouzdanom elektronskom čuvanju i formatima dokumenata koji su pogodni za dugotrajno čuvanje. Učesnici su mogli dasaznaju koje dokumente je potrebno čuvati u elektronskom obliku i koji su uslovi koje je potrebno da ispune za zakonito čuvanje elektronskih dokumenata.

Teme vebinara:

Predavači:

Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, rukovodilac Arhiva u Agenciji za privredne registre i Milan Vojvodić, master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

Kompanija Paragraf održala je, 1. decembra 2023. godine, vebinar sa temom "Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Na vebinaru su istaknute sve najvažnije obaveze i postupci vezani za godišnji popis imovine i obaveza korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa i aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, kao i stavovima inspekcije i eksterne revizije iz navedene i srodnih oblasti.

Poseban segment vebinara bio je posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, postavljenim pre i za vreme samog vebinara.

Predavač na vebinaru bila je Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara bile su sledeće:

 • Novine u propisima iz oblasti budžetskog sistema (Revidirana fiskalna strategija, Zakon o budžetskom sistemu - izmene i dopune, Zakon o budžetu RS za 2024. godinu)
 • Novine i aktuelnosti u obračunu ličnih primanja u 2024. godini
 • Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje - SPIRI
 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje
 • Nalazi eksterne revizije i budžetske inspekcije
 • Interne procedure vezane za popis imovine i obaveza (pravni osnov, izrada i implementacija)

Kompanija Paragraf održala je, 30. novembra 2023. godine, vebinar sa temom "Izmene i dopune zakona koji uređuju postupak upisa u katastar i aktuelnosti u vezi raspolaganja imovinom u javnoj svojini".

Učesnici na vebinaru imali su priliku da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i sa izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet vebinara bile su i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa.

Predavači na vebinaru bili su:

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara bile su sledeće:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - I DEO

 • Katastar infrastrukture
 • Matični broj nepokretnosti
 • Upis po službenoj dužnosti i program realizacije
 • Pokretanje postupka zahtevom
 • Upis za potrebe eksproprijacije i princip prioriteta
 • Pretpostavka izvršenog upisa

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - II DEO

 • Način pribavljanja podataka iz katastra
 • Prekršajne odredbe
 • Posebna evidencija o promenama na neupisanim nepokretnostima
 • Upis garažnog mesta
 • Izvod umesto lista nepokretnosti
 • Ukidanje katastarskog prihoda

AKTUELNOSTI U VEZI RASPOLAGANJA IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI

 • Poseban pravni režim javne svojine
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Javne ustanove kao imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
 • Evidencija stvari u javnoj svojini (dostavljanje NEP - JS i ZOS -JS obrazaca)
 • Istek roka za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala

Kompanija Paragraf održala je, 29. novembra 2023. godine, vebinar sa temom "Najnovije izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa novinama u odredbama o ocenjivanju učenika u toku školske godine i opštem uspehu, odgovornosti učenika i roditelja i ocenjivanju vladanja, vaspitno-disciplinskom postupku i merama, kao i o dužnostima i nadležnostima školskih organa. Prikazane su i novine u posebnim zakonima.

Na vebinaru su predstavljene i aktuelnosti u vezi sa obrazovanjem nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, zasnivanjem radnog odnosa, normom neposrednog rada, ispitom za licencu i standardima kompetencija sekretara ustanova kao i druge aktuelnosti vezane za zapošljavanje, preuzimanje i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Predavači na vebinaru bili su:

 • Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Ranko Jerković, advokat

Teme vebinara bile su sledeće:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Ocenjivanje učenika u toku školske godine i opšti uspeh
 • Odgovornost učenika i roditelja i ocenjivanje vladanja
 • Vaspitno-disciplinski postupak i mere
 • Dužnosti i nadležnosti organa ustanove

IZMENE I DOPUNE POSEBNIH ZAKONA U OBLASTI PROSVETE

 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o udžbenicima

NOVINE I AKTUELNOSTI U RADNIM ODNOSIMA

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, norma neposrednog rada
 • Novi pravilnici - ispit za licencu i standardi kompetencija sekretara ustanova
 • Druge aktuelnosti vezane za zapošljavanje, preuzimanje i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Kompanija Paragraf organizovala je 28. novembra 2023. godine vebinar na temu "Poreske i računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine".

Kompanija Paragraf i redakcija "Poresko-računovodstveni instruktor" tradicionalno su organizovali besplatno savetovanje vezano za poreske i računovodstvene teme koje svoju aktuelnost dobijaju krajem poslovne godine.

Učesnici vebinara su imali priliku da se podsete poreskih i računovodstvenih pravila koja svoju aktuelnost dobijaju krajem svake poslovne godine. Takođe, budući da su do održavanja vebinara bile usvojene izmene i dopune pojedinih poreskih propisa, kao i Zakona o elektronskom fakturisanju, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa tim izmenama, kao i da dobiju odgovore na postavljena pitanja.

Vebinar je bio namenjen računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju poreske i računovodstvene propise, kao i propise iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor" i dr Marina Protić - ovlašćeni revizor, pažnju su posvetili sledećim temama:

 • Osvrt na izmene poreskih propisa i Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Poreske teme vezane za kraj poslovne godine (poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju, utvrđivanje manjka i rashoda dobara, ispravka srazmernog poreskog odbitka...)
 • Predzaključne radnje i knjiženja sa osvrtom na popis za 2023. godinu
 • Ostale aktuelnosti

Kompanija Paragraf je 23.11.2023. godine održala vebinar „PDV aspekti prometa i zakupa objekata – opšta pravila i pitanja iz prakse“.

U vezi sa primenom propisa o PDV kod prometa i zakupa nepokretnosti i dalje postoji veliki broj nedoumica u praksi. S tim u vezi, na vebinaru smo o navedenim temama govorili na sveobuhvatan način i pokušali da damo odgovore na brojna pitanja u vezi sa ovim temama, kao što su utvrđivanje da li se radi o prvom prenosu prava raspolaganja ili o novoizgrađenom građevinskom objektu, kada postoji mogućnost ugovaranja obračuna PDV, ko je poreski dužnik za promet objekta, kada nastaje poreska obaveza za promet objekata (posebno za promet objekata u izgradnji), da li se promet objekta može smatrati sporednim prometom, kako se utvrđuje poreska osnovica posebno u nekim specifičnim slučajevima (kod prometa objekata u dvojnom režimu oporezivanja, kod razmene objekata i sl), zatim pitanja oko poreskog tretmana zakupa objekata, a posebno u vezi sa izdavanjem računa za zakup, prefakturisanjem troškova zakupa, PDV aspektima ulaganja u zakupljene objekte i prava na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, kao i ispravke odbitka prethodnog poreza za izvršena ulaganja u sopstvene i tuđe objkete i dr.

Teme:

 • Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
 • Ugovaranje oporezivanja PDV kod prometa objekata
 • Poreski dužnik kod prometa objekata koji je oporeziv PDV
 • Promet objekata kao sporedan promet
 • Nastanak poreske obaveze kod prometa objekata
 • Poreska osnovica i oporezivanje dela naknade kada je promet objekta u dvojnom režimu oporezivanja
 • Poreski tretman usluga zakupa objekata
 • Izdavanje računa za usluge zakupa objekata
 • Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa objekata
 • PDV aspekti ulaganja u zakupljeni objekat
 • Obaveza ispravke odbitak prethodnog poreza za ulaganja u zakupljene objekte

Predavači na vebinaru: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 9,10,16, i 17. novembra održala „Višednevnu online stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada“.

Na online višednevnoj stručnoj edukaciji koju smo organizovali po peti put, naši učesnici su imali priliku da se edukuju za rad u svim sferama koje zahtevaju primenu propisa radnog prava, obračuna zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih kao i primanja koje je poslodavac dužan da isplati nakon prestanka radnog odnosa, rada na portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i prijave zaposlenih na osiguranje, mobinga i sprečavanja zlostavljanja na radu.

Sve teme su bile obrađene sa osvrtom na aktuelnosti iz ovih propisa i najnoviju sudsku praksu.

Online edukacija je bila namenjena svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Predavači:

 1. Prof. dr Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu
 2. Olga Kićanović Vučković, direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
 3. Prof. dr Bojan Urdarević , profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 4. Ivana Đurović, urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu
 5. Ljiljana Todorović, Viši urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
 6. Dr Bojan Božović, sudija Višeg suda u Novom Sadu
 7. Suzana Kostić, odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
 8. Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 9. Tatjana Orlović, odgovorni urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu

Kompanija Paragraf održala je, 14. novembra 2023. godine, vebinar sa temom "Novine u propisima o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2024. godinu".

Na vebinaru su prikazane najvažnije novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) u pogledu statusa lica koja obavljaju poslove (javnih) nabavki, obaveza i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke, novog načina izveštavanja na Portalu javnih nabavki, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i aktuelnim stavovima i praksom nadležnih organa.

Deo vebinara bio je posvećen i pojašnjenjima u vezi sa planiranjem (javnih) nabavki za narednu godinu, načinom rada na Portalu javnih nabavki za naručioce i subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku.

Kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačem polaznicima je pružena prilika da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Predavači na vebinaru bili su:

 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara bile su sledeće:

NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIM AKTIMA

 • Sastav komisije za javnu nabavku i kvalifikacije lica koja obavljaju poslove nabavki
 • Kriterijumi za dodelu ugovora i rezervni kriterijumi
 • Dodela ugovora i obustava postupka
 • Objavljivanje podataka o zaključenim ugovorima i izdatim narudžbenicama
 • Obaveštavanje o izmenama ugovora po svim osnovima na Portalu javnih nabavki
 • Novi način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki - izmenjeno uputstvo

NOVINE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA I PREKRŠAJNIM ODREDBAMA

 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava i drugih podnesaka
 • Postupanje po zahtevu za zaštitu prava
 • Kaznene odredbe i prekršaji naručilaca i ponuđača

STAVOVI NADLEŽNIH ORGANA

 • Praksa i mišljenja Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Državne revizorske institucije

Kompanija Paragraf je 8.11.2023. godine održala vebinar „Praktični primeri pravilnog evidentiranja PDV u SEF, najčešće greške u praksi i odgovori na pitanja, sa osvrtom na najavljene izmene ZEF“

Cilj nam je bio da vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Predavači su posebnu pažnju posvetili pitanjima učesnika koja su pristigla pre početka, ali i tokom vebinara.

 • Osvrt na najavljene izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Odgovori na pitanja učesnika koja su pristigla pre početka i tokom vebinara
 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje PDV u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju kroz praktične primere
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura do roka za podnošenje prijave
 • Ispravka grešaka u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF
 • Različiti scenariji povezivanja avansnog računa i drugih dokumenata na SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa"Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 3. novembra 2023. godine održala vebinar „Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na konverziju građevinskog zemljišta“.

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na konverziju građevinskog zemljišta. Takođe, predmet vebinara su i kategorije lica koje ne ostvaruju pravo na konverziju, kao i pravo privatizovanih lica i njihovih pravnih sledbenika.

Pored toga, na vebinaru se govorilo o očekivanim efektima izmena Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o tome šta je još potrebno da se postupak konverzije u Republici Srbiji što pre završi.

TEME:

KONVERZIJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 • Ukidanje konverzije uz naknadu
 • Uputstvo Ministarstva građevinarstva za primenu člana 102. Zakona o planiranju i izgradnji
 • Kategorije lica koje ne ostvaruju pravo na konverziju
 • Privatizovana pravna lica i njihovi pravni sledbenici
 • Kome se podnosi zahtev
 • Očekivani efekti izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji
 • Šta je potrebno da se postupak konverzije što pre okonča?

Predavač: Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Kompanija Paragraf održala je 26.10.2023. godine vebinar na temu „Nacionalne kvalifikacije, priznavanje stranih školskih isprava i aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru“. Na vebinaru je bilo reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih isprava. Pored navedenog, učesnicima vebinara su prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa.

Teme vebinara:

NACIONALNE KVALIFIKACIJE

 • Prikaz najnovijih izmena i dopuna Zakona o NOKS-u
 • Odnos Zakona o NOKS-u i drugih propisa
 • Pojmovi (kvalifikacija, Nacionalni okvir kvalifikacija, razvrstavanje kvalifikacija, standard kvalifikacija, zanimanje, odnos zanimanja i kvalifikacija)
 • Tela i institucije nadležne za razvoj i primenu NOKS-a
 • Registar/podregistar Nacionalnih kvalifikacija, Lista kvalifikacija, šifriranje kvalifikacija (i specifičnosti), ažuriranje podataka iz Liste kvalifikacija
 • Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija
 • Dileme u praksi

PRIZNAVANJE ŠKOLSKIH ISPRAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

 • Priznavanje stranih školskih isprava - procedura, kad se ne vrši priznavanje, odnos sa drugim propisima, izazovi u praksi
 • Vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim institucijama

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor
 • Minuli rad
 • Jubilarna nagrada
 • Solidarna pomoć
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Predavači:

Nataša Ćirić, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i primeni propisa kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija i Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf organizovala je 19. oktobra 2023. godine, vebinar na temu "Pravo na odbitak prethodnog poreza - opšta pravila i pojedina pitanja iz prakse".

U vezi sa ostvarivanjem prava na odbitak prethodnog poreza u praksi se redovno javljaju brojne nedoumice, počev od ispunjenosti suštinskih uslova za ostvarivanje ovog prava, do ispravnosti računa kao formalnog uslova. Broj nedoumica, posebno u pogledu formalne ispravnosti računa, je još i povećan od početka primene elektronskog fakturisanja i izdavanja e-faktura, kao i novog sistema fiskalizacije, pa je obraćena posebna pažnja na pitanja koja se tiču ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza na osnovu elektronske fakture i fiskalnog računa sa identifikacijom kupca.

Pored toga, kako su Zakonom o PDV propisana određena izuzimanja od prava na odbitak prethodnog poreza (po osnovu nabavke putničkih automobila i povezanih dobara i usluga, izdataka za reprezentaciju, izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih), posebnu pažnju obratićemo i na ova pravila, sa osvrtom na pojedina specifična pitanja iz prakse (kao što je pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke garaža i parking mesta, nabavke dobara i usluga koja (ne)predstavljaju reprezentaciju, nabavka dobara za opremanje kuhinje u poslovnom prostoru obveznika, nabavke vozila za prevoz zaposlenih sa posla i na posao i sl).

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači su razjasnili nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako da se u prevaziđu sporne situacije u praksi

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise PDV.

Teme vebinara:

 • Namena dobara i usluga kao opredeljujuća činjenica za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Formalna ispravnost računa kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Formalni nedostaci e-fakture koji je čine nepodobnom za ostvarivanje prava na odbitak
 • Nedostaci koji ne utiču na ispravnost e-fakture
 • Izuzimanje od ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkih automobile i drugih dobara (parking mesta, garaža i dr)
 • Izdaci za reprezentaciju
 • Izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih i drugih radon angažovanih lica

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - Glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf organizovala je 18. oktobra 2023. godine, vebinar na temu "Nova zakonska obaveza turističkih agencija - eTurista".

Pravni okvir obaveze vođenja evidencije od strane turstičkih agencija preko Centralnog informacionog sistema (eTurista), sa pregledom obima, sadržine i načina vođenja evidencije, sa posebnim osvrtom na:

 • Zakon o turizmu
 • Prateće pravilnike
 • Ulogu ovlašćenih lica turističkih agencija u delu pristupa i unošenja podataka u Centralni informacioni sistem (eTurista)

Učesnici vebinara mogli su da postavljaju pitanja i reše sve nedoumice u vezi sa temom na samom vebinaru.

Na vebinaru smo došli do svih neophodnih informacija i uputstava koji se odnose na rad u Centralnom informacionom sistemu, u delu vođenja evidencija, kao obaveze propisane za turističke agencije, a imali smo i mogućnost postavljanja pitanja predavačima, eminentnim stručnjacima za oblast turizma.

Vebinar je bio namenjen svim turističkim agencijama kao i ostalim privrednim subjektima koji posluju u oblasti turizma.

Teme vebinara:

 • Način unošenja, rada, vođenja i korišćenja Centralnog informacionog sistema (eTURISTA) kao i njegova sadržina i vrste podataka
 • Pravni okvir za obavezu i postupak evidentiranja u Centralni informacioni sistem (eTURISTA) od strane turističkih agencija
 • Odgovori na pitanja

Predavači:

 • Vera Rovčanin-Orlović - načelnica Odeljenja za pravne poslove i drugostepeni upravni postupak, Sektor za turizam, Ministarstva turizma i omladine
 • Maša Kovačević - rukovodilac Grupe za centralno-informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu, Sektor za turizam, Ministarstva turizma i omladine

Kompanija Paragraf organizovala je 11. oktobra 2023. godine, vebinar na temu “Praktični primeri elektronskog evidentiranja PDV u SEF i evidentiranje smanjenja PDV sa osvrtom na refundacije fiskalnog računa”.

Cilj nam je da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Sa početkom primene Pravilnika o elektronskom fakturisanju, otvorena su nova pitanja u vezi sa pravilnim korišćenjem SEF, a naročito kada je u pitanju obaveza elektronskog evidentiranja PDV u SEF.

Na ovom vebinaru želeli smo da kroz primere iz svakodnevne prakse obuhvatimo veliki broj situacija u kojima korisnici SEF imaju obavezu da evidentiraju PDV obavezu ili smanjenje PDV obaveze, kao i da nastale promene blagovremeno iskažu u PDV prijavi.

Kroz praktičan rad na SEF i primere iz prakse tumačimo obaveze koje korisnici SEF imaju na osnovu Zakona i Pravilnika o elektronskom fakturisanju, te pokušati da razrešimo dileme u vezi sa pravilnim evidentiranjem PDV u SEF.

Teme vebinara:

 • Elementi e-fakture (formalna ispravnost kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza)
 • Prihvatanje/odbijanje e-fakture kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza – mogućnost naknadnog prihvatanja e-faktura
 • Storniranje e-fakture (razlozi i postupanje izdavaoca/primaoca)
 • Naknadno smanjenje osnovice i PDV (osnov za smanjenje i iskazivanje POPDV i SEF)
 • Refundacija fiskalnog računa zbog greške prilikom evidentiranja prometa na malo ili reklamacije od strane kupca
 • Evidentiranje PDV u SEF u skladu sa Pravilnikom – opšte napomene
 • Praktični primeri evidentiranja PDV u SEF – rad na demo okruženju:
  • Evidentiranje interno obračunatog PDV za promet stranog lica;
  • Evidentiranje interno obračunatog PDV za promet iz oblasti građevine;
  • Evidentiranje povećanja i smanjenja PDV kada je poreski dužnik primalac dobara i usluga;
  • Evidentiranje PDV za promet pravnim licima i preduzetnicima koji nisu korisnici SEF;
  • Evidentiranje PDV kada je bilo avansnog plaćanja;
  • Evidentiranje povećanja i smanjenja PDV kada je poreski dužnik isporučilac dobara i usluga;
  • Evidentiranje PDV u Zbirnoj evidenciji (promet fizičkim licima kada se ne izdaje fiskalni račun, PDV oporeziv promet stranim licima itd.);
 • Kaznene odredbe u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF

Predavači:

 • Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik
 • Ana Đorđević - odgovorni urednik i koordinator stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf je 6. oktobra 2023. godine održala vebinar na temu „Najnovije izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca“.

Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju donose jedinstvenu radno boravišnu dozvolu i dodatno pojednostavljuje postupak zapošljavanja stranaca, jer je postupak izdavanja dozvola za rad i boravak u potpunosti digitalizovan imajući u vidu da će se zahtev za jedinstvenu radno boravišnu dozvolu podnositi preko Jedinstvenog portala, odnosno izmene donose novinu podnošenja zahteva i kompletne dokumentacije elektronskim putem, te će se jedinstvena dozvola izdati kao biometrijski dokument.

Po završenoj online stručnoj edukaciji učesnik je osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane izmenama i dopunama zakona o strancima i zapošljavanju stranaca
 • primeni odredbe izmena i dopuna zakona o strancima i zapošljavanju stranaca
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama
 • vodi uredne evidencije i izradi akte iz navedenih oblasti

Predavač: Sanja Gavranović, Viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kompanija Paragraf je 27. septembra 2023. godine održala vebinar na temu „Primena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse“.

Budući da je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu na snazi od 7.5.2023. godine, iako poslodavci imaju rok od dve godine za usklađivanje, postoji obaveza da se pojedine odredbe usklade odmah, i pre nego što se donesu svi podzakonski akti.

Podzakonski akti koji su doneti na osnovu starog zakona nastavljaju da se primenjuju do donošenja podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom, koji će biti doneti u roku od 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu. To znači da je uspostavljen pravni kontinuitet između starog i novog zakona.

Na našoj jednodnevoj edukaciji posebno smo se bazirali na aktuelna pitanja koja su se do sada pojavila kao sporna u praksi kao što su: da li je poslodavac u obavezi da osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnog oboljenja budući da su novim zakonom propisane novčane kazne, na koji način organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na radu u manje a na koji način u visoko rizičnim delatnostima, koje su obaveze poslodavca koji samostalno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu i na koji način će on polagati stručni ispit, koje su obaveze zdravstvene ustanove sa preko 200 zaposlenih naročito u pogledu angažovanja savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, na koji način obezbediti ulaz u gradilište od pristupa neovlašćenih lica i vozila, odgovornost poslodavca ukoliko zaposleni odbije pregled vida, radna mesta sa povećanim rizikom u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu, savetnik za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca iz delatnosti proizvodnje mašina za obradu metala, kod poslodavca iz delatnosti proizvodnje sokova i drugih delatnosti koje bi zanimale naše učesnike, važenje položenog stručnog ispita i izdate licence lica koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu u oblasti obrazovanja, da li vozači periodične lekarske preglede moraju da vrše na godinu dana, da li je obuka rukovodilaca za bezbedan rad ujedno i obuka koju dobijaju svi zaposleni ili se radi o nekoj drugoj vrsti obuke, kako nije definisan vremenski okvir koji se odnosi na podnošenje kvartalnih izveštaja Upravi o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence, sa kojim kvartalom treba početi sa primenom da poslodavci ne bi bili u prekršaju...

Teme vebinara:

 • Primena novog zakona i rokovi za usklađivanje
 • Po kojim obavezama je poslodavac dužan da postupi odmah, a za koje može da se čeka dve godine koliko je rok za stupanje na snagu novog zakona
 • Donošenje podzakonskih akata
 • Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica

Predavač: Vera Božić Trefalt, stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Kompanija Paragraf je 12.09.2023. godine održala vebinar na temu „Smanjenje obračunatog PDV i elektronsko evidentiranje PDV u SEF sa praktičnim primerima“.

Cilj nam je bio da ovim vebinarom razrešimo što je moguće više nedoumica u vezi sa primenom propisa o elektronskom fakturisanju i uputimo na njihov odnos sa PDV propisima.

Sa početkom primene Pravilnika o elektronskom fakturisanju, otvorena su nova pitanja u vezi sa pravilnim korišćenjem SEF, a naročito kada je u pitanju obaveza elektronskog evidentiranja PDV u SEF.

Na ovom vebinaru želeli smo da kroz primere iz svakodnevne prakse obuhvatimo veliki broj situacija u kojima korisnici SEF imaju obavezu da evidentiraju PDV obavezu ili smanjenje PDV obaveze, kao i da nastale promene blagovremeno iskažu u PDV prijavi.

Teme vebinara:

 • Obavezni elementi elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog PDV na osnovu e-fakture
 • Izdavanje elektronske fakture i priloga uz elektronsku fakturu
 • Specifičnosti kod storniranja elektronskih faktura i fiskalnih računa
 • Izdavanje dokumenta o smanjenju osnovice i PDV – osnov i uslovi za smanjenje PDV i pravilno postupanje u SEF
 • Evidentiranje PDV u skladu sa Pravilnikom o elektronskom fakturisanju kroz praktične primere
 • Evidentiranje smanjenja PDV u SEF
 • Specifičnosti kod evidentiranja PDV u SEF kada se ne izda elektronska faktura do roka za podnošenje prijave
 • Ispravka grešaka u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF
 • Pojedinačna evidencija – šta se evidentira u pojedinačnu evidenciju, postupanje sa evidentiranjem - PDV kada postoji avansno plaćanje
 • Zbirna evidencija – šta se evidentira u zbirnu evidenciju
 • Kaznene odredbe u vezi sa evidentiranjem PDV u SEF

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf je 7.9.2023. godine održala vebinar na temu „Očekivane zakonske promene i ostale aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u novoj radnoj/školskoj godini“.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa načinom planiranja i organizacije rada ustanova na početku školske godine, dužnostima i nadležnostima školskih organa, postupkom donošenja godišnjeg plana rada i drugim aktuelnim pitanjima.

Na vebinaru su predstavljene aktuelnosti u vezi sa zapošljavanjem, preuzimanjem zaposlenih i postupkom ostvarivanja prava iz radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Pored toga, na vebinaru su obrađena i pitanja u vezi sa sprovođenjem postupaka (javnih) nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (hrana, ekskurzije, energenti i dr.).

Teme vebinara:

PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

 • Način planiranja i organizacije rada ustanova na početku radne/školske godine
 • Dužnosti i nadležnosti školskih organa
 • Postupak donošenja godišnjeg plana rada

OCENJIVANJE I DISCIPLINA (VLADANJE) UČENIKA

 • Ocenjivanje u toku školske godine i opšti uspeh učenika
 • Odgovornost učenika i roditelja
 • Vaspitno-disciplinski postupak i mere

AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • Zapošljavanje i primena propisa o ograničenju zapošljavanja
 • Preuzimanje zaposlenih
 • Postupak ostvarivanja prava iz radnog odnosa (odlučivanje, dokazivanje, dostavljanje)
 • Stručno uputstvo o postupanju ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom angažovanja zaposlenih u školskoj 2023/2024. godini

JAVNE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Specifičnosti (javnih) nabavki dobara i usluga u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Mogućnosti izuzeća pojedinih nabavki od primene zakona i preporuke za njihovo sprovođenje
 • Organizovanje ekskurzija i nastave u prirodi

Predavači:

 • Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković, advokat

Kompanija Paragraf je organizovala 1. septembra 2023. godine, vebinar na temu "Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na konverziju građevinskog zemljišta".

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na konverziju građevinskog zemljišta. Takođe, predmet vebinara su bile i kategorije lica koje ne ostvaruju pravo na konverziju, kao i pravo privatizovanih lica i njihovih pravnih sledbenika. Pored toga, na vebinaru će se govoriti i o očekivanim efektima izmena Zakona o planiranju i izgradnji, kao i o tome šta je još potrebno da se postupak konverzije u Republici Srbiji što pre završi.

Polaznici vebinara su se detaljno upoznali sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na konverziju građevinskog zemljišta, ukidanjem konverzije uz naknadu, načinom podnošenja zahteva za konverziju, kao i eventualnim nedostacima koje treba otkloniti kako bi konverzija u Republici Srbiji bila što pre okončana.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačem polaznicima obezbedili su priliku da se razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Teme vebinara:

KONVERZIJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 • Ukidanje konverzije uz naknadu
 • Kategorije lica koje ne ostvaruju pravo na konverziju
 • Privatizovana pravna lica i njihovi pravni sledbenici
 • Kome se podnosi zahtev
 • Očekivani efekti izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji
 • Šta je potrebno da se postupak konverzije što pre okonča?

Predavač:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Kompanija Paragraf je održala 10. avgusta 2023. godine vebinar na temu „PDV i elektronsko fakturisanje - Uticaj novog Pravilnika o e-Fakturisanju na praktičan rad“.

Izdavanje e-Fakture i evidentiranje PDV u SEF i dalje predstavljaju novinu u praksi, gde se javlja veliki broj pitanja i nedoumica kod obveznika, posebno u periodu sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV. S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči o e-Fakturi kao računu u smislu propisa o PDV, pre svega u smislu pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata na e-Fakturi kako bi se zadovoljila fomalna ispravnost e-Fakture u smislu propisa o PDV, zatim o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza po e-Fakturama i nekim slučajevima, dostavljanju priloga uz e-Fakturu i poreskim posledicama iskazivanja PDV u dokumentima koji se dostavljaju uz e-Fakturu ili izvan SEFa, storniranju e-Faktura i posledicama storniranja iz ugla propisa o PDV i sl.

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je održala 11. jula 2023. godine vebinar na temu „PDV i elektronsko fakturisanje - Aktuelna pitanja u vezi sa elektronskim fakturisanjem, primenom propisa o PDV i evidentiranjem PDV u SEF“.

Izdavanje e-Fakture i evidentiranje PDV u SEF i dalje predstavljaju novinu u praksi, gde se javlja veliki broj pitanja i nedoumica kod obveznika, posebno u periodu sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV. Pored toga, od 1. jula se primenjuje i novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju.

S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči o e-Fakturi kao računu u smislu propisa o PDV, pre svega u smislu pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata na e-Fakturi kako bi se zadovoljila fomalna ispravnost e-Fakture u smislu propisa o PDV, zatim o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza po e-Fakturama i nekim slučajevima, storniranju e-Faktura i posledicama storniranja iz ugla propisa o PDV, evidentiranju PDV u SEF-u i sl.

Predavač: Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 29. juna organizovala vebinar na temu “Najnovi (objedinjeni) Pravilnik o elektronskom fakturisanju“.

Na vebinaru je bio analiziran novi i objedinjeni Pravilnik o elektronskom fakturisanju, sa posebnim osvrtom na iskazivanje podataka u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji u SEF.

Teme vebinara:

 • Način i postupak evidentiranja PDV u SEF – opšte napomene
 • Iskazivanje podataka u Pojedinačnoj evidenciji
 • Iskazivanje podataka u Zbirnoj evidenciji
 • Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi
 • Analiza ostalih pravila iz Pravilnika o elektronskom fakturisanju

Pravilnikom o elektronskom fakturisanju detaljno se uređuje način i postupak evidentiranja PDV u SEF, pa će na vebinaru akcenat biti na objašnjenjima vezanim za pravilno iskazivanje podataka u Pojdinačnoj i Zbirnoj evidenciji. Pored toga, predmetni pravilnik donosi još nekoliko važnih pravila i novina o kojima je bilo reči na vebinaru.

Predavači:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor“ i Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 22. juna održala vebinar na temu „Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV – izvoz dobara, slobodne zone, carinsko skladištenje i usluge prevoza dobara“. Kod ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u praksi se i dalje javljaju određene nedoumice, jer su u pitanju uslovljena poreska oslobođenja, odnosno oslobođenja za koja je potrebno da budu ispunjeni određeni uslovi, kao i da obveznik poseduje propisane dokaze.

Pored toga, nakon izmena Pravilnika o PDV od 1. februara ove godine, javljaju se i neke nedoumice u praksi u pogledu mogućnosti ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja naknadno, tj. nakon pribavljanja dokaza za ostvarivanje oslobođenja (u smislu da li je moguće naknadno ostvariti poresko oslobođenje, kada obveznik treba da poseduje dokaze da bi oslobođenje ostvario i sl).

U tom kontekstu postoji i niz spornih pitanja, posebno kada je reč o ostvarivanju poreskog oslobođenja za unos dobara u slobodnu zonu, ali i za promet dobara u postupku carinskog skladištenja i sl.

Pored toga, navedenim izmenama Pravilnika o PDV izvršene su i određene izmene kod propisivanja dokaza za ostvarivanje ovih poreskih oslobođenja, u cilju usaglašavanja sa carinskim propisima ali i sa propisima o elektronskom fakturisanju. Na kraju, veliki broj nedoumica (kao i spornih pitanja) u praksi ima i kod ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge prevoza dobara povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara.

Teme:

Promet dobara koja se izvoze – pojedina pitanja

 • Otpremanje dobara na teritoriju APKM
 • Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu
 • Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara
 • Usluge prevoza dobara povezane sa uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu

Predavači: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 21. juna 2023. godine održala vebinar na temu „Zaštita podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa“.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine. Svaki poslodavac se nalazi u ulozi rukovaoca, a njegova prava i obaveze u pogledu zaštite podataka o ličnosti razlikuju se spram broja zaposlenih, delatnosti koju obavlja, te vrste podataka o ličnosti koje obrađuje, osnova obrade kao i rokova čuvanja podataka, prenosa podataka u druge države, angažovanja obrađivača itd.

Teme:

 • Koncept i normativa
 • Postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika u Republici Srbiji
 • Razlozi i postupak donošenja novog Zakona, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Obrada podataka o kandidatima za posao
 • Pribavljanje dokaza o neosuđivanosti
 • Obrada podataka o zaposlenima
 • Video nadzor poslovnih prostorija
 • Praćenje kretanja zaposlenih putem GPS
 • Rad na daljinu i kontrola učinka
 • Poslovni mejlovi
 • Obrada podataka o članovima porodice
 • Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti zaposlenih

Učesnici su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, a bilo je reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali mogućnost da postave pitanja predavaču.

Predavač: Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara, Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu

Kompanija Paragraf je 14. juna 2023. godine održala vebinar na temu „Obavezna elektronska forma prijave osnivanja privrednog društva“

Vebinar je imao za cilj da učesnicima predstavi novine u postupku elektronske registracije privrednih društava pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata, kao i pregled rokova za izvršenje novih obaveza od stane privrednih subjekata, po početku primene izmenjenih odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Teme:

 • Obavezna elektronska prijava osnivanja privrednih društava
 • Elektronska forma dokumenata u postupku registracije osnivanja privrednog društva
 • Overa digitalizovanog dokumenta od strane advokata
 • Obaveza privrednog društva da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave

Učestvovanjem na vebinaru učesnici su stekli sve potrebne informacije o novinama u postupku elektronske registracije osnivanja privrednih društava u postupcima pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata.

Predavač: Miladin Maglov, Registrator, Registar privrednih subjekata APR

Kompanija Paragraf je 13. juna 2023. godine održala vebinar na temu „PDV i elektronsko fakturisanje - Aktuelna pitanja u vezi sa izdavanjem e-Faktura, ispravnošću e-Fakture u smislu propisa o PDV i evidentiranjem PDV u SEF“

Izdavanje e-Fakture i evidentiranje PDV u SEF i dalje predstavljaju novinu u praksi, gde se javlja veliki broj pitanja i nedoumica kod obveznika, posebno u periodu sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV. S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči o e-Fakturi kao računu u smislu propisa o PDV, pre svega u smislu pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata na e-Fakturi kako bi se zadovoljila formalna ispravnost e-Fakture u smislu propisa o PDV, zatim o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza po e-Fakturama i nekim slučajevima, dostavljanju priloga uz e-Fakturu i poreskim posledicama iskazivanja PDV u dokumentima koji se dostavljaju uz e-Fakturu ili izvan SEFa, storniranju e-Faktura i posledicama storniranja iz ugla propisa o PDV i sl.

Pored toga, druga tema su izuzeci od obaveze izdavanja e-Faktura u specifičnim slučajevima i evidentiranje PDV u pojedinačnim i zbirnim evidencijama PDV na SEF-u.

Kao i uvek, panelisti su se potrudili da odgovore na što veći broj pitanja učesnika vezanih za ove teme.

Teme vebinara:

 • Formalna ispravnost e-Fakture kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Storniranje e-Fakture iz ugla propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV
 • Automatsko odbijanje i prihvatanje e-Faktura u zakonskim rokovima
 • Izuzeci od obaveze izdavanja e-Fakture u pojedinim slučajevima
 • Evidentiranje PDV u SEF

Predavači:

Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instrukto i Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 8. juna 2023. godine održala vebinar na temu „Primena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je dugo pripreman i njegovo usvajanje, a potom stupanje na snagu neophodno je ispratiti pravilnom primenom budući da postoje važne promene koje se odnose na poslodavca a koje se tiču dodatnih obaveza i odgovornosti, kao i promene vezane za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno za lica koja se time bave kod poslodavca i mnoge druge novine.

Na jednodnevnom stručnom predavanju naši učesnici su imali priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa centralnom temom na odredbe novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, gde smo se posebno bazirati na:

 • Način organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu u visokorizičnim delatnostima i saradnika za bezbednost i zdravlje u manje rizičnim delatnostima, poslodavčevu obavezu pribavljanja rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada od strane inspekcije rada za delatnosti u kojima se pojavljuju štetnosti i opasnosti od opasnih materija, prijavljivanje inspekciji rada početak radilišta na kojem se izvode radovi na otvorenom, a nisu građevinski radovi, izrada elaborata o uređenju radilišta, odnosno gradilišta za radove koji traju duže od tri dana, izdavanje dozvole za rad od strane poslodavca za izvođenje visokorizičnih poslova, uvođenje rada od kuće i rada na daljinu u Zakon, obavezu poslodavca da angažuje medicinu rada za praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, obavezu konsultovanja poslodavca sa predstavnicima zaposlenih u pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje elektronskog registra povreda na radu koji vodi Uprava za bezbednost, mogućnost elektronskog prijavljivanja povreda na radu i početka izvođenja radova, obavezu poslodavca da zaustavi rad na mestu rada i opremi za rad na kojima se povreda dogodila do dolaska inspektora rada, mogućnost inspektora rada da zabrani rad na celom gradilištu u trajanju od najmanje tri dana i da tu zabranu uruči investitoru a gradilište vidno obeleži, promene u kaznenim odredbama.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnici su usavršili svoja znanja i postali osposobljeni da:

 • uoče promene i novine propisane novim Zakonom;
 • primene odredbe novog Zakona
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama
 • vode uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti

Predavači:

Katarina Kurćubić, stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Vera Božić Trefalt, stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

Kompanija Paragraf organizovala je 11. maja 2023. godine, vebinar na temu "E-faktura kao račun iz ugla propisa o PDV i evidentiranje PDV u SEF".

Izdavanje e-fakture i evidentiranje PDV u SEF i dalje predstavljaju novinu u praksi, gde se javlja veliki broj pitanja i nedoumica kod obveznika, posebno u periodu sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV.

S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči o e-fakturi kao računu u smislu propisa o PDV, pre svega u smislu pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata na e-fakturi kako bi se zadovoljila formalna ispravnost e-fakture u smislu propisa o PDV, zatim o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza po e-fakturama i nekim slučajevima, dostavljanju priloga uz e-fakturu i poreskim posledicama iskazivanja PDV u dokumentima koji se dostavljaju uz e-fakturu ili izvan SEF-a i sl.

Pored toga, druga tema je bila evidentiranje PDV u pojedinačnim i zbirnim evidencijama PDV na SEF-u, kao i o poslednjim ažuriranjima SEF-a koja se tiču PDV evidencija.

Učesnici su mogli čuti od predavača odgovore na mnoga aktuelna pitanja u vezi sa izdavanjem e-faktura i primenom propisa o PDV prilikom izdavanja e-faktura, u vezi sa ostvarivanjem prava na odbitak prethodnog poreza na osnovu e-fakture, kao i na pitanja koja se tiču evidentiranja PDV u SEF.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o elektronskom fakturisanju i propise PDV.

Teme vebinara:

 • E-faktura kao račun u smislu propisa o PDV
 • Evidentiranje PDV u SEF

Predavači:

 • Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf je 21. aprila 2023. godine održala vebinar na temu „Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti“

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) utvrđuje brojne obaveze za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi zakona. Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti u obavezi su da posluju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Teme vebinara:

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Učesnici su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, bilo je reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali mogućnost da postave pitanja predavaču.

Predavač: Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara, Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kompanija Paragraf je 20. aprila 2023. godine održala vebinar na temu „Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru“

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa odredbama Zakona o radu koje uređuju disciplinsku odgovornost zaposlenih, postupak za izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa, kao i sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenog u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog.

Teme vebinara su bile i specifičnosti disciplinske odgovornost i pravila disciplinskog postupka koji su posebnim zakonima uređeni za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Teme vebinara:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU

 • Povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, radna sposobnost i ponašanje zaposlenog
 • Udaljenje sa rada i disciplinske mere
 • Postupak za izricanje disciplinske mere/prestanak radnog odnosa (novčana kazna, naknada plate, zastarelost, dostavljanje) i pravna zaštita

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Teže i lakše povrede obaveze iz radnog odnosa i povrede zabrane
 • Odgovornost zaposlenog i privremeno udaljenje sa rada
 • Disciplinski postupak (pokretanje i vođenje, pravo na odbranu, donošenje rešenja, zastarelost, pravna zaštita)
 • Disciplinske mere (vrste i individualizacija)
 • Disciplinski postupak protiv direktora ustanove

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

 • Povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • Disciplinski postupak (pokretanje, vođenje, usmena rasprava, individualizacija, zastarelost, pravna zaštita)
 • Udaljenje sa rada
 • Disciplinske kazne (vrste, trenutak prestanka radnog odnosa, upis i brisanje iz kadrovske evidencije)

Predavači: Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravo u javnom sektoru“ i Ranko Jerković, advokat

Kompanija Paragraf je 19. aprila 2023. godine održala vebinar na temu „Obaveza predaje prepisa Arhivske knjige“

Vebinar je imao za cilj da učesnicima približi obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti sa posebnim osvrtom na obavezu vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige.

Teme vebinara:

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti:

 • Pojam stvaraoca i imaoca
 • Obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Lista kategorija arhivske građe i dokumetarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Zaštita arhivske građe u elektronskom obliku
 • Obaveza vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige
 • Razlikovanje arhivske knjige i delovodnika
 • Elektronsko vođenje arhivske knjige
 • Obrazac arhivske knjige
 • Popunjavanje arhivske knjige

Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020 i 32/2021)

Predavači: Dragana Tošić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Pravo u privredi“, Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, rukovodilac arhive APR, Milena Popović Subić, arhivski savetnik, Arhiv Vojvodine.

Na vebinaru su učesnici imali priliku da se informišu o obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ali i podzakonskih akata od značaja za kancelarijsko poslovanje.

Kompanija Paragraf organizovala je 11. aprila 2023. godine vebinar na temu "Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika".

Centralna tema vebinara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora.

 • Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF
 • Izdavanje i prijem e-faktura od 1. januara 2023. godine
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktični primeri rada na portalu elektronskih faktura
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima.

Kompanija Paragraf održala je 3. aprila 2023. godine vebinar na temu „Ograničenje zapošljavanja, preuzimanje zaposlenih, rad van radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava“ .

Na vebinaru je obrađena tema koja se odnosi na propise o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i najčešće dileme koje se javljaju u primeni ovih propisa, kao i primena pravnog instituta preuzimanje zaposlenih između korisnika javnih sredstava. Poseban deo je bio posvećen dopunskom radu zaposlenih kod korisnika javnih sredstava i radnom angažovanju van radnog odnosa.

Takođe, na vebinaru su prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje pojedinih prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih kod korisnika javnih sredstava.

Učesnici vebinara su imali priliku da se bliže upoznaju sa važećim propisima u oblasti ograničenja zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i praksom u primeni ovih propisa, sa mogućnostima za primenu pravnog instituta preuzimanje zaposlenih, kao i sa regulativom koja uređuje dopunski rad zaposlenih i radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava.

Pored navedenog, učesnicima vebinara su prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih kod korisnika javnih sredstava po osnovu radnog odnosa.

Teme vebinara:

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zasnivanje radnog odnosa bez posebne saglasnosti
 • Obaveza objavljivanja podataka o kadrovima
 • Popunjavanje PRM obrasca
 • Najčešće dileme u praksi

PREUZIMANJE ZAPOSLENIH

 • Veza sa propisima o ograničenju zapošljavanja
 • Preuzimanje državnih službenika i zaposlenih u organima AP i JLS
 • Preuzimanje u javnim službama i kod ostalih korisnika javnih sredstava
 • DOPUNSKI RAD I RAD VAN RADNOG ODNOSA
 • Radno angažovanje van radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava
 • Dopunski rad zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Minuli rad
 • Godišnji odmor
 • Rad sa nepunim radnim vremenom
 • Solidarna pomoć
 • Jubilarna nagrada

Predavači:

Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i Ranko Jerković, advokat

Kompanija Paragraf organizovala je 29. marta 2023. godine, vebinar na temu "Novine u izmenama seta pravosudnih zakona".

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa svim novinama koje donose nedavno usvojeni zakoni iz oblasti sudstva i tužilaštva.

Takođe, na vebinaru je bilo praktično prikazano kako će usvojene izmene uticati na rad srpskog pravosuđa.

Učesnici vebinara su stekli precizan uvid u novine i izmene u domaćem pravosuđu uvedene kroz izmene seta sudskih i tužilačkih zakona. Na vebinaru su učesnici stekli uvid u to kako će te izmene uticati na rad sudija, advokata i javnih tužilaca kao i na koji način će ove izmene uticati na građane i njihove trenutne ili eventualne sudske sporove.

Vebinar je bio namenjen advokatima i javnim tužiocima, kao i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

1. Razlozi, cilj i svrha izmene sudskih zakona

2. Izmene Zakona o Visokom savetu sudstva:

 • Uloga, sastav i funkcija sudskih saveta
 • Sastav Visokog saveta sudstva i način izbora njegovih članova
 • Nadležnost VSS
 • Odgovornost i transparentnost
 • Budžetska nezavisnost

3. Izmene Zakona o sudijama:

 • Izbor i napredovanje i razrešenje sudija
 • Radnopravni status sudija
 • Vrednovanje rada sudija
 • Disciplinska odgovornost sudija
 • Materijalni položaj sudija

4. Izmene Zakona o uređenju sudova:

 • Razgraničenje nadležnosti u poslovima pravosudne uprave između VSS i MP
 • Unapređena rešenja (Sudski poslovnik i dr.)
 • Radnopravni i materijalni položaj sudijskih saradnika, sudijskih pripravnika i ostalih zaposlenih u sudstvu

5. Razlozi, cilj i svrha izmene javno - tužilačkih zakona

6. Izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva:

 • Uloga, sastav i funkcija tužilačkog saveta
 • Sastav Visokog saveta tužilaštva i način izbora njegovih članova
 • Nadležnost Visokog saveta tužilaštva
 • Odgovornost i transparentnost u radu tog tela
 • Budžetska nezavisnost

7. Izmene Zakona o javnom tužilaštvu:

 • Položaj tužilaca u novom Ustavnom i zakonskom okviru
 • Izbor i napredovanje i razrešenje glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca
 • Disciplinska odgovornost javnih tužilaca
 • Materijalni položaj javnih tužilaca

8. Stavovi i primedbe advokature, strukovnih udruženja i nevladinog sektora na usvojene izmene pravosudnih zakona

Predavači:

 • Snežana Bjelogrlić - članica Visokog saveta sudstva
 • Predrag Milovanović - član Udruženja tužilaca Srbije
 • Ivan Duzlevski - advokat iz Beograda

Kompanija Paragraf organizovala je 28. marta 2023. godine, vebinar na temu "Komunikacija, mogućnosti i obaveze učesnika u postupcima javnih nabavki".

Na vebinaru su prikazane najvažnije obaveze, ali i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), podzakonskim aktima i aktuelnim stavovima i praksom nadležnih organa.

Praktični deo vebinara je bio posvećen pojašnjenjima načina rada na Portalu javnih nabavki za privredne subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku, i koji pripremaju i podnose ponude u postupcima javnih nabavki.

Predavanja su bila instruktivna, koncipirana prema potrebama privrednih subjekata, uz praktične primere iz prakse, tako da su pružila polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima je obezbedio priliku da razreše sve nedoumice koje isu imali u vezi sa temom vebinara, i da saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema važećim propisima.

Vebinar je bio namenjen ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama važećih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme vebinara:

KOMUNIKACIJA SA NARUČIOCEM DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE

 • dodatna objašnjenja dokumentacije u postupku
 • obaveza ukazivanja na nedostatke u dokumentaciji
 • blagovremenost i računanje rokova za preduzimanje radnji

PRIPREMA I PODNOŠENJE PONUDE

 • popunjavanje izjave o ispunjenosti kriterijuma
 • dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta
 • praktična uputstva za popunjavanje i dostavljanje zahtevanih dokumenata

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 • mogućnosti osporavanja pojedinih radnji naručioca
 • rokovi i podnošenje zahteva
 • tok postupka i moguće posledice
 • primeri iz aktuelne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf organizovala je 17. marta 2023. godine, vebinar na temu "Izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i radu interne revizije za 2022. godinu".

U prvom delu vebinara je bio prezentovan postupak implementacije sistema FUK kod korisnika javnih sredstava, sa elementima Izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema FUK za 2022. godinu i načinu predaje Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

U drugom delu bilo je reči o planiranju i izveštavanju u internoj reviziji, kao i o načinu izrade i predaje Izveštaja o radu interne revizije za 2022. godinu.

Poseban deo vebinara je bio posvećen modelima akata za FUK i pregledu alata u internoj reviziji, kao i odgovorima na pitanja učesnika.

Učesnicima vebinara je prezentovan način implementacije Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kroz praktične primere i modele. Takođe, učesnicima je približen i način planiranja i izveštavanja u internoj reviziji. Deo vebinara bio je posvećen i načinu izrade i predaje izveštaja o sprovođenju Sistema FUK i interne revizije za 2022. godinu.

Vebinar je bio namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta svih nivoa vlasti i sredstava RFZO, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, javnim agencijama, javnim preduzećima i svim drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 • Implementacija sistema FUK kod korisnika javnih sredstava
 • Izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema FUK za 2022. godinu

INTERNA REVIZIJA

 • Planiranje i izveštavanje u internoj reviziji
 • Izveštaj o radu interne revizije za 2022. godinu

MODELI AKATA ZA SISTEM FUK I ALATI U INTERNOJ REVIZIJI

 • Prezentacija modela akata za sistem FUK
 • Alati u internoj reviziji

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Snežana Batrićević - ovlašćeni interni revizor

Kompanija Paragraf organizovala je 10. marta 2023. godine, vebinar na temu "Osnovi prestanka radnog odnosa zaposlenom sa osvrtom na otkaz od strane poslodavca, tehnološki višak i nezakonite anekse ugovora o radu".

Na jednodnevnom stručnom predavanju naši učesnici su imali priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa, sa centralnom temom prestanak radnog odnosa, gde smo se posebno bazirati na sve načine i oblike prestanka radnog odnosa: otkaz od strane zaposlenog, sporazum između zaposlenog i poslodavca, otkaz od strane poslodavca i prestanak radnog odnosa po sili zakona i u zakonom propisanim slučajevima. Kako je za mnoge poslodavce procedura otkaza ugovora o radu po svim osnovima složen i komplikovan proces u kome je potrebno pažljivo voditi računa o svim koracima, učesnicima je ukazano na koji način ispravno sprovesti samu proceduru otkaza, sa osvrtom na kategorije zaposlenih koje su zaštićene od otkaza. Takođe, orađena je i tema rešavanja radnih sporova, sa ukazivanjem na aktuelnu sudsku praksu, sa posebnim osvrtom na nezakonite anekse ugovora o radu i posledice koje iz takvih postupanja nastaju.

Svaka od tema edukacije je posebno objašnjena sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjena praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na aktuelnu sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik je usavršio svoja znanja i osposobljen da:

 • uredno i blagovremeno sprovede postupak prestanka radnog odnosa po svim osnovima;
 • kroz primere iz sudske prakse se detaljnije upozna sa otkaznim razlozima kada je u pitanju otkaz od strane poslodavca;
 • zaštiti poslodavca i zaposlenog od eventualnih nezakonitih postupanja kada su u pitanju aneksi ugovora o radu;
 • vodi računa o pravnim posledicama nezakonitog prestanka radnog odnosa;
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti.

Teme vebinara:

 1. a) Prestanak radnog odnosa "po sili" Zakona;
 2. b) Otkaz od strane poslodavca zbog neostvarivanja rezultata rada, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline s detaljno obrađenom otkaznom procedurom i pojašnjenjem na koji način uredno dostaviti akte;
 3. c) Postupak utvrđivanja zaposlenih tehnološkim viškom uz prethodnu isplatu otpremnine, razlike u postupanju poslodavca kada smanjuje broj izvršilaca i kada ukida poslove, (ne)obavezna primena mera i kriterijuma kada se ne donosi program već samo odluka i drugi specifični slučajevi u praksi;
 4. d) Zaključivanje aneksa ugovora o radu, obavezno obrazloženje ponude kojom se menjaju ugovoreni uslovi rada, neostavljanje roka za izjašnjenje, pravne posledice nezakonitog aneksa;
 5. e) Prestanak radnog odnosa na inicijativu zaposlenog, obavezna pisana dostava izjave o otkazu, posledice nepoštovanja otkaznog roka;
 6. f) Prestanak radnog odnosa sporazumom između zaposlenog i poslodavca, posledice nedostavljanja obaveštenja o pravima do kojih dolazi za slučaj nezaposlenosti;
 7. g) Rešavanje radnih sporova sa osvrtom na aktuelnu sudsku praksu

Predavač:

 • Dr Bojan Božović - sudija Višeg suda u Novom Sadu

Kompanija Paragraf organizovala je 9. marta 2023. godine, vebinar na temu "Poreska krivična i prekršajna dela u zakonima i sudskoj praksi".

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa krivičnim delima iz oblasti poreskog prava kroz teoriju i sudsku praksu kao i iz ličnog iskustva predavača u toj materiji.

Takođe, na vebinaru se detaljno obradila i tema uloge veštaka i veštačenja kao sredstva u postupku utvrđivanja (ne)postojanja dela i odgovornosti, kao i njegova uloga u vansudskim postupcima utvrđivanja postojanja finansijskih pronevera.

Učesnici vebinara su stekli precizan uvid u materiju poreskih krivičnih dela i poreskih prekršaja, kao i u proces utvrđivanja postojanja odgovornosti. Na vebinaru su učesnici imali uvid i u način utvrđivanja postojanja poreske utaje i njenog iznosa postupkom ekonomsko-finansijskog veštačenja.

Vebinar je bio namenjen advokatima, javnim tužiocima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

 • otkrivanje poreske utaje i uloga poreske policije
 • utaja poreza kao predmet upravnog, prekršajnog ili krivičnog postupka?
 • različiti oblici izvršenja poreske utaje
 • odgovornost knjigovođa i poreskih savetnika
 • dokazivanje pojedinih elemenata krivičnog dela poreske utaje
 • značaj ekonomsko-finansijskog veštačenja
 • uloga stručnog savetnika i drugi dokazi u postupku
 • različiti standardi dokazivanja
 • presuđenje - sadržina optužnice i presude
 • odnos sa drugim krivičnim delima
 • PDV poreske prevare, korupcija i pranje novca
 • primeri iz sudske prakse

Predavači:

 • Ivan Duzlevski - advokat i bivši javni tužilac u odeljenju za privredni kriminal i poreske utaje
 • dr Ivan Raonić - stalni sudski veštak ekonomsko-finansijske struke

Kompanija Paragraf organizovala je 7. marta 2023. godine vebinar na temu "Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika".

Centralna tema vebinara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF
 • Izdavanje i prijem e-faktura od 1. januara 2023. godine
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktični primeri rada na portalu elektronskih faktura
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Kompanija Paragraf je organizovala 28. februara 2023. godine, vebinar na temu "Najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV i druge PDV aktuelnosti".

Na vebinaru su analizirane najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV koje su stupile na snagu 1. februara ove godine.

Izvršene su brojne i važne izmene i dopune Pravilnika o PDV, a svakako su najvažnije one koje su izvršene u cilju usklađivanja propisa o PDV sa propisima o elektronskom fakturisanju i fiskalizaciji.

S tim u vezi, na vebinaru su se detaljno analizirale novine u vezi sa izdavanjem računa, ali i sve ostale važne novine, koje donose predmetne izmene i dopune Pravilnika o PDV.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju propise o PDV.

Teme vebinara:

 • Izmene pravila koja se odnose na izdavanje računa, u cilju usklađivanja sa propisima o elektronskom fakturisanju i fiskalizaciji
 • Izdavanje konačnog računa u slučaju kada nakon avansne uplate dođe do promene poreskog dužnika
 • Izmene odredaba kojima se uređuje ostvarivanje poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Mogućnost naknadnog ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i primena pravila o smanjenju osnovice u tom slučaju
 • Promet usluga bez naknade koji vrše strana lica
 • Pojam tržišne vrednosti kao osnovice za obračun PDV kod prometa dobara i usluga
 • Ostale izmene i dopune
 • Druge aktuelnosti iz oblasti PDV

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Kompanija Paragraf je 22. februara 2023. godine održala vebinar sa temom „Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige“.

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2023. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 31.3.2023. godine.

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila.

Takođe, krajem prošle godine usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu, koje se prvi put primenjuju u 2023. godini, pa je poseban akcenat bio i na novinama koje te izmene i dopune donose.

Teme vebinara:

 • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Nastanak i prestanak poreske obaveze
 • Osnovica poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
 • Poreska oslobođenja koja se u praksi najčešće primenjuju
 • Vrste promena na nepokretnosti u toku godine zbog kojih se podnosi "nova" prijava
 • Rokovi za plaćanje poreza
 • Popunjavanje poreske prijave i pratećih obrazaca (PPI1, Prilog 1 sa podprilogom, Prilog 2)

Predavač: Ljiljana Petrović, Viši savetnik – Rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija

Kompanija Paragraf organizovala je 9. februara 2023. godine seminar/vebinar na temu "Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika". Seminar je bio održan u Beogradu, u MTS dvorani

Centralna tema seminara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF
 • Izdavanje i prijem e-faktura od 1. januara 2023. godine
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktični primeri rada na portalu elektronskih faktura
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

Kompanija Paragraf je 2. februara 2023. godine održala vebinar na temu „Izrada finansijskih izveštaja za 2022. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“

Učesnicima vebinara su prezentovane sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja, kao i način utvrđivanja poreza na dobit. Na vebinaru je bilo reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanim od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici su upoznati i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih primanja u 2023. godini, novim usklađenim neoporezivim iznosima koji će biti u primeni od 1. februara 2023. godine, kao i sa osnovnim elementima novog Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije i Uredbe o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

Teme vebinara:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2022. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
 • Konsolidovani finansijski izveštaji
 • Odluke o završnim računima OOSO
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2023. godinu
 • Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2022. GODINU

OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

 • Novine u obračunu ličnih primanja u javnom sektoru (novi parametri za obračun plata i drugih primanja, novi usklađeni neoporezivi iznosi i druge aktuelnosti)
 • Primena novog Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta RS
 • Nova Uredba o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

Predavač na vebinaru: Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf organizovala je 31. januara i 1. februara 2023. godine dvodnevni vebinar na temu "Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2022. godinu".

Učesnici su imali priliku da se informišu o pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu, kao i da se podsete pravila o utvrđivanju poreza na dobit, kako bi mogli uspešno i zakonito da sastave finansijske izveštaje i poreski bilans za 2022. godinu.

Pored toga, na vebinaru je bilo reči i o novinama u propisima o PDV i ostalim aktuelnim pitanjima.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, finansijskim direktorima, preduzetnicima, kao i svim drugim licima koja primenjuju propise vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika.

Prvog dana vebinara, predavači v. prof. dr Marina Protić - ovlašćeni eksterni i interni revizor i Vesna Ljubičić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", pažnju su posvetili sledećim temama:

 • Vrednovanje pozicija FI za 2022. godinu u skladu sa:
  • MRS/MSFI
  • MSFI za MSP
  • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
 • Sastavljanje i dostavljanje FI za 2022. godinu

Drugog dana vebinara, predavači Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

 • Obveznici poreza na dobit pravnih lica
 • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa - uvodne napomene
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu
 • Amortizacija koja se priznaje za poreske svrhe
 • Uslovi za priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih perioda
 • Poreski podsticaji
 • Transferne cene - opšte napomene
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na dobit za nedobitne organizacije
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti za preduzetnike
 • Ostale aktuelnosti

Kompanija Paragraf organizovala je 24. januara 2023. godine seminar/vebinar na temu "Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika". Seminar je bio održan u Novom Sadu, u Master centru Novosadskog sajma.

Centralna tema seminara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF
 • Izdavanje i prijem e-faktura od 1. januara 2023. godine
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktični primeri rada na portalu elektronskih faktura
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima.

Kompanija Paragraf organizovala je 18. januara 2023. godine seminar/vebinar na temu "Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika". Seminar je bio održan u MTS dvorani u Beogradu.

Centralna tema seminara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:


RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Obavezni i dobrovoljni korisnici SEF
 • Izdavanje i prijem e-faktura od 1. januara 2023. godine
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktični primeri rada na portalu elektronskih faktura
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima.

2022


Kompanija Paragraf organizovala je 22. decembra 2022. godine u Novom Sadu seminar/vebinar na temu "Praktičan rad na novom Sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika".

Centralna tema seminara bila je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", pažnju su posvetili sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Od 1.1.2023. godine - početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Kompanija Paragraf organizovala je 16. decembra 2022. godine u Beogradu seminar/vebinar na temu "Praktičan rad na novom Sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika".

Centralna tema seminara bila je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", pažnju su posvetili sledećim temama:

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Od 1.1.2023. godine - početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Kompanija Paragraf održala je, 16. decembra 2022. godine, vebinar sa temom "Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru i najnovije izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika" .

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa odredbama Zakona o radu koje uređuju disciplinsku odgovornost zaposlenih, postupak za izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa, kao i sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenog u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog.

Predmet vebinara bile su i specifičnosti disciplinske odgovornosti i pravila disciplinskog postupka koji su posebnim zakonima uređeni za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Takođe, na vebinaru su prikazane i najznačajnije novine propisane poslednjim izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Predavači na vebinaru bili su:

• Bojana Jakšić Kovačević , pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Ranko Jerković, advokat

Teme vebinara su bile sledeće:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU

• Povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, radna sposobnost i ponašanje zaposlenog

• Udaljenje sa rada i disciplinske mere

• Postupak za izricanje disciplinske mere/prestanak radnog odnosa (novčana kazna, naknada plate, zastarelost, dostavljanje) i pravna zaštita

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

• Teže i lakše povrede obaveze iz radnog odnosa i povrede zabrane

• Odgovornost zaposlenog i privremeno udaljenje sa rada

• Disciplinski postupak (pokretanje i vođenje, pravo na odbranu, donošenje rešenja, zastarelost, pravna zaštita)

• Disciplinske mere (vrste i individualizacija)

• Disciplinski postupak protiv direktora ustanove

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

• Preuzimanje zaposlenih, zasnivanje radnog odnosa

• Plaćeno i neplaćeno odsustvo, solidarna pomoć i jubilarna nagrada

• Utvrđivanje prestanka potrebe za radom zaposlenih i prestanak radnog odnosa

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

• Povrede dužnosti iz radnog odnosa

• Disciplinski postupak (pokretanje, vođenje, usmena rasprava, individualizacija, zastarelost, pravna zaštita)

• Udaljenje sa rada

• Disciplinske kazne (vrste, trenutak prestanka radnog odnosa, upis i brisanje iz kadrovske evidencije)

• Odgovornost za štetu

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf u saradnji sa RPK Kraljevo organizovala je 8. decembra u Kraljevu seminar na temu „Praktičan rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika“.

Održan seminar u Kraljevu 8. decembra 2022. godine

Aleksandar Vasić i Tijana Smiljanić na predavanju


Održan seminar u Kraljevu 8. decembra 2022. godine

Učesnici na predavanju


Centralna tema seminara je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Teme vebinara:

 • RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Od 1.1.2023. godine - početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi
 • PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE – KANCELARKO
 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Predavači:

Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf održala je 7. decembra 2022. godine vebinar sa temom "Planiranje i oblikovanje nabavki za 2023. godinu i izmene postojećih ugovora o javnim nabavkama".

Na vebinaru su prezentovana rešenja najčešćih pitanja u praksi kod planiranja, oblikovanja i sprovođenja postupaka (javnih) nabavki, kao i izvršenja zaključenih ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa. Vebinaj je organizuovan kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika prilikom prijavljivanja, kao i neposredno za vreme trajanja predavanja.

Predavanja su u pojedinim delovima kombinovana sa praktičnim prikazima rada na Portalu javnih nabavki, uz objašnjenja najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke.

Predavači na vebinaru bili su:

 • Branimir Blagojević, advokat, član radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Teme vebinara su bile sledeće:

PLANIRANJE JAVNIH I IZUZETIH NABAVKI ZA 2023. GODINU I OBJAVLJIVANJE NA PORTALU

 • Procena potrebnih finansijskih sredstava i usklađivanje sa iskazanim potrebama naručioca
 • Oblikovanje nabavki - definisanje predmeta, procenjena vrednost i partije
 • Opcije unošenja stavki plana javnih nabavki - Excel šablon i ručni unos
 • Kreiranje plana i objavljivanje odluke o donošenju plana

IZVRŠENJE I IZMENE UGOVORA O JAVNIM I IZUZETIM NABAVKAMA

 • Izvršenje ugovora u uslovima promena na tržištu - ograničenja i mogućnosti izmene
 • Dodatna dobra, usluge ili radovi i povećanje obima nabavke
 • Nepredviđene okolnosti i promena ugovorne strane
 • Izveštavanje o izmenama

STAVOVI NADLEŽNIH ORGANA

 • Praksa i mišljenja Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije i DRI

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf u saradnji sa RPK Niš organizovala je 6. decembra u Nišu seminar/vebinar na temu „Praktičan rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika“.

Održan seminar u Nišu 6. decembra 2022. godine

Centralna tema seminara/vebinara je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Teme vebinara:

 • RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Od 1.1.2023. godine - početak pune primene odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi
 • PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE – KANCELARKO
 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Predavači:

Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik, Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 5. decembra 2022. godine tradicionlano održala vebina na temu #Carinska tarifa za 2023. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa“.

Učesnici vebinara au imali mogućnost da, pre početka primene novih propisa, budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2023. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2023. godini. Učesnici su upoznati sa novinama koje donose izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Pored toga, učesnici su se upoznali i sa različitim mogućnostima kupovine robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju s uslovima obavljanja platnog prometa sa inostranstvom u kontekstu načina na koji rezidenti mogu sa nerezidentima obavljati platne transakcije u trenutno, otežanim uslovima, sa kojim problemima se susreću nerezidenti koji dođu u Srbiju u bankarskoj praksi.

Takođe, bilo je ukazano na obaveze rezidenata u slučaju neizmirenih potraživanja i dugovanja u poslovanju sa nerezidentima i na alternativne načine prestanka potraživanja i dugovanja.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE U 2023. GODINI I IZMENE OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CARINSKIH DAŽBINA U 2023. GODINI

IZMENE I DOPUNE UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA

KUPOVINA ROBE U INOSTRANSTVU RADI NJENE PRODAJE U INOSTRANSTVU - POSLOVI REEKSPORTA:

 • Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
 • Kupovina i prodaja robe koja prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
 • Stavljanje u postupak carinskog skladištenja robe kupljene u drugoj državi ili carinskoj teritoriji radi otpreme sa teritorije Republike Srbije
 • Reeksportna dorada

EFEKTI GLOBALNIH DEŠAVANJA NA DEVIZNO POSLOVANJE:

 • eksterni činioci od uticaja na devizno poslovanje rezidenata i nerezidenata;
 • obaveze rezidenata u slučaju neizmirenih potraživanja i dugovanja u poslovanju sa nerezidentima;
 • alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja;
 • aktuelna pitanja u vezi sa poslovanjem nerezidenata u Republici

Predavači:

Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku), Snežana Karanović, pomoćnik ministra (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku), Dragan Simić, specijalni savetnik za carinska pitanja, Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Kompanija Paragraf i redakcija časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ tradicionalno su organizovali besplatan vebinar vezan za poreske i računovodstvene teme koje svoju aktuelnost dobijaju krajem poslovne godine.

Teme vebinara:

 • Aktuelna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije
 • Poreske teme vezane za kraj poslovne godine (poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju, utvrđivanje manjka i rashoda dobara, ispravka srazmernog poreskog odbitka...)
 • Osvrt na očekivane izmene poreskih propisa i propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije
 • Predzaključne radnje i knjiženja
 • Ostale aktuelnosti

Učesnici vebinara su imali priliku da čuju odgovore na najaktuelnija pitanja iz prakse vezana za elektronsko fakturisanje i fiskalizaciju i njihov odnos sa propisima o PDV.

Pored toga, učesnici su mogli da se podsete poreskih i računovodstvenih pravila koja svoju aktuelnost dobijaju krajem svake poslovne godine.

Takođe, očekuju se bitne izmene poreskih propisa, kao i propisa iz oblasti elektronskih faktura i fiskalizacije, pa su učesnici imali priliku da se upoznaju sa tim novinama.

Predavači: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa„Poresko-računovodstveni instruktor“, Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Vesna Ljubičić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 1. decembra 2022. godine organizovala besplatan vebinar na temu „Popis imovine i obaveza za 2022. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“

Pored izlaganja o svim aspektima godišnjeg popisa imovine i obaveza, učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju i sa najnovijim izmenama propisa i ostalim aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, kao i stavovima eksterne revizije i budžetske inspekcije iz srodnih oblasti.

Drugi deo vebinara bio je posvećen ličnim primanjima, ostvarivanju prava, poreskom tretmanu i obračunu naknada plata i drugih ličnih primanja zaposlenih, sa praktičnim primerima i osvrtom na probleme sa kojima se korisnici susreću u svakodnevnom radu.

Na kraju, poseban segment bio je posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, postavljenih pre ili za vreme samog vebinara.

Teme savetovanja:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2022. GODINU

 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

 • Priprema za donošenje finansijskih planova za 2023. godinu
 • Početak primene Zakona o budžeskoj inspekciji

LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Ostvarivanje prava na naknadu plata, poreski aspekt i obračun
 • Druga lična primanja zaposlenih (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju) - način ostvarivanja prava, poreski tretman, način i vreme obračuna i isplate
 • Ostala pitanja i aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru

Predavač:

Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 29. novembra 2022. godine organizovala vebinar na temu "Aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i raspolaganje imovinom u javnoj svojini".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnom praksom drugostepenog organa u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti.

Takođe, predmet vebinara su bile i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa.

Polaznici vebinara su se detaljno upoznali sa najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u postupku upisa u katastar nepokretnosti, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima je dao priliku da se razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je bio namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 • Upis u katastar u korist preduzetnika
 • Upis javne svojine po osnovu izjave
 • Upis prava na zemljištu pod objektom
 • Formiranje udela prava
 • Upis tereta na upisu držaoca
 • Pravnosnažnost i izvršnost kao uslov upisa u katastar
 • Clausula intabulandi kod ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Nalog kao osnov upisa u katastar

RASPOLAGANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI

 • Poseban pravni režim javne svojine
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje)
 • Javne ustanove kao imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
 • Evidencija stvari u javnoj svojini (dostavljanje NEP - JS i ZOS -JS obrazaca)
 • Istek roka za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 23. novembra 2022. godine održala vebinar na temu “Sistem finansijskog upravljanja i kontrole - teorija i praksa”.

Učesnici vebinara su upoznati sa svim aspektima uvođenja i ažuriranja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Posebna pažnja bila je posvećena praktičnim problemima sa kojima se pojedini korisnici suočavaju u praksi i načinu otklanjanja određenih nepravilnosti. Takođe, bilo je reči i o izazovima sa kojima se sreću korisnici sa malim brojem zaposlenih.

Predavači su pripremili obrasce i modele procedura i pratećih akata koji se mogu uz malo formalnih izmena/dopuna prilagoditi konkretnom korisniku javnih sredstava.

Vebinar je bio namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, javnim preduzećima i drugim organizacijama koje imaju obavezu uvođenja FUK.

Teme vebinara značajne su za rukovodioce korisnika javnih sredstava, rukovodioce užih organizacionih jedinica, druge zaposlene, kao i ostala zainteresovana lica.

Teme vebinara koje su obrađene:

 • Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu
 • Uvođenje sistema FUK - faze
 • Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
 • Upravljanje rizicima: identifikacija, procena rizika, postupanje sa rizicima, praćenje i izveštavanje o rizicima
 • Ažuriranje sistema FUK
 • Izrada godišnjeg izveštaja
 • Pitanja i odgovori

Predavači:

 • mr Milica Bjelić - ovlašćeni eksterni i interni revizor, konsultant u procesu organizacionog uspostavljanja FUK
 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je 18. novembra 2022. godine održala vebinar na temu „Osnovica za obračun PDV i naknadne izmene osnovice – opšta pravila i osvrt na slučajeve iz prakse“.

Dobro poznavanje pravila o utvrđivanju osnovice za obračun PDV, kao i pravila koja se primenjuju u slučajevima naknadnog povećanja ili smanjenja poreske osnovice, od suštinskog su značaja za pravilno obračunavanje PDV.

Sa druge strane, pogrešna primena ovih pravila može da dovede do pogrešno utvrđene obaveze za PDV, sa svim ostalim potencijalno negativnim posledicama.

S tim u vezi, na vebinaru su bile detaljno analizirane odredbe Zakona o PDV i Pravilnika o PDV kojima se uređuje poreska osnovica i naknadne izmene poreske osnovice.

Pored toga, poseban akcenat bio je i na čestim i specifičnim slučajevima iz prakse.

Takođe, na vebinaru smo ukazali i na česte greške koje obveznici prave kada je reč o primeni pravila o izmeni poreske osnovice.

Predavači: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 17. novembra 2022. godine održala vebinar na temu „Praktičan rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na najčešća pitanja“.

Centralna tema vebinara je bila elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično registrovanje na SEF, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi, odgovori na pitanja učesnika vebinara i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Teme vebinara

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Praktični primeri i odgovori na pitanja u vezi sa radom na SEF, obavezom izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obavezom elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Praktično korišćenje SEF
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi
 • Odgovori na pitanja učesnika vebinara
 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE – KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Predavač: Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik i Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 9. novembra 2022. godine održala vebinar na temu „Računovodstveno evidentiranje i vrednovanje nekretnina i opreme“.

Predavanje je obuhvatalo vrednovanje i evidentiranje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica uključujući sve specifičnosti pojedinih zahteva iz navedenih propisa.

Posebno je bilo obuhvaćeno klasifikovanje nekretnina, postrojenja i opreme u najučestalijim situacijama u praksi, dokjee sticanje i otuđenje bilo prikazano kroz primere obračuna i knjiženja.

Imajući u vidu da se u praksi često vrši prenos nekretnina postrojenja i opreme iz jedne kategorije u drugu, posebno je bio obrađen i ovaj segment, kao i obaveza (testiranja na) obezvređenje najmanje jednom u toku godine.

S obzirom na to da je počev od prošle godine dozvoljena procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme i kod pravnih lica koja primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica, tako da sve kategorije obveznika imaju mogućnost procene fer vrednosti, posebno je kroz obračune i primere bio obrađen i ovaj aspekt.

Pravna lica vrše ulaganja u već postojeće nekretnine, postrojenja i opremu i često su u nedoumici kako evidentirati dodatno ulaganja i da li se za pojedine kategorije sredstava obračunava amortizacija kada se npr. sredstva ne koriste, shodno čemu su posebno bile obrađene ove teme.

Takođe, ništa manje značajna pozicija investicionih nekretnina je bila obrađena kroz sve prethodno navedene teme, kao i nekretnine, postrojenja i oprema koje su namenjene prodaji ili su u izgradnji.

Predavač: v.prof. Dr Marina Protić, ovlašćeni eksterni i interni revizor

Kompanija Paragraf organizovala je u periodu od 27. oktobra do 5. novembra 2022. godine, višednevnu online stručnu edukaciju za primenu propisa iz radnih odnosa.

Edukacija je bila namenjena svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Učesnici stručne edukacije su imali priliku da dobiju odgovore na mnoge nedoumice koje se javljaju u primeni radnopravnih propisa, kao što su:

 • tumačenje i pravilna primena odredbi Zakona o radu
 • koji su obavezni elementi ugovora o radu i drugi akti prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • koje sve akte je potrebno da ima poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih;
 • kada je moguće zaključiti i za koje poslove ugovore van radnog odnosa kao što su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju ili ugovor o dopunskom radu i koliko isti mogu da traju;
 • kako ugovoriti zaradu, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih;
 • analiza strukture odgovarajuće zarade i razlike između pojedinih delova zarade, rokovi za isplatu, dostavljanje obračuna zarade i naknade zarade;
 • kako organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-2240/2022 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da produže rokove za korišćenje godišnjeg odmora;
 • na koji način zakonito otkazati ugovor o radu i sprovesti otkaznu proceduru kako bi se izbegli potencijalni sudski sporovi koji poslodavcu mogu prouzrokovati velike troškove;
 • koja su to primanja zaposlenog koja je poslodavac u obavezi da isplati nakon prestanka radnog odnosa;
 • kako organizovati rad na daljinu i od kuće i obezbediti bezbedne i zdrave uslove rada tokom trajanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 i regulisati odsustvo zaposlenih u tom periodu;
 • šta je mobing i kako se manifestuje, šta ne može biti predmet mobinga, koji je postupak procesuiranja mobinga i kako se utvrđuje zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja;
 • mnoga druga pitanja koja izazivaju dileme a tiču se oblasti radnopravnih odnosa koja je živa i dinamična i koju prate česte izmene zakonskih propisa.

Predavači su bili:

 • Prof. dr Mario Reljanović - naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu
 • Prof. dr Bojan Urdarević - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 • Dr Bojan Božović - sudija Višeg suda u Novom Sadu
 • Olga Kićanović Vučković - direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
 • Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i rukovodilac grupe za zarade
 • Aleksandra Vasić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za radne odnose stručnog časopisa "Pravo

Kompanija Paragraf je 21. oktobra 2022. godine održala vebinar na temu „Nacionalne kvalifikacije, aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru i priznavanje stranih školskih isprava“. Na vebinaru je bilo reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih školskih isprava. Pored navedenog, učesnicima vebinara su prezentovani i odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.

Teme vebinara:

NACIONALNE KVALIFIKACIJE I IZAZOVI U PRIMENI

 • Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije - razlozi za uspostavljanje NOKS-a
 • Odnos pojmova kvalifikacija i zanimanje
 • Nivoi i vrste kvalifikacija
 • Načini sticanja kvalifikacija (formalno i neformalno obrazovanje, informalno učenje)
 • Registar (podregistar NOKS-a) sa primerima
 • Usklađivanje poslovanja
 • Najčešće dileme u praksi

PRIZNAVANJE ŠKOLSKIH ISPRAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

 • Slučajevi u kojima se ne sprovodi postupak priznavanja
 • Douniverzitetsko obrazovanje
 • Univerzitetsko obrazovanje - priznavanje školske isprave radi nastavka obrazovanja i zapošljavanja

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor
 • Minuli rad
 • Jubilarna nagrada
 • Solidarna pomoć
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik
 • Način postupanja i pružanje pravne pomoći zastupanim organima od strane pravobranilaštva

Predavači: Nataša Ćirić, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i primeni propisa kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija i Bojana Jakšić Kovačević, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 7. oktobra 2022. godine održala vebinar na temu „Rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF)“.

Centralna tema vebinara je bila elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, praktično registrovanje na SEF, praktično korišćenje SEF, odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi, odgovori na pitanja učesnika vebinara i praktičan rad na portalu elektronskih faktura.

Teme vebinara

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - Praktični primeri i odgovori na pitanja u vezi sa radom na SEF, obavezom izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi (subjekata privatnog sektora) i obavezom elektronskog evidentiranja PDV od strane subjekata privatnog sektora

 • Praktično registrovanje na SEF
 • Praktično korišćenje SEF
 • Odgovori na najčešća pitanja koja su se javila u praksi
 • Odgovori na pitanja učesnika vebinara
 • Praktičan rad na portalu elektronskih faktura

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE – KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Predavač: Aleksandar Vasić, dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 6.oktobra 20222. godine održala vebinar na temu „UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU UZ PODRŠKU KOMPANIJE PARAGRAF I SARADNJU SA KOMOROM OVLAŠĆENIH REVIZORA“.

Na vebinaru je bio prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju Revizor, neohodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovostvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji se način može steći sertifikat o stručnom zvanju Revizor za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, bio je prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji sprovodi Kompanija Paragraf besplatno za svoje pretpanike. Nakon stečenog zvanja Revizor, ova lica nemaju nikakve troškove u pogledu održavanja licenci.

Takođe, imajući u vidu dezinformacije koje se pojavljuju u stručnoj javnosti, bilo je precizno objašnjeno koji su to serifikati, odnosno zvanja, stečena po osnovu ranije važećih zakona na osnovu kojih se direktno može izvršiti upis u Registar.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf saradjuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, prezentovana je besplatna Wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neophodnu dokumentaciju za upis u Registar uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja je bila posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja su postavljena u toku vebinara na zadatu temu. Takođe je precizno bloi objašnjeno koja lica mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje.

Teme vebinara:

 • Obveznici sticanja profesionalnog zvanja
 • Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita
 • Obuka za polaganje ispita u organiziaciji Kompanije Paragraf
 • Priznavanje profesionalnih zvanja stečenih po osnovu ranije važećih zakona
 • Lica koja mogu da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje
 • Najčešća pitanja iz prakse
 • Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
 • Prezentacija besplatne Wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar
 • Odgovori na pitanja

Predavači:

Boško Vidaković, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora i Doc. Dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa"Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija je 5. oktobra 2022. godine održala vebinar na temu „Izdavanje PDV računa, elektronskih faktura i fiskalnih računa – mnoga pitanja i nedoumice“.

Od početka primene pravila vezanih za novi sistem fiskalizacije, kao i pravila o izdavanju e-faktura, nastao je veliki broj pitanja i nedoumica o tome kako pravilno postupiti u određenim situacijama, a pritom ispoštovati kako ova nova pravila, tako i propise o PDV.

Naime, propisi o PDV i predmetna nova pravila fiskalizacije i izdavanja e-faktura u tesnoj su vezi, a usled nedovoljne usklađenosti ovih propisa, dolazi do raznih problema u njihovoj praktičnoj primeni. S tim u vezi, na vebinaru smo pokušali da damo odgovor na većinu pitanja koja se pojavljuju u praksi kada je reč o izdavanju ovih računa.

Teme vebinara:

 • Obaveza izdavanja računa u smislu propisa o PDV i elektronske-fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Elektronska faktura kao PDV račun i primena poreskih kategorija
 • Promet dobara i usluga koji je predmet fiskalizacije
 • Fiskalni račun kao PDV račun i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu – osvrt na praktična pitanja

Predavači:

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 30.9.2022. godine održala vebinar na temu „Obaveza objavljivanja informatora o radu i prekršajna odgovornost organa javne vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.

Učesnicima su prezentovane izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021), koje propisuju, pored ostalog, proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka. Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti su se upoznali sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba. Novim zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po ovom zakonu, o čemu je na vebinaru posebno bilo reči.

Na vebinaru su učesnici imali priliku da se upoznaju sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Posebno su bila obrađena pitanja u vezi sa obavezom objavljivanja informatora o radu, koje su organi javne vlasti u obavezi da izrade u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022) koje je izdao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Teme vebinara:

POSTUPAK PRED ORGANOM VLASTI, POSTUPAK PRED POVERENIKOM I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

 • Pojam organa vlasti
 • Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja (sprovođenje testa javnog interesa)
 • Sadržina zahteva za slobodan pristup i postupanje organa vlasti po podnetom zahtevu
 • Postupanje po zahtevu - rokovi i obaveštavanje tražioca, donošenje rešenja
 • Pravo na žalbu i rešavanje Poverenika po žalbi
 • Izvršenje rešenja Poverenika
 • Prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Određivanje ovlašćenog lica, sadržina informatora o radu i obaveza objavljivanja informatora
 • Najčešće dileme i rešenja iz prakse

OBAVEZA OBJAVLJIVANJA INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI

 • Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti
 • Podnošenje Povereniku godišnjeg izveštaja o radu

Predavači:

Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Mirela Zozi Jeković, šef odseka za izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Kompanija Paragraf je organizovala 28. septembra 2022. godine, vebinar na temu "Zarada i naknada troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu".

Prvi deo vebinara je bio posvećen detaljnoj analizi strukture odgovarajuće zarade na koju zaposleni ima pravo u skladu sa odredbama Zakona o radu, opšteg akta i ugovora o radu. U okviru ovog dela vebinara učesnici su dobili i praktične savete u vezi uređivanja svih delova (elemenata) zarade opštim aktom poslodavca (odnosno ugovorom o radu) pa će biti neophodno ukazati i na razlike između pojedinih delova zarade.

Na kraju prvog dela vebinara, učesnike smo upoznali i sa obavezama koje imaju poslodavci a koje se odnose na isplatu zarade zaposlenima (rokovi za isplatu zarade, obaveza dostavljanja obračuna zarade i naknade zarade) ali i kaznama koje prete onom poslodavcu koji ne postupa u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Drugi deo vebinara je bio posvećen naknadi troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu. S obzirom da odredbama Zakon o radu nije bliže uređeno pravo zaposlenog na naknadu troškova (već je Zakon o radu to prepustio opštem aktu i ugovoru o radu), učesnici vebinara su dobili i praktične savete u vezi uređivanja ovih primanja opštim aktom poslodavca (odnosno ugovorom o radu) imajući u vidu prirodu ovih primanja, ali i njihov poreski tretman.

Učesnici vebinara su imali priliku da unaprede postojeće, ali i da steknu nova znanja koja će im koristiti kako u situacijama kada opštim aktom (odnosno ugovorom o radu) bliže uređuju (odnosno sa zaposlenim ugovaraju) zaradu i naknadu troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa odrebama Zakona o radu, tako i u konkretnim situacijama kada utvrđuju njihovu visinu i opredeljuju poreski tretman.

Vebinar je bio namenjen svim poslodavcima ali i fizičkim licima koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa koji uređuju pravo zaposlenog na zaradu i naknadu troškova, kao i svim drugim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme vebinara:

ODGOVARAJUĆA ZARADA ZAPOSLENOG - STRUKTURA

 • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (osnovna zarada, zarada za radni učinak i uvećana zarada)
 • Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.)
 • Druga primanja

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU TROŠKOVA (PRIRODA PRAVA I PORESKI TRETMAN):

 • Za dolazak i odlazak sa rada
 • Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i u inostranstvu
 • Smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu
 • Za ishranu u toku rada
 • Za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Predavač:

 • Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko - računovodstveni instruktor" i rukovodilac grupe za zarade.

Kompanija Paragraf je 23. septembra 2022. godine održala vebinar na temu "Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti - Sa osvrtom na iskustva iz prakse".

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi zakona. Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti u obavezi su da posluju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Učesnici su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, biće reči o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su i sami mogli da postave pitanja predavaču.

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju.

Takođe, vebinar je bio namenjen i svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme vebinara:

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač:

Zlatko Petrović - pomoćnik generalnog sekretara Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kompanija Paragraf je 22. septembra 2022. godine održala vebinar na temu „Obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja povodom početka školske/radne 2022/2023. godine i aktuelnosti u poslovanju predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola.“

Prvi deo vebinara je bio posvećen pripremi ustanova obrazovanja i vaspitanja za redovan inspekcijski nadzor u toku radne/školske 2022/22023. godine. Obrađene su teme koje su se odnosile na postupak inspekcijskog nadzora, popunjavanje važećih kontrolnih listi, samoproveru, samoprocenu i procenu rizika, kao i na posebne grupe pitanja u okviru kontrolne liste.

U drugom delu vebinara predtavljene su aktuelnosti vezane za zapošljavanje i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, preuzimanje zaposlenih sa liste tehnoloških viškova sa posebnim osvrtom na stručno uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja prilikom angažovanja zaposlenih u školskoj 2022/2023. godini (čije donošenje se očekuje) kao i u vezi postupka za ostvarivanje prava zaposlenih (podnošenje zahteva, odlučivanje, dostavljanje). Prikazana je i aktuelna sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa sudskim sporovima povodom isplate regresa za godišnji odmor i dodatka za topli obrok.

Treći deo vebinara je bio posvećen aktuelnim pitanjima koja se odnose na regulativu, praksu i najčešće probleme sa kojima se susreću ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki usluga organizovanja putovanja za decu i učenike - odmor i nastava u prirodi i ekskurzije.

Teme vebinara:

 • Pripremljenost predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za redovan inspekcijski nadzor
 • Zapošljavanje, preuzimanje zaposlenih, ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa, stručno uputstvo o postupanju ustanove prilikom angažovanju u školskoj 2022/2023. godini, aktuelnosti u vezi sa sudskim sporovima povodom isplate dodatka za topli obrok i regres
 • Sprovođenje postupaka (javnih) nabavki usluga organizovanja putovanja dece i učenika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (ekskurzije)

Predavači:

Biljana Antić, prosvetni inspektor grada Beograda, Ranko Jerković, advokat i Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru."

Kompanija Paragraf je 28. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Poreski tretman prihoda koji ostvaruju nerezidentna fizička lica od domaćih pravnih lica“.

U praksi se često događa da domaća pravna lica angažuju nerezidentna fizička lica za pružanje različitih usluga (posredovanje, konsultantske usluge, inženjerske usluge i sl.). S tim u vezi, u praksi se postavlja pitanje kakav poreski tretman imaju ovi prihodi, tj. da li po tom osnovu postoji obaveza obračunavanja poreza po odbitku. Takođe, imajući u vidu da je reč o angažovanju nerezidentnih fizičkih lica, postavlja se i pitanje da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za ta lica.

Pored toga, u ovim slučajevima postoji i mogućnost primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i sporazuma o socijalnom osiguranju, pa je potrebno sagledati i taj aspekt.

Na kraju, budući da je reč o uslugama koje strana fizička lica pružaju domaćim licima, postavlja se i pitanje kakav je PDV tretman takvih usluga, tj. da li postoji obaveza internog obračuna PDV.

Pored opštih pravila, na vebinaru je bilo reči i o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koja se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnici koji nemaju mnogo iskustva stekli su osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok su ostali učesnici mogli da prodube i obogate svoje postojeće znanje.

Predavači na vebinaru: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor“, Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Poresko*računovodstveni instruktor“ i Marija Torlak, odgovorni urednik časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 23. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Postupanje i odlučivanje organa uprave u postupcima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole“.

Učesnici vebinara su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa postupcima izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Takođe, učesnicima vebinara je podrobnije objašnjeno drugostepeno postupanje organa uprave po prigovorima ili žalbi, kao i uslovi za podnošenje tužbe upravnom sudu. Predavač je, između ostalog, učesnicima ukazao na neke od najčešćih problema sa kojima se građani suočavaju prilikom prvostepenog postupka objedinjene procedure i na koji način da stranke što jednostavnije okončaju postupke izdavanja dokumenata potrebnih za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata, odnosno izvođenjem radova.

Teme vebinara:

OBJEDINJENA PROCEDURA

IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA

 • Granice ovlašćenja nadležnog organa
 • Pravo prigovora na lokacijske uslove i odlučivanje po prigovoru

IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 • Podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole
 • Provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu
 • Odbacivanje zahteva, pravo prigovora i pravo na podnošenje novog zahteva bez naplate administrativne takse
 • Pravo žalbe

IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

 • Provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu
 • Pravo žalbe na upotrebnu dozvolu

POSTUPANJE PO PRAVNIM LEKOVIMA

 • Prigovor
 • Granice ovlašćenja nadležnog organa

Predavač na vebinaru: Aleksandar Dimić, samostalni savetnik u Odeljenju za upravni i upravnopravni nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Kompanija Paragraf je 21. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Praktična rešenja u vođenju postupaka javnih nabavki“.

Vebinar je organizovan kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika iz oblasti javnih nabavki. Predavanja su se kombinovala sa praktičnim prikazima rada na Portalu javnih nabavki, uz objašnjenja najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca.

Tokom vebinara prezentovana su rešenja najčešćih pitanja u praksi sprovođenja postupaka (javnih) nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Predavanja iz oblasti javnih nabavki su instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca kao i učesnika u postupcima nabavki, kombinovana sa praktičnim prikazima načina rada, tako da pružaju polaznicima upoznavanje sa aktuelnim praktičnim rešenjima u pokretanju i sprovođenju postupaka javnih nabavki, zaštiti prava ponuđača, te zaključenju i izvršenju pojedinačnih ugovora. Svi učesnici vebinara su imali priliku da postave konkretna pitanja prilikom prijavljivanja, putem e-maila pre vebinara kao i neposredno tokom trajanja vebinara.

Predavači na vebinaru: Branimir Blagojević, advokat, član radne grupe za izradu Nacrta ZJN i Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 20. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Pregled novina propisanih izmenama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre”

Vebinar je imao za cilj da učesnicima predstavi novine u postupku registracije pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata, kao i pregled rokova za izvršenje novih obaveza od stane privrednih subjekata, po početku primene izmenjenih odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Učesnici vebinara su stekli sve potrebne informacije o novinama u postupku registracije u postupcima pred Agencijom za privredne registre, uključujući i novu mogućnost overe digitalizovanog akta od strane advokata, kao i svim novim obavezama privrednih subjekata, po početku primene novih i izmenjenih odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Teme vebinara:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021)

Predavači na vebinaru:

Verica Martić Rollinger - zamenik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre i Marija Pajić - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre

Kompanija Paragraf je 14. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Organizacija radnog vremena kod poslodavca, prekovremeni rad, preraspodela i godišnji odmori“.

Na jednodnevnoj stručnoj edukaciji koja se organizovala pred sezonu godišnjih odmora, naši učesnici su imali priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa, sa akcentom na pitanja kako na optimalan način organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, na koji način organizovati smenski rad ili pod kojim uslovima uvesti noćni rad, preraspodelu radnog vremena i koja su ograničenja po pitanju prekovremenog rada, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-2240/2022 kojim se poslodavcima preporučuje da omoguće korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu zbog vanrednih okolnosti usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, na koji način omogućiti korišćenje godišnjeg odmora zaposlenim trudnicama i porodiljama, u kom obimu ostvaruje pravo na godišnji odmor zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, ili zaposleni koji je tokom cele godine bio na bolovanju.

Svaka od tema edukacije je bila posebno objašnjena sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjena praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

Na vebinaru su predavali: Dr Bojan Božović, sudija Višeg suda u Novom Sadu, odeljenje za radne sporove i Aleksandra Vasić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Pravo u privredi“.

Kompanija Paragraf je 10. juna 2022. godine održala vebinar na temu „Sprečavanje sukoba interesa i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera - zakonska regulativa i praksa agencije za sprečavanje korupcije“.

Tema vebinara je zakonska regulativa i praksa Agencije za sprečavanje korupcije u pogledu ličnih obaveza javnih funkcionera i obaveza organa javne vlasti povodom stupanja na funkciju i prestanka funkcije, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, kumulaciju funkcija, nespojivost poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Na vebinaru je posebna pažnja bila posvećena pitanju koja se lica smatraju javnim funkcionerom i u vezi sa tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, kao i pitanjima vezanim za postupak u slučaju povrede Zakona o sprečavanju korupcije.

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima o obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju.

Na vebinaru je predavala Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Kompanija Paragraf je 7. juna 2022. godine održava vebinr na temu „Rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF)“.

Centralna tema vebinara bilo je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, obaveza subjekata javnog sektora da od 1.7.2022. godine izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora i obaveza subjekata privatnog sektora da prime i čuvaju e-fakture iz oba sektora, posebna evidencija PDV i praktičan rad na portalu elektronskih faktura, posebna evidencija PDV i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

Učesnici vebinara dobili su sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Sistemu elektronskog fakturisanja
 • Izdavanju računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaju sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

Na vebinaru su predavali: Aleksandar Vasić, dipl. ekonomista i Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 27. maja 2022. godine održala vebinar na temu „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa u javnim službama“

Na vebinaru su obrađene teme koje se odnose na zasnivanje i prestanak radnog odnosa kod zaposlenih u javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard, socijalna zaštita, turizam, sport), u skladu sa Zakonom o radu, posebnim zakonima koji uređuju rad i poslovanje javnih službi i važećim posebnim kolektivnim ugovorima). Posebna pažnja je posvećena i odredbama propisa koji uređuju ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i popunjavanju PRM obrasca, kao zahteva za dobijanje saglasnosti za novo zapošljavanje.

Takođe, na vebinaru su prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih u javnim službama. Isto tako, posebna pažnja je bila posvećena i pitanjima u vezi zastupanja javnih službi od strane pravobranilaštva, pravobranilaštvu kao zakonskom zastupniku i načinu postupanja i pružanja pravne pomoći zastupanim subjektima od strane pravovobranilaštva.

Predavači na vebinaru: Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i Bojana Jakšić Kovačević, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 26. maja 2022. godine održala vebinar na temu „Otvorena pitanja praktične primene Zakona o opštem upravnom postupku“ postupku

Vebinar je imao za cilj da:

 • Pomogne razumevanju odnosa Zakona o opštem upravnom postupku sa posebnim upravnim postupcima
 • Ukaže na praktičnu primenu odredaba Zakona o opštem upravnom postupku na upravne ugovore i odlučivanje (organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova) o prigovoru povodom načina pružanja javnih usluga
 • Otkloni dilemu kada se prema Zakonu o opštem upravnom postupku donosi procesno rešenje, a kada zaključak
 • Približi primenu odredaba o odgovoru prvostepenog organa povodom uložene žalbe
 • Učesnicima vebinara razreši sve dileme u vezi sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku, putem mogućnosti postavljanja pitanja direktno predavaču na samom predavanju

Svim učesnicima vebinara je u elektronskom obliku obezbeđen odgovarajući stručni materijal radi ostvarivanja što efikasnije i kvalitetnije komunikacije u okviru vebinara, odnosno kako bi mogli unapred da postavljaju pitanja ili iznesu svoje komentare.

Predavač na vebinaru: Prof. dr Stevan Lilić, redovni profesor upravnog prava

Kompanija Paragraf je 24. maja 2022. godine organizovala vebinar na temu „Obaveza vođenja pogonskog knjigovodstva i evidentiranje poslovnih promena u klasi 9“. Na vebinaru je bio prezentovan zakonski okvir vođenja pogonskog knjigovodstva, kao i ciljevi obračuna troškova i učinaka. Takođe, na vebinaru su prezentovane i vrste obračuna troškova: stvarni troškovi, standardni troškovi i standardno-varijabilni troškovi, kroz praktične primere iz prakse.

Teme vebinara:

 • Uslovljenost obračuna troškova i učinaka zakonskom regulativom
 • Ciljevi obračuna troškova i učinaka
 • Vrste obračuna troškova i učinaka
 • Knjiženje poslovnih promena u klasi 9

Na vebinaru su predavale: Doc. Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Biljana Mihajlović, viši urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Vesna Ljubičić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 20. maja 2022. godine održala vebinar na temu „Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini“

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa postupkom upisa prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine i inicijalnim problemima prilikom upisa u katastar nepokretnosti, kao i mogućnošću raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini. Na vebinaru je dat detaljan prikaz postupka upisa, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.“

Polaznici vebinara su se detaljno upoznali sa postupkom upisa prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine, kao i sa mogućnošću raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini, te najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima je obezbedio priliku da razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara.

Predavači na vebinaru: Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu i Bojana Jakšić Kovačević, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 18. maja 2022. godine održala vebinar na temu „PRAVA I OBAVEZE SUBJEKATA U INSPEKCIJSKOM NADZORU - Praktična primena sistemskog zakonodavstva u postupku inspekcijskog nadzora“.

Cilј vebinara je bio da se privrednim i drugim nadziranim subjektima, inspektorima, kao i drugim zainteresovanim licima, približi i pojasni koja prava i obaveze imaju subjekti u inspekcijskom nadzoru i u vezi sa tim nadzorom. Razumevanje ovih prava i obaveza je naročito značajno u svetlu sistemskog zakonodavstva za inspekcijski nadzor – Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o prekršajima, i od posebne važnosti za poslovanje u skladu sa zakonom i vladavinu prava.

Vebinar je doprineo jačanju preventivno-savetodavne uloge inspekcijskog nadzora, koja je osnovna i sve značajnija funkcija inspekcija, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i savremenim standardima inspekcijskog nadzora.

Učesnici vebinara dobili su odgovore na sledeća pitanja:

 • Koja ovlašćenja imaju inspektori u postupku inspekcijskog nadzora?
 • Koja su prava i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru, odnosno inspektora, nadziranih subjekata, kao i lica prisutnih za vreme inspekcijskog nadzora?
 • Na koji način da proverite godišnji plan inspekcijskog nadzora i da li je planirano da Vaša delatnost bude predmet nadzora?
 • Gde se nalaze i na koji način se popunjavaju kontrolne liste?
 • Šta podrazumeva izveštaj o samoproceni ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika koje nadzirani subjekt sprovodi saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika?
 • Koju dokumentaciju, odnosno druge materijale kojima se potvrđuju nalazi iz izveštaja, je nadzirani subjekt dužan da priloži inspekciji?
 • Koji akti mogu da budu doneti u toku inspekcijskog nadzora?

Takođe, učesnici su dobili odgovore i na mnoga druga pitanja, a imali su mogućnost i da sami postavljaju pitanja i da razreše dileme koje su se javile u praksi.

Predavač na vebinaru: Milan Stefanović. konsultant

Kompanija Paragraf je 17. maja 2022. godine održala vebinar na temu „Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti“

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi zakona. Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti u obavezi su da posluju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Učesnici vebinara su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, na vebinaru je bilo reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali mogućnost i da postave pitanja predavaču.

Predavač na vebinaru: Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara. Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kompanije Paragraf je 10. maja 2022. godine održala vebinar na temu „Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva“.

Po osnovu isplate prihoda stranom pravnom licu, potrebno je utvrditi da li je taj prihod predmet oporezivanja porezom po odbitku. Iako je članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica uređeno koji prihodi stranih pravnih lica podležu oporezivanju porezom po odbitku, u praksi nije uvek lako opredeliti prirodu tog prihoda i samim tim primeniti adekvatan poreski tretman.

Često se obveznici pitaju da li neka naknada ima karakter autorske naknade i na koji način to utvrditi. Problemi se javljaju i kod usluga, kada treba utvrditi da li reč o prihodu od usluge koja je predmet oporezivanja ili o nekoj drugoj usluzi.

Takođe, postoje i tzv. mešoviti ugovori, kod kojih strana pravna lica ostvaruju prihode po više različitih osnova, od kojih neki jesu, a neki nisu predmet oporezivanja.

S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči kako o opštim i osnovnim pravilima vezanim za ovu oblast, tako i o čestim i specifičnim pitanjima koji su nastali u praktičnoj primeni propisa.

Takođe, na vebinaru je bilo reči i o primeni Zakona o PDV, tj. o obavezi internog obračuna PDV po osnovu primljenih usluga od stranih lica, kao i na utvrđivanje osnovice za PDV u ovim slučajevima.

Svi učesnici vebinara imali su mogućnost da steknu osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok će ostali učesnici moći da prodube i obogate svoje postojeće znanje.

Predavači na vebinaru su bili: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf organizovala je 19. aprila 2022. godine vebinar na temu "Novi model fiskalizacije - najnovije izmene pravilnika iz oblasti fiskalizacije i Pravilnika o PDV i aktuelna pitanja u vezi sa evidentiranjem prometa na malo".

Rok za primenu novog modela fiskalizacije nije pomeren, što znači da svi obveznici novog sistema od 1. maja 2022. godine moraju da imaju nove fiskalne uređaje i da izdaju fiskalne račune u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 i 96/2021).

Novim propisima o fiskalizaciji je predviđen širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja zbog čega ima puno nedoumica u praksi. U prelaznom periodu su usvojene mnoge izmene podzakonskih akata u pogledu kruga obveznika, evidentiranja avansa na malo, izdavanja fiskalnih računa i drugih važnih pitanja u pogledu evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja. Takođe, u praksi postoji dosta nedoumica u pogledu obaveze, ali i same tehnike evidentiranja prometa na malo kada je u pitanju prodaja osnovnih sredstava, promet diplomatskim predstavnicima i stranim licima, kao i drugim specifičnim slučajevima, s obzirom na razlike u odnosu na stari sistem fiskalizacije.

Iz navedenih razloga, na savetovanju je bilo reči o načinu evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja, ali i brojnim spornim pitanjima koja nisu detaljno uređena.

Polaznici su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju sa novim modelom fiskalizacije i načinom evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o fiskalizaciji i vrše promet na malo.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Ana Đorđević - Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" pažnju su posvetili sledećim temama:

 • Najnovije izmene pravilnika iz oblasti fiskalizacije i Pravilnika o PDV
 • Osvrt na izmene i određivanje obveznika fiskalizacije
 • Nedobitne organizacije kao obveznici fiskalizacije
 • Evidentiranje avansa preko fiskalnog uređaja
 • Evidentiranje prometa na malo sa identifikacijom kupca
 • Druga aktuelna pitanja

Kompanija Paragraf organizovala je, 14. aprila 2022. godine, besplatni vebinar na temu "Početak rada novog sistema za elektronsko fakturisanje - 1.5.2022. godine".

Vebinar je namenjen računovođama u privatnom i javnom sektoru, knjigovođama i pravnicima u privredi.

Centralna tema vebinara bila je elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, početak primene propisa koji uređuju ovu materiju, posebna evidencija PDV, praktičan rad na portalu elektronskih faktura i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

Učesnici vebinara imali su priliku da dobiju sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Sistemu elektronskog fakturisanja
 • Izdavanju računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaju sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV
 • Odgovore na pitanja

Predavači, Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik i Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", pažnju su posvetili sledećim temama:

POČETAK RADA NOVOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - 1.5.2022. GODINE

 • Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru - bitni datumi
 • Predstavljanje i rad Sistema za elektronsko fakturisanje - početak rada
 • Praktičan rad na Sistemu za elektronsko fakturisanje
 • Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Kompanija Paragraf održala je 12. aprila 2022. godine vebinar sa temom "Najnovije izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i aktuelnosti iz radnih odnosa i javnih nabavki".

Na vebinaru su bile prezentovane najnovije izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) koje se odnose na nadležnosti organa ustanove, izbor direktora i njegovu disciplinsku odgovornost, rad nastavnika preko pune norme, novine u postupku za prijem u radni odnos koje se odnose na sastav komisije, kao i nadležnost za odlučivanje o prijemu u radni odnos u prvom i drugom stepenu.

Jedan deo vebinara bio je posvećen i odgovorima na najčešće postavljena pitanja vezana za ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa, utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i druga primanja zaposlenih, dodatka na platu po osnovu minulog rada, korišćenje plaćenog i neplaćenog odsustva, naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje, kao i aktuelna pitanja u vezi sa zastupanjem ustanova obrazovanja i vaspitanja od strane pravobranilaštva. Na kraju, na vebinaru su bila obrađena i pitanja koja se odnose na regulativu, praksu i najčešće probleme sa kojima se susreću ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",
 • Bojana Jakšić Kovačević, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

ORGANI USTANOVE, ZAPOŠLJAVANJE, POLOŽAJ ZAPOSLENIH

 • Postupak za prijem u radni odnos (sastav komisije, nadležnost za odlučivanje, položaj sekretara, radni odnos na određeno vreme);
 • Direktor ustanove (izbor, odgovornost, disciplinski postupak);
 • Nadležnost organa ustanove (organ upravljanja, savet roditelja, stručni organi i timovi);
 • Rad preko pune norme;
 • Nastavnici (pripravnički staž, obrazovanje, oduzimanje licence).

RADNI ODNOSI I ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Jubilarna nagrada;
 • Solidarna pomoć;
 • Minuli rad;
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo;
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
 • Pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje;
 • Zastupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja od strane pravobranilaštva.

JAVNE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Specifičnosti (javnih) nabavki usluga organizovanja ekskurzija i nastave u prirodi;
 • Nabavke namirnica i užina za učenike;
 • Mogućnosti izuzeća pojedinih nabavki od primene ZJN;
 • Preporuke za sprovođenje postupaka na koje se ne primenjuje ZJN;
 • Uslovi za izmene ugovora usled povećanja cena na tržištu.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je 11. aprila 2022. godine održala vebinar na temu „Podnošenje prepisa arhivske knjige na novom obrascu sa praktičnim primerima“.

Učesnici vebinara imali su priliku da se informišu o obavezama vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige, izgledu novog obrasca arhivske knjige, ali i o drugim obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Za odgovore na pitanja je bio predviđen poseban segment na kraju predavanja.

Teme vebinara:

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI:

 • Pojam stvaraoca i imaoca
 • Obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala

PRAVILNIK O OBRASCU ARHIVSKE KNJIGE

 • Obrazac arhivske knjige
 • Popunjavanje arhivske knjige
 • Rok za podnošenje prepisa

Predavač na vebinaru je bila Milena Popović Subić, arhivski savetnik u u Arhivu Vojvodine. Vebinar je bio namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Kompanija Paragraf je 18. marta 2022. godine organizovala vebinar na temu “Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava”.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa postupkom implementacije Sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, u svim fazama procesa, uz praktične modele i primere.

Takođe, prezentovano im je postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, od plana do davanja preporuka i praćenja postupanja po datim preporukama.

Govorilo se i o načinu izrade izveštaja o sistemu FUK i interne revizije za 2021. godinu i predaji Centralnoj jedinici za harmonizaciju, kao i o načinu implementacije i ažuriranja Sistema finansijskog upravljanja i kontrole kroz praktične primere i modele.

Takođe, učesnicima je približen i način rada i postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, kao i obaveze odgovornih lica u skladu sa datim preporukama. Jedan deo vebinara bio je posvećen i popunjavanju izveštaja o sprovođenju Sistema FUK i interne revizije za 2021. godinu.

Teme vebinara:

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

 • Priprema i uspostavljanje sistema FUK u konkretnoj organizaciji
 • Sagledavanje poslovnih procesa i mogućnosti vezivanja kroz izradu više procedura
 • Izrada pojedinačnih procedura
 • Ažuriranje Sistema

INTERNA REVIZIJA

 • Plan rada
 • Postupanje interne revizije i izrada izveštaja
 • Preporuke i praćenje postupanja po preporukama
 • Revizije Sistema

IZVEŠTAJI O SPROVOĐENJU FUK I INTERNE REVIZIJE ZA 2021. GODINU

 • Izrada izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • Izrada izveštaja o radu interne revizije

Predavači:

Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Vesna Jovičić - ovlašćeni interni revizor, zaposlena u Ministarstvu finansija

Kompanija Paragraf je 16. marta 2022. godine održala besplatni vebinar na temu “30. april 2022. godine - rok za podnošenje prepisa arhivske knjige za prethodnu godinu”.

Na vebinaru su učesnicima približene obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti sa posebnim osvrtom na obavezu vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige, Takođe, učesnici vebinara su imali priliku da se informišu o obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ali i podzakonskim akatima od značaja za kancelarijsko poslovanje.

Poseban segment predviđen je bio i za odgovore na pitanja učesnika.

Teme vebinara:

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

 • Pojam stvaraoca i imaoca
 • Obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Normativni akti
 • Javni arhivi u sistemu zaštite arhivske građe
 • Kaznene odredbe

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBEZBEĐENJE ODGOVARAJUĆEG PROSTORA I OPREME ZA SMEŠTAJ I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA KOD STVARAOCA I IMAOCA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA ("SL. GLASNIK RS", BR. 111/2021)

UREDBA O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("SL. GLASNIK RS", BR. 107/2021)

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("SL. GLASNIK RS", BR. 21/2020 I 32/2021)

OBAVEZA VOĐENJA I PODNOŠENJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE

 • Zakonski okvir
 • Obrazac arhivske knjige
 • Popunjavanje arhivske knjige
 • Rok za podnošenje prepisa

LISTA KATEGORIJA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA

Predavači:

dr Tatjana Kikić - arhivski savetnik u Državnom arhivu Srbije

Milena Popović Subić - arhivski savetnik u Arhivu Vojvodine.

Kompanija Paragraf je 25.2.2022. godine održala vebinar na temu „Aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i upravljanje imovinom u javnoj svojini“

Učesnicima vebinara je prezentovana nova aplikacija Republičkog geodetskog zavoda - katastarski alarm, kao i najnovija uputstva vezana za postupanje katastra koja su doneta u cilju bržeg i efikasnijeg upisa u katastar nepokretnosti.

Takođe, učesnici su imali priliku da se detaljno upoznaju sa posebnim pravnim režimom javne svojine, pravima i obavezama titulara prava javne svojine, imalaca prava korišćenja i korisnika na nepokretnostima u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u praksi.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 • Katastarski alarm
 • Uputstva za postupanje katastra
 • Raspolaganje očigledno protivno prinudnim propisima - posledice u katastru - Može li i sudska presuda biti predmet kontrole u postupku upisa?
 • Neslaganje podataka o površini posebnog dela objekta - Da li uvek predstavlja problem?
 • Upis po osnovu nepotpune eksproprijacije: pitanje titulara prava.
 • Redosled odlučivanja; izuzetak kod obustave postupka; postupanje kod očigledno neosnovanih zahteva za zabeležbu spora; deobe parcela koje ne “čekaju“ prethodne nerešene postupke;
 • Upis podataka na parcelama nastalim deobom - Da li se svi upisi prenose na novonastale parcele?
 • Stečena prava pre 11.9.2009. godine - Šta sve može biti dokaz o formiranju građevinske parcele za potrebe upisa prava svojine na zemljištu za redovnu upotrebu objekta?
 • Predbeležba prava svojine na stanovima u izgradnji - Da li su kupci stanova zaštićeni?

PRIMENA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

 • Poseban pravni režim javne svojine
 • Zakonska ograničenja u vezi sa otuđenjem javne svojine
 • Nemogućnost prinudnog izvršenja na stvarima u javnoj svojini
 • Građevinsko zemljište u javnoj svojini
 • Javne ustanove kao imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
 • Javna preduzeća kao korisnici na stvarima u javnoj svojini
 • Dodatna ulaganja u kapital javnog preduzeća od strane osnivača
 • Istek roka za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala

Predavači:

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu i Bojana Jakšić Kovačević, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 24.2.2022. godine održala vebinar na temu „Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige“.

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2022. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 31.3.2022. godine.

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila.

Teme vebinara:

 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Nastanak i prestanak poreske obaveze
 • Osnovica poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
 • Poreska oslobođenja koja se u praksi najčešće primenjuju
 • Vrste promena na nepokretnosti u toku godine zbog kojih se podnosi "nova" prijava
 • Rokovi za plaćanje poreza
 • Popunjavanje poreske prijave i pratećih obrazaca (PPI1, Prilog 1 sa podrpilogom, Prilog 2)

Predavač: Ljiljana Petrović, viši savetnik – rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija

Na vebinaru su bila detaljno objašnjena najvažnija pravila vezana za utvrđivanje poreza na imovinu, tako da je učesnicima nakon vebinara znatno lakše da na zakonit način utvrde i plate porez na imovinu.

Kompanija Paragraf je 8. i 9. februara 2022. godine održava vebinar na temu „Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu“.

Na tradicionalnom vebinaru kompanije Paragraf govorilo se o sastavljanju i predaji finansijskih izveštaja za 2021. godinu, kao i o sastavljanju poreskog bilansa i predaji poreske prijave i poreskog bilansa za 2021. godinu.

Učesnici imali su mogućnost da se informišu o novim pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu, kao i da se podsete pravila o utvrđivanju poreza na dobit, kako bi mogli uspešno i zakonito da sastave finansijske izveštaje i poreski bilans za 2021. godinu.

I DAN VEBINARA – 8.2.2022. godine

Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za 2021. godinu u skladu sa:

 • MRS/MSFI
 • MSFI za MSP
 • novim Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

Sastavljanje novih obrazaca finansijskih izveštaja za 2021. godinu

Novi rokovi za dostavljanje i registraciju finansijskih izveštaja za 2021. godinu putem nove aplikacije APR

II DAN VEBINARA – 9.2.2022. godine

 • Obveznici poreza na dobit pravnih lica
 • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa – uvodne napomene
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu
 • Amortizacija koja se priznaje za poreske svrhe
 • Uslovi za priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih perioda
 • Poreski podsticaji
 • Transferne cene – opšte napomene
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na dobit za nedobitne organizacije
 • Specifičnosti kod utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti za preduzetnike

Predavači na vebinaru: Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Doc. Dr Marina Protić, ovlašćeni revizor, Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Vesna Ljubičić, odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Kompanija Paragraf je 1. februara 2022. godine održala vebinar na temu „Novine u zakonima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i prosvetnoj inspekciji“

Na vebinaru su obrađena nova zakonska rešenja u pogledu poslova prosvetnog inspektora, nadležnosti organa ustanove obrazovanja i vaspitanja, izbora direktora i njegove disciplinske odgovornosti, rada preko pune norme nastavnika, kao i novine u postupku za prijem u radni odnos koje se naročito tiču sastava komisije za prijem u radni odnos i nadležnosti za odlučivanje o prijemu u radni odnos u prvom i drugom stepenu. Takođe, bile su postavljene i izmene zakonskih odredaba koje se odnose na pripravnika, obrazovanje nastavnika i oduzimanje licence.

Učesnicima vebinara su takođe bile prezentovane novine koje se odnose na sadržinu programa nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, praćenje i ocenjivanje učenika, posebno u pogledu broja ocena u polugodištu i prigovora na ispit kojima se završava nivo obrazovanja.

Takođe, na vebinaru su iznete i novine u pogledu uspostavljanja informacionog sistema za sprovođenje ispita, sprovođenja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opšte, umetničke i stručne mature, kao i završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim zakonskim izmenama koje se tiču organa ustanova obrazovanja i vaspitanja, zapošljavanja i položaja zaposlenih, organizacije obrazovno vaspitnog rada i položaja i nadležnosti prosvetnog inspektora.

Pored toga, na vebinaru su bila predstavljena i nova zakonska rešenja koja se odnose na programe obrazovanja i vaspitanja, praćenje i ocenjivanje učenika, uspostavljanje informacionog sistema za sprovođenje ispita, kao i ispite kojima se završava nivo obrazovanja

Teme vebinara:

Organi ustanove, zapošljavanje, položaj zaposlenih

Prosvetna inspekcija

Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada

Predavači:

Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru", Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor

Kompanija Paragraf je 26. januara 2022. godine održala vebinar na temu „Izrada finansijskih izveštaja za 2021. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“.

Učesnicima vebinara su bile prezentovane sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Na vebinaru je bilo reči i o obavezi predaje godišnjih izveštaja -o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici su se upoznali i sa novim parametrima za obračun i isplatu plate u 2022. godini, kao i sa novim usklađenim neoporezivim iznosima koji će biti u primeni od 1. februara 2022. godine. Učesnicima je bio prezentovan i način obračuna drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru.

Teme:

 • Finansijski izveštaji i utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu
 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2021. godinu
 • Obaveza dostavljanja izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2021. godinu
 • Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija
 • Novine i aktuelnosti u sistemu obračuna ličnih primanja u javnom sektoru

Predavači: Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru", Aleksandra Vićovac, urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektor

Kompanija Paragraf je 25. januara 2022. godine održala vebinar na temu „Praktičan rad na Portalu javnih nabavki - objavljivanje plana za 2022. i izveštaja za prethodnu godinu“.

Vebinar je organizovan kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika prilikom prijavljivanja, kao i neposredno za vreme trajanja predavanja.

Tokom vebinara prezentovana su rešenja najčešćih pitanja u praksi planiranja i oblikovanja postupaka (javnih) nabavki, kao i evidentiranja i izveštavanja o izuzetim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Predavanja iz oblasti rada na Portalu javnih nabavki su bila instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca kao učesnika u postupcima nabavki, kombinovana sa praktičnim prikazima načina rada, tako da su pružila polaznicima upoznavanje sa aktuelnim praktičnim rešenjima u planiranju i sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima su obezbedila priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u skladu sa važećim propisima.

Teme vebinara:

 • Unošenje stavki plana javnih nabavki za 2022. godinu
 • Evidentiranje, čuvanje dokumentacije i izveštavanje o izuzetim nabavkama
 • Odgovori na najčešća pitanja u praksi

Predavači: Branimir Blagojević, dvokat, član radne grupe za izradu Nacrta ZJN i Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je 17. januara 2022. godine održala vebinar na temu „Najnovije izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti“.

Učesnicima vebinara su bile prezentovane izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021) koje se, pored ostalog, odnose na proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka. Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti su se upoznali sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba.

Novim zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po ovom zakonu, o čemu će na vebinaru posebno biti reči.

Na vebinaru su učesnici imali priliku da se upoznaju sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Posebno su bila obrađena pitanja u vezi sa slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja i pravom na privatnost, odnosno obradom podataka o ličnosti, kao i slučajevi u kojima informacije od javnog značaja iz dokumenta koji sadrži podatke o ličnosti mogu biti učinjene dostupnim tražiocu.

Teme:

 • Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Postupak pred organom vlasti i postupak pred Poverenikom
 • Obrada podataka o ličnosti i pravo na pristup informacijama od javnog značaja

Predavač:

 • Slavoljupka Pavlović, pomoćnica generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

2021


Kompanija Paragraf je 28. decembra 2021. godine održala vebinar na temu "PDV tretman izdavanja i prenosa vrednosnih vaučera, oporezivanje prometa bez naknade PDV i druge aktuelnosti iz oblasti PDV".

Polaznici su kroz predavanja i odgovore na pitanja mogli detaljno da se upoznaju sa pravilima oporezivanja prenosa vrednosnih vaučera, oporezivanjem prometa bez naknade i sopstvene potrošnje obveznika, kao i poreskim tretmanom davanja reklamnog materijala, poklona manje vrednosti i poslovnih uzoraka.

Pored glavnih tema vebinara, bilo je reći i o trenutnim aktuelnostima iz oblasti PDV, a učesnici su mogli da dobiju odgovore i na druge teme iz oblasti PDV i ostalih poreskih oblika.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV.

Pravila o poreskom tretmanu izdavanja i prenosa vrednosnih vaučera su relativno još uvek nova, zbog čega i dalje postoje određene nedoumice u praksi oko njihove primene. Pored toga, u prazničnim periodima povećava se i aktivnost u smislu izdavanja i prodaje vaučera, pa je predmetna tema i sa te strane aktuelna.

Takođe, poreski tretman prometa dobara i usluga bez naknade i sopstvene potrošnje obveznika, uključujući i manjak i rashod dobara, kao i davanje reklamnog materijala, poklona manje vrednosti i poslovnih uzoraka, jesu teme koje su dosta aktuelne krajem kalendarske godine, kada je povećana aktivnost obveznika na polju reklame i reprezentacije i davanju reklamnog materijala i drugih poklona. Pored ovih glavnih tema, na vebinaru je bilo reči i o drugim PDV aktuelnostima.

Teme:

 • Pojam i vrste vrednosnih vaučera
 • Poreski tretman izdavanja i prenosa vaučera
 • Izdavanje računa i evidentiranje prenosa vrednosnih vaučera
 • Sopstvena potrošnja obveznika
 • Manjak i rashod dobara
 • Promet dobara i usluga bez naknade
 • Davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
 • Davanje poslovnih uzoraka
 • Ostale aktuelnosti iz oblasti PDV

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf organizovala je, 27. decembra 2021. godine, vebinar na temu "Olakšice za zapošljavanje novih lica u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i druge aktuelnosti vezane za obračun zarade za 2022. godinu".

Polaznici su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim temama u vezi sa olakšicama za zapošljavanje u 2022. godini i drugim aktuelnostima u vezi sa obračunom zarada (minimalna zarada, nove osnovice doprinosa, novi neoporezivi iznos itd.).

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja vrše obračun zarada.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 26. novembra 2021. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čije će se odredbe primenjivati počev od 1. januara 2022. godine, odnosno od 1. marta 2022. godine.

Izmene i dopune oba zakona donose značajan broj novina - produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u rasponu od 65% do 75%); preciziranje i produženje perioda primene oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, na način da se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, do 2025. godine.

Uporedo sa produženjem perioda primene postojećih olakšica, predloženo je da od 1. marta 2022. godine budu u primeni i dve nove olakšice: olakšica za poslodavca koji zapošljava nova lica kao i olakšica za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada zaposli lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja.

Na kraju, na vebinaru je bilo reči i o aktuelnostima vezanim za obračun zarade za 2022. godinu (novi neoporezivi iznos zarade, nova stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nove osnovice doprinosa, minimalna zarada).

Predavači, Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i rukovodilac grupe za zarade, i Suzana Kostić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorili su o sledećim temama:

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U 2022. GODINI

 • Produžen period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%)
 • Olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem, sa pojašnjenjem dodatnih uslova za nastavak ostvarivanja prava na oslobođenje do 2025. godine
 • Nove olakšice u primeni od 1. marta 2022. godine - olakšica za poslodavca koji zapošljava nova lica kao i olakšica za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada zaposli lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

AKTUELNOSTI VEZANE ZA OBRAČUN ZARADE ZA 2022. GODINU

 • Novi neoporezivi iznos zarade
 • Nova stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Nove osnovice doprinosa
 • Minimalna zarada

Kompanija Paragraf je 24. decembra 2021. godine organizovala vebinar na temu "20. decembar 2021. godine početak primene novog Zakona o zaštiti potrošača".

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, knjigovođama, pravnicima u privredi i ostalim licima koja u svom radu primenjuje odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Učesnici vebinara su se kroz predavanja i odgovore na pitanja upoznali sa novim pravilima koje donosi nov Zakon o zaštiti potrošača.

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa sistemskim rešenjima i merama putem kojih su regulisane obaveze i zaštićena prava potrošača, kao i sa obavezama, odgovornostima i pravilima koja se odnose na delovanje trgovaca.

Posebno je bilo reči o primeni Zakona na odnose potrošača i trgovaca, ograničenju upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu, reklamacionom postupku, vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, sprovođenju inspekcijskog nadzora i kaznenim odredbama.

Učesnici na vebinaru imali su priliku i da saznaju na koji način prodavci treba da rešavaju reklamacije potrošača, o novim pravilima u ugovaranju usluga, pojedinostima o registru "Ne zovi", inspekcijskom nadzoru, prekršajnim nalozima i novom pristupu.

Teme vebinara:

 • Primena Zakona na odnose potrošača i trgovaca
 • Ograničenje upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu
 • Reklamacioni postupak
 • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
 • Sprovođenje inspekcijskog nadzora i kaznene odredbe
 • Primena novih prava i dužnosti kako za trgovce, tako i za potrošače
 • Ukazivanje na nove modele rešavanja potrošačkih prigovora
 • Usklađivanje sa evropskom praksom u oblasti zaštite potrošača
 • Odgovori na pitanja u vezi sa primenom Zakona o zaštiti potrošača i Zakonom o trgovini

Predavači:

 • Tamara Samardžić - Sektor za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Mirjana Damjanović - načelnik u Sektoru tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Kompanija Paragraf je 23. decembra 2021. godine održala vebinar na temu „ U susret početku rada novog sistema za elektronsko fakturisanje (SEF) - 1.1.2022. godine“

Centralna tema vebinara je bilo elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, početak primene propisa koji uređuju ovu materiju, posebna evidencija PDV i praktičan rad na portalu elektronskih faktura i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

Učesnici vebinara dobili su sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Subjektima koji imaju obavezu elektronskog fakturisanja
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Prijavi na Sistem za elektronsko fakturisanje
 • Praktičnom radu na Sistemu za elektronsko fakturisanje

TEME VEBINARA:

U SUSRET POČETKU RADA NOVOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF) - 1.1.2022. GODINE

 • Zakonski okvir i odnos Zakona o elektronskom fakturisanju prema drugim propisima
 • Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru - bitni datumi
 • Predstavljanje i rad Sistema za elektronsko fakturisanje - početak rada
 • Praktičan rad na Sistemu za elektronsko fakturisanje
 • Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA SLANJE E FAKTURA - KANCELARKO

 • Povezivanje programa za e fakture - KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa ostalim računovodstvenim programima

Kompanija Paragraf je u toku decembra meseca 2021. godine organizovala “Online višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada”.

Na online višednevnoj stručnoj edukaciji koja se tradicionalno organizuje krajem godine već treći put, naši učesnici su imali priliku da kao i do sada steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada.

Svaka od tema edukacije koju prate dosadašnje izmene propisa su bile posebno objašnjene sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjene praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

Naši predavači Aleksandra Vasić, Marija Torlak i Suzana Kostić, ali i Jelena Nikolić, advokat - Partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić, Prof. dr Bojan Urdarević - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Dr Bojan Božović- sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, odeljenje za radne sporove, Olga Kićanović Vučković - direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu i Katarina Kurčubić - inspektor rada za bezbedost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nesebično su svoje znanje podelili i sa posebnom pažnjom izlagali na sledeće teme:

 • Obavezni elementi ugovora o radu i drugi akti prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • Koje sve akte je potrebno da ima poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih;
 • Kada je moguće zaključiti i za koje poslove ugovore van radnog odnosa i koliko isti mogu da traju;
 • Kako ugovoriti zaradu, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih;
 • Kako organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da produže rokove za korišćenje godišnjeg odmora;
 • Na koji način zakonito otkazati ugovor o radu i sprovesti otkaznu proceduru kako bi se izbegli potencijalni sudski sporovi koji poslodavcu mogu prouzrokovati velike troškove;
 • Koja su to primanja zaposlenog koja je poslodavac u obavezi da isplati nakon prestanka radnog odnosa;
 • Kako organizovati rad na daljinu i od kuće i obezbediti bezbedne i zdrave uslove rada tokom trajanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 i regulisati odsustvo zaposlenih u tom periodu;
 • Pregled noviteta koje donose novi propisi o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Šta je mobing i kako se manifestuje, šta ne može biti predmet mobinga, koji je postupak procesuiranja mobinga i kako se utvrđuje zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja;
 • Mnoga druga pitanja koja izazivaju dileme a tiču se oblasti radnopravnih odnosa koja je živa i dinamična i koju prate česte izmene zakonskih propisa.

Da je edukacija bila uspešna, dokazali su naši učesnici koji su na proveri stečenog znanja pokazali blistavo znanje i u potpunosti su osposobljeni da:

 • Pravilno izrade ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju van radnog odnosa, ponudu i aneks ugovora o radu;
 • Izrade pravilnik o radu i kolektivni ugovor i implementiraju odredbe o zaradi, naknadi zarade, naknadi troškova i drugih primanja u ove akte poslodavca, izrade pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; organizuje radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe Zakona o radu o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, utvrdi prava i obaveze zaposlenih kod rada sa nepunim radnim vremenom, razgraniči u praksi institut dežurstva i pripravnosti, procenjuje kada su se stekli zakonski uslovi za uvođenje prekovremenog rada ili preraspodele radnog vremena, vrši organizaciju noćnog i smenskog rada naročito kod posebne kategorije zaposlenih;
 • Utvrde dužinu i trajanje, period korišćenja i da donosu rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, utvrde slučajeve kada se zaposlenom može odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom, vrše obračun zarade i naknade zarade za zaposlene, isplaćuju zaradu u zakonom propisanom roku i dostavljaju obračun, savetuju u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija;
 • Identifikuju optimalni otkazni razlog, sprovedu otkazni postupak i izrade sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa, uredno dostave ove akte zaposlenima, izrade kompletnu dokumentaciju u otkaznom postupku;
 • Procesuiraju mobing u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu zlostavljanja na radu zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica itd.;
 • Izrade akt o proceni rizika, procene kada može sam da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, a kada mora da angažuje zaposlenog koji ima položen stručni ispit ili pravno lice sa licencom, izrade sve akte neophodne za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, itd.

Kompanija Paragraf je 15. decembra održala vebinar na temu „Pregled novina propisanih izmenama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre“.

Vebinar je imao za cilj da učesnicima predstavi sve novine u postupku registracije, kao i sve nove obaveze za privredne subjekte po početku primene izmenjenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR, sa osvrtom na obaveze povodom registracije stvarnih vlasnika društava.

Vebinar je bio namenjen direktorima, pravnicima, članovima i ostalim zastupnicima privrednih društava kao i preduzetnicima, knjigovođama, advokatima, javnim beležnicima i ostalim zainteresovanim licima.

Učestvovanjem na vebinaru učesnici su stekli sve potrebne informacije o promenama u postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i o novim obavezama za sve privredne subjekte.

TEME VEBINARA:

PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI APR

 • Član društva kao ovlašćeni podnosilac registracione prijave
 • Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja APR
 • Stvarni vlasnici

PREGLED ODREDABA NOVOUSVOJENOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Tužba nadležnom sudu da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva
 • Obavezna registracija adrese e-pošte i korišćenja usluga eUprave
 • Odobrenje zaključivanje pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa
 • Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata
 • Uslovi i posledice prenosa udela u društvu
 • Ukupna naknada direktora
 • Naknade u javnim akcionarskim društvima
 • Obaveštenje i pokretanje postupka prinudne likvidacije
 • Imovina brisanog društva

PREDAVAČI:

 • Miladin Maglov, registrator, Registar privrednih subjekata APR
 • prof. dr Zlatko Stefanović, ekspert za korporativno pravo

Kompanija Paragraf je 8. decembra 2021. godine održala tradicinonalan vebinar na temu „Carinska tarifa za 2022. godinu i novine u pirmeni carinskoh i deviznih propisa“

Vebinar se sastojao iz dve celine:

Prvi deo predavanja se odnosio na primenu Carinske tarife za 2022. godinu, aktuelnosti u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i o nastanku, obračunu i naplati carinskog duga.

Drugi deo predavanja se odnosio na devizno poslovanje.

Učesnici su imali mogućnost da, pre početka primene novih propisa, budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2022. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2022. godini.

Učesnici su se upoznali i sa novinama u vezi sa primenom Prelaznih pravila o poreklu robe zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije u sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i nastanku, obračunu i naplata carinskog duga.

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa uslovima i načinom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom u slučajevima kada je u realizaciju osnovnog posla uključeno više subjekata, kao što su poslovi aktivnog oplemenjivanja, poslovi izvoza robe koji se vrše na osnovu propisanog odobrenja, odnosno dozvole, poslovi posredovanja i slično. Pored toga, izvršen je osvrt na institut stranog uloga kroz hronološki prikaz njegovog normativnog uređenja, vezu sa propisima o deviznom poslovanju i uz osvrt na dileme koje su pojavile u skorašnjoj privrednoj i bankarskoj praksi.

Predavači:

Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Tatjana Stanić, viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)

Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Dragan Simić, specijalni savetnik za carinska pitanja

Kompanija Paragraf je 1. decembra 2021. godine održala tradicionalan besplatni vebinar na temu „Popis imovine i obaveza za 2021. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“.

Učesnicima vebinara je bio prezentovan celokupan postupak godišnjeg popisa imovine i obaveza. Postupak podrazumeva pripreme za popis, sprovođenje popisa, sastavljanje izveštaja o popisu, donošenje odluke o usvajanju popisa, knjigovodstvene evidencije, kao i ostale prateće aktivnosti. Takođe, učesnicima su bili prezentovani određeni modeli akata o popisu.

Vebinar je bio namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu.

Vebinar je bio namenjen direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u opštim i pravnim službama, službama finansija i računovodstva, zaposlenima u drugim delovima procesa rada - članovima popisnih komisija, računopolagačima, i drugim učesnicima u redovnom godišnjem popisu za 2021. godinu, kao i ostalim zainteresovanim licima.

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravo u javnom sektoru“
 • Aleksandra Vićovac, urednik stručnih časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravo u javnom sektoru“

Kompanija Paragraf organizovala je 30. novembra 2021. godine, besplatni vebinar na temu "Novi sistem fiskalizacija i poreske i računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine".

Kompanija Paragraf i redakcija časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" tradicionalno organizuju vebinar vezano za poreske i računovodstvene teme koje svoju aktuelnost dobijaju krajem poslovne godine.

Ovog puta smo se opredelili da centralno mesto na vebinaru zauzme novi sistem fiskalizacije, budući da je to trenutno najaktuelnija tema.

Pored toga, na vebinaru je bilo reči i o novinama u računovodstvenim propisima, kao i o aktuelnim poreskim temama.

Novi sistem fiskalizacije donosi veliki broj novina i suštinski predstavlja potpuno novi sistem u odnosu na postojeći. Na vebinaru su učesnici imali prilike da čuju odgovore na najčešća pitanja koja se u vezi sa fiskalizacijom postavljaju u praksi.

Pored toga, učesnici su mogli i da se informišu i o najvažnijim novinama vezanim za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Nova pravila o PDV tretmanu ambalaže počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine, pa je bitno da se obveznici na vreme pripreme i podsete novina koje ta nova pravila donose.

Na kraju, važno je i podsetiti se poreskih propisa koji se primenjuju krajem svake poslovne godine (manjak i rashod dobara, ispravka srazmernog poreskog odbitka itd.)

Vebinar je bio namenjen računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju propise o fiskalizaciji, kao i poreske i računovodstvene propise.

Teme vebinara:

 • Izmene i dopune Pravilnika iz oblasti fiskalizacije i odgovori na najčešća pitanja i nedoumice u vezi sa novim sistemom fiskalizacije
 • Novi način sastavljanja i dostavljanja finansijskih izvestaja za 2021 - najznačajnije novine
 • PDV tretman povratne ambalaže -primena novih pravila od 1. januara 2022. godine
 • Vrednosni vaučeri
 • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju
 • Manjak i rashod dobara iz ugla PDV
 • Ispravka srazmernog poreskog odbitka
 • Ostale poreske aktuelnosti

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“
 • Ana Đorđević - odgovorni urednik - koordinator stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Kompanija Paragraf je 26. novembra 2021. godine organizovala vebinar na temu "Položaj i uloga pravobranilaštva u pravnom sistemu Republike Srbije".

Vebinar je bio namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima Državnog pravobranilaštva, pravobranilaštva autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, obavezama koje prema pravobranilaštvu imaju državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i javne ustanove.

Poseban deo vebinara bio je posvećen načinu postupanja i organizaciji rada pravobranilaštva.

Vebinar je dao detaljan prikaz Zakona o pravobranilaštvu, kao i posebnih propisa kojima su uređene nadležnosti pravobranilaštva, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i aktuelnu sudsku praksu.

Teme vebinara:

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik, punomoćnik i samostalna stranka
 • Zastupanje Republike Srbije od strane Državnog pravobranilaštva pred međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i Evropskim sudom za ljudska prava
 • Zastupanje javnih ustanova od strane pravobranilaštva
 • Nadležnosti pravobranilaštva propisane posebnim zakonima
 • Način postupanja Državnog pravobranilaštva
 • Pružanje pravne pomoći od strane pravobranilaštva
 • Pravobranilaštvo autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Obaveznost dostavljanja pismena neposredno pravobranilaštvu
 • Nadležnost pravobranilaštva u postupcima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnu svojinu

Predavači:

 • Sanja Gunjić - zamenik državnog pravobranioca
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu", 23. novembra 2021. godine.

Vebinar je bio namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.

Vebinar se sastojao iz dva dela.

Prvi deo se odnosio na najznačajnije odredbe Zakona o računovodstvu, koje se odnose na sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, njihove rokove, kao i druga značajna pitanja koja reguliše ovaj zakon. Posebna pažnja je bila posvećena novom sistemu Agencije za privredne registre i novom načinu registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije, odnosno novim pravilima dostavljanja istih.

Drugi deo se odnosio na primenu novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu, gde se kao najznačajnija novina ističe vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za mikro i druga pravna lica, što je bilo prezentovano kroz praktične primere i sporna pitanja, kao i poređenja sa prethodnim zakonskim rešenjem. Pored ovoga, posebno je bio obrađen i novi Kontni okvir za privredna društva, kao i način preknjižavanja sa starih na nova konta.

Takođe prezentovane su i novine prilikom vršenja popisa imovine i obaveza.

Nakon vebinara učesnicisu bili u mogućnosti da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica i pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, bili su mogućnosti i da razumeju nov način registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije u APR-u i po potrebi registruju iste na ispravan način u zakonskim rokovima.

Teme vebinara:

NOV NAČIN SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU

 • Osvrt na najznačajnije odredbe Zakona o računovodstvu koje se odnose na rokove, sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja počev od 2021. godine
 • Nova pravila registracije finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije za 2021. godinu u APR

NOVI PRAVILNICI ČIJA JE PRIMENA OD 31. DECEMBRA 2021. GODINE

 • Novi Pravilnik za mikro i druga pravna lica - vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - značajne novine
 • Novi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Novi Pravilnik o popisu - najznačajnije novine

Predavač:

 • Doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Kompanija Paragraf je organizovala 19. novembra 2021. godine vebinar na temu "Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti".

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi zakona. Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti u obavezi su da posluju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Učesnici su stekli znanja o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji prožima sve privredne i vanprivredne delatnosti, bilo je reči i o obradi podataka od strane obrađivača, prekograničnom prenosu podataka kao i o drugim zanimljivim temama iz ove oblasti, a učesnici su imali mogućnost da postave pitanja predavaču.

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju.

Takođe, vebinar je bio namenjen i svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljaju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme vebinara:

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač:

 • Zlatko Petrović - pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kompanija Paragraf organizovala je 18. novembra 2021. godine, besplatni vebinar na temu "U susret početku rada novog sistema za elektronsko fakturisanje (SEF) - 1.1.2022. godine".

Centralna tema vebinara je bila elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru, početak primene propisa koji uređuju ovu materiju, posebna evidencija PDV i praktičan rad na portalu elektronskih faktura i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

Vebinar je bio namenjen računovođama u privatnom i javnom sektoru, knjigovođama i pravnicima u privredi.

Učesnici vebinara dobili su sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Subjektima koji imaju obavezu elektronskog fakturisanja
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Prijavi na Sistem za elektronsko fakturisanje
 • Praktičnom radu na Sistemu za elektronsko fakturisanje

Teme vebinara:

U SUSRET POČETKU RADA NOVOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE - 1.1.2022. GODINE

 • Zakonski okvir i odnos Zakona o elektronskom fakturisanju prema drugim propisima
 • Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru - bitni datumi
 • Predstavljanje i rad Sistema za elektronsko fakturisanje - početak rada
 • Praktičan rad na Sistemu za elektronsko fakturisanje
 • Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ZA ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE - KANCELARKO

 • Povezivanje programa KANCELARKO na Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF i integracija sa svim računovodstvenim programima

Predavači:

 • Lazar Srdanov - poreski savetnik, predsednik Skupštine Udruženja poreskih savetnika Srbije
 • Aleksandar Vasić - dipl. ecc, računovođa, poreski savetnik

Kompanija Paragraf je 22. oktobra 2021. godine organizovala vebinar na temu "20. decembar 2021. godine početak primene novog Zakona o zaštiti potrošača".

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, knjigovođama, pravnicima u privredi i ostalim licima koja u svom radu primenjuje odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Učesnici vebinara su se kroz predavanja i odgovore na pitanja upoznali sa novim pravilima koje donosi nov Zakon o zaštiti potrošača.

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa sistemskim rešenjima i merama putem kojih su regulisane obaveze i zaštićena prava potrošača, kao i sa obavezama, odgovornostima i pravilima koja se odnose na delovanje trgovaca.

Posebno je bilo reči o primeni Zakona na odnose potrošača i trgovaca, ograničenju upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu, reklamacionom postupku, vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, sprovođenju inspekcijskog nadzora i kaznenim odredbama.

Učesnici na vebinaru su imali priliku i da saznaju na koji način prodavci treba da rešavaju reklamacije potrošača, o novim pravilima u ugovaranju usluga, pojedinostima o registru "Ne zovi", inspekcijskom nadzoru, prekršajnim nalozima i novom pristupu.

Teme vebinara:

 • Primena Zakona na odnose potrošača i trgovaca
 • Ograničenje upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu
 • Reklamacioni postupak
 • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
 • Sprovođenje inspekcijskog nadzora i kaznene odredbe

Predavači:

 • Tamara Samardžić - Sektor za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,
 • Mirjana Damjanović - načelnik u Sektoru tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kompanija Paragraf je organizovala 21. oktobra 2021. godine, vebinar na temu "Novine i aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja".

Vebinar je bio namenjen direktorima, sekretarima, šefovima računovodstva i ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama.

Učesnicima su prezentovane najvažnije karakteristike planiranja i izveštavanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i specifičnosti vođenja poslovnih knjiga posle prelaska na novi sistem izvršenja budžeta - ISIB. Takođe, deo vebinara je bio posvećen i uvek aktuelnim pitanjima iz oblasti budžetskog računovodstva, kao i primeni finansijskog upravljanja i kontrole.

Učesnici vebinara imali su priliku da se upoznaju i sa obavezama ustanova obrazovanja u vezi sa vođenjem Registra zaposlenh izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica, kao i sa najčešće postavljenim pitanjima koja se odnose na vođenje Registra.

Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa načinom obračuna naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada i službenog puta u zemlji kao i sa primenom Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika prilikom obračuna naknade troškova službenog puta u inostranstvo.

Pored toga, učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju i sa: organizacijom obrazovno-vaspitnog rada u uslovima proglašene epidemije, u skladu sa propisima i aktuelnim uputstvima i preporukama Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Tima za škole; drugim aktuelnostima u poslovanju i obavezama ustanova u pogledu verifikacije ustanove, zaštite podataka o ličnosti i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; odgovorima na najčešće postavljena pitanja koja se odnose na zasnivanje, prestanak i ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa.

Takođe, deo vebinara je bio posvećen i uvek aktuelnim pitanjima iz oblasti budžetskog računovodstva, kao i primeni finansijskog upravljanja i kontrole.

Teme vebinara:

PLANIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Godišnje i kvartalno izveštavanje o prihodima i rashodima
 • Izvori finansiranja

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA IZ OBLASTI BUDŽTESKOG RAČUNOVODSTVA

 • Glavna i pomoćne knjige
 • Osnovna sredstva
 • Ravnoteža pozicija Bilansa stanja
 • Roditeljski dinar

ISIB - SPECIFIČNOSTI VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA

 • Prelazak na ISIB od 1. januara 2022. godine
 • Karakteristike sistema
 • Vođenje poslovnih knjiga

PRIMENA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA

 • Uspostavljanje i vođenje Registra zaposlenih
 • Uputstvo za rad u Registru zaposlenih i način popunjavanja obrazaca
 • Najčešće postavljena pitanja

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA I SLUŽBENOG PUTA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Obaveza dokumentovanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
 • Određivanje visine dnevnice za službeni put u zemlji
 • Primena Uredbe o naknadi troškova državnih službenika i nameštenika na obračun naknade troškova službenog puta u inostranstvo

AKTUELNOSTI U ORGANIZOVANJU NASTAVE I POSLOVANJU USTANOVA OBRAZOVANJA

 • Organizacija obrazovno-vaspitnog rada prema uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i preporukama Tima za škole
 • Ocenjivanje učenika (obavezni i izborni programi)
 • Izdavanje javnih isprava (prevodnica, svedočanstvo za odlazak u inostranstvo, izdavanje duplikata)
 • Školovanje na daljinu (onlline)
 • Najčešće postavljena pitanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja.

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru
 • Izbor i status direktora
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava po osnovu rada (status tehnoloških viškova i preuzimanje zaposlenih, radni odnos na određeno vreme, zaštita od prestanka radnog odnosa, upućivanje zaposlenog na lekarski pregled, disciplinski postupak)
 • Arhivska građa, arhivske liste i nadležnost lokalnog arhiva

Kompanija Paragraf je održala 20. oktobra 2021. godine vebinar sa temom "Propisi i praksa u postupcima javnih nabavki i pripreme za planiranje nabavki za 2022. godinu".

Na vebinaru su prezentovana rešenja najčešćih pitanja u praksi planiranja, oblikovanja i sprovođenja postupaka (javnih) nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Vebinar je bio organizovan kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika prilikom prijavljivanja, kao i neposredno za vreme trajanja predavanja.

Predavanje je u pojedinim delovima kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima rada na novom Portalu javnih nabavki, uz objašnjenja najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

PRIPREMNE RADNJE ZA PLANIRANJE JAVNIH I IZUZETIH NABAVKI ZA NAREDNU GODINU

 • Iskazivanje potreba i procena potrebnih finansijskih sredstava,
 • Oblikovanje nabavki - definisanje predmeta, procenjena vrednost i partije,
 • Najčešće nedoumice naručilaca i preporuke nadležnih organa,
 • Odgovori iz prakse u vezi sa objavljivanjem planova nabavki;

IZMENE UGOVORA O JAVNIM I IZUZETIM NABAVKAMA

 • Zakonske mogućnosti i ograničenja za naručioce - pronalaženje osnova u ZJN,
 • Dodatna dobra, usluge ili radovi i povećanje obima nabavke,
 • Nepredviđene okolnosti i promena ugovorne strane,
 • (Ne)obaveznost izveštavanja o izmenama na Portalu javnih nabavki;

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA SA PRIMERIMA ODLUKA REPUBLIČKE KOMISIJE

 • Aktivna legitimacija podnosioca zahteva,
 • Najčešće osporavane radnje naručilaca u postojećoj praksi RK.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf organizovala je 6. oktobra 2021. godine vebinar na temu "Izdavanje i sadržina računa u skladu sa propisima o PDV".

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV.

Formalna ispravnost računa je veoma bitna u sistemu PDV radi ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza od strane kupca dobara, odnosno primaoca usluga i time ostvarivanja nekih od osnovnih principa oporezivanja potrošnje PDV, a to su nekumulativnost poreza i neutralnost za biznis.

Naime, u praksi obveznici često prave i suštinske i formalne greške prilikom izdavanja računa, što primaoca računa često dovodi u rizik da mu bude osporeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom računu. Pored toga, pogrešno iskazivanje PDV u računu može imati negativnih implikacija i za samog izdavaoca računa, posebno ako je račun izdat, a nije izvršen promet dobara i usluga i slično.

S tim u vezi, na vebinaru je na sveobuhvatan način analizirana tema izdavanja računa u sistemu PDV, kako sa normativnog, tako i sa praktičnog aspekta, i ukazano je na mnoga pogrešna postupanja koja se mogu sresti u praksi.

Pored toga, posvećena je pažnja i mogućnosti ispravke greške kada je u računu pogrešno iskazan PDV ili je iskazan PDV, a promet nije izvršen.

Na kraju, na vebinaru je bilo reči i o izdavanju računa u specifičnim slučajevima i mogućnosti izdavanja računa pre izvršenog prometa za određene vrste prometa.

Polaznici su imali priliku da kroz predavanja i odgovore na pitanja steknu uvid u značaj pravilnog izdavanja računa i pravilnog iskazivanja pojedinih elemenata u računu.

Takođe, predavači su ukazali na pogrešnu praksu koja se može sresti i dali niz korisnih saveta u pogledu izdavanja računa i iskazivanja podataka u računu, a u cilju postizanja što veće pravne sigurnosti svih učesnika u prometu.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su govorili o sledećim temama:

 • Opšta obaveza izdavanja računa za izvršeni promet
 • Slučajevi u kojima ne postoji obaveza izdavanja računa
 • Vreme, forma i način izdavanja računa
 • Sadržina računa i uticaj pogrešnog navođenja pojedinih elemenata računa na pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Obaveza izdavanja i sadržina avansnog računa
 • Izdavanje i sadržina dokumenta o smanjenju ili povećanju osnovice (tzv. knjižnog odobrenja ili zaduženja)
 • Izdavanje i sadržina računa u pojedinim specifičnim slučajevima
 • Pogrešno iskazivanje PDV u računu i način ispravke greške
 • Izdavanje računa pre izvršenog prometa i mogućnost nastanka poreske obaveze izdavanjem računa - izuzetak od opšteg pravila propisan za pojedine vrste usluga

Kompanija Paragraf je 1. oktobra 2021. godine održala vebinar sa temom "Mogućnost prometa neuknjiženih nepokretnosti i postupak upisa i uslovi za sticanje prava svojine prema Zakonu o javnoj svojini".

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa rizicima koji postoje prilikom prometa neuknjiženih nepokretnosti i minimalnim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom prometa tih nepokretnosti, upisom prava svojine prema odredbama Zakona o javnoj svojini, mogućnošću ulaganja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća, kao i sa postupkom upisa mreža u katastar.

Na vebinaru je dat detaljan prikaz postupka upisa neuknjiženih nepokretnosti u katastar, kao i postupka upisa prava svojine u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini i posledicama koje mogu nastati usled propuštanja roka za podnošenje zahteva za upis, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu, i
 • Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POSTUPAK UPISA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI

 • Sticanje prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
 • Sticanje prava svojine javnih preduzeća,
 • Rok za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i rok za upis prava svojine javnih preduzeća,
 • Javna preduzeća kao korisnici stvari u javnoj svojini,
 • Upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i brisanje upisanog prava korišćenja javnog preduzeća na građevinskom zemljištu, prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji,
 • Nepokretnosti na kojima nije moguć upis prava svojine javnih preduzeća,
 • Ulaganje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća,
 • Upis mreža u katastar,
 • Nepokretnosti u javnoj svojini izgrađene bez građevinske i upotrebne dozvole;

MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI - I deo

 • Minimum uslova za promet neuknjiženih nepokretnosti,
 • Rizici prometa neuknjiženih nepokretnosti,
 • "Divlja" gradnja i promet nepokretnosti,
 • Upis prava u katastar po osnovu prometa,
 • Mogućnost prometa neupisanog prava,
 • Problem pravnog kontinuiteta;

MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI - II deo

 • Nalozi za upis prava kao osnov za upis,
 • Problem "starih" isprava,
 • Specifičnosti upisa u katastar u korist pravnih lica,
 • Olakšavajuće okolnosti kod "starih" isprava,
 • Nove tendencije.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf organizovala je 30. septembra 2021. godine vebinar na temu "Novi Zakon o fiskalizaciji - u susret novom sistemu fiskalizacije i novim pravilima koja se primenjuju od 1. novembra 2021. godine, sa prelaznim periodom do 30. aprila 2022. godine".

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o fiskalizaciji i vrše promet na malo. Učesnici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju sa novim pravilima koja donosi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) i usvojeni podzakonski akti.

Novi model fiskalizacije predviđa širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja u odnosu na trenutno važeći model.

Za primenu novog Zakona o fiskalizaciji doneti su brojni podzakonski akti koji donose nova pravila u pogledu fiskalnih uređaja, fiskalnih računa, korišćenja bezbednosnog elementa i obaveza koje se odnose kako na pripreme za prelazak sa starog modela na novi sistem fiskalizacije, tako i na nove obveznike.

Takođe, nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) predviđa dosta manji broj izuzetaka od obaveze evidentiranja prometa na malo, u odnosu na trenutno važeće rešenje.

Na vebinaru je bilo reči o novim pravilima sistema fiskalizacije, ali i o obavezama za vreme prelaznog perioda od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine.

Predavači, Nataša Arsić - načelnik Odeljenja za strateške rizike Poreske uprave, i Ana Đorđević - Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorile su o sledećim temama:

 • Predmet fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja
 • Novi fiskalni uređaji
 • Čuvanje i zaštita podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 • Dostavljanje podataka Poreskoj upravi
 • Korišćenje bezbednosnog elementa
 • Tipovi transakcija
 • Vrste fiskalnih računa
 • Evidentiranje prometa na malo putem interneta
 • Obaveza prijave poslovnih prostorija
 • Prelazni period za usklađivanje sa novim sistemom fiskalizacije od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine

Kompanije Paragraf je organizovala 21. septembra 2021. godine vebinar na temu "Šta donose nova podzakonska akta Zakona o elektronskom fakturisanju - u susret početku primene podzakonskih akata Zakona o elektronskom fakturisanju“.

Vebinar je bio namenjen računovođama i pravnicima u privatnom i javnom sektoru, IT stručnjacima, knjigovodstvenim i drugim agencijama, kao i svim ostalim zainteresovanim licima.

Učesnici vebinara su dobili informacije o:

 • Svim novodonetim propisima vezanim za obavezu elektronskog fakturisanja u javnom i privatnom sektoru,
 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi,
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata i
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama

Teme vebinara su bile podeljene su u nekoliko oblasti:

1. Elektronsko fakturisanje u privatnom i javnom sektoru - početak primene podzakonskih akata zakona o elektronskom fakturisanju od 01. januara 2022. godine:

Elementi elektronske fakture,

Dostava prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura,

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura,

Standardi elektronskog fakturisanja,

Registrovanje za pristup i korišćenje sistema elektronskih faktura,

Korišćenje podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura,

Postupanje centralnog informacionog posrednika,

Čuvanje i stavljanje na uvid elektronskih faktura,

Obezbeđivanje verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku i

Korišćenje sistema za upravljanje fakturama.

2. Predstavljanje programa Kancelarko - modul za elektronsko fakturisanje

Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.

3. Izdavanje računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV; značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV

Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020),

Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i novodonetim Pravilnikom o elementima elektronske fakture,

Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV,

Obaveza izdavanja i prijema elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV i

Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura.

 1. Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Predavači na vebinaru su bili:

Tijana Smiljanić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" , Snežana Zvonarić, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Pravnik u pravosuđu“ i koordinator i Sonja Talijan, pomoćnik Ministra finansija u sektoru za digitalizaciju u oblasti finansija.

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Nove zakonske obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i izmenama Zakona o zabrani diskriminacije - Pregled izmena Zakona o zabrani diskriminacije i primena novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti u javnom i privatnom sektoru", 22. juna 2021. godine.

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021), Vlada, kao i nadležni organi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave dužni su da usklade svoje akte sa odredbama navedenog zakona.

Takođe, u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave koji nemaju osnovana tela za rodnu ravnopravnost, odnosno određeno lice zaduženo za rodnu ravnopravnost, dužni su da donesu odgovarajuće akte o osnivanju tih tela, odnosno određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa:

izmenama koje se odnose na zabranu diskriminacije, novim određenjem značenja određenih pojmova u oblasti diskriminacije, postupkom pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i ovlašćenjima koja ima, i

zakonskim obavezama koje proizlaze iz novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Učesnici vebinara su imali priliku i da se upoznaju sa određenim pojmovima i novim institutima u vezi sa diskriminacijom kao što je segregacija, navođenje na diskriminaciju, posredna diskriminacija, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje, posebnim merama radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procenom uticaja pri uvođenju tih mera.

Takođe, učesnici su imali priliku i da se detaljno upoznaju sa merama za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnost i politikom jednakih mogućnosti, planskim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanju o realizaciji tih akata, obavezama organa javne vlasti i oblastima u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere, institucionalnim okvirom za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i evidentiranjem i izveštavanjem o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Učesnici su unapredili svoje znanje u vezi sa relevantnim strategijama koje sadrže obaveze u cilju unapređivanja rodne ravnopravnosti, a koje se odnose kako na organe uprave, tako i na druge aktere (organi javne vlasti, poslodavci i drugi socijalni partneri).

Vebinar je bio namenjen rukovodiocima i svim zaposlenima u organima javne vlasti, kao i privatnom sektoru, koji imaju obavezu poštovanja zabrane diskriminatornog postupanja, obaveze u vezi sa planskim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanja o realizaciji tih akata, kao i oblastima u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere od strane organa javne vlasti za ostvarenje rodne ravnopravnosti.

Teme vebinara:

IZMENE ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

 • segregacija, navođenje na diskriminaciju, posredna diskriminacija, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje
 • posebne mere radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i procena uticaja
 • nadležnost Poverenika i postupak pred Poverenikom
 • dostavljanje presuda i odluka sudova i kaznene odrebe

NOVI ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

 • osnovni pojmovi, rodna ravnopravnost, rodno odgovorno budžetiranje
 • politika jednakih mogućnosti i mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti
 • planski akti u oblasti rodne ravnopravnosti i izveštavanje o realizaciji planskih akata
 • organi javne vlasti i posebne mere i oblasti u kojima se određuju i sprovode opšte i posebne mere
 • institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti
 • evidentiranje i izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Predavač:

Emila Spasojević - master pravnik, načelnica odeljenja za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf organizovala je 16. i 17. juna 2021. godine dvodnevni vebinar na kojem su još jednom bila detaljno analizirana i objašnjena nova pravila koja propisuje Pravilnik o porezu na dodatu vrednost - "Sl. glasnik RS", br. 37/2021 (koji će zameniti dosadašnjih 27 pojedinačnih pravilnika), a čija primena počinje 1. jula ove godine.

Novi Pravilnik o PDV donosi veliki broj novina od kojih su mnoge suštinske prirode i značajne su za svakodnevnu primenu propisa o PDV. S tim u vezi, učesnici vebinara su imali priliku da čuju detaljnu analizu i objašnjenja svih novih pravila vezanih za PDV, kako bi se blagovremeno pripremili za početak primene ovog propisa.

Vebinar je bio namenjen računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju propise o PDV.

Predavači, Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su govorili o novim pravilima koja donosi novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost, a koja se odnose na:

 • Prenos celokupne ili dela imovine
 • Promet dobara i usluga bez naknade
 • Uzorke, reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku
 • Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva
 • Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima
 • Način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa uz naknadu
 • Način izmene poreske osnovice
 • Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izdavanje računa
 • Vođenje evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Ispravku srazmernog poreskog odbitka
 • Promet dobara i usluga koji je oslobođen od PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Ostale novine

Kompanija Paragraf organizovala vebinar na temu "Novi zakon o elektronskom fakturisanju - Obaveza elektronskog fakturisanja u privatnom i javnom sektoru", 9. juna 2021. godine.

Snimak možete pogledati na Youtube kanalu na linku: https://www.youtube.com/watch?v=vha2DYR3d-c

Centralna tema vebinara bio je zakon koji do sada nije postojao u pravnom sistemu - Zakon o elektronskom fakturisanju - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021.

Na vebinaru je detaljno prikazano na koji način se uređuje predmet i postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, čuvanje elektronske fakture, ko su obveznici elektronskog fakturisanja, posebne obaveze elektronskog evidentiranja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

U drugom delu vebinara bilo je reči o postupanju korisnika javnih sredstava u narednom periodu u skladu sa novodonetim propisima.

Učesnici vebinara dobili su informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Propisima čije se usvajanje očekuje
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Odgovore na pitanja

Teme vebinara:

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021

 • Elektronska faktura
 • Informacioni posrednik
 • Postupanje sa elektronskim fakturama
 • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA KANCELARKO - MODUL ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

 • Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.

UTICAJ ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NA IZDAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA

 • Brisanje odredbi Zakona o računovodstvu koje su se odnosile na obavezu izdavanja elektronskih faktura
 • Sadržina računa u smislu Zakona o računovodstvu u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka?
 • Interni akt o računovodstvuValidna računovodstvena isprava
 • Odgovornost za računovodstvene isprave

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O PDV; ZNAČAJ SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA ZA KONTROLU OBRAČUNA PDV

 • Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

PRIMENA NOVODONETIH PROPISA KOD SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA

 • Primena Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Izmene i dopune Zakona o:
  • rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
  • elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
  • pečatu državnih i drugih organa

Predavači:

 • Snežana Zvonarić - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravo u pravosuđu" i koordinator
 • Doc. Dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Tijana Smiljanić - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je održala 08.06.2021. godine vebinar sa temom "Odgovori na pitanja iz prakse u oblasti javnih nabavki".

Vebinar je sadržavao prikaz mogućih rešenja na najčešća pitanja u praksi iz oblasti sprovođenja postupaka (javnih) nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa. Organizovan je kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost neposrednog, usmenog postavljanja pitanja polaznika za vreme trajanja predavanja.

Kroz predavanje kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki, bile su prikazane najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

NAJČEŠĆE DILEME UČESNIKA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE U FAZI PRIPREME I POKRETANJA POSTUPKA

 • Definisanje predmeta nabavke i procenjena vrednost,
 • Oblikovanje nabavki, odabir vrste postupka i podela u partije,
 • Računanje i određivanje rokova,
 • Objavljivanje dokumenata i komunikacija na Portalu javnih nabavki;

PRAKTIČNA REŠENJA I SMERNICE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKE I U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA

 • Konkursna dokumentacija,
 • Priprema i podnošenje ponude,
 • Ocena ponuda, dodela i zaključenje ugovora i okvirnih sporazuma,
 • Zaštita prava ponuđača.
 • Poseban deo vebinara bio je posvećen odgovorima na pitanja, uz mogućnost uključenja polaznika i direktnog postavljanja pitanja predavačima.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je održala 04.06.2021. godine vebinar sa temom "Primena Zakona o sprečavanju korupcije i autentično tumačenje pojma javni funkcioner".

Učesnici vebinara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije, kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju. Od 1. septembra 2020. godine u primeni je novi Zakon o sprečavanju korupcije, a prestao je da se primenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dana 12. februara 2021. godine, u "Službenom glasniku Republike Srbije" objavljeno je autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije, koja definiše značenje pojma javni funkcioner. S tim u vezi, tema vebinara bilo je i pitanje koja se lica smatraju javnim funkcionerom i samim tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Teme vebinara su bile i lične obaveze javnih funkcionera, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, obaveze organa javne vlasti u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije i oblasti sukoba interesa, kumulacije funkcija, nespojivosti poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Predavač na vebinaru je bila Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Teme vebinara su bile sledeće:

AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA JAVNI FUNKCIONER I LIČNE OBAVEZE JAVNIH FUNKCIONERA

 • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine,
 • Lične obaveze javnih funkcionera,
 • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije, prenos upravljačkih prava, ograničenja po prestanku javne funkcije (primena člana 55. Zakona o sprečavanju korupcije);

LIČNE OBAVEZE JAVNIH FUNKCIONERA I OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

 • Obaveze javnih funkcionera u vezi sa poklonima,
 • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera (redovno i vanredno prijavljivanje, Registar javnih funkcionera),
 • Isključiva nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije (pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa),
 • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, obaveštavanje Agencije o stupanju na javnu funkciju, plan integriteta),
 • Zakonom propisane obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf organizovala je 31. maja 2021. godine vebinar na temu "PDV u građevinarstvu - određivanje poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva sa osvrtom na nova pravila koja se primenjuju od 1. jula 2021. godine".

Pravila o određivanju poreskog dužnika u oblasti građevinarstva su već nekoliko godina jedna od tema gde obveznici imaju najviše pitanja i nedoumica, a na ovu temu je Ministarstvo finansija dalo desetine (pa i stotine) mišljenja u poslednjih pet godina.

Kako su ova pravila od 1. januara ove godine već izmenjena i dopunjena izmenama i dopunama Zakona o PDV i Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost, kojima je uveden kriterijum vrednosti prometa (prometom iz oblasti građevinarstva smatra se samo promet vrednosti veće od 500.000 dinara), dodatno su se otvorila određena pitanja u primeni ovih izmena i dopuna.

Pored toga, donet je i novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji će se primenjivati od 1. jula 2021. godine, koji donosi i niz važnih novina upravo u oblasti građevinarstva.

Polaznici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja imali priliku da se upoznaju kako sa aktuelnim pravilima za određivanje poreskog dužnika za promet u oblasti građevinarstva (koja su sada u primeni), tako i sa novim pravilima koja donosi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost i koja će se primenjivati od 1. jula 2021. godine.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV i koja vrše obračun zarada.

Predavači, Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su govorili o sledećim temama:

 • Uslovi pod kojima se poreskim dužnikom za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva smatra primalac dobara i usluga
 • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga
 • Primena vrednosnog kriterijuma na delimičan promet
 • Primena vrednosnog kriterijuma prilikom naplate avansa i uticaj promene vrednosti prometa od momenta naplate avansa do dana prometa
 • Određivanje da li neki promet spada u promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa Klasifikacijom delatnosti, sa osvrtom na pojedine stavove Ministarstva finansija i sporna pitanja u praksi
 • Osvrt na nova pravila o određivanju prometa iz oblasti građevinarstva - izuzimanja koja predviđa novi Pravilnik o PDV
 • Primena pravila o glavnom i sporednom prometu u oblasti građevinarstva
 • Ispravka greške u slučaju pogrešne primene pravila o određivanju poreskog dužnika.

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Najčešća pitanja u oblasti radnih odnosa i ostale aktuelnosti kod korisnika javnih sredstava", 28. maja 2021. godine.

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljno upoznaju sa specifičnostima ostvarivanja prava u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru kao i sa najčešćim dilemama i pitanjima u praksi.

Deo vebinara je bio posvećen obračunu pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljno upoznaju sa specifičnostima ostvarivanja prava u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru, ostvarivanjem prava po osnovu ugovora o dopunskom radu i ostalih ugovora van radnog odnosa kao i sa najčešćim problemima i pitanjima u praksi. Deo vebinara je bio posvećen obračunu pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa kao i sa odloženom primenom elektronskih faktura u javnom sektoru.

Vebinar je bio namenjen rukovodiocima i zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i u javnim preduzećima.

Teme vebinara:

DILEME I PROBLEMI U PRAKSI U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i druga primanja zaposlenih
 • Dodatak za minuli rad kod korisnika javnih sredstava
 • Korišćenje godišnjeg odmora u 2021. godini
 • Ostvarivanje prava po osnovu ugovora o dopunskom radu i ostalih ugovora van radnog odnosa
 • Rad od kuće u uslovima proglašene epidemije zarazne bolesti

OBRAČUN LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Specifičnosti obračuna pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru
 • Poreski tretman i obračun naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa
 • Primena elektronskih faktura u javnom sektoru

Predavači:

 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Bojana Jakšić Kovačević- viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Vićovac - saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je organizovala online višenedeljnu obuku računovođa, ovlašćenih računovođa i drugih pružalaca računovodstvenih usluga za sticanje zvanja Revizor koje se može koristiti za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR potrebnog za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Predmeti koji su se obrađivali tokom obuke, a koje je neophodno položiti kod Komore ovlašćenih revizora radi sticanja zvanja Revizor su sledeći:

 • Teorija i principi računovodstva,
 • Teorija revizije,
 • Poslovni informacioni sistemi,
 • Finansijska analiza,
 • Mikroekonomija - opšta i finansijska ekonomija.

Obuka je koncipirana tako da se svaki predmet obrađivao kroz 20 školskih časova podeljenih u pet dana po četiri časa.

Svaki predmet je obrađen kroz prezentaciju i usmeno predavanje u skladu sa predviđenim Programom Komore ovlašćenih revizora uz korišćenje odgovarajuće literature. Nakon svake pređene oblasti rađeni su kratki on line testovi radi provere usvojenog znanja, a takođe su se davali odgovori na mnogobrojna pitanja polaznika.

Nakon završene obuke, polaznici na brži i lakši način mogu da usvoje gradivo predviđeno Programom Komore ovlašćenih revizora za sticanje zvanja revizor, kao i da unaprede i prošire dosadašnje znanje iz oblasti, računovodstva i revizije, kao i finansija i ekonomije kao nauke. Stečeno znanje će osim za potrebe polaganja ispita moći da primene u praksi kroz pružanje računovodstvenih i drugih konsultantskih usluga iz ekonomsko-finansijske oblasti.

Obveznici sticanja zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu: Jedan od zaposlenih sa punim radnim vremenom u pravnom licu ili preduzetniku ili sam preduzetnik koji ima pretežnu delatnost za obavljanje knjgovodstvenih poslova - šifra delatnosti 6920 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Predavači:

 • Mr Milica Bjelić - ovlašćeni revizor i interni revizor
 • Miodrag Ranisavljević - konsultant za poslovni softver i direktor DataLab-a
 • prof.dr Igor Pejović
 • Dr Kosana Vićentijević, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, odsek Valjevo

Zahvaljujemo se na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali online obuci koju smo organizovali.

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Novi sporazum o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Republike Srbije", 18. maja 2021. godine.

Tema vebinara je bila početak primene novog bilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije, sa osvrtom na ostale Sporazume o slobodnoj trgovini.

Prvi deo predavanja se odnosio na novine koje donosi novi Sporazum o slobodnoj trgovini između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na kumulaciju porekla.

U drugom delu predavanja je bilo reči o ostalim novinama koje se očekuju u 2021. godini, koje se odnose na sporazume o slobodnoj trgovini u skladu sa pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, kao i sa očekivanim početkom primene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom.

Učesnici vebinara su imali mogućnost da pre početka primene novog Sporazuma, budu upoznati sa uslovima za primenu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije, kao i da budu upoznati i sa ostalim novinama koje se očekuju u 2021. godini, koje se odnose na sporazume o slobodnoj trgovini u skladu sa pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, kao i sa očekivanim početkom primene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom.

Vebinar je bio namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Teme vebinara:

 • Primene novog bilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije
 • Uvodne napomene
 • Pravila o poreklu
 • Očekivana primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, kao i primena tranzicionih pravila o poreklu robe koja se odnose na sporazume o slobodnoj trgovini u skladu sa pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu
 • Aktuelnosti u sprovođenju carinskih postupaka

Predavači:

 • Tatjana Stanić - viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Dragan Simić - specijalni savetnik za carinska pitanja.

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Zakonske mogućnosti za brži upis u katastar nepokretnosti i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini", 14. maja 2021. godine.

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti, pravilima o redosledu upisa i načelu prvenstva, kao i zakonskim mogućnostima za prekoredni upis u katastar, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, postupku promene namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kao i sa aktuelnom praksom nadležnih organa.

Vebinar je dao detaljan prikaz postupka upisa u katastar i postupke raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Polaznici vebinara su se detaljno upoznali sa tokom postupka upisa u katastar nepokretnosti i postupcima vezanim za raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini, najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima je obezbedio priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA BRŽI UPIS U KATASTAR

 • Uslov pravnog kontinuiteta kod upisa u katastar
 • Prekoredni upis u katastar
 • Redosled upisa i načelo prvenstva
 • Spajanje postupaka
 • Postupci upisa po Zakonu o eksproprijaciji i postupci za potrebe eksproprijacije
 • Posebni zakoni kao osnov za "preskakanje" redosleda upisa
 • Merodavno stanje prilikom odlučivanja o upisu u katastar
 • Otkup i drugi ugovori izuzeti od kontinuiteta
 • Prodaja nepokretnosti u postupku stečaja
 • Situacije u kojima se priznaje zatečeno stanje u katastru

RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI

 • Pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu
 • Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Razmena građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Zasnivanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini
 • Ispravka granica susednih katastarskih parcela
 • Promena namene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko
 • Nadležnost pravobranilaštva u postupcima raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) i aktuelnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja", 27. aprila 2021. godine.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa:

 1. organizacionom strukturom, funkcionisanjem, načinom pristupa i unosa podataka u JISP
 2. zakonskim obavezama prilikom obrade podataka o ličnosti i postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Učesnici vebinara su takođe imali priliku da se detaljno upoznaju i sa funkcionisanjem Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP), načinom pristupa i unosa podataka u informacioni sistem, kao i sa odgovorima na najčešće praktične probleme koji se pojavljuju u praksi prilikom unosa podataka u informacioni sistem.

Isto tako, na vebinaru je omogućeno učesnicima da se upoznaju sa zakonskim obavezama ustanove povodom obrade podataka o ličnosti, kao i sa postupanjem po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Teme vebinara:

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE - JISP

 1. pravni osnov i organizaciona struktura informacionog sistema
 2. pristup informacioniom sistemu: vođenje, obrada, unos, ažuriranje, dostupnost podataka koji se unose u registre
 3. statistički izveštaji na osnovu podataka iz registara
 4. odgovori na najčešće postavljena pitanja ustanova obrazovanja i vaspitanja

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 1. obrada podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 2. sadržina prava na pristup informacijama od javnog značaja
 3. postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 4. ograničenje prava na slobodan pristup kada informacija od javnog značaja sadrži i podatak o ličnosti

Predavači:

Srđana Svetozarević - Dplomirani i nformatičar za računarstvo i informatiku

Aleksandra Jovanović - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost", 23. aprila 2021. godine.

Novi Pravilnik o PDV donosi veliki broj novina od kojih su mnoge suštinske prirode i značajne su za svakodnevnu primenu propisa o PDV. S tim u vezi, učesnici su imali priliku da čuju detaljnu analizu i objašnjenja svih novih pravila vezanih za PDV, kako bi se blagovremeno pripremili za početak primene ovog propisa.

Vebinar je bio namenjen računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju propise o PDV.

Teme vebinara:

Nova pravila koja donosi novi pravilnik o porezu na dodatu vrednost, a koja se odnose na:

 1. Prenos celokupne ili dela imovine
 2. Promet dobara i usluga bez naknade
 3. Uzorke, reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti
 4. Postupak zamene dobara u garantnom roku
 5. Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva
 6. Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva
 7. Usluge u vezi sa nepokretnostima
 8. Način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa uz naknadu
 9. Način izmene poreske osnovice
 10. Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 11. Izdavanje računa
 12. Vođenje evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 13. Ispravku srazmernog poreskog odbitka
 14. Promet dobara i usluga koji je oslobođen od PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza

Predavači:

Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Kompanija Paragraf je 20. aprila 2021. godine održala vebinar na temu „Vođenje postupaka javnih nabavki, zaključenje ugovora i okvirnih sporazuma i izmene tokom izvršenja“.

Predavači na vebinaru Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" su nastojali da kombinovano uporednim - praktičnim primerima prikažu rad na novom Portalu javnih nabavki. Takođe, prikazane su i najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima su obezbedili priliku da razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara, kao i da saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

Teme vebinara:

1. SASTAVLJANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU

 • delovi koji se definišu direktno na Portalu javnih nabavki
 • obrasci koje popunjava ponuđač
 • određivanje kriterijuma za kvalitativni izbor i načina dokazivanja njihove ispunjenosti
 • sredstva obezbeđenja

2. OKVIRNI SPORAZUMI U PRAKSI

 • određivanje procenjene vrednosti i raspoloživost sredstava
 • mogućnosti u pogledu trajanja i broja ponuđača
 • shodna primena odredaba o izmenama ugovora - mogućnosti i ograničenja
 • obaveza obaveštavanja o izmenama

3. IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI TOKOM IZVRŠENJA

 • dodatna dobra, usluge ili radovi, povećanje obima nabavke
 • nepredviđene okolnosti i promena ugovorne strane
 • ovlašćenja i obaveze naručioca u pogledu izveštavanja o izmenama

4. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

 • način regulisanja - poseban akt naručioca
 • obezbeđivanje primene načela javnih nabavki - konkurencija, transparentnost
 • evidentiranje, dokumentacija i izveštavanje

U organizaciji kompanije Paragraf, 6. aprila 2021. godine, održan je vebinar pod nazivom " Zakonska obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti"

Na vebinaru su predavanje održale Dragana Tošić, viši urednik redakcije Paragrafa i dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik u Državnom Arhivu Srbije.

Vebinar je namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Učesnici vebinara dobili su informacije o obavezama po novom Zakonu o arhivskoj građi, što će im služiti za unapređenje kancelarijskog poslovanja, kao i detaljniji prikaz obaveze vođenja arhivske knjige i bili su u prilici da postave pitanja u vezi sa primenom Zakona.

Na radionici je dat prikaz obaveza po Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kao i poseban osvrt na obavezu vođenja arhivske knjige, prednost elektronskog vođenja i obavezu dostavljanja prepisa arhivske knjige do 30.4. tekuće godine.

Od tema izdvajamo:

 • Obaveze stvaralacau pogledu arhiviranja
 • Kazne za nepoštovanje odredaba Zakona
 • Arhivska knjiga
 • Obaveza podnočenja prepisa arhivske knjige

Od 1. jula 2021. godine najavljena je obavezna primena Zakona o elektronskom fakturisanju u transakcijama u kojima je jedna od strana subjekat javnog sektora. Od 1. januara 2022. godine biće obavezno sastavljanje i dostavljanje fakture (računa) pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku uz obaveznu potvrdu od strane odgovornog lica.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je 19. marta 2021. godine besplatni vebinar na temu "Zakonska obaveza elektronskog fakturisanja u privatnom i javnom sektoru".

Centralna tema vebinara bio je zakon koji do sada nije postojao u pravnom sistemu - novi Zakon o elektronskom fakturisanju.

Na vebinaru su bila prezentovana rešenja iz Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju i ukazano je na buduće obaveze subjekata javnog i privatnog sektora u vezi sa elektronskim fakturisanjem i sistemom elektronskih faktura. Učesnici vebinara dobili su odgovore na pitanja u vezi sa tim na koji način se uređuje predmet i postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, čuvanje elektronske fakture, ko su obveznici elektronskog fakturisanja, posebne obaveze elektronskog evidentiranja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje, sa osvrtom na Nacrt zakona i moguća rešenja.

Predavači, doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i Snežana Zvonarić - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravo u pravosuđu" i koordinator, na vebinaru su, između ostalog, obradili i sledeće teme:

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU

 • Izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o računovodstvu - mogućnost ili obaveza?
 • Sadržina računa u smislu Zakona o računovodstvu u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Nacrtom zakona o elektronskom fakturisanju
 • Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka?
 • Interni akt o računovodstvu
 • Validna računovodstvena isprava
 • Odgovornost za računovodstvene isprave

IZDAVANJE RAČUNA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SKLADU SA ZAKONOM O PDV; ZNAČAJ SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA ZA KONTROLU OBRAČUNA PDV

 • Mogućnost izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o PDV
 • Sadržina računa u smislu Zakona o PDV u odnosu na sadržinu fakture u skladu sa Nacrtom zakona o elektronskom fakturisanju
 • Značaj sistema elektronskih faktura za kontrolu obračuna PDV
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura za obveznike PDV
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

 • Elektronski dokument (izrada, forma, original i kopija, punovažnost, overa)
 • Elektronska identifikacija (pojam, šema elektronske identifikacije)
 • Usluge od poverenja (elektronski potpis i elektronski pečat, vremenski žig, elektronska dostava, elektronsko čuvanje dokumenata)
 • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U NAREDNOM PERIODU

 • Prijem i kontrola elektronskih faktura
 • Značaj finansijskog upravljanja i kontrole u Sistemu elektronskih faktura
 • Izmene i dopune Zakona o pečatu državnih i drugih organa

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA KANCELARKO - MODUL ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Kancelarkovi korisni moduli omogućavaju lakšu razmenu i rukovanje poslovnom dokumentacijom, brzu pretragu i efikasan pristup dokumentima, evidenciju o obavezama i rokovima, bržu naplatu potraživanja kroz elektronsku razmenu faktura, kao i značajnu uštedu troškova na godišnjem nivou.

Učesnici vebinara imali su priliku da dobiju sve informacije o:

 • Novinama na polju elektronskog poslovanja i izdavanja računa u elektronskoj formi
 • Rokovima u kojima će početi primena određenih odredbi propisa iz ove oblasti kao i uputstva za blagovremeno i zakonito poslovanje privrednih subjekata
 • Propisima čije se usvajanje očekuje
 • Načinu kako izbeći visoke kazne koje su najavljene za nezakonito poslovanje sa elektronskim fakturama
 • Odgovore na pitanja

Vebinar je bio namenjen računovođama i pravnicima u privatnom i javnom sektoru, IT stručnjacima, knjigovođama i svim drugim zainteresovanim licima.

Kompanija Paragraf organizovala je vebinar na temu "Primena u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o prekršajima, slučajevi oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača, sa primerima sudske prakse", 17. marta 2021. godine.

Na vebinaru su kroz predavanje i primere u praksi bili predstavljeni najkarakterističniji primeri saobraćajnih prekršaja kao i primena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon).

Takođe, predstavljena je aktuelna sudska praksa iz oblasti saobraćaja sa posebnim akcentom na slučajeve oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača.

Svaki učesnik vebinara dobio je na poklon Paragrafovo najnovije izdanje Priručnik za primenu u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Priručnik sadrži tabelarni prikaz svih prekršaja propisanih Zakonom, kao i aktuelnu sudsku praksu i sporazume o priznanju prekršaja.

Polaznici vebinara upoznali su se sa postupkom pred prekršajnim sudom, kao i sa drugim mogućnostima okončanja postupka (sporazum i nalog).

Osim toga, polaznici vebinara upućeni su u aktuelnu sudsku praksu iz oblasti saobraćajnih prekršaja, kao i kaznenu politiku.

Od posebnog značaja je upoznavanje polaznika sa slučajevima oslobađanja pravnih i odgovornih lica za saobraćajne prekršaje vozača pravnih lica.

Teme vebinara:

 • Prekršajna odgovornost po ZOP-u i ZOBS-u
 • Subjekti odgovornosti po ZOP-u
 • Odgovornost pravnih lica za prekršaje svojih vozača i primena ZOBS-a
 • Najčešći primeri prekršaja u praksi
 • Primeri oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje vozača

Predavači:

 • dr Mirjana Šušnjara - sudija Prekršajnog apelacionog suda u penziji
 • Ivana Šušnjara - viši urednik u redakciji pravne baze Paragraf Lex

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava", 16. marta 2021. godine.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa postavljanjem Sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, u svim fazama procesa.

Učesnicima su prezentovani i načini za uspostavljanje i ažuriranje Sistema FUK, kroz konkretne primere i modele.

U drugom delu je prezentovano postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, od plana do davanja preporuka i praćenja postupanja po datim preporukama.

Jedan deo vebinara je bio posvećen i načinu izrade izveštaja o sistemu FUK i interne revizije za 2020. godinu i predaju Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

Učesnicima vebinara je takođe prezentovan način implementacije i ažuriranja Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kroz praktične primere i modele, i približen je način rada i postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, kao i obaveze odgovornih lica u skladu sa datim preporukama. Jedan deo vebinara je bio posvećen i popunjavanju izveštaja o sprovođenju Sistema FUK i interne revizije za 2020. godinu.

Vebinar je bio namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta svih nivoa vlasti i sredstava RFZO, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, javnim agencijama, javnim preduzećima i svim drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara su bile:

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

 • Priprema i uspostavljanje sistema FUK u konkretnoj organizaciji
 • Sagledavanje poslovnih procesa
 • Procena rizika
 • Izrada pojedinačnih procedura
 • Ažuriranje Sistema

INTERNA REVIZIJA

 • Organizovanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava
 • Plan rada
 • Postupanje interne revizije
 • Preporuke i praćenje postupanja po preporukama
 • Revizije sistema

IZVEŠTAJI O SPROVOĐENJU FUK I INETRNE REVIZIJE ZA 2020. GODINU

 • Izrada izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • Izrada izveštaja o radu interne revizije

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",
 • Vesna Jovičić - ovlašćeni interni revizor, zaposlena u Ministarstvu finansija.

Kompanija Paragaf je 2. marta 2021. godine održala vebinar na temu "Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige - Nova pravila vezana za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu".

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2021. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 31.3.2021. godine.

Na vebinaru je predavač Ljiljana Petrović, Viši savetnik - Rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija ukazala učesnicima vebinara na najvažnija pravila koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i na najčešća pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila. Pored toga, poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisana su nova pravila koja se prvi put primenjuju prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu.

Teme vebinara su bile:

 • Predmet oporezivanja porezom na imovinu
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Nastanak i prestanak poreske obaveze
 • Osnovica poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige
 • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
 • Poreska oslobođenja koja se u praksi najčešće primenjuju
 • Vrste promena na nepokretnosti u toku godine zbog kojih se podnosi "nova" prijava
 • Rokovi za plaćanje poreza
 • Popunjavanje poreske prijave i pratećih obrazaca (PPI1, Prilog 1 sa podprilogom, Prilog 2)

Na vebinaru su bila detaljno objašnjena najvažnija pravila vezana za utvrđivanje poreza na imovinu, tako da je učesnicima nakon vebinara znatno lakše da na zakonit način utvrde i plate porez na imovinu.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je vebinar "Analiza Nove Uredbe o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije", koji je održan 24. februara 2021. godine.

Učesnici vebinara bili su u mogućnosti da čuju objašnjenja vezana za uslove i način ostvarivanja prava na korišćenje direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije.

Vebinar je bio namenjen svim privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Privredni subjekti koji imaju pravo na direktna davanja
 • Način ostvarivanja prava na uplatu direktnih davanja
 • Prihvatanje direktnih davanja
 • Otvaranje namenskih računa na koje će se uplaćivati direktna davanja
 • Gubitak prava na direktna davanja
 • Ostale teme

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar na temu "Praktična rešenja u praksi sprovođenja javnih nabavki i izvršenja ugovora i postupak zaštite prava preko Portala", 23. februara 2021. godine.

Na vebinaru su kroz predavanje kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima primera rada na novom Portalu javnih nabavki prikazane najvažnije obaveze i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Predavanja iz oblasti javnih nabavki su instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca i privrednih subjekata-ponuđača, kombinovana sa praktičnim prikazima rada na Portalu, pružila polaznicima upoznavanje sa svim novinama i aktuelnim rešenjima u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima je obezbedio priliku da razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara, kao i mogućnost da saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema novim propisima.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručilaca i privrednih subjekata-ponuđača, koji su želeli da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki i pripreme konkurentnih ponuda, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa, kroz praktičan rad na Portalu javnih nabavki.

Teme vebinara su bile:

KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

 • određivanje kriterijuma i dokaza u pogledu kapaciteta ponuđača
 • ocena dostavljenih dokaza o ispunjenosti kriterijuma - važenje i validnost
 • dokazivanje ispunjenosti kod grupe ponuđača
 • korišćenje kapaciteta drugih subjekata

NOVI OSNOVI ZA IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • dodatna dobra, usluge ili radovi, povećanje obima nabavke
 • nepredviđene okolnosti
 • promena ugovorne strane
 • obaveza obaveštavanja o izmenama ugovora

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI

 • aktivna legitimacija
 • obaveštavanje i dostavljanje dokumenata
 • računanje rokova i postupanje naručioca

Predavači su bili:

 • Branimir Blagojević - advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je održala 29.01.2021. godine vebinar sa temom "Izrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa svim fazama finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, pa do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Učesnicima je prezentovan i način pripreme drugih obaveznih godišnjih izveštaja za korisnike javnih sredstava - sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Na vebinaru je bilo reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Takođe, učesnici su se upoznali i sa novinama i aktuelnostima u obračunu ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknadama licima po osnovu zaključenih ugovora van radnog odnosa.

Predavač na vebinaru je bila Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2020. GODINU

 • Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja,
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja,
 • Popunjavanje obrazaca i obaveznih izveštaja,
 • Novine u podnošenju godišnjih finansijskih izveštaja,
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2021. godinu,
 • Konsolidovani finansijski izveštaji,
 • Odluke o završnim računima OOSO;

OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

Porez na dobit

 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2020. godinu,
 • Popunjavanje poreskog bilansa i poreske prijave;

Izveštaji o sprovođenju FUK i interne revizije za 2020. godinu

 • Izveštaj o sprovođenju Sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
 • Izveštaj o sprovođenju interne revizije;

Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija

 • Popis imovine i obaveza,
 • Finansijski izveštaji,
 • Sistem finansijskog upravljanje i kontrole,
 • Interna revizija;

Novine i aktuelnosti u oblasti ličnih primanja

 • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Specifičnosti obračuna pojedinih ličnih primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je održala 28.01.2021. godine vebinar sa temom "Najnovije izmene Zakona o budžetskom sistemu i podzakonska akta kojima se uvodi novi režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i napredovanje službenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja".

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa novim režimom zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava koji je u primeni od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, uslovima za zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje bez pribavljanja posebne saglasnosti, sa novom Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (postupak pribavljanja saglasnosti, podnošenje molbe, nadležnost i kriterijumi za odlučivanje Komisije Vlade, vremensko važenje saglasnosti) kao i sa obavezama i odgovornostima korisnika javnih sredstava. Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa osnovnim pravilima u postupku vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja državnih službenika i službenika u organima AP i JLS, kao i sa uslovima za napredovanje po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja službenika.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Član 27k Zakona o budžetskom sistemu - uslovi za zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje bez pribavljanja posebne saglasnosti;
 • Nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava - postupak pribavljanja saglasnosti, podnošenje molbe, nadležnost i kriterijumi za odlučivanje Komisije Vlade, vremensko važenje saglasnosti;
 • Obaveze i odgovornost korisnika javnih sredstava i odgovornog lica;
 • Odgovori na najčešće postavljena pitanja.

NAPREDOVANJE SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO OSNOVU VREDNOVANJA RADNE USPEŠNOSTI/OCENJIVANJA

 • Vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika - vreme vrednovanja, vanredno i prevremeno vrednovanje;
 • Merila i postupak vrednovanja radne uspešnosti;
 • Ocenjivanje službenika u organima AP i JLS - nadležnost za ocenjivanje i izuzeci od ocenjivanja službenika, vreme ocenjivanja, vanredno i prevremeno ocenjivanje;
 • Pretpostavke za ocenjivanje (radni ciljevi i dužnosti ocenjivača), merila za ocenjivanje i postupak;
 • Napredovanje državnih službenika po osnovu radne uspešnosti i napredovanje i nagrađivanje službenika na osnovu ocenjivanja.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je održala 26.01.2021. godine vebinar sa temom "Izmene Zakona o javnoj svojini i aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar".

Učesnici na vebinaru si imali priliku da se upoznaju sa izmenama Zakona o javnoj svojini i novom Uredbom o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup pokretnih i nepokretnih stvari u javnoj svojini, vođenju evidencije o stvarima u javnoj svojini, pokretanju postupka upisa u katastar nakon 01.01.2021. godine, rizicima kojima su izloženi kupci neuknjiženih nepokretnosti, statusu kupaca stanova u izgradnji, upisu držaoca u katastar, deobi građevinskog zemljišta u katastru, ograničenjima prilikom podnošenja novih dokaza u toku postupka upisa u katastar, kao i o prethodnim nerešenim zahtevima.

Predavači na vebinaru si bili:

 • Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Teme vebinara su bile sledeće:

IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

 • Produžetak roka za upis prava svojine,
 • Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade,
 • Raspolaganje nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini (pribavljanje, otuđenje, zakup i korišćenje),
 • Evidencija stvari u javnoj svojini (dostavljanje NEP - JS i ZOS -JS obrazaca);

AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR

 • Pokretanje postupka upisa u katastar nakon 01.01.2021. godine,
 • Rizici kupovine neuknjiženih stanova,
 • Status kupaca stanova u izgradnji,
 • Deoba građevinskog zemljišta u katastru;

AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR

 • Upis držaoca,
 • Ograničenja prilikom podnošenja novih dokaza u toku postupka,
 • Načelo prioriteta,
 • Prethodni nerešeni zahtevi.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je 25. januara 2021. godine organizovala vebinar "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu".

Na vebinaru je bilo reči o najvažnijim pravilima vezanim za sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, koja se primenjuju za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na određena sporna i česta pitanja iz prakse.

Učesnici su imali priliku da se podsete najvažnijih pravila koja treba da imaju u vidu prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2020. godinu.

Pored toga, na vebinaru je bilo reči i o čestim i spornim pitanjima iz prakse.

Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor," govorili su o sledećim temama:

 • Nove odredbe koje se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Vrednovanje pozicija finansijskh izveštaja
 • Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Pravila koja se prvi put primenjuju počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2020. godinu
 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Rashodi koji se priznaju u ograničenom iznosu
 • Poreska amortizacija - stara i nova pravila
 • Uslovi za priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u poreskom bilansu
 • Korišćenje poreskih gubitaka iz ranijih godina
 • Transferne cene
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (oporezivanje preduzetnika)

Vebinar je bio namenjen računovođama, revizorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja u svom poslovanju primenjuju računovodstvene i poreske propise.

Kompanija Paragrafe je održala vebinar "Brojne novine i znatno pooštravanje kaznenih odredbi prema novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti", 22. januara 2021. godine.

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) počinje sa primenom 2. februara 2021. godine posle skoro tridesetogodišnje primene ranijih propisa u oblasti arhiviranja.

Novi zakon ne samo da uvažava trenutne okolnosti u poslovanju prihvatajući elektronski oblik arhivske građe, već donosi i niz drugih novina, obaveza i kazni. Obaveze subjekata su precizirane i pobrojane, a kazne za nepoštovanje propisa su uvećane do 200 puta u odnosu na ranije važeći zakon! Za neispunjavanje obaveza iz novog Zakona kazniće se pravno lice novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom do 150.000 dinara.

Između ostalih obaveza, subjekti na koje se primenjuje zakon, a to su sva pravna lica, kako iz privatnog, tako i iz javnog sektora (ali i fizička lica koja obavljaju delatnost), treba da odrede odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom, zatim da vode arhivsku knjigu na propisanom obrascu; da donesu opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala, da donesu Listu kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i opšti akt o načinu evidentiranja zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata pod pretnjom visokim kaznama.

Učesnicima vebinara su predstavljene promene i nove obaveze povodom arhiviranja, kao i odgovori na sva eventualno sporna pitanja.

Kako su predavači na vebinaru učestvovali u kreiranju Predloga zakona, učesnici su bili u prilici i da saznaju "iz prve ruke" sve one informacije koje im mogu biti od značaja za zakonito poslovanje.

Polaznici vebinara su dobili informacije o obavezama po novom Zakonu, što će im služiti za unapređenje kancelarijskog poslovanja.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Teme vebinara su bile:

 • Prikaz novog Zakona i novina koje donosi početak primene
 • Usklađivanje sa novim Zakonom
 • Nadležnost i obaveze arhiva
 • Organizacija arhivske delatnosti
 • Kazne za nepoštovanje odredaba Zakona
 • Obaveze privrednih subjekata u pogledu arhiviranja
 • Kategorizacija i valorizacija dokumentarnog materijala
 • Stručno-praktični prikaz postupka arhiviranja

Na vebinaru su predavali:

 • dr Predrag Blagojević - stručnjak za pravno uređenje oblasti kulture
 • dr Tatjana Kikić - arhivski savetnik u Arhivu Srbije

Kompanija Paragraf organizovala je 5. januara 2021. godine besplatan vebinar "Analiza nove Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa i novih odluka o odlaganju kredita i lizinga, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19".

Na vebinaru je bila analizirana nova Uredba Vlade kojom se uređuju postupak i način plaćanja javnih prihoda čija je dospelost odložena saglasno Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, odnosno saglasno Zaključku Vlade.

Učesnici vebinara su mogli da čuju objašnjenja vezana za postupak i način plaćanja odloženih javnih prihoda, a dobili su i odgovore na pitanja vezana za primenu Uredbe, Odluke i drugih poreskih propisa.

Vebinar je bio namenjen svim licima zaposlenim u računovodstvu privrednih društava, preduzetnicima, kao i drugim licima koja su zadužena za obračun i plaćanje javnih prihoda.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Mara Cvetković - glavni i odgovorni urednik Specijalisa za carine, na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • Ostale poreske aktuelnosti
 • Osvrt na izmene Pravilnika iz oblasti PDV
 • Odluka o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
 • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020).

2020


Kompanija Paragraf organizovala je 23. decembra 2020. godine vebinar "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV i olakšice za zapošljavanje novih lica u 2021. godini".

Naime, na sednici Narodne skupštine, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, a usvojene izmene i dopune se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

Izmene donose značajan broj novina, od kojih je svakako najvažnija izmena koja se tiče određivanja poreskog dužnika za promet u oblasti građevinarstva.

Pored toga, značajne izmene izvršene su kod oporezivanja prometa polovnih dobara (poseban postupak oporezivanja), zatim propisana su nova pravila o sporednom prometu, uvedena su neka nova poreska oslobođenja, propisana su pravila o izdavanju računa u elektronskom obliku, precizirana pravila o ispravci računa i dr. S tim u vezi, na vebinaru su detaljno analizirane navedene izmene i dopune Zakona o PDV.

Pored toga, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje su takođe usvojene 17. decembra, produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%).

S tim u vezi na vebinaru je bilo reči o primeni ovih olakšica u 2021. godini, kao i o olakšicama za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Na vebinaru je takođe izložen uporedni prikaz olakšica i odgovoreno je na pojedina sporna pitanja u vezi sa njihovom primenom. Na kraju, bilo je reči i o aktuelnostima vezanim za obračun zarade za 2021. godinu (novi neoporezivi iznos zarade, nove osnovice doprinosa, minimalna zarada).

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV i koja vrše obračun zarada.

Predavači: Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su obradili sledeće teme:

Analiza izmena Zakona o PDV:

 • Izmena pravila o sporednom prometu dobara i usluga
 • Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva - nova pravila
 • Nova poreska oslobođenja za promet dobara i usluga
 • Izmena načina oporezivanja polovnih dobara - poseban postupak oporezivanja
 • Evidentiranje obveznika u sistem PDV u slučaju nepodnošenja evidencione prijave u propisanom roku
 • Izdavanje PDV računa u elektronskom obliku
 • Pravila o ispravci računa u kojem je pogrešno iskazan PDV
 • Ostale izmene i dopune

Olakšice za zapošljavanje novih lica u 2021. godini:

 • Produžen period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%)
 • Olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem
 • Uporedna analiza olakšica - prednosti i nedostaci
 • Pojedina sporna pitanja

Aktuelnosti vezane za obračun zarade za 2021. godinu:

 • Novi neoporezivi iznos zarade
 • Nove osnovice doprinosa
 • Minimalna zarada

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar "Novi režim zapošljavanja i druge aktuelnosti u oblasti radnih odnosa i obračuna plata u javnom sektoru", 22. decembra 2020. godine.

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa koji uređuju režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, sa odlaganjem početka primene seta zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i sa aktuelnim i najčešće postavljanim pitanjima u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru.

Takođe, učesnici su imati priliku da se upoznaju i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih ličnih primanja od 1. januara 2021. godine.

Vebinar je bio namenjen rukovodiocima i zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisniika sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijano osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i u javnim preduzećima.

Teme vebinara su bile:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

 • izmene od 1. januara 2021. godine, uslovi za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez posebnih dozvola i saglasnosti, broj zaposlenih na određeno vreme i radno angažovanih po osnovama van rednog odnosa, način prijema u radni odnos

ODLAGANJE POČETKA PRIMENE SETA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • rad od kuće, odgovornost poslodavca i zaposlenog u pogledu ličnih mera zaštite, privremena sprečenost za rad u vezi sa virusom Covid-19, korišćenje godišnjeg odmora, utvrđivanje prava na jubilarne nagrade, solidarnu pomoć

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • izmene propisa koji utiču na obračun plata, primena nove minimalne cene rada, parametri za obračun plate i drugih primanja u 2021. godini, ograničenje isplata nagrada, bonusa i drugih primanja

Predavači:

 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Vićovac - saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.

Iz navedenih razloga, kompanija Paragraf je ponovo organizovala vebinar "Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti" 21. decembra 2020. godine.

Teme vebinara su bile:

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona
 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Prava lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Polaznici su stekli osnovna znanja o konceptu zaštite podataka o ličnosti i upoznali se sa pozitivnim pravnim propisima i faktičkim stanjem u ovoj oblasti u Republici Srbiji.

Na vebinaru je dat prikaz novog Zakona, kao i poseban osvrt na praksu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Učesnici su se upoznali sa svim obavezama koje imaju od 21. avgusta 2019. godine.

Vebinar je bio namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju. Takođe, vebinar je bio namenjen i svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Predavač na vebinaru je bio Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar "Okončanje i izveštavanje o postupcima javnih nabavki po novim propisima i planiranje za 2021. godinu", 16. decembra 2020. godine.

Na vebinaru je dat prikaz najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Uz praktične prikaze izvršavanja pojedinih radnji na Portalu javnih nabavki, date su smernice za uspešno okončanje sprovedenih postupaka i izveštavanje u skladu sa propisima, kao i smernice za planiranje javnih nabavki za narednu godinu.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručioca, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki.

Cilj vebinara je bio da učesnici svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa, kroz praktičan rad i prikaz pojedinih radnji na portalu javnih nabavki.

Teme vebinara su bile:

STRUČNA OCENA PONUDA I DODELA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Izbor učesnika i dodela ugovora
 • Zaključenje ugovora o javnoj nabavci i obaveštavanje

EVIDENTIRANJE I NOVI NAČIN IZVEŠTAVANJA O IZUZETIM NABAVKAMA

 • Načini obezbeđivanja konkurencije, evidentiranja i izveštavanja
 • Uputstvo i forma za objavljivanje podataka o izuzetim nabavkama

PRIPREME ZA PLANIRANJE NABAVKI ZA 2021. GODINU

 • Obavezna sadržina, izrada, usvajanje i objavljivanje plana na Portalu
 • Oblikovanje nabavki po partijama
 • Specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke, okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori)

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Aleksandra Litričin - advokat, nekadašnji sekretar RKJN

Kompanija Paragraf je organizovala vebinar "Upis prava svojine u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i Zakonom o ozakonjenju objekata", 15. decembra 2020. godine.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i postupkom ozakonjenja objekata, oblicima svojine koji se upisuju u katastar, vrstama zemljišta, mišljenjima nadležnih ministarstava, mogućnostima povezivanja na veb servise Republičkog geodetskog zavoda, kao i sa aktuelnom praksom nadležnih organa. Vebinar je dao detaljan prikaz postupka upisa u katastar i postupka ozakonjenja, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Polaznici vebinara su se detaljno upoznali sa tokom postupka upisa u katastar nepokretnosti i postupka ozakonjenja, najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbedio im je priliku da razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je bio namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara su bile:

Uspostavljanje katastra nepokretnosti

 • Kako katastar nastaje i kako se menja
 • Jedinstvena evidencija-vlasnička evidencija-načelo pouzdanja
 • Da li nepokretnost mora biti legalna da bi bila upisana u katastar
 • Vrste zemljišta (koja vrsta zemljišta je "ostalo zemljište")
 • Mogući oblici prava svojine u katastru
 • Upisi koji zbunjuju (društvena svojina, mešovita svojina, "drugi oblici svojine")
 • Upis držaoca
 • Vrste zabeležbi i njihovo dejstvo (da li svaka zabeležba sprečava upis)
 • Prethodni nerešeni zahtevi

Postupak ozakonjenja objekata

 • Vidljivost objekta na satelitskom snimku kao preduslov za ozakonjenje
 • Šta se smatra odgovarajućim pravom na zemljištu i objektu
 • Tehnička dokumentacija potrebna za upis
 • Pregled elaborata od strane geodetskog zavoda pre donošenje rešenja o ozakonjenju
 • Dejstvo i posledice zabeležbe zabrane otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja
 • Rok za ozakonjenje objekata
 • Sudbina objekata koji neće biti ozakonjeni

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Kompanija Paragraf je održala 11.12.2020. godine vebinar sa temom "Obaveze i mogućnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki".

Učesnici vebinara su se upoznali sa najvažnijim obavezama, ali i mogućnostima za učesnike u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa. Praktični deo vebinara je posvećen primerima rada na novom Portalu javnih nabavki za privredne subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku, i koji pripremaju i podnose ponude u postupcima javnih nabavki.

Predavač na vebinaru je bio:

 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

SMERNICE ZA USPEŠNU KOMUNIKACIJU SA NARUČIOCEM

 • Postavljanje pitanja za dodatna objašnjenja dokumentacije u postupku,
 • Izmene dokumentacije,
 • Računanje rokova za preduzimanje radnji;

PRIPREMA I PODNOŠENJE KONKURENTNE PONUDE

 • Pretraživanje objava naručilaca,
 • Samostalna, zajednička ponuda i podizvođači,
 • Dokazivanje ispunjenosti uslova i kapaciteta,
 • Popunjavanje obrazaca i dostavljanje zahtevanih dokumenata;

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 • Uslovi i mogućnosti osporavanja pojedinih radnji naručioca,
 • Osporavanje zakonitosti dodele ugovora u izuzetim nabavkama,
 • Rokovi i način podnošenja zahteva,
 • Tok postupka i moguće posledice.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika

Kompanija Paragraf je održala 10.12.2020. godine vebinar sa temom "Popis imovine i obaveza za 2020. godinu i ostale aktuelnosti u javnom sektoru".

Učesnici vebinara su se upoznali sa kompletnim postupkom vršenja popisa - od pripremnih radnji do usvajanja izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa kod korisnika sredstava budžeta i sredstava OOSO, sa novim pravima, obavezama i odgovornostima pravnih lica i zaposlenih u vezi sa sprovođenjem mera radi zaštite od zaraznih bolesti kao i novinama u finansijsko-računovodstvenom poslovanju (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu RS za 2021. i drugi propisi). Takođe, učesnici vebinara su se upoznali sa načinom rešavanja problema koji se javljaju u praktičnoj primeni prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitom podataka o ličnosti.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Jasmina Vratonjić,glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Aleksandra Jovanović,viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Teme vebinara su bile sledeće:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU

 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja,
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje,
 • Prikaz modela procedure popisa - primer izrade i postupanja po proceduri,
 • Uzajamna uslovljenost finansijskog planiranja i izveštavanja,
 • Ostale novine i aktuelnosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju javnog sektora.

NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

Najnovije izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

 • Kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima,
 • Ovlašćenja Vlade za vreme pandemije i kontrola sprovođenja mera lične zaštite,
 • Inspekcijski nadzor i izdavanje prekršajnog naloga.

Postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti:

 • Postupanje organa vlasti po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
 • Ograničenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
 • Postupanje u situacijama kada informacije od javnog značaja sadrže i podatak o ličnosti.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf organizovala je 9. decembra 2020. godine vebinar "Novine u poreskim i računovodstvenim propisima i poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine".

Budući da se za većinu privrednih subjekata bliži kraj poslovne godine, bilo je važno podsetiti se pripremnih radnji koje subjekti treba da preduzmu u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kao i poreskih pravila koja svoju aktuelnost dobijaju krajem svake poslovne godine (PDV tretman manjka i rashoda dobara, poreski tretman reklame i reprezentacije...).

Takođe, nedavno su usvojeni i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, te su na vebinaru analizirane i najvažnije izmene ovih poreskih zakona, kao i ostale poreske aktuelnosti.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom poslovanju primenjuju računovodstvene i poreske propise.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Informacije o primeni novih MSFI i drugih računovodstvenih propisa
 • Predzaključne radnje i knjiženja
 • Popis
 • Utvrđivanje manjka i rashoda dobara
 • Poreski tretman reklame i reprezentacije
 • Izmene i dopune poreskih propisa
 • Ostale poreske aktuelnosti.

Kompanija Paragraf je održala vebinar "Nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu i aktuelnosti u carinskom i deviznom poslovanju", 8. decembra 2020. godine.

Prvi deo predavanja je bio posvećen primeni Carinske tarife za 2021. godinu i aktuelnostima u vezi sa sprovođenjem carinskih postupaka u slobodnoj zoni, kao i mogućnošću ostvarivanja povraćaja ili otpusta carinskog duga. Učesnici vebinara su imali mogućnost da pre početka primene novih propisa budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2021. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2021. godini. Posebno je ukazano na novine koje je doneo novi Carinski zakon i podzakonski propisi u sprovođenju carinskih postupaka u slobodnoj zoni, kao i o uslovima za ostvarivanje povraćaja ili otpusta carinskog duga.

Drugi deo predavanja se odnosio na devizno poslovanje, odnosno ukazano je na obavezu izveštavanja po tekućim i kapitalnim poslovima, najčešće devizne prekršaje, postupanje u slučaju propuštanja ili kašnjenja u odnosu na propisani rok u izvršenju obaveze izveštavanja i zastarelost deviznih prekršaja. Takođe je ukazano na izmene i dopune podzakonskih propisa kojima se uređuju depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu, uslove i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i kreditne poslove sa inostranstvom, uz kraći osvrt na devizni aspekt prihoda "frilensera".

Polaznici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja mogli da razreše određene dileme iz prakse.

Vebinar je bio namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Predavači:

 • Nadica Pantović - Načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Milka Živanović - Načelnik Odeljenja za carinski sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Dragan Simić - Specijalni savetnik za oblast carinskog poslovanja
 • Branka Đorđević - rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Oporezivanje prometa objekata i drugih nepokretnosti je dosta kompleksna i uvek aktuelna tema, posebno što se poreski tretman utvrđuje iz ugla više poreskih zakona i više poreskih oblika. Prvo, sam promet nepokretnosti oporezuje se ili PDV ili porezom na prenos apsolutnih prava (odnosno porezom na nasleđe i poklon), pa u svakom konkretnom slučaju treba utvrditi koji poreski oblik se primenjuje ili može primeniti.

Pored toga, pravila oporezivanja prometa objekata PDV (stopa, osnovica, nastanak poreske obaveze, pravo na odbitak) i mogućnost ugovaranja oporezivanja PDV u određenim slučajevima, su dosta razuđena i kompleksna, a od dobrog poznavanja ovih pravila može zavisiti odabir najboljeg načina prenosa nepokretnosti u cilju smanjenja troškova i poreske optimizacije.

Na kraju, kao posledica prometa uz naknadu nepokretnosti utvrđuje se kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa poreskim pravilima, što utiče na oporezivanje dobiti, odnosno dohotka prodavca.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je vebinar "Poreski tretman prometa nepokretnosti", 24. novembra 2020. godine.

Na vebinaru je bilo reči o opštim pravilima oporezivanja prometa objekata i drugih nepokretnosti, sa akcentom na ona pitanja koja se često javljaju u praksi i kod kojih obveznici najčešće greše u primeni, kao i na pravila od kojih zavisi dobra poreska optimizacija prometa nepokretnosti.

Polaznici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja mogli da razreše veliki broj dilema u pogledu primene pravila koja su bila tema vebinara.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju poreske propise ili se bave prometom nepokretnosti.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Promet nepokretnosti kao predmet oporezivanja PDV - primena poreskih oslobođenja
 • Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
 • Ugovaranje oporezivanja PDV kod prometa objekata
 • Promet objekata kao sporedan promet
 • Nastanak poreske obaveze, stopa PDV i poreska osnovica kod obračunavanja PDV na promet objekata
 • Iskazivanje podataka o prometu nepokretnosti u Obrascu POPDV
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na nepokretnostima porezom na prenos apsolutnih prava - predmet oporezivanja i poreska izuzimanja
 • Specifični slučajevi - raskid i poništaj ugovora
 • Nastanak poreske obaveze poreza na prenos apsolutnih prava, poreska osnovica i poreska stopa
 • Podnošenje poreske prijave, utvrđivanje i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava
 • Prenos prava svojine na nepokretnosti kao likvidacionom ostatku
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka kod prometa nepokretnosti uz naknadu

Kompanija Paragraf je održala 20.11.2020. godine vebinar sa temom "Upravljanje imovinom u javnoj svojini".

Učesnici vebinara su se upoznali sa postupkom upisa javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave, imajući u vidu da 31.12.2020. godine ističe rok za podnošenje zahteva za upis predmetne imovine, kao i sa posledicama koje mogu nastati ukoliko zahtev za upis ne bude podnet do naznačenog datuma. Takođe, predmet vebinara su bile i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, građevinsko zemljište i ozakonjenje objekata u javnoj svojini.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

ODNOS JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH OSNIVAČA

 • Propisi koji uređuju odnos javnih preduzeća i njihovih osnivača,
 • Upravljanje imovinom javnih preduzeća i ovlašćenja osnivača,
 • Načini finansiranja javnih preduzeća i ulaganja od strane osnivača,
 • Program poslovanja javnih preduzeća i uplata dela dobiti u budžet,
 • Evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini;

OBLICI I PREDMET JAVNE SVOJINE

 • Pravni aspekt javne svojine,
 • Imaoci prava javne svojine,
 • Korisnici i imaoci prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini,
 • Građevinsko zemljište u javnoj svojini,
 • Ulaganje građevinskog zemljišta u kapital javnih preduzeća;

RASPOLAGANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI

 • Odnos Zakona o javnoj svojini i Zakona o planiranju i izgradnji,
 • Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini,
 • Upis javne svojine u katastar i rok za podnošenje zahteva,
 • Ozakonjenje objekata u javnoj svojini,
 • Problemi u praksi i najčešće greške prikazani kroz primere.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Kompanija Paragraf je održala 13.11.2020. godine vebinar sa temom "Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije".

Učesnici vebinara su se upoznali sa novim ovlašćenjima i proširenom nadležnošću Agencije za sprečavanje korupcije, novim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, kumulacijom javnih funkcija, odnosno zabranom vršenja druge javne funkcije, obavezama funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera, kao i pitanjima krivične i prekršajne odgovornosti povodom nepoštovanja propisa koji uređuju sukob interesa javnih funkcionera.

Predavač na vebinaru je bila:

 • Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Moderator na vebinaru je bio Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

PRIMENA NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE

 • Predmet uređivanja zakona,
 • Nadležnost i organi Agencije za sprečavanje korupcije,
 • Obaveze organa javne vlasti i drugih lica,
 • Sukob interesa i kumulacija javnih funkcija,
 • Pokloni i prijavljivanje imovine javnih funkcionera,
 • Provera izveštaja i praćenje imovinskog stanja,
 • Odlučivanje o povredi zakona,
 • Postupanje po predstavkama,
 • Plan integriteta,
 • Evidencije,
 • Kaznene odredbe.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Pitanje plaćanja poreza i doprinosa na prihod koji rezidentna fizička lica ostvaruju od lica iz inostranstva postala je iznenada aktuelna od momenta kada je Poreska uprava uputila javni poziv da fizička lica koja ostvaruju ove prihode samoinicijativno podnesu poreske prijave i izmire poreske obaveze, ukoliko u prethodnom periodu to nisu činili.

Iako obaveza plaćanja poreza i doprinosa na predmetne prihode postoji praktično oduvek, nakon ovog saopštenja Poreske uprave postavilo se pitanje koji se sve porezi i doprinosi plaćaju po ovom osnovu i koliko je ukupno njihovo poresko opterećenje.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je 12. novembra 2020. godine vebinar "Oporezivanje prihoda koji fizička lica ostvaruju u inostranstvu (oporezivanje frilensera)", a učešće na vebinaru bilo je besplatno.

Na vebinaru je prvo bilo reči o tome koja poreska prijava se podnosi po osnovu ovih prihoda, kao i na koji način se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi.

Budući da, prema podacima Poreske uprave, postoji široka poreska evazija ovih prihoda, učesnici vebinara bili su u prilici da se informišu o tome koje sve potencijalne prekršajne i krivične posledice mogu da očekuju fizička lica koja ne plaćaju porez po ovom osnovu, kao i kako se na zakonit način mogu izbeći ove negativne posledice.

U drugom delu vebinara analizirana je mogućnost registrovanja delatnosti u formi preduzetnika ili društva sa ograničenom odgovornošću i napravljena je uporedna analiza poreskih opterećenja ove dve kategorije privrednih subjekata. Takođe je bilo reči i o mogućnosti osnivanja doo i zasnivanja radnog odnosa u svom doo, u cilju korišćenja poreskih olakšica po osnovu zapošljavanja.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Opšte napomene o oporezivanju prihoda rezidentnih fizičkih lica
 • Obaveza podnošenja poreske prijave i način obračuna i plaćanja poreskih obaveza po osnovu prihoda iz inostranstva (oporezivanje frilensera)
 • Prekršajna i krivična odgovornost u slučaju neplaćanja poreskih obaveza
 • Moguće pravne forme registrovanja delatnosti
 • Uporedna analiza poreskog opterećenja preduzetnika i doo (da li je bolje osnovati doo ili se registrovati kao preduzetnik)
 • Prednosti i mane obavljanja delatnosti u formi preduzetnika (poseban osvrt na tzv. test samostalnosti)
 • Mogućnost plaćanja poreza na paušalni prihod
 • Osnivanje doo i zasnivanje radnog odnosa kao mogući oblik poreske optimizacije

Učesnici vebinara imali su priliku da se upoznaju sa poreskim obavezama koje rezidentna fizička lica imaju po osnovu prihoda koje ostvaruju u inostranstvu, kao i sa mogućnošću da se na zakonit način izbegne prekršajna ili krivična odgovornost kroz samoinicijativno prijavljivanje ovih prihoda.

Takođe, učesnicima vebinara bilo je omogućeno i da se kroz uporednu analizu upoznaju sa različitim poreskim tretmanom preduzetnika sa jedne, i društva sa ograničenom odgovornošću, sa druge strane.

Na osnovu ovih objašnjenja predmetna lica moći će bolje da sagledaju mogućnosti poreskog optimizovanja svojih prihoda.

Da odredbe Zakona o radu i dalje stvaraju nedoumice u primeni i da su idealna podloga za tumačenja kojima se mogu izigravati obaveze prema državi, zaposlenima, a poslodavac se u tom slučaju izlaže riziku prekršajne odgovornosti, a u slučaju sudskog spora i negativnom ishodu, svim učesnicima naše edukacije bilo je jasno, imajući u vidu da su iskazali neverovatno interesovanje za Paragrafovu prvu Onlajn višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada koja je održana u dve nedelje - 29. i 30. oktobra i 5 - 7. novembra 2020.godine.

Na edukaciji nije ostalo neodgovorenih pitanja, niti nedoumica učesnika, imajući u vidu da je odgovoreno na preko 400 pitanja i da je svaka od tema bila posebno objašnjena sa odvojenim terminom za diskusiju u vezi sa konkretnom temom, upotpunjenom praktičnim primerima i ukazivanjem na sudsku praksu.

Naši predavači Marija Torlak, Aleksandra Vasić, Suzana Kostić i Tatjana Orlović, ali i Advokat Jelena Nikolić, prof. dr Bojan Urdarević, Dušica Šorgić pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove registra i Dejan Nikolić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, nesebično su svoje znanje podelili i sa posebnom pažnjom izlagali na sledeće teme:

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, obavezni elementi ugovora o radu, opšti akti kod poslodavca, rad van radnog odnosa i zapošljavanje stranaca;
 • Pojam radnog vremena, puno, nepuno i skraćeno radno vreme, prekovremeni rad, raspored i preraspodela radnog vremena, odmori i odsustva, godišnji odmor;
 • Pravo na zaradu i naknadu troškova zaposlenih i druga primanja zaposlenih;
 • Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu;
 • Rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i primena Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;

Da je edukacija bila uspešna, dokazali su naši učesnici koji su na proveri stečenog znanja pokazali blistavo znanje i u potpunosti su osposobljeni da:

 • Pravilno izrade ugovore o radu menadžerske ugovore o radu, ugovore o angažovanju van radnog odnosa, izmene ugovora o radu, ali i normativne akte poslodavca;
 • Normiraju elemente zarade, odnosno naknade zarade, elemente za naknadu troškova i drugih primanja;
 • Organizuju radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja;
 • Utvrde dužinu i trajanje godišnjeg odmora, kao i da utvrde slučajeve kada zaposlenom mogu odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom;
 • Identifikuju optimalni otkazni razlog, sprovedu otkazni postupak i izrade sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa;
 • Isprate proceduru zapošljavanja stranaca kroz sve faze postupka (od pribavljanja vize za duži boravak, odobrenja za privremeni boravak ili stalno nastanjenje pred Upravom za strance kao i pribavljanje i produženje dozvole za rad pred Nacionalnom službom za zapošljavanje);
 • Ispravno postupaju na portalu CROSO, u vezi sa podnošenjem prijave osiguranika, promene prijave ili odjave osiguranika, kao i da pravilno izvrše obavezu ažuriranja podataka na prijavi osiguranika.

Kompanija Paragraf organizovala je, 3. novembra 2020. godine, vebinar na temu "Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu - Novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja".

Vebinar se sastojao iz dva dela.

U prvom delu vebinara predavači su govorili o primeni novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu, gde se, kao najznačajnija novina, ističe vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za mikro i druga pravna lica, što je bilo prezentovano kroz praktične primere i sporna pitanja, kao i poređenja sa prethodnim zakonskim rešenjem.

Pored ovoga, posebno je bio obrađen i novi Kontni okvir, kako za privredna društva, tako i za druga pravna lica, sa naročitim osvrtom na upotrebu novih konta i način prezentacije u novim obrascima finansijskih izveštaja. Takođe, bile su prezentovane i novine prilikom obavljanja popisa imovine i obaveza.

Drugi deo predavanja odnosio se na aktuelnu temu upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji počinje sa radom 1. januara 2021. godine. Generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora, koja je nadležna za upis u Registar, prezentovao je uslove potrebne za upis u Registar, proceduru upisa, kao i zvaničnu saradnju Komore i kompanije Paragraf koja će imati ulogu asistenta i partnera za radnje i postupke u cilju upisa u Registar.

Na vebinaru je prezentovana i mogućnost sticanja zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu, putem polaganja ili priznavanja ispita kod Komore. Bio je predstavljen i plan priprema za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja, uz isticanje da će edukaciju sprovoditi kompanija Paragraf.

Vebinar je bio namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.

Nakon vebinara učesnici su bili u mogućnosti da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica, pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima, i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, na osnovu preciznih uputstava o uslovima i proceduri upisa u Registar, kao i mogućnosti polaganja ispita za sticanje zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu kod Komore, pripremi za polaganje ispita i drugim aktuelnim pitanjima na ovu temu, učesnici vebinara će biti u mogućnosti da samostalno izvrše upis u Registar i pripreme se za polaganje ispita na adekvatan način.

Predavači, doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Boško Vidaković - generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora, tokom vebinara su obradili sledeće teme:

Novi Pravilnici čija primena počinje 1. januara 2021. godine

 • Novi Pravilnik za mikro i druga pravna lica - vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - značajne novine
 • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - kratak osvrt na novine
 • Novi Pravilnik o popisu - najznačajnije novine

Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora

 • Početak rada registra i rok za upis
 • Uslovi za upis u Registar
 • Postupak i procedura upisa
 • Saradnja kompanije Paragraf sa Komorom u vezi sa upisom u Registar i sticanjem zvanja u skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu.

Kompanija Paragraf organizovala je 21. oktobra 2020. godine vebinar na temu "Smanjenje osnovice za obračun PDV i ispravka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice i u drugim propisanim slučajevima".

Naime, u praktičnoj primeni Zakona o PDV relativno se često javljaju nedoumice, ali i pogrešna primena propisa u pogledu smanjenja osnovice i obračunatog PDV u različitim situacijama. Povezano sa ovom temom, na drugoj strani, kod primaoca dobara i usluga se javljaju nedoumice u pogledu ispravke odbitka prethodnog poreza, posebno u pogledu poreskog perioda kada se ispravka vrši. S tim u vezi, na vebinaru je bilo reči o osnovima za smanjenje osnovice i obračunatog PDV, pravilima izdavanja dokumenta o smanjenju osnovice (tzv. knjižnog odobrenja), razlikovanju slučajeva kada dolazi do smanjenja osnovice i PDV i slučajeva kada je inicijalno pogrešno utvrđena osnovica (gde je potrebno izvršiti ispravku računa), o načinu iskazivanja podataka o smanjenju osnovice i ispravci odbitka prethodnog poreza i dr.

Pored navedenog, bilo je reči i o obavezi ispravke odbitka prethodnog poreza u drugim situacijama, kao što su ispravke na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa, zatim ispravci odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte, kao i naknadnom sticanju prava na odbitak po osnovu nabavke ovih dobara, te o mogućnosti obveznika koji se evidentira u sistem PDV da iskoristi pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavke izvršene pre evidentiranja. Takođe, na vebinaru je bilo reči i o ispravci odbitka prethodnog poreza po osnovu brisanja iz sistema PDV.

Vebinar je bio namenjen računovođama, knjigovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV, vode PDV evidencije i sačinjavaju poresku prijavu PDV.

Predavači Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", u toku vebinara su obradili sledeće teme:

 • Smanjenje osnovice i obračunatog PDV - osnov i pravila izdavanja tzv. knjižnog odobrenja
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu smanjenja osnovice
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte
 • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza prilikom evidentiranja u sistem PDV
 • Obaveza ispravke prethodnog poreza po osnovu brisanja iz sistema PDV

Kompanija Paragraf je 15. oktobra 2020. godine održala vebinar na temu "Budžetska inspekcijska kontrola".

Vebinar je bio namenjen zaposlenima u Republičkoj budžetskoj inspekciji i službama budžetske inspekcije Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, jedinicama lokalne samouprave, direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i drugim korisnicima javnih sredstava

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa inspekcijskim nadzorom i sa stanovišta korisnika javnih sredstava i drugih kontrolisanih subjekata u delu pripreme podataka i izveštaja, obrade kontrolnih lista, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima određenih segmenata poslovanja koji su predmet kontrole.

Polaznici vebinara su bili detaljno upoznati sa tokom postupka budžetske inspekcijske kontrole, pravima i obavezama kontrolisanih subjekata u postupku, ovlašćenjima i dužnostima budžetskih inspektora, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima u radu kontrolisanih subjekata.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, obezbedio je priliku učesnicima da razreše sve nedoumice koje su imali u vezi sa temom vebinara.

Predavali su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:

 • Milan Stefanović - pravni savetnik u oblasti nadzora i kontrole
 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Kompanija Paragraf je 8. oktobra 2020. godine održala vebinar za ponuđače “Podnošenje ponude i zaštita prava preko portala javnih nabavki”

Praktični deo vebinara je bio posvećen primerima rada na novom Portalu javnih nabavki za ponuđače.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme koje su bile obrađene na vebinaru :

 • Pretraživanje postupaka i podataka na Portalu javnih nabavki
 • Komunikacija sa naručiocem - dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom
 • Podnošenje ponude - popunjavanje i dostavljanje dokumenata
 • Podnošenje zahteva i tok postupka za zaštitu prava

Predavali su stručni konsultanti, članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona, i urednici stručnih časopisa.

Kompanija Paragraf je 6. oktobra 2020. godine održala vebinar namenjen naručiocima u postupcima javnih nabavki, sa temom "Sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki".

Učesnici vebinara su upoznati sa specifičnostima vođenja pojedinih vrsta postupaka preko Portala javnih nabavki, sačinjavanjem konkursne dokumentacije, kao i obavezama naručioca u toku izvršenja i prilikom izmene ugovora.

Predavači na vebinaru su bili:

 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i
 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POJEDINIH POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

 • Postupak sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma,
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,
 • Prikaz specifičnosti na Portalu javnih nabavki;

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (KRITERIJUMI, OBRASCI I DRUGI DOKUMENTI)

 • Sačinjavanje dokumentacije,
 • Popunjavanje obrazaca sa Portala,
 • Objavljivanje drugih dokumenata;

IZVRŠENJE I IZMENE UGOVORA - NOVE MOGUĆNOSTI I OBAVEZE NARUČIOCA

 • Izmene ugovora zaključenih prema ranijim propisima,
 • Zakonski osnovi za izmene ugovora,
 • Dodatna dobra, usluge ili radovi i povećanje obima nabavke,
 • Nepredviđene okolnosti,
 • Promena ugovorne strane,
 • Obaveza obaveštavanja o izmenama ugovora.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših učesnika, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja tokom predavanja, kao i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf organizovala je 23. septembra 2020. godine vebinar na temu "Pravo na odbitak prethodnog poreza - sistemska pravila, sa posebnim osvrtom na pojedine praktične aspekte i specifična pitanja".

Naime, jedna od najčešćih nedoumica kada je u pitanju primena propisa o PDV jeste da li obveznik za određenu nabavku dobara i usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza, i ako ima, da li ima u celosti ili delom. Po ovom pitanju u praksi su moguće razne situacije i javlja se veliki broj specifičnih pitanja na ovu temu. Imajući navedene nedoumice u vidu, na vebinaru je bilo reči o sistemskim pravilima u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza (kako obveznik sam da utvrdi da li ima pravo na odbitak), ali i o pojedinim praktičnim aspektima u vezi sa ovom temom, kroz primere i specifične slučajeve iz prakse.

Posebna pažnja na vebinaru je bila posvećena složenoj temi primene srazmernog poreskog odbitka u praksi. Ova tema je veoma aktuelna budući da se od 1. januara 2020. godine primenjuje niz novih pravila vezanih za srazmerni poreski odbitak. Pored toga, primećeno je da ova pravila u praksi mnogi obveznici ne primenjuju, iako bi trebalo, što može da dovede do pogrešnog iskazivanja prethodnog poreza u poreskoj prijavi PDV.

Na vebinaru je takođe bilo reči kako o opštim pravilima u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tako i o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koje se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnicima koji nisu imali mnogo iskustva omogućeno je da steknu osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok su ostali učesnici mogli da prodube i obogate postojeće znanje.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV, vode PDV evidencije i sačinjavaju poresku prijavu PDV.

Predavači Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", u toku vebinara su obradili sledeće teme:

 • Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak - namena nabavljenih dobara i usluga
 • Formalna ispravnost računa kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza plaćenog kod uvoza dobara
 • Pravo na odbitak interno obračunatog PDV
 • Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti
 • Srazmerni poreski odbitak - nova pravila u primeni od 1. januara ove godine
 • Ispravka srazmernog poreskog odbitka
 • Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku putničkih automobila i drugih prevoznih sredstava i sa njima neposredno povezanih dobara i usluga
 • Izuzimanje od prava na odbitak izdataka za reprezentaciju
 • Izuzimanje od prava na odbitak troškova za prevoz i ishranu zaposlenih i drugih radno angažovanih lica

Budući da se od 1. septembra 2020. godine, sva javna nadmetanja za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari odvijaju isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja, kompanija Paragraf je 22.9. organizovala vebinar na temu "Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje".

Na vebinaru su detaljno predstavljeni koraci koje zainteresovana fizička ili pravna lica treba da preduzmu - od registracije korisnika i prijavljivanja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, do samog upućivanja ponuda u postupku elektronskog javnog nadmetanja.

Nakon ispraćenog vebinara korisnici su bili spremni da samostalno koriste predmetnu aplikaciju.

Neke od tema vebinara su bile registracija korisnika i prijavljivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i upućivanje ponude u postupku elektronskog javnog nadmetanja, pretraživanje elektronskih javnih nadmetanja po statusu javnog nadmetanja, kategorijama i po tagovima, kao i postupak za prijavu na elektronsko javno nadmetanje.

O ovim i drugim temama na vebinaru su predavali:

 • Jelena Deretić, pomoćnica Ministarke pravde,
 • Dušan Kuzmanović, odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnost u Ministarstvu pravde, kao i
 • Branislav Stojanović, mlađi ekspert za pravni okvir, istraživanje i analizu.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših učesnika, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja tokom predavanja, kao i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf je održala 21.09.2020. godine vebinar sa temom "Obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja povodom početka školske godine i aktuelnosti u poslovanju predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola".

Učesnici vebinara su se upoznali sa realizacijom i ostvarivanjem obrazovno-vaspitnog rada i angažovanjem zaposlenih u školskoj 2020/2021. godini, kao i zasnivanjem radnog odnosa i nedoumicama u vezi sa raspisivanjem, sprovođenjem i okončanjem konkursa za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Predavači su bili:

 • Biljana Antić, prosvetni inspektor grada Beograda,
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

Realizacija i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i angažovanje zaposlenih u školskoj 2020/2021. godini

 • Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godini,
 • Stručno uputstvo za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021. godini,
 • Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Zasnivanje radnog odnosa i nedoumice vezane za raspisivanje, sprovođenje i okončanje konkursa za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

 • Saglasnost Komisije Vlade za prijem u radni odnos na neodređeno vreme,
 • Raspisivanje javnog konkursa,
 • Formiranje i sastav konkursne komisije,
 • Specifičnosti položaja sekretara ustanove u postupku sprovođenja javnog konkurs za prijem u radni odnos,
 • Sprovođenje konkursa,
 • Okončanje konkursa (prijem u radni odnos i neuspeh konkursa),
 • Pravna zaštita učesnika konkursa.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na pitanja i nedoumice naših učesnika, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja tokom predavanja, kao i prilikom prijave na vebinar.

Kompanija Paragraf je 3.9.2020. godine održala vebinar sa temom "Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju" i pružila odgovore na sporna pitanja - šta mora da sadži ugovor o radu koji ustupljeni zaposleni zaključuje sa agencijom kao i uput kojim se upućuje na rad kod poslodavca korisnika, u kojim rokovima je ustupljenim zaposlenim potrebno isplatiti zaradu, na koji maksimalni period mogu da se angažuju ustupljeni zaposleni na određeno vreme i kada se smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, u kojim slučajevima važi pretpostavka ustupanja u smislu da lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, regres i topli obrok kao jednaki uslovi rada garantovani ustupljenom zaposlenom, (ne)mogućnost angažovanja ustupljenog zaposlenog za obavljanje poslova na kojima je poslodavac utvrdio višak zaposlenih i sva ostala pitanja koja mogu izazvati dileme.

Predavač je bio naš cenjeni saradnik prof. dr Bojan Urdarević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, potpredsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.

Od tema koje su obrađene na vebinaru izdvajamo sledeće:

 • Uslovi za rad agencije - izdavanje dozvole za rad i polaganje stručnog ispita
 • Uslovi za ustupanje zaposlenih - zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika, zabrane i ograničenja zaključenja ugovora o ustupanju, trajanje ustupanja i primena pravila o pretpostavci ustupanja
 • Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
 • Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom
 • Obaveze poslodavca korisnika prema ustupljenom zaposlenom
 • Bezbednost i zdravlje na radu ustupljenog zaposlenog
 • Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu i profesionalnom bolešću
 • Kaznene odredbe

Učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva sporna pitanja, sporna rešenja ovog zakona sada su postala jasna.

Kompanija Paragraf je 27. avgusta 2020. godine, održala vebinar za ponuđače na temu "Novine u propisima i praktična rešenja za učesnike u postupcima javnih nabavki". Na vebinaru je obrađen prikaz najvažnijih novina u načinu vođenja postupaka i novih obaveza za privredne subjekte - učesnike postupka javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetinika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odrebama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PREUZIMANJE, POJAŠNJENJA I IZMENE

 • Formulisanje zahteva za pojašnjenjem
 • Ukazivanje naručiocu na nedostatke
 • Rokovi za postupanje

PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE

 • Rokovi zapodnošenje ponuda u pojedinim postupcima
 • Samostalno podnošenje i zajednička ponuda
 • Ponuda sa varijantama
 • Važenje ponude

OCENA PONUDE, DODELA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova
 • Registar ponuđača
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
 • Uvid u dokumentaciju o postupku

PRAVNA ZAŠTITA - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I IZVRŠENJE UGOVORA

 • Aktivna legitimacija
 • Rokovi za podnošenje zahteva, sadržina zahteva i takes
 • Prava ponuđača u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva
 • Odluka o zahtevu
 • Izvršenje ugovora i nove mogućnosti izmene ugovora

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE

 • Pretraživanje
 • Zahtevi za pojašnjenje konkursne dokumentacijeo Podnošenje ponude
 • Otvaranje ponuda i uvid u dokumentaciju
 • Zahtev za zaštitu prava

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Branimir Blagojevi, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i
 • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf je 25. avgusta 2020. godine, održala vebinar za naručioce na temu "Pregled novina i prva rešenja u praksi postupaka javnih nabavki". Na vebinaru je obrađen prikaz najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine i stavovima nadležnih organa.

Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki kod naručioca, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odrebama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI PREMA NOVIM PROPISIMA

 • Izuzeci od primene zakona i novi pragovi
 • Najvažnije novine u sprovođenju pojedinih vrsta postupaka
 • Komunikacija elektronskim sredstvima - prednosti i ograničenja
 • Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije
 • Sadržina konkursne dokumentacije

SPROVOĐENJE POSTUPAKA ZA IZUZETE NABAVKE I DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

 • Načini obezbeđivanja konkurencije, evidentiranja i izveštavanja
 • Poseban akt naručioca
 • Režimi nabavke društvenih i drugih posebnih usluga

ZAKLJUČENJE, IZVRŠENJE I IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • Izbor učesnika, dodela i zaključenje ugovora o javnoj nabavci
 • Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova i povećanje obima nabavke
 • Nepredviđene okolnosti
 • Promena ugovorne strane
 • Obaveza obaveštavanja o izmenama ugovora

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE

 • Plan javnih nabavki
 • Priprema i objavljivanje postupaka
 • Konkursna dokumentacija - pojašnjenja, objavljivanje, izmene
 • Otvaranje ponuda i komunikacija nakon otvaranja

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Branimir Blagojevi, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Instruktivno predavanje koncipirano prema potrebama naručilaca, pružili su polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji putem četa.

U organizaciji kompanije Paragraf, početkom avgusta meseca, održan je vebinar na temu "Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva". Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja posluju sa inostranstvom i koja u svom poslovanju primenjuju pravila o porezu na dobit po odbitku i pravila vezana za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

 • Porez na dobit po odbitku - opšta pravila
 • Prihodi nerezidentnih pravnih lica koji podležu oporezivanju (dividende, autorske nakande, kamate, zakup, usluge)
 • Uslovi za primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obračunavanje PDV internim putem (mesto prometa, nastanak obaveze, utvrđivanje osnovice, pravo na odbitak prethodnog poreza)

Pored opštih pravila, na vebinaru je bilo reči o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koja se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnici koji nemaju mnogo iskustva imali su priliku da steknu osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok će ostali učesnici produbili i obogatili svoje postojeće znanje.

Predavači su urednici kompanije Paragraf, eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanom vebinaru, kao i prezentacije predavača.

U organizaciji kompanije Paragraf, 06. avgusta 2020. godine, održan je vebinar na temu "NOVE MERE EKONOMSKE POMOĆI DRŽAVE - Uslovi i način ostvarivanja prava na nova direktna davanja i nove fiskalne pogodnosti". Vebinar je bio namenjen svim privrednim subjektima iz privatnog sektora.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

Nove mere ekonomske pomoći - direktna davanja i fiskalne pogodnosti

 • Koji privredni subjekti imaju pravo na nova direktna davanja i nove fisklane pogodnosti
 • Na koji način se utvrđuje visina novih direktnih davanja
 • Na koji način i u kojim periodima će se vršiti isplata novih direktnih davanja
 • U čemu se sastoje nove fiskalne pogodnosti
 • Kako će novu pomoć da koriste subjekti koji su koristili "stare" mere
 • Da li će nove mere moći da koriste subjekti koji nisu koristili stare mere i pod kojim uslovima

Osvrt na pojedina pitanja vezana za primenu "starih" mera

 • Uticaj prekida i prestanka obavljanja delatnosti na koriščenje prava iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima)
 • Ostala sporna i specifična pitanja

Mogućnost podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za izmenu (smanjenje) mesečnih akontacija

Predavači su urednici kompanije Paragraf, eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf je, početkom avgusta meseca, održala vebinar na temu "Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti". Povodom epidemije izazvane virusom SARS-CoV-2, koji može izazvati zaraznu bolest Covid - 19, nadležni minstar je doneo poseban Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kojim su precizirane obaveze poslodavaca na prevenciji širenja zaraznih bolesti, sa akcentom na obaveznoj izradi Plana preventivnih mera na sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti. Pravilnik je stupio na snagu 11. 07. 2020. godine.

Vebinar je namenjen HSE menadžerima, stručnim licima za bezbednost i zdravljena na radu, rukovodiocima kod poslodavaca, predstavnicima sindikata i odbora za bezbednost i zdravlje na radu kao i drugim zainteresovanim licima.

Teme koje su obrađene su sledeće:

 • Osnovni koraci u prevenciji od Covid - 19 i obezbeđivanju kontinuiteta poslovanja,
 • Stalna procena rizika - osnov za preduzimanje mera,
 • Plan primene mera - struktura, izrada i implementacija,
 • Uloge u prevenciji i realizaciji mera,
 • Činjenice o riziku (Covid - 19) i ključne mere,
 • Obuke i informisanje zaposlenih,
 • Pitanja i odgovori.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Ivan Vujović, dipl. inž. zžs, ekspert u oblasti BZR,
 • Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, ekspert u oblasti radnog prava, sudski veštak za oblast bezbednost i zdravlje na radu,
 • Srđan Breka, dipl. biolog, ekspert u oblasti BZR i
 • Dr Vasa Šuštran, specijalista medicine rada, ekspert u obasti BZR.

Polaznici su na vebinaru imali priliku da se upoznaju sa obavezama proisteklim iz novog Pravilnika kojim nisu propisane kaznene odredbe ali su iste predviđene drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, imali su priliku da dobiju odgovore na specifična pitanja vezana za delatnost kojom se bave, kao i da upoznavanjem sa doslednom primenom mera i poštovanjem propisanih procedura, poslovanje u pogledu zaštite na radu zaposlenih podignu na najviši nivo.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji.

Kompanija Paragraf je krajem jula meseca organizovala vebinar na temu "Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti". I dalje ogromno interesovanje mnogih učesnika navelo nas je da, iako do sad samo u formi radionica, ovaj put organizujemo vebinar s obzirom na trenutno stanje sa virusom Covid 19. Vebinar je namenjen pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju, tj. svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme koje su obrađene na vebinaru su:

POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona

RUKOVANJE PODACIMA

 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Pravna lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 • Položaj Poverenika
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je eminentni stručnjak, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Učesnici su prilikom prijave na vebinar imali mogućnost da napišu sve nedoumice sa kojima se susreću u praksi, a takođe i tokom predavanja u čet polje su mogli da pitaju predavača Zlatka, jer je poslednji deo vebinara bio namenjen odgovorima na ta pitanja.

Svi učesnici vebinara su dobili PowerPoint prezentacije predača, a takođe i Uverenja o prisustvu datom vebinaru.

Hvala svim učesnicima na poverenju i prisustvu na vebinaru.

Kompanija Paragraf je, u julu mesecu, održala vebinar na temu "Nove obaveze u skladu sa novodonetim podzakonskim aktima Zakona o javnim nabavkama". Vebinar je bio namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da svoje znanje unaprede u skladu sa odrebama novih propisa, da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki kod naručilaca, kao i poslova na pripremi i podnošenjau ponuda u postupcima javnih nabavki kod privrednih subjekata - ponuđača.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

1. PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • Pojam i režim Društvenih i drugih posebnih usluga
 • Uređenje načina sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje - Poseban akt naručioca
 • Novine kod zakljuivanja okvirnog sporazuma
 • Oblikovanje nabavki u partije

2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - OBJAVLJIVANJE, POJAŠNJENJA, IZMENE

 • Obavezna sadržina
 • Objavljivanje i dostavljanje
 • Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja
 • Novine kod tehničkih specifikacija
 • Sredstva obezbeđenja
 • Prikaz obrazaca utvrđenih podzakonskim aktima

3. PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE - ROKOVI, KOMUNIKACIJA

 • Rokovi za podnošenje ponuda - određivanje, primerenost, produženje
 • Način komunikacije naručioca i ponuđača
 • Opcije za ponuđače na Portalu javnih nabavki

4. OTVARANJE I STRUČNA OCENA PONUDA

 • Novine u postupku otvaranja ponuda prema novom podzakonskom aktu
 • Dodatna objašnjenja i dozvoljene ispravke u ponudi
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Izveštaj o postupku javne nabavke i odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka
 • Najvažnije novine i mogućnosti u zaštiti prava ponuđača
 • Zaključenje ugovora

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Branimir Blagojevi, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Instruktivno predavanje omogućilo je polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kao i uslovima uspešnog konkurisanja privrednih subjekata u postupcima.

Mogućnost da postavljaju pitanja pre i tokom predavanja doveo je do razrešenja mnogih nedoumica naših polaznika koje su imali u vezi sa temom vebinara, a vebinar je doprineo saznanju šta ih očekuje u narednim postupcima javnih nabavki prema novim priopisima

Hvala svim učesnicima na poverenju i prisustvom na vebinaru.

Kompanija Paragraf je, u junu mesecu, održala vebinar na temu “NOVI PORTAL JAVNIH NABAVKI - Upoznavanje sa funkcionalnostima prema DEMO platformi Portala”, s obzirom da je 01. jul 2020. godine početak pune primene Zakona i rada novog Portala javnih nabavki. Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da se obuče za poslove javnih nabavki, pre svega za operativni rad na novom Portalu JN, i svoje znanje unaprede u skladu sa odrebama novog zakona.

Na vebinaru se prikazivao rad na Demo platformi Portala JN u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - “Sl. glasnik RS”, br. 91/2019.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:


1. KOMUNIKACIJA U POSTUPKU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

2. PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JN: NARUČIOCI

 • plan javnih nabavki
 • priprema i objavljivanje postupaka
 • konkursna dokumentacija - pojašnjenja, objavljivanje, izmene
 • otvaranje ponuda i komunikacija nakon otvaranja

3. PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JN: PONUĐAČI

 • pretraživanje
 • zahtevi za pojašnjenje konkursne dokumentacije
 • podnošenje ponude
 • otvaranje ponuda i uvid u dokumentaciju
 • zahtev za zaštitu prava

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Branimir Blagojevi, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektor

Kontakt sa kompetentim predavačima kroz pitanja i odgovore, omogućio je polaznicima da se upoznaju sa svim funcionalnostima novog Portala JN, da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju šta ih očekuje sa početkom pune primene novog zakona i rada novog Portala JN.

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf je, zbog velikog interesovanja u junu mesecu ponovo organizovala jednodnevnu radionicu na temu "Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima" u Beogradu. Pored radionice, održali smo i vebinar na istu temu kako bismo izašli u susret učesnicima koji nisu iz Beograda, ili zbog obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju radionici.

Predavanje je namenjeno zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Radionica je podeljena na tri tematske celine::


Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine;
 • Zakonski okvir: trenutno stanje i dosadašnje promene;
 • Inicijalni problemi prilikom upisa u katastar;
 • Razvoj prakse: bitne odluke i stavovi;
 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 12. februara 2020. godine;
 • Dileme koje ostaju.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • Izmena zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti;
 • Protivnost prinudnim propisima kao smetnja za upis;
 • Predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji i upis hipoteke;
 • Prenos hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli;
 • Zabeležba u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima;
 • Načelo oficijelnosti i njegov uticaj na postojeća zakonska rešenja;
 • Načelo prvenstva i izuzeci;
 • Upis zajedničke svojine supružnika;
 • Pojam držaoca u katastru nepokretnosti i posledice upisa držaoca;
 • Prenos hipoteke na građevinsko zemljište usled uspostavljanja jedinstva nepokretnosti;
 • Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa (clausula intabulandi);
 • Mogućnost izmene upisanih elemenata hipoteke (ranija praksa i stavovi nakon mišljenja Ministarstva finansija);
 • Forma „brisovne dozvole“.

Zakon o ozakonjenju objekata:

 • Najznačajnije izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata;
 • Obaveze organa nadležnog za postupak ozakonjenja;
 • Obaveze organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra;
 • Zabrana otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja;
 • Rok za ozakonjenje.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu i
 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Iako je poslednji deo predavanja bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su sve vreme mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.

Kompanija Paragraf je u junu mesecu, održala radionice u Beogradu i Novom Sadu na temu “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRIMENI OD 1. JULA 2020. GODINE - sprovođenje postupaka za ponuđače”. Pored radionica, održali smo i vebinar na istu temu kako bismo izašli u susret učesnicima koji zbog obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju radionicama.

Predavanje je namenjeno ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji su angažovani na pripremanju i podnošenju ponuda, kao i zaštiti prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obrađene sledeće teme:


Rokovi u postupku javne nabavke

 • Način računanja rokova i uticaj neradnih dana na početak, tok i kraj roka
 • Primereni rokovi i rokovi određeni zakonom
 • Uslovi i način skraćivanja i produžavanja rokova

Način komunikacije sa naručiocem

 • Primena elektronskih sredstava komunikacije na Portalu javnih nabavki
 • Usmena komunikacija

Zahtevanje dodatnih pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom i njene izmene

 • Ukazivanje naručiocu na nedostatke
 • Rokovi za postupanje
 • Uslovljenost zaštite prava

Pripremanje i podnošenje ponude

 • Rokovi zapodnošenje ponuda u pojedinim postupcima
 • Samostalno podnošenje i zajednička ponuda
 • Ponuda sa varijantama
 • Važenje ponude

Izbor učesnika i dodela ugovora - način dokazivanja ispunjenosti uslova

 • Uslovi za učešće - osnovi za isključenje iz javne nabavke
 • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta- kapacitet
 • Registar ponuđača
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
 • Dokazivanje kod zajedničke ponude i ponude sa podizvođačem

Pravna zaštita - zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 • Načela postupka zaštite prava
 • Aktivna legitimacija
 • Shodna primena ZUP
 • Rokovi za podnošenje zahteva
 • Sadržina zahteva i takes
 • Postupanje ponuđača u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva
 • Odluka o zahtevu

Predavači su eminentni stručnjaci, eksperti u oblasti javnih nabavki:

 • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJ
 • Saša Varinac, advokat, nekadašnji predsednik RKJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

U poslednjem delu predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših učesnika i otklonjene su im mnoge nejasnoće koje su imali pre radionice/vebinara.

Rad u manjim grupama i neposredan i otvoren kontakt sa kompetentim predavačima omogućili su polaznicima da se upoznaju sa celinom zakona, unaprede svoje znanje u skladu sa odredbama novog zakona, da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa javnim nabavkama, i saznaju šta ih očekuje sa početkom pune primene novog zakona.

Učesnici radionice su uz materijal za praćenje predavanja dobili komplet priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama koji se sastoji od dve knjige, komentar Zakona o javnim nabavkama - po članovima zakona, i samog teksta zakona, a takođe, svi učesnici su dobili Sertifikat o pohađanoj radionici/vebinaru, kao i ppt prezentacije predavača.

Kompanija Paragraf je, i u ovoj godini zbog ogromnog interesovanja učesnika, nastavila sa organizovanjem radionica na temu “Prava i obaveze po novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti”. Radionica je namenjena pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju, tj. svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme koje su obrađene na radionicama bile su:


POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona

RUKOVANJE PODACIMA

 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Pravna lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 • Položaj Poverenika
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je eminentni stručnjak, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Zabeležena je ogromna intraktivnost između predavača i učesnika tokom cele radionice, te su učesnici imali priliku da iznesu svoje probleme i da postave pitanja sa kojima se svakodnevno susreću, i da o njima prodiskutuju sa predavačem.

Kompanija Paragraf je 16. juna 2020. godine održala radionicu u Beogradu, u hotelu Prag, na temu “Primena pravila o transfernim cenama u praksi i podnošenje Izveštaja o transfernim cenama do 4. avgusta 2020. godine”. Pored radionice, organizovan je i vebinar na istu temu, kako bi svim zainteresovanim učesnicima kojih je bilo mnogo, bilo omogućeno da prate predavanje.

Predavanje je bilo posvećeno pravilima o transfernim cenama, koja nastaju u transakcijama između povezanih lica i obavezama koje obveznici imaju po tom osnovu prilikom sastavljanja poreskog bilansa, i namenjeno je poreskim savetnicima, računovođama, finansijskim direktorima, kao i svim ostalim licima koja imaju obavezu sastavljanja izveštaja o transfernim cenama

Obrađene sledeće teme:

 • Utvrđivanje povezanosti (član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)
 • Poreske posledice povezanosti iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Mogućnost dostavljanja izveštaja u skraćenom obliku
 • Odobravanje zajmova, odnosno kredita između povezanih lica (pravila o utanjenoj kapitalizaciji)
 • Sadržaj izveštaja o transfernim cenama u punom obimu
 • Metode za utvrđivanje cene van dohvata ruke
  • metoda uporedive cene
  • Nmetoda cene koštanja
  • metoda transakcione neto marže
  • metoda podele dobiti
  • alternativne metode
 • Korekcija prihoda i rashoda po osnovu pravila o transfernim cenama i njihovo iskazivanje u poreskom bilansu

Predavači su istaknuti stručnjaci:

 • Mihailo Laković, poreski savetnik i
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.

Kompanija Paragraf je u junu mesecu, posle pauze zbog vanredne situacije u zemlji, održala radionice u Beogradu i Novom Sadu na temu “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRIMENI OD 1. JULA 2020. GODINE - sprovođenje postupaka za naručioce”. Pored radionica, održali smo i vebinar na istu temu kako bismo izašli u susret učesnicima koji ne žive u Beogradu i Novom Sadu, a takođe i onima koji zbog obaveza nisu bili u mogućnosti da prisustvuju radionicama.

Predavanje je namenjeno ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da se obuče za poslove javnih nabavki i svoje znanje unaprede u skladu sa odrebama novog zakona..

Obrađene sledeće teme:

 • Izuzeci od primene zakona
  • Opšti i posebni izuzeci za javne i sektorske naručioce
  • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
  • Evropski pragovi - pojam i značaj
 • Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije
  • Opšta pravila i specifičnosti određivanja procenjene vrednosti za pojedine predmete i vrste postupaka
  • Nove mogućnosti kod oblikovanja nabavke po partijama
 • Komunikacija u postupku javne nabavke
  • Primena elektronskih sredstava komunikacije na Portalu javnih nabavki
  • Usmena komunikacija
 • Računanje i određivanje rokova u postupku
  • Način računanja rokova i uticaj neradnih dana na početak, tok i kraj roka
  • Primereni rokovi i rokovi određeni zakonom
  • Uslovi i način skraćivanja i produžavanja rokova
 • Nove vrste postupaka javnih nabavki i posebni režimi nabavke
  • Novine u sprovođenju pojedinih vrsta postupaka
  • Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
 • Pokretanje postupka javne nabavke
  • Priprema za sprovođenje postupka
  • Formiranje i sastav komisije za javnu nabavku
  • Položaj lica koja sprovode postupke javnih nabavki
 • Konkursna dokumentacija
  • Sadržina i objavljivanje/dostavljanje
  • Sredstva obezbeđenja
  • Tehničke specifikacije
  • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta i način dokazivanja
 • Objavljivanje na Portalu javnih nabavki
  • Transparetntnost i način objavljivanja oglasa i dokumenata
  • Novi oglasi i njihova primena
 • Izbor učesnika i dodela ugovora o javnoj nabavci
  • Prijem i otvaranje ponuda
  • Stručna ocena ponuda - ispravke ponude
  • Uslovi za dodelu ugovora i donošenje odluke o dodeli ugovora
 • Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci
  • Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova i povećanje obima nabavke
  • Nepredviđene okolnosti
  • Promena ugovorne strane

Predavači su eminentni stručnjaci, eksperti u oblasti javnih nabavki:

 • Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru

U poslednjem delu predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših učesnika i otklonjene sui m mnoge nejasnoće koje su imali pre radionice/vebinara.

Rad u manjim grupama i neposredan i otvoren kontakt sa kompetentim predavačima omogućili su polaznicima da se upoznaju sa celinom zakona, da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa javnim nabavkama, i saznaju šta ih očekuje sa početkom pune primene novog zakona.

Učesnici radionice su uz materijal za praćenje predavanja dobili komplet priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama koji se sastoji od dve knjige, komentar Zakona o javnim nabavkama - po članovima zakona, i samog teksta zakona, a takođe, svi učesnici su dobili Sertifikat o pohađanoj radionici/vebinaru, kao i ppt prezentacije predavača.

U organizaciji kompanije Paragraf, 02. juna 2020. godine, održan je vebinar na temu "Test samostalnosti preduzetnika".

Na vebinaru se govorilo o pravilima o testu samostalnosti preduzetnika, koja se praktično primenjuju od 01. marta 2020. godine, sa posebnim osvrtom na Uputstvom Poreske uprave o primeni tih pravila u poreskoj kontroli.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

 • Razlozi za uvođenje pravila o testu samostalnosti
 • Šta je test samostalnosti preduzetnika?
 • Normativna uređenost i početak primene
 • Opšta pravila o primeni testa samostalnosti od strane obveznika i Poreske uprave - smernice za tumačenje pravila, dokazivanje i teret dokazivanja, primena pravila u okviru poreske kontrole
 • Posledice nesamostalnosti preduzetnika u odnosu na nalogodavca
 • Moguće zloupotrebe u cilju "zaobilaženja" pravila o testu samostalnosti
 • Analiza devet kriterijuma nesamostalosti
 • Primeri angažovanja preduzetnika i primena testa samostalnosti na njih

Predavači su urednici kompanije Paragraf, eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Poslednji deo predavanja je odvojen za odgovore na mnogobrojna pitanja i nedoumice naših slušalaca, koji su imali mogućnost da postavljaju pitanja na četu uživo, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Hvala svim učesnicima na poverenju koje su nam ukazali prisustvom na datom vebinaru i ogromnoj interakciji putem četa.

Kompanija Paragraf Lex je 29. aprila 2020. godine održala vebinar na temu "Poslovanje korisnika javnih sredstava u uslovima vanrednog stanja". Vebinar je namenjen državnim organima, organima Autonomne pokrajine Vojvodina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta, javnim preduzećima i drugim korisnicima javnih sredstava, kao i naručiocima u postupcima javnih nabavki.

Učesnicima vebinara je dat prikaz važećih propisa, kao i spornih pitanja koja se odnose na primenu ovih propisa u uslovima proglašenog vanrednog stanja i njihov uticaj na poslovanje korisnika javnih sredstava.

Pored toga, analizirane su preporuke i mišljenja nadležnih ograna o specifičnostima primene propisa o radnim odnosima, javnim nabavkama i finansijama i računovodstvu za vreme vanrednog stanja.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

Primena finansijskih i drugih propisa u uslovima vanrednog stanja

 • Korišćenje finansijskih sredstava budžeta
 • Pomeranje rokova finansijskog izveštavanja
 • Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti
 • Drugi propisi

Primanja zaposlenih u uslovima vanrednog stanja

 • Obračun plata i drugih primanja
 • Naknada plate za vreme privremene sprečnosti za rad za zaposlene u samoizolaciji i obolele od virusa COVID-19
 • Primena Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva

Radni odnosi u uslovima vanrednog stanja

 • Prava i obaveze zaposlenih (godišnji odmori, odsustva sa rada, samoizolacija, preporuke Vlade itd)
 • Mere za vreme vanrednog stanja (ograničenje Ustavom garantovaniih prava, radna obaveza zdravstvenih radnika i zdravstvenoh saradnika)
 • Organizacija rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (rad od kuće i rad u prostorijama poslodavca, organizacija rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, radni odnosi u osnovim i srednjim školama)

Javne nabavke u uslovima vanrednog stanja

 • Preporuke Uprave za javne nabavke i druga ograničenja
 • Okončanje započetih postupaka - dodeliti ugovor ili obustaviti postupak?
 • (Ne)mogućnost realizacije i aneksiranja postojećih ugovora o javnim nabavkama
 • Opravdanost pokretanja novih postupaka
 • Rokovi u postupcima nabavki za vreme vanrednog stanja

Predavači su urednici kompanije Paragraf, eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru",
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru",
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Posle svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice slušaoca, koji su svoja pitanja postavljali na četu, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Ceo vebinar možete pogledati na našem YouTube kanalu, odnosno na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=i_QjlvqdaBY

Paragraf nastoji da i tokom vanrednog stanja izađe u susret svima, pružajući tačne, relevantne, aktuelne i pravovremene informacije vezane za uredbe Vlade.

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, 21. aprila 2020. godine, održan je vebinar na temu "Najnovije uredbe Vlade RS u vezi sa poreskim pogodnostima, isplatom zarade, državnom pomoći, direktnim davanjima, uslovima kreditiranja i ostale aktuelnosti važne za poslovanje u uslovima vanrednih okolnosti". Vebinar je bio namenjen svim privrednim subjektima iz privatnog sektora.

Teme koje su obrađene na vebinaru su sledeće:

 • Koji subjekti imaju pravo na pogodnosti predviđene uredbom
 • Šta se podrazumeva pod fiskalnim pogodnostima
 • Šta se podrazumeva pod direktnim davanjima
 • Gubitak prava na pogodnosti i njegove posledice
 • Ostala aktuelna pitanja:
  • PDV aktuelnosti
  • (Ne) mogućnost produženja roka za podnošenje poreskih prijava
  • Primena rokova u poreskom postupku za vreme vanrednog stanja
  • Aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Aleksandra Vasić, odgovorni urednik časopisa "Pravo u privredi"

Posle svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice slušaoca, koji su svoja pitanja postavljali na četu, a takođe i prilikom prijave na vebinar.

Ceo vebinar možete pogledati na našem YouTube kanalu, odnosno na linku: https://www.youtube.com/watch?v=qsOaNL-58aY-t=50s

Paragraf nastoji da i tokom vanrednog stanja izađe u susret svima, pružajući tačne, relevantne, aktuelne i pravovremene informacije vezane za uredbe Vlade.

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, dana 24. februara 2020. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Reeksportni poslovi sa carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog i poreskog aspekta, u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima". Radionica je bila namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Pojam poslova reeksporta u spoljnotrgovinskim, carinskim i deviznim propisima
 • Razlika između poslova reeksporta i poslova posredovanja u spoljnoj trgovini
 • Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
 • Kupovina i prodaja robe koja prelazi (tranuzitira) preko carinskog područja Republike Srbije
 • Stavljanje u postupak carinskog skladištenja robe kupljene u drugoj državi ili carinskoj teritoriji radi otpreme sa teritorije Republike Srbije
 • Reeksportna dorada
 • Obaveze rezidenata u slučaju obavljanja poslova reeksporta
 • (Ne)mogućnost prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima reeksporta
 • Upotreba šifara platnog prometa sa inostranstvom kod obavljanja transakcija po poslovima reeksporta
 • PDV tretman poslova reeksporta:
 • isporuka dobara u poslovima direktnog i indirektnog reeksporta
 • reeksportna dorada
 • promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • nabavka i isporuka dobara koju vrši strano lice na teritoriji Republike Srbije
 • usluge prevoza i druge usluge povezane sa poslovima reksporta (određivanje mesta prometa usluga i mogućnost primene poreskih oslobođenja)

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - sektor za finansijski sistem)
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Reeksportni poslovi sa carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog i poreskog aspekta, u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima

Seminar u Beogradu

Paragraf je, u januaru i februaru mesecu, održao tradicionalna jednodnevna savetovanja za javni sektor na temu "Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora" u sledećim gradovima: Smederevo, Kragujevac, Niš, Zaječar, Užice, Čačak, Vrnjačka Banja, Subotica, Zrenjanin, Beograd, Sremska Mitrovici i Novom Sadu.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

NOVINE U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

 • Primena novih kolektivnih ugovora
 • Ukidanje ograničenja broja zaposlenih i odlaganje primene zakona o platama u javnom sektoru
 • Očekivanje izmene propisa od značaja za javni sektor

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • Međusobni odnos Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Problemi i praktična rešenja

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2020. godinu
 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2019. godinu

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 • Primena novog pravilnika
 • Obaveza izrade godišnjih izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2019. godinu

OSTALE AKTUELNOSTI

 • Ukidanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica u javnom sektoru
 • Dokumentovanje troškova prevoza zaposlenih
 • Novi parametri za obračun plata od 1. januara 2020. godine (stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada, neoporezivi iznosi)

Tokom savetovanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.


Izrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu budžetskih korisnika i ostale aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora

Seminar u Beogradu

Kompanija Paragraf je u januaru i februaru mesecu tradicionalno održala jednodnevna savetovanja na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu" u 12 gradova, i to u Smederevu, Kragujevcu, Nišu, Zaječaru, Užicu, Čačku, Vrnjačkoj Banji, Subotici, Zrenjaninu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu.

Teme koje su obrađene na savetovanju su sledeće:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

 • Novine u primeni računovodstvenih propisa
 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje i registracija finansijskih izveštaja

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU

 • Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu
 • Obračunavanje poreske amortizacije
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja
 • Poreski podsticaji
 • Transferne cene
 • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Ivan Stevović, ovlašćeni revizor
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Nakon predavanja, dati su odgovori na mnoga pitanja učesnika, i rešene su brojne nedoumice.

U 12 gradova koje smo posetili ove godine, savetovanju je prisustvovalo oko 2000 učesnika.


Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu

Seminar u Nišu

Kompanija Paragraf Lex je zbog velikog interesovanja učesnika, po treći put organizovala jednodnevnu radionicu na temu "Najnovije izmene finansijskih zakona u primeni od 1. januara 2020. godine, Zakona o porezu na dohodak građana (između ostalih novina - test samostalnosti), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, novine kod obračuna poreske amortizacije, novine i aktuelnosti kod PDV" u Beogradu i Novom Sadu.

Radionica je namenjena finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Nove poreske olakšice za zapošljavanje
 • Test samostalnosti preduzetnika

NOVA PRAVILA ZA OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

PDV AKTUELNOSTI

 • Srazmerni poreski odbitak
 • Ispravka računa

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Radionica za najnovije izmene poreskih propisa

Seminar u Beogradu


2019


U organizaciji kompanije Paragraf Lex, u decembru 2019. godine, održane su jednodnevne radionice na temu "Najnovije izmene finansijskih zakona u primeni od 1. januara 2020. godine, Zakona o porezu na dohodak građana (između ostalih novina - test samostalnosti), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, novine kod obračuna poreske amortizacije, novine i aktuelnosti kod PDV" u Beogradu i Novom Sadu.

Radionica je namenjena finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Test samostalnosti preduzetnika
 • Olakšice za zapošljavanje
 • Reforma sistema paušalnog oporezivanja preduzetnika

OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

 • Paralelna primena novih i starih pravila
 • Novi Pravilnik o poreskoj amortizaciji

PDV AKTUELNOSTI

 • Utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka
 • Ispravka računa
 • PDV tretman odobravanja popusta
 • Reklamni materijal i pokloni manje vrednosti

DOKUMENTOVANJE PUTNIH TROŠKOVA ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA

OSTALE AKTUELNOSTI

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Radionica za najnovije izmene poreskih propisa

Seminar u Beogradu

U organizaciji kompanije Paragraf, 24. decembra 2019. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i novi Zakon o javnim nabavkama". Savetovanje je bilo namenjeno licima koja rade na poslovima javnih nabavki kod naručilaca, ali i predstavnicima privrednih subjekata koji u postupcima učestvuju kao ponuđači.

Predavači na savetovanju su stručnjaci sa dugodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki, koji kroz predavanja, praktične primere i konsultacije sa polaznicima daju odgovore na aktuelne probleme iz prakse:

 • Branimir Blagojević, bivši član radne grupe za izradu ZJN
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Saradnik redakcije, licencirani službenik za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom

Na savetovanju su prezentovane najaktuelnije teme iz oblasti javnih nabavki, od značaja i za javni i privatni sektor - naručioce i ponuđače:

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 • obavezna sadržina, izrada, usvajanje i objavljivanje plana
 • istovrsnost i oblikovanje nabavki po partijama
 • najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke, okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori)
 • unošenje u aplikativni softver UJN

FAZE I TOK POSTUPKA JAVNE NABAVKE PREMA PREDLOGU NOVOG ZJN

 • Uslovi za pokretanje postupka i donošenje odluke
 • Komisija za javnu nabavku - obrazovanje i sastav
 • Komunikacija
 • Oglasi o javnoj nabavci
 • Konkursna dokumentacija (obrasci, tehničke sprecifikacije, "uslovi" i kriterijumi, sredstva obezbeđenja, izmene i dopune)
 • Određivanje i računanje rokova u postupku
 • Podnošenje ponuda
 • Prijem, otvaranje i stručna ocena ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka i obaveštavanje
 • Ugovor o javnoj nabavci i izvršenje ugovora

Kroz praktična predavanja učesnicima su date smernice za uspešno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu, i prikazan tok postupka javne nabavke prema novim pravilima, odnosno sa novinama koje donosi novi ZJN.

Na kraju savetovanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.


Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i novi Zakon o javnim nabavkama

Seminar u Beogradu

Kompanija Paragraf Lex je, s obzirom na ogromno interesovanje učesnika, umesto prvobitno jedne planirane, održala čak jedanaest radionica na temu "Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti" u Beogradu i Novom Sadu. Radionica je namenjena pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, bankarstva, medija, telekomunikacija, izdavaštva, osiguranja, bezbednosti, turizma, ugostiteljstva, javnim preduzećima, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ustanovama obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, fizičke kulture i svim drugim organizacijama i licima koji obrađuju podatke o ličnosti i čiji se podaci obrađuju, tj. svim rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijsko-računovodstvenim, HR, IT i drugim službama koje u svom radu prikupljanju, obrađuju i čuvaju podatke o ličnosti korisnika proizvoda i usluga, zaposlenih i sa njima povezanih lica, saradnika i drugih fizičkih lica, kao i članovima sindikalnih organizacija, poslovnih i drugih udruženja i drugim zainteresovanim licima.

Teme koje su obrađene na radionicama bile su:

POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 • Zaštita podataka o ličnosti - koncept i normativa
 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - postojeći mehanizmi zaštite i ilustrativni slučajevi iz prakse Poverenika
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - razlozi donošenja, postupak donošenja, opšta ocena zakonskog teksta
 • Analiza strukture Zakona

RUKOVANJE PODACIMA

 • Opšte odredbe i načela Zakona
 • Pravna lica
 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

MEHANIZMI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 • Položaj Poverenika
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade
 • Prelazne i završne odredbe Zakona

Predavač je eminentni stručnjak, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u radu organa državne uprave i na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, akreditovani predavač u oblasti zaštite podataka o ličnosti od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.

Zabeležena je ogromna intraktivnost između predavača i učesnika tokom cele radionice, te su učesnici imali priliku da iznesu svoje probleme i da postave pitanja sa kojima se svakodnevno susreću, i da o njima prodiskutuju sa predavačem.


Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti u Beogradu

Seminar u Beogradu

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 12. decembra 2019. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2020. godinu i novine u primeni carinskih propisa".

Na savetovanju su obrađene sledeće teme:

 • Aktuelnosti u vezi sa izmenama nomenklature Carinske tarife u 2020. godini
 • Izmene ostalih propisa kojima se određuje nivo carina i ostalih cainskih dažbina u 2020. godini
 • Izmena carinskih propisa u tranzitnom postupku
 • Privremeni smeštaj i postupak carinskog skladištenja
 • Uvoz opreme po osnovu uloga ulagača
 • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci:

 • Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku),
 • Olga Protić, načelnik Odeljenja za tranzit (Uprava carina),
 • Snežana Karanović, v.d. pomoćnika ministra (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku) i
 • Dragan Simić, odgovorni urednik sručnog časopisa "Specijalis za carine"

Nakon svakog bloka predavanja, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i problem, a takođe i da postave pitanja sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.


Carinska tarifa za 2020. godinu i novine u primeni carinskih propisa

Sava Centar

za privatni sektor na temu "Novine u poreskim i računovodstvenim propisima i poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine" u sledećim gradovima: Užice, Vrnjačka Banja, Čačak, Kragujevac, Požarevac, Niš, Zaječar, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Subotica, Beograd i Novi Sad.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Ivan Stevović, ovlašćeni revizor
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Suzana Kostić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA I OSTALE PORESKE AKTUELNOSTI
 • NOVE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I OSTALE NOVINE IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE
 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU - POJEDINA PITANJA
 • POPIS IMOVINE I OBAVEZA I PREDZAKLJUČNE RADNJE I KNJIŽENJA

Tokom savetovanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 12 gradova u Srbiji, prisustvovalo je preko 1800 učesnika.


Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2019. godinu

Seminari u 12 gradova

Paragraf je, u novembru i decembru mesecu, održao tradicionalna jednodnevna besplatna savetovanja za javni sektor na temu "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2019. godinu" u sledećim gradovima: Užice, Vrnjačka Banja, Čačak, Kragujevac, Požarevac, Niš, Zaječar, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Subotica, Beograd i Novi Sad.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

NOVINE I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

 • Izmene propisa u finansijsko-računovodstvenom poslovanju javnog sektora
 • Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Redovan popis imovine i obaveza za 2019. godinu - rokovi, sprovođenje, odgovornost, usvajanje, knjigovodstvena evidencija
 • Uzajamna uslovljenost finansijskog planiranja i izveštavanja

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Parametri za obračun plate i drugih primanja u 2020. godini u skladu sa izmenama Zakona o porezima i doprinosima
 • Povećanje plata od novembra 2019. godine
 • Primena nove minimalne cene rada
 • Novine u obračunu naknade plate na teret RFZO
 • Ograničenja kod isplate nagrada, bonusa i drugih primanja
 • Obaveza dokumentovanja troškova prevoza u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Najavljene izmene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Isplata naknade učenicima i studentima za učenje kroz rad - dualno obrazovanje

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 • Početak primene zakona i prelazni režim
 • Izuzeci od primene zakona - opšti i posebni
 • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • Komunikacija u postupku javne nabavke
 • Oglasi o javnim nabavkama - objavljivanje i transparentnost postupaka
 • Specifičnosti primene propisa kojima se uređuju javne nabavke prilikom organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija

Tokom celog savetovanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 12 gradova u Srbiji, prisustvovalo je preko 650 učesnika.


Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2019. godinu

Seminari u 12 gradova

Kompanija Paragraf je organizovala prvi Paragraf Business Forum, u Vrdniku, od 27-29. novembra 2019. godine, na temu "Unapređenja i zaštite poslovanja". Forum je namenjen, pre svega, top menadžmentu - rukovodiocima privrednih društava u Republici Srbiji, kao i rukovodiocima pravnih, finansijskih i drugih poslovnih sektora tih društava, ali i advokatima, izvršiteljima i drugim licima koja nastoje da poslovanje zasnuju na pravovremenim i tačnim informacijama koje će olakšati donošenje odluka.

Predavanja su, prema programu, održana od strane eminentnih stručnjaka:

 • dr Nikola Bodiroga, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Predrag Ćatić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije
 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu
 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Miljanović, advokat u kancelariji Karanović - Partners
 • Veljko Smiljanić, advokat u kancelariji Karanović - Partners
 • Jelena Nikolić, partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić
 • Miladin Maglov, registrator Registra privrednih subjekata
 • Miodrag Lončović, bezbednost i zdravlje na radu
 • Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Teme koje su obrađene na Paragraf Business Forumu bile su:

 • Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • List nepokretnosti i javni uvid u katastar nepokretnosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti kao predfaza njenog zalaganja
 • Uloga javnog beležnika i e-šaltera u postupku zalaganja
 • Hipoteka na objektu u izgradnji
 • Izmena podataka o upisanoj hipoteci
 • Brisanje hipoteke
 • Naplata potraživanja - realizacija putem javnog izvršitelja
 • Načelo prvenstva i izuzeci kod upisa u katastar
 • Prenos hipoteke na građevinsko zemljište usled uspostavljanja jedinstva nepokretnosti
 • Izuzetak od bezuslovnosti izjave o dozvoli upisa (clausula intabulandi)
 • Mogućnost izmene upisanih elemenata hipoteke (ranija praksa i stavovi nakon mišljenja Ministarstva finansija)
 • Forma "brisovne dozvole"
 • Dejstva zabeležbe zabrane otuđenja po Zakonu o ozakonjenju
 • Prva godina primene novog zakonskog okvira za postupak upisa u katastar nepokretnosti
 • Predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji i upis hipoteke
 • Prenos hipoteke upisane na objektu u izgradnji na objekat koji je upisan po upotrebnoj dozvoli
 • Zabeležba u slučaju da je raspolaganje u ispravi za upis očigledno protivno prinudnim propisima
 • Načelo oficijelnosti i raspolaganje neispisanom hipotekom
 • Zloupotreba dominantnog položaja i nenajavljeni uviđaj Komisije za zaštitu konkurencije
 • Najčešće greške i propusti poslodavaca koje dovode do radnog spora
 • Planovi i najave Agencije za privredne registre za narednu godinu
 • Prava i obaveze poslodavca iz oblasti bezbednosti i zdravlja na raduZaštita podataka o ličnosti i GDPR, nova evropska i domaća regulativa

Neizostavni segment svakog zajedničkog višednevnog stručnog skupa su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile trodnevni boravak u Vrdniku, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje svim učesnicima koji su nas prepoznali kao odgovornog partnera i ukazali nam poverenje. Hvala i predavačima koji su znanje nesebično delili sa nama.


Paragraf Biznis Forum u Vrdniku

Paragraf Biznis Forum u Vrdniku

U organizaciji Paragrafa, u novembru 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja na temu "Aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja" u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Savetovanje je bilo namenjeno sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanova.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Nataša Ćirić, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustom na poslovima državne uprave i inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • OBAVEZE USTANOVE U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
  • Ustanove obrazovanja kao organi vlasti u smislu nove regulative o zaštiti podataka o ličnosti
  • Osnovni pojmovi i načela obrade
  • Rukovalac i obrađivač u ustanovama obrazovanja i njihove obaveze
  • Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, njegov položaj i obaveze
  • Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti
  • Novine u oblasti zaštite podataka o ličnosti predložene izmenama i dopunama Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja
 • ORGANIZOVANJE NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE
  • Nosioci pripreme, organizacije i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzije
  • Uslovi za izvođenje nastave u prirodi i ekskurzije
  • Izbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije
  • Bezbednost putovanja
 • ODGOVORNOST UČENIKA I RODITELJA
  • Vaspitno-disciplisnka odgovornost učenika
  • Protokol postupanja u odgovoru na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje
  • Odgovornost roditelja
 • RADNI ODNOSI
  • Zasnivanje radnog odnosa i sprovođenje konkursa za prijem u radni odnos
  • Radni odnos na određeno i neodređeno vreme
  • Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć i jubilarnu nagradu
  • Ostvarivanje prava zaposlenih za čijim radom je prestala potreba
  • Disciplinska odgovornost zaposlenih
  • Prestanak radnog odnosa
  • Status direktora i obaveze po osnovu vršenja javne funkcije
  • Službena mišljenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.


Aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja Aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, dana 18. novembra 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Primena Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima". Društvima za upravljanje, bankama, udruženju banaka kao i ostalim privrednim društvima.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
  • Razlozi i ciljevi donošenja zakona
  • Nova rešenja u odnosu na Zakon o investicionim fondovima
  • Društvo za upravljanje
  • UCITS fond
  • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima
  • Razlozi i ciljevi donošenja zakona
  • Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom
  • Osnivanje, odnosno organizovanje i upravljanje alternativnim investicionim fondom
  • Vrste alternativnih investicionih fondova
  • Investicione jedinice
  • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti
 • Ostali instituti regulisanja Zakona
  • Depozitar
  • Posebne forme organizovanja fondova
  • Statusne promene fondova
  • Prestanak fondova

Predavači su eminentni stručnjaci, Sanja Stanković, LL.M. (Amsterdam), Ministarstvo finansija i Bojana Tomić Brkušanin, LL.M. Poslovnog prava, consultant.

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Primena Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima

Kompanija Paragraf je, zbog velikog interesovanja, ponovo organizovala jednodnevnu radionicu na temu "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata" u Beogradu. Radionica je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Radionica je podeljena na tri tematske celine:

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • Novine koje uvodi;
 • Upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);
 • Obveznici dostave kroz e-šalter;
 • Postupak po žalbi;
 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.

Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine;
 • Zakonski okvir: trenutno stanje i dosadašnje promene;
 • Inicijalni problemi prilikom upisa u katastar;
 • Razvoj prakse: bitne odluke i stavovi;
 • Upis javne svojine na građevinskom zemljištu;
 • Dileme koje ostaju;
 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.

Zakon o ozakonjenju objekata:

 • Najznačajnije izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata;
 • Obaveze organa nadležnog za postupak ozakonjenja;
 • Obaveze organa nadležnost za poslove državnog premera i katastra;
 • Zabrana otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja;
 • Rok za ozakonjenje.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu;
 • Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.


Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti

Kompanija Paragraf organizovala je višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa u praksi iz oblasti radnih odnosa i zarada. Edukacija je trajala pet dana, i održavali smo je u Beogradu, u hotelu Prag. Stručna edukacija bila je namenjena poslodavcima i fizičkim licima koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa, kao i svim drugim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama itd.).

Predavanja su, prema programu edukacije, održana od strane eminentnih stručnjaka:

 • Jelena Nikolić, advokat iz advokatske kancelarije Janković Popović Mitić
 • dr Bojan Urdarević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 • Nevenka Kaluđerović, sudija za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu
 • Milan Stefanović, samostalni konsultant u oblasti inspekcijskog nadzora
 • Olga Kićanović, samostalni konsultant u oblasti mirnog reševanja sporova i sprečavanja zlostavljanja na radu
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Aleksandra Vasić, viši urednik stručnog časopisa "Pravo u privredi"
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Teme koje su obrađene na stručnoj edukaciji bile su:

 • Opšti i pojedinačni radnopravni akti;
 • Postupak zasnivanja radnog odnosa;
 • Obavezni elementi ugovora o radu;
 • Postupak zaključenja aneksa ugovora o radu;
 • Rad van prostorija poslodavca;
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
 • Ugovor o delu;
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
 • Ugovor o dopunskom radu;
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora;
 • Uređivanje zarade i naknade troškova opštim aktima poslodavca i ugovorom o radu;
 • Pojam radnog vremena;
 • Vrste radnog vremena (puno, nepuno, skraćeno radno vreme);
 • Prekovremeni rad;
 • Raspored i preraspodela radnog vremena;
 • Noćni rad i rad u smenama;
 • Kaznene odredbe;
 • Pojam odmora i odsustva (odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor);
 • Odsustva (plaćeno i neplaćeno odsustvo);
 • Mirovanje radnog odnosa;
 • Godišnji odmor - sticanje prava; dužina; srazmerni deo; korišćenje u delovima; raspored; naknada zarade; kaznene odredbe;
 • Razlozi za prestanak radnog odnosa voljom zaposlenog i poslodavca i nezavisno od njihove volje;
 • Osnovi i rokovi u kojima poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu;
 • Procedura otkaza i pravo zaposlenog na odbranu;
 • Obavezna sadržina i dostavljanje odluke;
 • Datum prestanka radnog odnosa;
 • Izricanje druge mere umesto otkaza;
 • Pravna posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa;
 • Obaveze poslodavca u pogledu isplate primanja po prestanku radnog odnosa;
 • Postupak inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa - prekršajni postupak;
 • Ukazivanje na najčešće povrede zakona, podzakonskih akata, opšteg akta poslodavca i ugovora o radu u praksi;
 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu u praksi: prepoznavanje, dokazivanje, razgraničavanje od kršenja drugih radnih, socijalnih i ljudskih prava, interno i sudsko procesuiranje, utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu, privremene mere i mogućnost obustave rada, sankcionisanje i naknada štete;
 • Vansudsko rešavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova - zakonski okvir i interna regulativa, arbitraža, mirenje, posredovanje, ograničenja, tok i okončanje, pravno dejstvo i realizacija u praksi.

Poslednjeg, petog dana edukacije, organizovana je provera stečenog znanja nakon čega je usledila i dodela sertifikata o uspešno savladanoj stručnoj edukaciji.

Tokom petodnevne stručne edukacije učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.


Višednevna stručna edukaciju za primenu propisa u praksi iz oblasti radnih odnosa i zarada

Kompanija Paragraf je krajem oktobra meseca 2019. godine održala jednodnevna savetovanja na temu "Novi zakoni o računovodstvu i o reviziji uključujući nove MSFI i najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost" i to u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Teme o kojima se govorilo na savetovanjima su sledeće:

 • Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Najavljene izmene ostalih poreskih zakona
 • Novi Zakon o računovodstvu i novi Zakon o reviziji
 • Novi MSFI • Primena od 2020. godine •

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Janjušević, viši savetnik u Ministarstvu finansija, šef Odseka za računovodstvo i reviziju - Sektor za finansijski sistem
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Doc. dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni intruktor"

Na kraju predavanja, u delu predviđenom za odgovore na pitanja, odgovoreno je na mnogobrojne nedoumice koje su učesnici imali.


Novi zakoni o računovodstvu i o reviziji uključujući nove MSFI i najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, u oktobru mesecu 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja u temu "Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju" u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jelena Deretić, pomoćnica Ministarke pravde
 • dr Nikola Bodiroga, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
 • Mladen Pecelj, javni izvršitelj

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Automatizacija izvršnog postupka
 • Izmene u opštem delu Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Pravni lekovi i pravna sredstva i nepokretnost kao predmet izvršenja
 • Novi koncept prodaje nepokretnosti i izmene u drugim sredstvima i predmetima izvršenja
 • Soft collection i skraćeni izvršni postupak

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.


Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompanija Paragraf Lex je u oktobru mesecu 2019. godine, u Beogradu i Novom Sadu organizovala jednodnevne radionice na temu "Upravljanje imovinom i uticaj na finansijske izveštaje".

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom,
 • dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na radionicama su izložene sledeće teme:

ODNOS JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH OSNIVAČA

 • Upravljanje imovinom javnih preduzeća i ovlašćenja osnivača
 • Načini finansiranja javnih preduzeća i ulaganja od strane osnivača
 • Realizacija programa poslovanja, praćenje i izveštavanje
 • Uplata dela dobiti javnog preduzeća u budžet
 • Evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini
 • Računovodstveni aspekt imovine kod osnivača javnih preduzeća
 • Preporuke DRI u vezi sa raspolaganjem i evidencijom javne svojine

PRAVNI OKVIR JAVNE SVOJINE

 • Zakon o javnoj svojini (oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini)
 • Javno preduzeće kao korisnik stvari u javnoj svojini
 • Ulaganje u kapital javnog preduzeća (novčani i nenovčani ulozi)
 • Ulaganje u kapital građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Procena vrednosti stvari koje se unose u kapital javnog preduzeća
 • Sticanje svojine javnog preduzeća i društva kapitala
 • Uspostavljanje svojine javnog preduzeća na nepokretnostima na kojima je imalo pravo korišćenja
 • Rok za podnošenje zahteva za upis u katastar
 • Upis prava svojine javnog preduzeca i drustva kapitala
 • Upis u katastar nepokretnosti i vodova javne svojine i svojine javnog preduzeca/društva kapitala,
 • Mreže u javnoj svojini
 • Ozakonjenje objekata i vodova u javnoj svojini

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN JAVNE SVOJINE KOD JAVNIH PREDUZEĆA

 • Javna svojina - kod koga se i na koji način evidentira u poslovnim knjigama
 • Efekti isknjižavanja dobara od opšteg interesa - imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća u skladu sa punim MRS i MSFI i u skladu sa MSFI za MSP
 • Procena imovine i računovodstveni treman efekata procene imovine koja se vodi u poslovnim knjigama javnih preduzeća
 • Računovodstveni tretman investicionog i tekućeg održavanja javne svojine u poslovnim knjigama javnih preduzeća

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Upravljanje imovinom i uticaj na finansijske izveštaje

U prelepom ambijentu Palića, u periodu od 22. do 25. septembra 2019. godine, kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Teme koje su obrađene su sledeće:

 • Opšti prikaz izmena iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju - "Sl. glasnik RS", br. 54/2019
 • Reforma javnog sektora:
  • Upravni postupak i upravni spor - ujednačavanje sudske i upravne prakse
  • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa, aktuelna praksa Agencije za borbu protiv korupcije i najvažnije novine koje donosi novi Zakon o sprečavanju korupcije
  • Diskriminacija u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru
  • Pripremljenost ustanove obrazovanja i vaspitanja za rad na početku radne 2019/2020. godine (radni odnosi i primena kontrolnih lista u redovnom inspekcijskom nadzoru)
 • Budžetski sistem i radni odnosi:
  • Obaveze subjekata prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
  • Planiranje, izvršenje budžeta/finansijskog plana i izveštavanje
  • Rezultati inspekcije i eksterne revizije javnog sektora
  • Preporuke interne revizije - dodata vrednost kod korisnika javnih sredstava
  • Obaveze poslodavca po prestanku radnog odnosa u smislu isplate otpremnine, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor i ostalih primanja i aktuelnosti kod obračuna plata u javnom sektoru (naknada plate na teret RFZO, najavljena izmena Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika i ostale aktuelnosti)
  • Zakon o zaposlenima u javnim službama i zapošljavanje u javnom sektoru u 2020. godini (najava ukidanja propisa koji uređuju ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru)
 • Javne nabavke:
  • Konkursna dokumentacija prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama (sadržina, objavljivanje, izmene i dopune)
  • Uslovi za učešće u postupku - osnovi za isključenje i kriterijumi za izbor privrednog subjekta prema Nacrtu (definisanje i dokazivanje ispunjenosti uslova)
  • Aktuelni stavovi nadležnih organa prema važećem Zakonu o javnim nabavkama (okončanje započetih postupaka i zaštita prava)
 • Porezi, računovodstvo i zarade:
  • Interni obračun PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost
  • Formalna ispravnost računa iz ugla prava na odbitak prethodnog poreza, sa posebnim osvrtom na pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa
  • Osvrt na najznačajnije novine predložene u Nacrtu Zakona o računovodstvu i Nacrtu Zakona o reviziji i najavljeno objavljivanje prevoda novih MSFI - Primena od 2020. godine
  • Poreski tretman primanja zaposlenih po osnovu tim bildinga i sopstvenih akcija
  • Sporna pitanja u vezi obračuna naknade zarade po novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Ostale aktuelnosti u oblasti zarada i naknada zarada
 • Privreda, trgovina i radni odnosi:
  • Aktuelnosti u poslovanju i registraciji privrednih subjekata
  • Pregled novih uslova za obavljanje trgovine i elektronske trgovine
  • Početak primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
  • Nova regulativa u oblasti turizma i ugostiteljstva
  • Postupak izdavanja građevinske dozvole
  • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Carinsko i devizno poslovanje:
  • Praktični aspekt alternativnog izmirivanja obaveza i drugih poslova sa stanovišta primene deviznih propisa
  • Odobravanje posebnih postupaka u skladu sa novim carinskim propisima

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Paliću, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje svim učesnicima koji su nas prepoznali kao odgovornog partnera i ukazali nam poverenje. Hvala i predavačima koji su znanje nesebično delili sa nama.


Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, dana 16. septembra 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Novine u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima". Radionica je bila namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

Primena novog Zakona o robnim berzama

 • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
 • Provera ekonomskih uslova
 • Upotreba ekvivalentne robe
 • Utvrđivanje normativa proizvodnje dobijenih proizvoda
 • Stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja
 • Načini za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
 • Obračun iznosa uvoznih dažbina

Na radionici je predavao eminentni stručnjak - Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine".

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.


Novine u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima

U organizaciji kompanije Paragraf Lex, u septembru mesecu 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom "Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama" u Beogradu i Novom Sadu.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Nevena Praizović, samostalni savetnik u Odeljenju za razvoj Digitalne agende, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i
 • Miloš Janjić, direktor Produktne berze

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

Obaveze trgovaca prema novom Zakonu o trgovini

 • Novi uslovi za organizaciju prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje u maloprodaji
 • Sadržina deklaracije na robi u maloprodaji
 • Isprave koje prate robu u prometu
 • Elektronska trgovina i oblici onlajn prodaje koji se najviše primenjuju u praksi
 • Isticanje cena roba/usluga u maloprodaji

Osrvt na najvažnije izmene i dopune u Zakonu o elektronskoj trgovini

 • Omogućavanje fizičkom licu da bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva
 • (Ne)mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku
 • Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica
 • Sloboda pružanja usluga informacionog društva i prekogranično pružanje usluga informacionog društva
 • Uklanjanje nedopuštenih sadržaja sa interneta

Primena novog Zakona o robnim berzama

 • Ko i na koji način može da bude organizator tržišta
 • Nadzor i kontrola berze i berzanskih učesnika
 • Prava i obaveze članova berze
 • Mehanizam trgovanja preko robne berze

Tokom celog savetovanja je odgovarano na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika, a interaktivnost se učesnicima savetovanja najviše dopala.


Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 10. jula 2019. godine, u Beogradu, u hotelu Prag, održana je jednodnevna radionica pod nazivom "Novine u primeni Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini".

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Primena Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe (PEM Konvencija) u sporazumima o slobodnoj trgovini
 • Očekivane izmene pravila o poreklu sadržanih u PEM Konvenciji u cilju olakšanja međunarodne trgovine
 • Pravila o poreklu robe za primenu budućeg Jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom
 • Primena Odluke 3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta (uvođenje pune kumulacije porekla robe i ukidanje zabrane povraćaja i oslobođenja od plaćanja carine u CEFTA sporazumu) - početak primene 01.07.2019.

Predavači su istaknuti stručnjaci:

 • Tatjana Stanić, viši savetnik u Ministarstvu finansija - Sektor za carinski sistem i politiku, i
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.


Novine u primeni Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini

Kompanija Paragraf je u julu 2019. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV-a".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Niš, Novi Sad i Beograd) prisustvovalo je oko 1.500 učesnika.

Teme besplatnog savetovanja:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:
  • u delu 8. Obrasca POPDV - opšta pravila
  • iskazivanje PDV o internom obračunu PDV
  • o primljenim i datim avansima
  • koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica
  • smanjenju osnovice i PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza
  • smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV
  • nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa
  • prometu koji je izvršen u inostranstvu
  • o vraćanju dobara prodavcu i dr.
  • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - najčešća pitanja iz prakse
 • Poreska oslobođenja kod PDV - česta i sporna pitanja
 • Izmena poreske osnovice - pitanja iz prakse
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Primljeni i dati avansi (PDV i knjigovodstvena evidencija)
 • Evidencija donacija

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.


Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV-a

Kompanija Paragraf je, u junu mesecu, u Beogradu (hotel Prag) i Novom Sadu (hotel Aleksandar), održala jednodnevne promotivne radionice na temu "Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata". Radionica je bila namejena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Radionica je bila podeljena na tri tematske celine:

Zakon o planiranju i izgradnji:

 • Upis prava svojine na građevinskom zemljištu usled konverzije prava korišćenja u pravo svojine;
 • Zakonski okvir: trenutno stanje i dosadašnje promene;
 • Inicijalni problemi prilikom upisa u katastar;
 • Razvoj prakse: bitne odluke i stavovi;
 • Upis javne svojine na građevinskom zemljištu;
 • Dileme koje ostaju;
 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • Novine koje uvodi;
 • Upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);
 • Obveznici dostave kroz e-šalter;
 • Postupak po žalbi;
 • Izmene i dopune Zakona koje su na snazi počev od 30. aprila 2019.

Zakon o ozakonjenju objekata:

 • Najznačajnije izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata;
 • Obaveze organa nadležnog za postupak ozakonjenja;
 • Obaveze organa nadležnost za poslove državnog premera i katastra;
 • Zabrana otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja;
 • Rok za ozakonjenje.

Predavači su stručnjaci:

Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu;

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu.

Iako je poslednji deo radionice bio predviđen za pitanja i odgovore, učesnici su tokom cele radionice mogli da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi, i da o njima prodiskutuju sa predavačima.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.


radionica-planiranje-novi-sad
radionica-planiranje-beograd

Kompanija Paragraf je u Beogradu, u hotelu Prag, 10. juna 2019. godine, održala jednodnevnu radionicu na temu "Novine u sprovođenju carinskih postupaka u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima". Radionica je bila namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Na radionici su obrađene sledeće teme:

 • Prelazak na bespapirno poslovanje i kompletan elektronski sistem komunikacije
 • Nova podela carinskih postupaka
 • Odluke koje se donose na osnovu zahteva
 • Uvođenje novih oblika pojednostavljenja carinskih postupaka u cilju efikasnijeg carinskog poslovanja, modernizacije i pojednostavljenja carinskih procedura
 • Značajne pogodnosti koje obezbeđuje status Ovlašćenog privrednog subjekt
 • Uvoz opreme po osnovu uloga ulagača

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem u Ministarstvu finansija
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

Poslednji deo radionice rezervisan je za postavljanje pitanja i odgovore iz prakse, što je omogućilo učesnicima da steknu uvid u probleme sa kojima se susreću kolege iz drugih kompanija, a takođe i da dođu do potrebnih odgovora.

Svi učesnici su dobili sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni materijal.

Novine u sprovođenju carinskih postupaka u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima

U periodu od 26. do 29. maja 2019. godine, kompanija Paragraf je na Zlatiboru održala tradicionalno višednevno Savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju na Zlatiboru je prisustvovalo je preko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Teme koje su obrađene su sledeće:

 • Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji - važeći propisi i prikaz nove regulative
 • Reforma javnog sektora: Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanje imovine lica koja vrše javne funkcije; Naknada plate prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju i ostale aktuelnosti kod obračuna primanja zaposlenih u javnom sektoru; Sistem radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja; Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
 • Budžetski sistem - Razvoj budžetskog računovodstva, sistema finansijskog upravljanja i kontrole i eksterne revizije; Interna revizija u javnom sektoru (primena međunarodnih standarda, obavezno stručno usavršavanje, najčešće slabosti i preporuke, praktična rešenja); Pribavljanje, raspolaganje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta, nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini; Finansiranje projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou;
 • Javne nabavke - Nacrt Zakona o javnim nabavkama - osnovne odredbe, izuzeci od primene zakona, vrste postupaka javnih nabavki; Sprovođenje postupka javne nabavke - od odluke o sprovođenju postupka do realizacije ugovora, prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama; Aktuelni stavovi nadležnih organa - najčešće nedoumice u fazi stručne ocene ponuda prema važećem Zakonu o javnim nabavkama
 • Porezi, računovodstvo i zarade - Procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP; Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV, ostale poreske aktuelnosti; Pravo na odbitak prethodnog poreza - pojedina pitanja; Naknade zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom o osiguranju; Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada - osvrt na mišljenje Ministarstva finansija;
 • Novine u poslovanju privrednih subjekata - Turizam i ugostiteljstvo - nova regulativa; Aktuelnosti u primeni Zakona o privrednim društvima; Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju; Pravo i korišćenje godišnjeg odmora; Prava i obaveze subjekata u postupku inspekcijskog nadzora, prekršajni nalog i predmeti opšte upotrebe;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Novine u sprovođenju carinskih postupaka - primena novog Carinskog zakona; Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja; Uslovi i način odobravanja finansijskih zajmova nerezidentima i davanja sredstava obezbeđenja.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Zlatiboru, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Kompanija Paragraf je, po prvi put, u periodu od 19. do 22. maja 2019. godine, održala višednevno savetovanje u etno kompleksu Stanišići, u Republici Srpskoj, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju u je prisustvovalo je preko 100 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstava, sekretarijata, agencija, autore stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Specijalis za carine", "Pravo u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Savetovanje je podeljeno na nekoliko tematskih celina:

 • Reforma javnog sektora: Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanje imovine lica koja vrše javne funkcije; Naknada plate prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju i ostale aktuelnosti kod obračuna primanja zaposlenih u javnom sektoru; Sistem radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja; Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
 • Budžetski sistem - Razvoj budžetskog računovodstva, sistema finansijskog upravljanja i kontrole i eksterne revizije; Interna revizija u javnom sektoru (primena međunarodnih standarda, obavezno stručno usavršavanje, najčešće slabosti i preporuke, praktična rešenja); Pribavljanje, raspolaganje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta, nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini; Finansiranje projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou;
 • Javne nabavke - Nacrt Zakona o javnim nabavkama - osnovne odredbe, izuzeci od primene zakona, vrste postupaka javnih nabavki; Sprovođenje postupka javne nabavke - od odluke o sprovođenju postupka do realizacije ugovora, prema Nacrtu Zakona o javnim nabavkama; Aktuelni stavovi nadležnih organa - najčešće nedoumice u fazi stručne ocene ponuda prema važećem Zakonu o javnim nabavkama
 • Porezi, računovodstvo i zarade - Procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP; Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV, ostale poreske aktuelnosti; Pravo na odbitak prethodnog poreza - pojedina pitanja; Naknade zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom o osiguranju; Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada - osvrt na mišljenje Ministarstva finansija;
 • Novine u poslovanju privrednih subjekata - Turizam i ugostiteljstvo - nova regulativa; Aktuelnosti u primeni Zakona o privrednim društvima; Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju; Pravo i korišćenje godišnjeg odmora; Prava i obaveze subjekata u postupku inspekcijskog nadzora, prekršajni nalog i predmeti opšte upotrebe;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Novine u sprovođenju carinskih postupaka - primena novog Carinskog zakona; Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja; Uslovi i način odobravanja finansijskih zajmova nerezidentima i davanja sredstava obezbeđenja.

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru u restoranu "5 jezera", izlet - obilazak 5 jezera.

U organizaciji kompanije Paragraf, u maju 2019. godine, održano je jednodnevno savetovanje u Beogradu, u Sava Centru, pod nazivom "Prava i obaveze po osnovu novih propisa iz oblasti zdravstva".

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • dr Nebojša Jokić, viši savetnik - Ministarstvo zdravlja,
 • Radica Pejčinović Bulajić, v.d. pomoćnik ministra zdravlja, Sektor za organizaciju zdravstvene službe
 • Slađana Đukić, v.d. pomoćnik Ministra zdravlja, Sektor za zdravstveno osiguranje
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (privatni sektor)

 • Delatnost i organizacija privatnih zdravstvenih ustanova
 • Prava i obaveze zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Apotekarska delatnost
 • Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (javni sektor)

 • Delatnost i organizacija zdravstvenih ustanova u javnoj svojini
 • Upravljanje zdravstvenim ustanovana u javnoj svojini
 • Preuzimanje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Osnovne odredbe i najznačajnije novine
 • Obavezno i dobrovoljno osiguranje
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Ugovaranje i kontrola sprovođenja zdravstvene zaštite
 • Republički fond za zdravstveno osiguranje i filijale - poslovi, upravljanje, nadzor i finansiranje
 • Podzakonska akta

PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD

 • Utvrđivanje i povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Određivanje osnova za naknadu zarade
 • Visina i obezbeđivanje naknade zarade
 • Obračun i isplata naknade zarade

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.

Prava i obaveze po osnovu novih propisa iz oblasti zdravstva

U aprilu mesecu, kompanija Paragraf je održala jednodnevnu radionicu na temu "Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na Multilateralnu konvenciju" u Beogradu, u hotelu Prag. Radionica je bila namenjena finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koja posluju sa stranim pravnim i fizičkim licima i primenjuju odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Teme radionice:

 • Izmene bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO), u skladu sa novom Multilateralnom konvencijom
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja autorskih naknada
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada nerezidentnih fizičkih lica, po osnovnu rada na teritoriji Republike Srbije (iz ugla UIDO)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada rezidentnih fizičkih lica, po osnovu rada u inostranstvu (iz ugla UIDO)
 • Oporezivanje primanja direktora - nerezidentnih fizičkih lica (iz ugla UIDO)
 • Utvrđivanje rezidentnosti pravnih i fizičkih lica, u skladu sa rešenjima propisa u UIDO
 • Dokaz o stvarnom vlasniku prihoda, kao obavezan uslov za primenu UIDO

Predavač je bio eminentni stručnjak, mr Dejan Dabetić, viši savetnik - rukovodilac Grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivana, sektor za fiskalni sistem Ministarstva finansija

U poslednjem delu radionice, predviđenoj za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačem.

Svi učesnici su dobili Sertifikate o pohađanoj radionici, kao i štampani stručni i promotivni materijal.

Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na Multilateralnu konvenciju

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja mesta, kompanija Paragraf je, po drugi put, održala radionica za radno pravo i zarade na temu "Rad van radnog odnosa" u Novom Sadu, u hotelu Aleksandar. Radionica je bila namenjena poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima sačinjavanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme radionice:

 • Pravni i poreski aspekt angažovanja lica van radnog odnosa u privatnom i javnom sektoru. Specifičnosti ovih ugovora kroz sve pojavne oblike i troškovi poslodavca.
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Ugovor o dopunskom radu
  • Ugovor o pravima i obavezama direktora
  • Ugovor o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
 • Obaveza prijave na socijalno osiguranje
 • Specifičnosti za ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika, redakcija časopisa "Pravnik u javnom sektoru"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik, redakcija časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marko Jekić, odgovorni urednik, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"
 • Aleksandra Vasić, urednik, redakcija časopisa "Pravo u privredi"

U poslednjem delu radionice, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Rad van radnog odnosa

U organizaciji kompanije Paragraf, 15. i 16. aprila 2019. godine, u hotelu Prag, održana je pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane eminentnih stručnjaka:

 • Natalija Radošević, Akademska mreža Republike Srbije, licencirani službenik za javne nabavke, sa višegodišnjim iskustvom,
 • Predstavnik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

U toku oba dana, predavači su odgovarali na sva pitanja učesnika, izvršena je provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su 3 knjige: brošuru za praćenje predavanja, vodič za pripremu ispita i zbirku propisa.

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke - 2019

U organizaciji kompanije Paragraf, u martu 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom "Najnovije izmene i dopune propisa kojima se uređuje rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika i studenata" u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Čačku.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

RADNI ODNOSI I STATUS DIREKTORA

 • Status direktora ustanove
 • Otpremnina prilikom prestanka radnog odnosa
 • Sporna pitanja u vezi sa disciplinskim postupkom protiv zaposlenog

UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

 • Suspenzija i oduzimanje licence vaspitaču i stručnom saradniku
 • Odgovornost roditelja
 • Povrede obaveza učenika i studenata

OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VOĐENJE EVIDENCIJA

 • Ocenjivanje (prigovor na ocenu, izborni predmeti, zaključne ocene)
 • Razredni i popravni ispiti
 • Odgovornost učenika i vođenje vaspitno-disciplinskog postupka
 • Evidencije o deci, učenicima i odraslima

EKSKURZIJE I DRUGE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Novi pravilnici o organizaciji i ostvarivanju ekskurzija i nastave u prirodi
 • Specifičnosti (javnih) nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u četiri grada u Srbiji, prisustvovalo je preko 500 učesnika.

Seminar izmene Zakona o vaspitanju - 2019

Održana radionica za radno pravo i zarade na temu "Rad van radnog odnosa" u Beogradu, u hotelu Prag. Radionica je bila namenjena poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji imaju potrebu za angažovanjem lica na ovaj način odnosno zaposlenima koji rade na poslovima sačinjavanja ugovora, obračuna ugovorenih naknada i podnošenju poreskih prijava, kao i svim drugim subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme radionice:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora
 • Specifičnosti rada van radnog odnosa u javnom sektoru

Predavači su eminentni stručnjaci::

 • Aleksandra Vasić, redakcija časopisa "Pravo u privredi"
 • Marija Torlak, redakcija časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marko Jekić, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"
 • Ranko Jerković, redakcija časopisa "Budžetski instruktor"

U poslednjem delu radionice, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Rad van radnog odnosa

U januaru i februaru 2019. godine, održana su jednodnevna savetovanja pod nazivom "Finansijski izveštaji za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora" u sledećim gradovima: Smederevo, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu (pripremne radnje, uvrđivanje rezultata poslovanja, popunjavanje obrazaca, dostavljanje i objavljivanje i otvaranje poslovnih knjiga za 2019. godinu)
 • Konsolidovani finansijski izveštaji

POREZ NA DOBIT

 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2018. godinu
 • Sastavljanje i dostavljanje poreskog bilansa i poreske prijave

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

 • Nalazi i preporuke Državne revizorske institucije
 • Obaveza izrade godišnjih izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2018. godinu
 • Mini radionica - uvođenje i implementacija FUK (normativni okvir) sa primerima procedura izveštavanja

NOVINE U PROPISIMA

 • Zakon o javnoj svojini
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Predložene izmene propisa u oblasti obrazovanja
 • Ostale novine i aktuelnosti

JAVNE NABAVKE

 • Oblikovanje i pokretanje postupaka (procenjena vrednost, istovrsnost nabavki i partije)
 • Izmene i dopune plana javnih nabavki i neplanirane nabavke
 • Komisija za javnu nabavku (formiranje, nadležnosti i način rada)
 • Dokumentacija u postupku (sastavljanje i objavljivanje)
 • Mišljenja Uprave za javne nabavke i praksa Republičke komisije
 • Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama (predložena rešenja i uporedni prikaz)

RADNI ODNOSI I PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Novi obračun plata od 1. januara 2019. godine (nova minimalna cena rada, novi neoporezivi iznosi, uvećanje plata)
 • Izmene propisa (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, novi Zakon o centralnom registru osiguranja)
 • Ograničenja iz Zakona o budžetu za 2019. godinu
 • Sporna pitanja (status direktora ustanova obrazovanja, naknade za porodiljsko odsustvo i ostala sporna pitanja)
 • Radnopravni status državnih službenika, službenika u AP i JLS i zaposlenih u javnim službama (kadrovski plan, Katalog radnih mesta)
 • Ograničenje zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Savetovanje je za sve bilo besplatno.

Javni sektor 2019

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu, 2019. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu" u sledećim gradovima: Smederevo, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomočnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • dr. Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • mr. Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor
 • Ivan Stevović, ovlašćeni revizor

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje i registracija finansijskih izveštaja

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU

 • Usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu
 • Obračunavanje poreske amortizacije
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Transferne cene - specifična pitanja
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici) - specifična pitanja

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 17 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 2.350 učesnika. Savetovanje je za sve učesnike bilo besplatno.

Najnovije izmene seta poreskih zakona

2018


U organizaciji kompanije Paragraf održana su u decembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Najnovije izmene seta poreskih zakona" u Beogradu i Novom Sadu.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Ljiljana Petrović, rukovodilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija
 • Svetlana Živanović Kuzmanović, rukovodilac grupe za porez na dohodak građana u Ministarstvu finansija
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Kratak osvrt na novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika.

Najnovije izmene seta poreskih zakona

U organizaciji kompanije Paragraf 17. decembra 2018. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "Novi zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci:

 • Natalija Radošević, licencirani službenik za javne nabavke
 • Branimir Blagojević, bivši član radne grupe za izradu novog ZJN
 • Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Izložene su sledeće teme:

Planiranje nabavki za 2019. godinu

 • obavezna sadržina, izrada, usvajanje i objavljivanje plana
 • istovrsnost i oblikovanje nabavki po partijama
 • najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke, okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori)

Osnovne odredbe i postupci javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • novi pojam naručioca
 • vrste postupaka i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • određivanje rokova - novine u vezi sa Evropskim pragovima
 • dodatna pojašnjenja i način izmene i dopune i konkursne dokumentacije - novi rokovi
 • pojam društvenih i drugih posebnih usluga
 • osnovi izuzeća od primene zakona
 • novi oglasi o javnim nabavkama
 • uvođenje elektronske komunikacije u postupku

Dodela ugovora i zaštita prava ponuđača u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • novine u uslovima za učešće u postupku i načinu dokazivanja
 • novine u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora
 • izvršenje ugovora - mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci
 • rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava
 • novine u sadržini zahteva za zaštitu i mogućnosti za naknadnu dopunu zahteva
 • aktivna legitimacija za podnošenje zahteva
 • novine u vezi sa postupanjem naručioca po podnetom zahtevu
 • osporavanje zakonitosti dodele ugovora u vezi sa izuzecima od primene zakona
 • suspenzivno dejstvo podnetog zahteva
 • jedinstveni iznos takse kada se osporava konkursna dokumentacija
 • novine u vezi sa poništenjem ugovora o javnoj nabavci

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Novi zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu

U organizaciji kompanije Paragraf dana 12.12.2018. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa".

Na savetovanju su obrađene sledeće teme:

 • Aktuelnosti u vezi sa izmenama nomenklature Carinske tarife u 2019. godini. Izmene ostalih propisa kojima se određuje nivo carina i ostalih carinskih dažbina u 2019. godini
 • Zloupotreba dokaza o preferencijalnom poreklu robe u postupku carinjenja
 • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu
 • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija (Nadica Pantović i Tatjana Stanić) i i Uprave carina (Mirjana Otašević Lušić), kao i odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić.

Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa

Održana su u novembru i decembru, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu" u sledećim gradovima: Požarevac, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

Pripreme za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu

 • Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza - rokovi, odgovornost, sprovođenje, usvajanje, knjiženje
 • Prikaz modela procedure popisa - primer izrade i postupanja po proceduri
 • Novine i aktuelnosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju javnog sektora (nova neoporeziva primanja, novi obračun plata u 2019. godini, nove olakšice za ulaganje u kulturu, sudske i administrativne takse)

Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora

 • Novi sistem plata u javnom sektoru i radni odnosi u javnim službama - odlaganje početka primene do 2020. godine
 • Ograničenje zapošljavanja i maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru - primena u 2019. Godini
 • Novi propisi i propisi u pripremi (radni odnosi u organima državne uprave, javna svojina, javne nabavke, lobiranje, zaštita podataka o ličnosti, visoko obrazovanje)
Jednodnevno savetovanje na temi "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "PRIMENA NOVOG MSFI ZA MSP, PORESKO-RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI VEZANE ZA KRAJ POSLOVNE GODINE I NAJAVLJENE IZMENE PORESKIH PROPISA" u sledećim gradovima: Požarevac, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Čačak, Vršac, Vranje, Niš, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Valjevo, Subotica.

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Olica Pješčić, pomočnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Primena novog MSFI za MSP i uticaj na finansijske izveštaje za 2018. godinu
 • Smernice za vršenja popisa imovina i obaveza privrednih društava i preduzetnika
 • Računovodstveni aspect prelaska s prostog na dvojno knjigovodstvo za obveznike počev od 1.1.2019. godine

Poreske aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine

 • Manjak i rashod dobara iz ugla PDV
 • Poreski tretman reklame i reprezentacije
 • Popusti i druga umanjenja osnovice i PDV
 • Kratak osvrt na najavljene izmene poreskih propisa

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 17 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.900 učesnika. Savetovanje je za sve učesnike bilo besplatno.

Jednodnevno savetovanje na temi "Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa"

Kompanija Paragraf je u prvoj polovini oktobra meseca 2018. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Sporna pitanja iz oblasti PDV i nedoumice u vezi popunjavanja i podnošenja obrasca POPDV".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Beograd, Novi Sad, Niš) je prisustvovalo preko 1.200 učesnika.

Teme besplatnog savetovanja:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - najčešća pitanja iz prakse
 • Poreska oslobođenja kod PDV - česta i sporna pitanja
 • Izmena poreske osnovice - pitanja iz prakse
 • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Primljeni i dati avansi (PDV i knjigovodstvena evidencija)
 • Evidencija donacija

Predavači su eminentni stručnjaci:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik izdanja "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru".

U periodu od 23. do 26. septembra 2018. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na kojem je prisustvovalo više od 260 učesnika, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, profesore, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf: "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Carinski instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom.

Kako bi teme koje su predmet savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

U saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, kompanija Paragraf je obezbedila dopunske aktivnosti za svoje učesnike: svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu vinariji DiBonis, kao i posetu ZOO vrtu Palić.

Zahvaljujemo se na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u septembru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "POČETAK PRIMENE NOVOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA" u sledećim gradovima: Užice, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Beograd.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Verica Martić Rollinger - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • Vesna Cumbo - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • Marija Pajić - pomoćnik registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre
 • prof. dr Zlatko Stefanović - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union
 • Jelica Trninić Šišović - šef odseka za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove u sektoru za privredna društva i privredne registre, Ministarstvo privrede
 • Sandra Tasić - Sektor za privredna društva i privredne registre, Ministarstvo privrede

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

NOVINE U POSTUPCIMA PRED AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • Novine uslovljene izmenama osnovnih odredbi Zakona
 • Obavezne registracije za privredne subjekte
 • Registracija osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću - novine
 • Prinudna likvidacija i njena puna primena u praksi
 • Elektronske prijave osnivanja privrednog društva

NOVINE KOJE DONOSI POČETAK PRIMENE ZAKONA PO PRAVNIM FORMAMA

 • Preduzetnici
 • Komanditna društva
 • Društva s ograničenom odgovornošću
 • Akcionarska društva

IZMENE NAJSPORNIJIH ODREDABA PRETHODNE VERZIJE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Raspolaganje imovinom velike vrednosti
 • Nesaglasni akcionari
 • Prinudni otkup akcija
 • Prekogranične statusne promene
 • Evropsko društvo i evropska grupacija
 • Novi oblici povezivanja privrednih društava

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 5 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 550 učesnika.

Kompanija Paragraf je tokom juna meseca 2018. godine održala besplatna jednodnevna savetovanja na temu "Početak primene novih pravila o PDV evidencijama, od 1. jula 2018. godine".

Na besplatnim savetovanjima održanim u 3 grada (Beograd, Novi Sad, Niš) je prisustvovalo blizu 3.000 učesnika.

Pravilno vođenje PDV evidencija predstavlja osnov za pravilnu primenu propisa o PDV, pa je cilj savetovanja bio da se učesnici još jednom podsete na novi način vođenja PDV evidencija i na pravila iskazivanja podataka u pregledu obračuna (Obrazac POPDV).

Teme besplatnog savetovanja:

PDV pravilnik

 • Opšte i posebne evidencije
 • Sadržina pregleda obračuna (Obrazac POPDV)
 • Način iskazivanja podataka po vrstama prometa u skladu sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom Poreske uprave

Najvažnije izmene i dopune ZPPPA

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Sekundarna poreska obaveza

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

U periodu od 27. do 30. maja 2018. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru je održala tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na višednevnom savetovanju na Zlatiboru je prisustvovalo skoro 400 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je bilo podeljeno na više tematskih celina:

 • Novodoneti i zakoni u proceduri - Zakon o elektronskoj upravi, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Zakon o prosvetnoj inspekciji, Zakon o planskom sistemu Republike Srbije;
 • Reforma javnog sektora - Zakon o zaposlenima u javnim službama, Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2018. godini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama;
 • Primanja zaposlenih u javnom sektoru - Novine i aktuelnosti u vezi sa obračunom primanja zaposlenih i radno angažovanih lica u javnom sektoru, Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 • Aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava - Budžetski sistem i platni promet, Sticanje, upravljanje, raspolaganje i evidencija stvari u javnoj svojini, Rezultati revizije i inspekcije korisnika javnih sredstava, Centralni registar faktura (CRF) - Aktuelna pitanja iz prakse u vezi sa registracijom i nadzorom;
 • Obrazovanje - Primena novih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • Javne nabavke - Novi Zakon o javnim nabavkama, (Elektronska) komunikacija u vezi sa javnim nabavkama, Zaštita prava u postupcima javnih nabavki;
 • Porezi i računovodstvo - Najnovije izmene i dopune ZPPPA i Zakona o PDV, Nova PDV evidencija i obaveza dostavljanja pregleda obračuna - osvrt na pojedina pitanja, Nova pravila u vezi sa oporezivanjem usluga porezom po odbitku, Nova pravila u vezi sa podnošenjem poreske prijave za porez po odbitku - Obrazac PDPO/S, Aktuelnosti iz oblasti računovodstva i revizije, Poreski tretman drugih primanja zaposlenih (otpremnine, solidarna pomoć, jubilarne nagrade i sl.), Ostale poreske aktuelnosti;
 • Radni odnosi - Aktuelne teme iz oblasti radnih odnosa, obračuna zarada i drugih primanja fizičkih lica, Početak primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) ;
 • Elektronsko poslovanje - Izdavanje faktura u elektronskom obliku shodno Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju;
 • Zaštita podataka o ličnosti - Početak primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske Unije - 25.5.2018. godine;
 • Carinsko i devizno poslovanje - Najnovije izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju - Liberalizacija kratkoročnog kretanja kapitala, usklađivanje sa međunarodnim standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti menjačkog poslovanja, novine u vršenju prenosa potraživanja i dugovanja, nove mogućnosti u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom i platnog prometa u Republici u devizama, izmene u vršenju kontrole deviznog i menjačkog poslovanja, pogodnosti za lica koja imaju status ovlašćenog privrednog subjekta;
 • Sprečavanje pranja novca - Primena Zakona o sprečavanju pranja novca za računovođe i revizore - Interni akti, komentar najnovijih izmena i dopuna zakona o računovodstvu, o reviziji, o faktoringu, o igrama na sreću koje se odnose na usaglašavanje ovih propisa sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Specijalno za pravnike - Primena Zakona o opštem upravnom postupku, izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, aktuelna pitanja iz svakodnevne radnopravne prakse;

Na savetovanju su predavali:

Neizostavni segment svakog višednevnog savetovanja su i brojne vannastavne aktivnosti, koje su upotpunile četvorodnevni boravak na Zlatiboru, a o kojima se brinuo izvršni organizator, turistička agencija Lovćen.

Seminar na Zlatiboru

Od 1. marta 2018. godine uspostavlja se Centralni registar faktura, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

U periodu od 23. do 27. februara 2018. godine, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, u organizaciji kompanije Paragraf Lex, održana su stručna savetovanja na temu "Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura".

Kompanija Paragraf okupila je eminentne stručnjake, predstavnike Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

NOVINE U ORGANIZACIJI PLATNOG PROMETA SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Status poverioca i dužnika
 • Veza RINO-CRF

REGISTRACIJA POVERILACA I DUŽNIKA NA APLIKACIJU UPRAVE ZA TREZOR - CRF

 • Podnošenje zahteva za registraciju
 • Potrebna dokumentacija
 • Aktiviranje naloga administratora
 • Administratori i lokalni korisnici

RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA

 • Registracija fakture - pojedinačni i grupni unos faktura
 • REST servis
 • Pregled faktura i izmirenja faktura
 • Otkazivanje faktura
 • Asignacija
 • Izveštaji

Nakon svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Učešće na savetovanju je za pretplatnike kompanije Paragraf Lex bilo besplatno. Na savetovanju je, u sva tri grada, prisustvovalo preko 850 učesnika.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu, 2018. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2017. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR" u sledećim gradovima: Zaječar, Niš, Novi Pazar, Čačak, Beograd, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Smederevo, Kragujevac i Vranje.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne predavače:

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olivera Došlić, poreski savetnik sa dugogodišnjim iskustvom u poreskoj upravi, reviziji i privredi

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Elektronski dokument kao validna računovodstvena isprava u smislu Zakona o računovodstvu
 • Vrednovanje avansa u stranoj valuti prema novom Tumačenju 22
 • Vrednovanje ostalih pozicija finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje i dostavljanje obrazaca finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu
 • Utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Transferne cene
 • Kamata "van dohvata ruke" i utanjena kapitalizacija
 • Poreski podsticaji
 • Utvrđivanje poreza na dobit za nedobitne organizacije
 • Specifičnosti kod sastavljanja poreskog bilansa za preduzetnike
 • Ostale poreske aktuelnosti

Nakon izloženih tema savetovanja, odgovoreno je na mnogobrojna pitanja i nedoumice učesnika. Na savetovanjima, u 12 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.700 učesnika. Učešće na savetovanju je za sve učesnike bilo besplatno.

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u januaru i februaru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI SVOJE POSLOVANJE VODE U SKLADU SA PROPISIMA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ZA 2017. GODINU" u sledećim gradovima: Zaječar, Niš, Novi Pazar, Čačak, Beograd, Novi Sad, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Smederevo, Kragujevac i Vranje.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake:

 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Mr Jovan Čanak, eksterni saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • PRIPREMA, SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU
 • UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU
 • AKTUELNOSTI I NOVINE U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 26. decembra 2017. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "Planiranje i oblikovanje javnih nabavki za 2018. godinu".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci:

 • Olivera Rajković, šef Odseka za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove Uprave za javne nabavke
 • Branimir Blagojević, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i član radne grupe za izradu novog ZJN
 • Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Izložene su sledeće teme:

Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

 • Izrada, usvajanje i objavljivanje plana
 • Obavezna sadržina plana
 • Aplikativni softver UJN
 • Istovrsnost nabavki, oblikovanje nabavki po partijama

Najčešće nedoumice u praksi i specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka

 • Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Centralizovane nabavke
 • Okvirni sporazumi
 • Višegodišnji ugovori

Predstavljanje očekivanih novina u novom Zakonu o javnim nabavkama

 • Osnovi za izuzeće od primene zakona
 • Elektronska komunikacija u javnim nabavkama
 • Nove tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

Specifičnosti nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Održano jednodnevno savetovanje - seminar "Najnovije izmene i dopune poreskih zakona"

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune poreskih zakona" i to prema sledećem rasporedu:

 • Niš, 18. decembar 2017.
 • Beograd, 20. decembar 2017.
 • Novi Sad, 22. decembar 2017.

Savetovanju je prisustvovalo preko 900 učesnika iz privatnog sektora.

Savetovanje je namenjeno računovođama, poreskim savetnicima i svim drugim licima koja primenjuju propise o PDV-u.

Na Savetovanju su obrađene:

 • Izmene i dopune Zakona o PDV
 • Izmene i dopune Zakona o RAT
 • Izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

2017


U organizaciji kompanije Paragraf dana 11.12.2016. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2018. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su obrađene sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • Izmene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom (sirovine, sezonske carine, prelevmani)
 • Isprave koje se prilažu prilikom uvoza, izvoza, odnosno tranzita robe
 • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu
 • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija (Nadica Pantović) i Uprave carina (Jasminka Gajić), kao i odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić.

Seminar "Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu, 2017. godine, jednodnevna savetovanja pod nazivom "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"; "Poreske aktuelnosti"; "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama" u sledećim gradovima: Požarevac, Zaječar, Niš, Vranje, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Novi Sad, Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Beograd i Valjevo.

Kompanija Paragraf je okupila urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Na savetovanjima su izložene sledeće teme:

 • Popis imovine i obaveza
 • Pripremne radnje za sastavljanje finanasijskih izveštaja
 • Osvt na novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna
 • Obračunavanje PDV na manjak i rashod dobara
 • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju
 • PDV tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara
 • Ispravka srazmernog odbitka prethodnog poreza
 • Ostale aktuelnosti

Na savetovanju na temu "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor" ; "Poreske aktuelnosti" ; "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama"u 13 gradova Srbije, je prisustvovalo više od 1.400 učesnika.

Seminar "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA I PRIPREME ZA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU" u sledećim gradovima: Požarevac, Zaječar, Niš, Vranje, Subotica, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Novi Sad, Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Beograd i Valjevo.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake i urednike stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru":

 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";
 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru";

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • AKTUELNOSTI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • NOVINE KOD OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I PORESKE I DRUGE AKTUELNOSTI
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

Na savetovanju na temu "AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA I PRIPREME ZA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU" je prisustvovalo više od 700 učesnika.

Seminar "Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora i pripreme za godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu"

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti" i to prema sledećem rasporedu:

 • Niš, 27. oktobar 2017.
 • Novi Sad, 30. oktobar 2017.
 • Beograd, 31. oktobar 2017.
 • Novi Sad, 6. novembar 2017.
 • Beograd, 8. novembar 2017.

Savetovanju je prisustvovalo preko 1.700 učesnika iz privatnog sektora.

Savetovanje je namenjeno računovođama, poreskim savetnicima i svim drugim licima koja primenjuju propise o PDV-u.

Na Savetovanju su obrađene novine koje donosi primena novog Pravilnika:

 • Koje su posledice primene novog Pravilnika na poslovanje poreskih obveznika?
 • Opšte i posebne evidencije
 • Sadržina pregleda obračuna (Obrazac POPDV)
 • Način iskazivanja podataka po vrstama prometa.

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Seminar "Novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti"

U periodu od 24. do 27. septembra 2017. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na kojem je prisustvovalo više od 200 ljudi, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, profesore, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf: "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Carinski instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu Vinskom dvoru, kao i posetu ZOO Vrtu Palić.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

Početak primene novog Zakona o opštem upravnom postupku

Seminar na Paliću "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane predavača:

 • Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom
 • Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Dragana Đinđić, Viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Na kraju predavanja predviđenih za drugi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika, izvršena provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su GRATIS - komplet literature od tri knjige iz oblasti javnih nabavki.

Obuka za javne nabavke

Obuka za javne nabavke

Kompanija Paragraf održala je jednodnevna savetovanja u Nišu, Beogradu i Novom Sadu na temu "Početak primene novog Zakona opštem upravnom postupku", za skoro hiljadu učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:

 • Ruža Urošević - sudija Upravnog suda
 • Stevo Đuranović - sudija Upravnog suda.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNO POSTUPANJE
 • OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA; PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, REŠENJE I ZAKLJUČAK
 • REDOVNA I VANREDNA PRAVNA SREDSTVA I IZVRŠENJE.

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Početak primene novog Zakona o opštem upravnom postupku

Seminar "Zakon o opštem upravnom postupku"

Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom održala tradicionalno višednevno savetovanje na Zlatiboru, u periodu od 21. do 24. maja 2017. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika savetovanja, koji beleži preko 290 posetilaca, kako za javni tako i za privatni sektor i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 25 eminentnih stručnjaka - predavača, autora i urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu" i "Specijalis za carine", koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi.

Savetovanje je podeljeno na 6 tematskih celina:

 • Reforma javnog sektora
 • Kontrola, revizija i inspekcija u javnom sektoru
 • Javne nabavke
 • Računovodstvo i revizija
 • Porezi i radni odnosi
 • Carinsko i devizno poslovanje.

Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, izlet i večeru na ranču "Pastuv".

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno savetovanje koje je planirano za jesen 2017. godine i koje će biti tradicionlano održano na Paliću.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf je organizovala pet radionica na temu: "Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz PDV, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku" u Beogradu, u martu i u aprilu mesecu 2017. godine, na kojima je prisustvovalo više od 150 učesnika.

Obuka je namenjena svim subjektima koji primaju usluge iz inostranstva ili pružaju usluge stranim licima, odnosno u inostranstvu.

Teme obuke:

 • NOVA PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA PDV
 • OPOREZIVANJE USLUGA IZ INOSTRANSTVA - OBRAČUN PDV I POREZA PO ODBITKU
 • OSTALE IZMENE ZAKONA O PDV
 • PRAVILNO IZDAVANJE RAČUNA KAO USLOV ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Predavači na obuci su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor
Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz pdv, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku

Obuka za primenu novih pravila o određivanju mesta prometa usluge iz pdv, koja se primenjuju od 1.4.2017. i obračunavanje poreza po odbitku

Kompanija Paragraf je održala savetovanje na temu "Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku" u Nišu (20. februara), Novom Sadu (22. februara) i Beogradu (24. februara) 2017. godine.

Na savetovanju su prisustvovali brojni advokati, tužioci i sudije i ostali zainteresovani posetioci.

Prvi deo savetovanja je bio posvećen aktuelnim izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika, kao i drugim propisima iz krivične oblasti koji su doneti, odnosno izmenjeni krajem prošle godine.

Drugi deo savetovanja bio je posvećen problemima i iskustvima u primeni Zakonika o krivičnom postupku.

U poslednjem delu savetovanja, predviđenom za diskusiju, učesnici su imali priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme sa kojima se susreću u praksi i o njima prodiskutuju sa predavačima.

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku

Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme u primeni zakona o krivičnom postupku

U organizaciji kompanije Paragraf održana je Radionica na temu "SPROVOĐENJE CARINSKIH POSTUPAKA UZ PRIMENU CARINSKIH POVLASTICA" u hotelu Prag, 20. februara 2017. godine.

Predavači - predstavnik Ministarstva finansija Milka Živanović i odgovorni urednik časopisa "Specijalis za carine" Dragan Simić su na obuci obradili sledeće teme:

 • Kako smanjiti carinske dažbine u 2017. godini
 • Koja roba je izuzeta od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini
 • Ko je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina?
 • Koje uvozne povlastice imaju mali, srednji I veliki uvoznici?
 • Specifičnosti u vezi sa primenom međunarodnih ugovora

Učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Sprovođenje carinskih postupaka uz primenu carinskih povlastica

Sprovođenje carinskih postupaka uz primenu carinskih povlastica

U organizaciji kompanije Paragraf, u januaru i februaru mesecu 2017. godine, održano je jednodnevno besplatno savetovanje pod nazivom "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA". Savetovanje je održano u šest gradova: Niš, Novi Sad, Beograd, Novi Pazar, Kraljevo u Užice za više od 1350 učesnika.

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • dr Marina Protić, Odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Danijela Krajić, Viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Izložene su sledeće teme:

 • OBVEZNICI I VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU
 • SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTJA ZA 2016. GODINU
 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PDV I ZPPA

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Završni račun za 2016. godinu

Sava Centar, 30.1-10.2.2017.

U organizaciji kompanije Paragraf, u januaru i februaru mesecu 2017. godine u Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Novom Pazaru, Kraljevu i Užicu održana su savetovanja pod nazivom "GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu novina i aktuelnosti kod obračuna plata u javnom sektoru i izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - IOSI obrazac i
 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2017. godini.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen pripremi, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i kompanije Paragraf, na temu pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja i
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu popunjavanja obrazaca i sastavljanja, dostavljanja i objavljivanja finansijskih izveštaja, otvaranja poslovnih knjiga za 2017. godinu kao i utvrđivanja poreza na dobit za 2016. godinu.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore. Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve učesnike.

Završni račun za 2016. godinu

Sava Centar, 30.1-10.2.2017.

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. decembra 2016. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "PLANIRANJE I JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnik Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić; odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" Jasmina Vratonjić, kao i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Dragana Đinđić.

Izložene su sledeće teme:

 • Povezanost finansijskog plana i plana (javnih) nabavki
 • Planiranje javnih nabavki (podaci koji su obavezni, izrada, usvajanje i objavljivanje plana)
 • Specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka i najčešće nedoumice u praksi (okvirni sporazumi, centralizovane nabavke, višegodišnji ugovori, istovrsnost predmeta i oblikovanje nabavki)
 • Planiranje nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Planiranje i javnih nabavki za 2017. godinu

Sava Centar, 23.12.2016.

U organizaciji kompanije Paragraf, 28. decembra 2016. godine u Beogradu, uspešno je održano savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u (na snazi od 1. januara 2017. godine) i ostalih poreskih propisa".

Savetovanju je prisustvovalo preko 750 učesnika iz privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olicu Pješčića, Pomoćnika glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandra Milanovića, Glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

Izmene i dopuna Zakona o PDV

 • Nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga
 • Omogućavanje prava na odbitak prethodnog poreza kod interno obračunatog PDV, bez obaveze posedovanja računa
 • Ostale izmene i dopune

Izmene poreskih propisa i ostale aktuelne poreske teme

 • Izmene i dopune ZPPPA i ostalih poreskih propisa
 • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju
 • Poreski tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara
 • Priznavanje rashoda po osnovu primanja zaposlenih u poreskom bilansu
 • Odgovori na najčešća pitanja pretplatnika u 2016. godini

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u (na snazi od 1. januara 2017. godine) i ostalih poreskih propisa

Sava Centar, 28.12.2016.


2016


U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Novi Pazar i Užice.

Kompanija Paragraf je okupila eminentne stručnjake i urednike stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" koji su izlagali na sledeće teme:

 • Aktuelni propisi i najavljene izmene od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava
 • Raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini i evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari kod korisnika javnih sredstava
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
 • Redovan godišnji popis imovine i obaveza za 2016. godinu
 • Uloga interne kontrole i interne revizije kod vršenja popisa

Na savetovanjima na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" je prisustvovalo više od 400 učesnika.

Popis imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Javni sektor

U organizaciji kompanije Paragraf održana su u novembru i decembru mesecu jednodnevna savetovanja pod nazivom "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA PRIVATNI SEKTOR I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo, Novi Pazar i Užice.

Kompanija Paragraf je okupila urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", koji su izlagali na sledeće teme:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA U 2016. GODINI

 • Rokovi
 • Interna akta
 • Odgovornost
 • Sprovođenje popisa
 • Knjiženje rezultata popisa

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

 • Mogućnost promene stopa amortizacije
 • Procena fer vrednosti
 • Obezvređenje
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza
 • Obračun odloženih poreza i primanja zaposlenih

AKTUELNA PORESKA PITANJA

 • Osvrt na pojedina mišljenja državnih organa,
 • Poreski tretman naknade za neiskorišćeni godišnji odmor,
 • Pravila o sastavljanju poreskog bilansa koja se prvi put primenjuju u 2016. godini,
 • Ostale poreske aktuelnosti

Na savetovanjima na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA JAVNI SEKTOR I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU" je prisustvovalo više od 650 učesnika.

Popis imovine i obaveza za javni sektor i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Privatni sektor

U organizaciji kompanije Paragraf dana 5.12.2016. godine, u Beogradu, u Sava Centru, održano je jednodnevno savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2017. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Ministarstva finansija, kao i urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Na savetovanju su Izložene su sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu
 • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2017. godini (sezonske carine, prelevmani)
 • Osvrt na predložene izmene i dopune Carinskog zakona
 • Aktuelna pitanja o sprovođenju carinskih postupaka
 • Alternativni načini izmirivanja obaveza u poslovanju sa inostranstvom - nedoumice i pitanja iz prakse.
Carinska tarifa za 2017. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

U periodu od 25. do 28. septembra 2016. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom organizovala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na Savetovanju su predstavljenje novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja učesnika, sa posebnim osvrtom na Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i drugih nadležnih ministarstava, predstavnike Uprave za javne nabavke, Uprave za trezor, predstavnike Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Carinski instruktor", "Pravni instruktor", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bilo omogućeno postavljanje pitanja.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru, večeru na salašu "Jelen", posetu ergeli konja "Kelebija", kao i posetu ZOO Vrtu Palić.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Paragraf savetovanje, Palić

U periodu od 22. do 25. maja 2016. godine, Kompanija Paragraf je sa uspehom održala tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"na Zlatiboru (Hotel Palisad).

Na navedenom stručnom skupu je prisustvovalo više od 300 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je podeljeno na 8 tematskih celina:

 • Reforma državne uprave i racionalizacija,
 • Javna preduzeća,
 • Poslovanje korisnika javnih sredstava,
 • Obrazovanje,
 • Javne nabavke,
 • Porezi i računovodstvo,
 • Carine,
 • Specijalno za pravnike.

Na Savetovanju su, između ostalog, predstavljeni i novodoneti zakoni, i to:

 • Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),
 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016),
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) i dr.

Od ove godine, specijalno za pravnike, pripremili smo i sledeće teme:

Na savetovanju su učestvovali:

 • eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi (Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Upravnog suda, Uprave za javne nabavke, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predstavnici drugih nadležnih ministarstava),
 • urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Pravni instruktor" i "Specijalis za carine" i
 • ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika.

Takođe, kompanija Paragraf je u saradnji sa izvršnim organizatorom - turističkom agencijom Lovćen, obezbedila za svoje učesnike i dopunske aktivnosti: Svečanu večeru i posetu etno selu "Drvengrad".

NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU

Višednevno savetovanje

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 8. aprila 2016. godine, u Beogradu, je održana jednodnevna radionica pod nazivom "NOVINE U PRIMENI PEM KONVENCIJE - ujednačavanje postupka i pojednostavljenje procedura uvođenjem jedinstvenih pravila o poreklu robe".

Predavanje je bilo podeljeno na 4 tematske celine.

 • Pan-evropski sporazumi o slobodnoj trgovini
 • Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sa revizijom PEM Konvencije (Puna kumulacija porekla, Drawback)
 • Priprema dokumentacije za korišćenje preferencijalnih carinskih stopa i uslovi za izdavanje EUR 1
 • Ovlašćeni izvoznik

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom pan-evropskih sporazuma o slobodnoj trgovini i Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu.

NOVINE U PRIMENI PEM KONVENCIJE - ujednačavanje postupka i pojednostavljenje procedura uvođenjem jedinstvenih pravila o poreklu robe

Jednodnevna radionica

U organizaciji kompanije Paragraf, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu održana su savetovanja pod nazivom "AKTUELNOSTI U REFORMI JAVNOG SEKTORA I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I OOSO ZA 2015. GODINU".

Savetovanjima je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava, i to:

 • Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016);
 • Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015);
 • Uredbi o internom konkursu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2016).

U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu: Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2016. godini i internog tržišta rada u sistemu jednice lokalne samouprave.
 • Marko Jekić, urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu utvrđivanja primanja zaposlenih prema novom Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen godišnjim finansijskim izveštajima direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i obavezi dostavljanja godišnjih izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima interne revizije za 2015. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor"i "Pravnik u javnom sektoru", na temu sastavljanja i predaje godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta koji u svom sastavu nemaju indirektne korisnike; donošenja odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje i izveštajima o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i revizijama i aktivnostima interne revizije za 2015. godinu.
 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik redakcije stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i kompanije Paragraf, na temu konsolidovanja godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu.

Nakon svakog dela predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve zainteresovane učesnike.

AKTUELNOSTI U REFORMI JAVNOG SEKTORA I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I OOSO ZA 2015. GODINU

Paragraf Lex - jednodnevno savetovanje

U organizaciji kompanije Paragraf, u periodu 22. - 23. februara 2016. godine, u hotelu Prag, održana je šesta po redu pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf organizovala je obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom. Predavanja su, prema programu obuke, održana od strane predavača:

- Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune; Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova);

- Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Tehničke specifikacije; Kriterijumi za dodelu ugovora; Zaštita prava u postupku javne nabavke; Ništavost ugovora; Kaznene odredbe - prekršaji);

- Dragana Đinđić, Viši urednik u redakciji Budžetskog instruktora (Negativne reference; Ponuda - podnošenje i važenje; Rokovi u postupku javne nabavke; Prijem i otvaranje ponuda; Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka; Ugovor o javnoj nabavci; Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama).

Na kraju predavanja predviđenih za drugi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izvršena provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobili su GRATIS - komplet od tri knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

 • I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna propisa, stavovima nadležnih institucija i modelima akata;
 • II KNJIGA: Zbirka propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki,
 • III KNJIGA: Vodič za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.
Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Paragraf obuka Beograd, Hotel Prag

U organizaciji kompanije Paragraf, u februaru mesecu 2016. godine u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu, održana su savetovanja pod nazivom "SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA UKLJUČENIH U SISTEM KRT ZA 2015. GODINU I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH PROPISA".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

PRVI DEO SAVETOVANJA, bio je posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • Marko Jekić, urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu novina u finansijskim i poreskim propisima koji utiču na poslovanje korisnika javnih sredstava i
 • Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu racionalizacije broja zaposlenih i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2016. godini.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen pripremi, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu. U ovom delu savetovanja predavanja su održali:

 • mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i kompanije Paragraf, na temu pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja i
 • Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", na temu popunjavanja obrazaca i sastavljanja, dostavljanja i objavljivanja finansijskih izveštaja, otvaranja poslovnih knjiga za 2016. godinu kao i utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu.
Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore. Napominjemo da je ovo savetovanje bilo besplatno za sve pretplatnike izdanja kompanije Paragraf. Završni rašun za 2015. godinu - JAVNI SEKTOR

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

U organizaciji kompanije Paragraf, u februaru mesecu 2016. godine, održano je dvodnevno savetovanje pod nazivom "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2015. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa". Savetovanje je održano u četiri grada: Beograd, Novi Sad, Niš i Užice za više od 850 učesnika.

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, saradnici kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izložene su sledeće teme:

PRIMENA KONTNOG OKVIRA I OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I NAČIN NJIHOVOG DOSTAVLJANJA - Obavezno dostavljanje finansijskih izveštaja elektronskim putem i za MIKRO i za MALA pravna lica, kao i za preduzetnike.
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA:

 • MRS/MSFI,
 • MSFI za MSP i
 • Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

OBIM I SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU
NAČIN I ROKOVI DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU APR-U
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu
 • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu kamate van dohvata ruke
 • Transferne cene
 • Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Korišćenje poreskih podsticaja
 • Utvrđivanje poreske obaveze i akontacija

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH PROPISA

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Završni rašun za 2015. godinu - JAVNI SEKTOR

Paragraf savetovanje Beograd, Sava Centar

Kompanija Paragraf održala je jednodnevna savetovanja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i na Zlatiboru na temu "Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju", za više od 500 učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:

 • prof. dr Nebojša Šarkić - redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union,
 • Ljiljana Milovanović - sudija Privrednog suda u Beogradu,
 • Marina Đukić - sudija Apelacionog suda u Nišu,

kao i članovi radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i to:

 • Predrag Trifunović - sudija Vrhovnog kasacionog suda,
 • Jasmina Stamenković - sudija Privrednog apelacionog suda,
 • Mirjana Dimitrijević - javni izvšitelj.

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Pravna sredstva u novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Osnovne odredbe i opšta pravila izvršnog postupka
 • Postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, pravni lekovi u postupku izvršenja i postupku obezbeđenja, mere obezbeđenja
 • Izvršenje na nepokretnostima i izvršenje na pokretnim stvarima
 • Ovlašćenja i nadležnosti javnih izvršitelja

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Beograd, 27. januar 2016.


2015


U organizaciji kompanije Paragraf, 11. decembra 2015. godine, u Sava Centru, održano je savetovanje pod nazivom "CARINSKA TARIFA ZA 2016. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci, predstavnici Ministarstva finansija kao i urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Izložene su sledeće teme:

 • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu
 • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2016. godini (sirovine, sezonske carine, prelevmani)
 • Primena PEM konvencije u 2016. godini
 • Novine u sistemu pojednostavljenih carinskih postupaka
 • Efekti početka primene Zakona o platnim uslugama na propise o deviznom poslovanju i novine u podzakonskoj regulativi

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, 21. decembra 2015. godine u Beogradu je održana obuka"IZRADA NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ZAKONSKA ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

Kompanija Paragraf je organizovala ovaj stručni skup u želji da odgovori potrebama svojih klijenata i drugih subjekata koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki (pravna lica, preduzetnici i fizička lica), pri čemu u praksi nailaze na niz problema, kako u podnošenju prihvatljivih ponuda, tako i zakonskoj zaštiti prava.

Jednodnevna obuka je oblikovana u četiri tematske celine:

 • Priprema prihvatljive (i najpovoljnije) ponude,
 • Zaštita prava ponuđača - prvostepeni postupak (pred naručiocem i Republičkom komisijom),
 • Zaštita prava ponuđača - drugostepeni postupak (upravni spor protiv odluke Republičke komisije), i
 • Odgovori na pitanja polaznika.

Polaznici obuke su prevashodno bili predstavnici pravnih lica - privrednih društava kako i javnih preduzeća koja učestvuju u postupcima javnih nabavki kao ponuđači.

Nakon uvodnog dela u kome je Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnog časopisa "Budžetski instruktor" predstavila program obuke i način rada, prema utvrđenoj satnici održana su predavanja planirana za obuku, od strane predavača:

 • Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (blagovremenost ponude, konkursna dokumentacija, odgovarajuća/prihvatljiva ponuda i bitni nedostaci ponude);
 • Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (zaštita prava pred naručiocem i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki - aktivna legitimacija, blagovremenost zahteva, računanje rokova, sadržina zahteva, nastavak postupka pred Republičkom komisijom nakon postupka kod naručioca);
 • Jelena Kulić, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (drugostepeni postupak u zaštiti prava ponuđača - upravni spor protiv odluke Republičke komisije; aktivna legitimacija i stranke u sporu, rokovi za podnošenje tužbe, sadržina tužbe - analiza priređenog modela; izbor iz sudske prakse - praktični primeri).

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovoreno je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na obrađene teme, kao i ostala pitanja o praktičnoj primeniZakona o javnim nabavkama i drugih relevantnih propisa.

Svi polaznici obuke dobili su Sertifikate o pohađanoj obuci, kao i štampani stručni i promotivni materijal.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. decembra 2015. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "PLANIRANJE I OBLIKOVANJE (JAVNIH) NABAVKI ZA 2016. GODINU".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci - predstavnici Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić i Danijela Bokan, kao i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Dragana Đinđić.

Savetovanju je prisustvovalo preko 350 zainteresovanih lica.

Izložene su sledeće teme:

 • Oblikovanje (javnih) nabavki (određivanje predmeta nabavke i mešovite nabavke; određivanje procenjene vrednosti (u zavisnosti od predmeta i vrste postupka) i izbor vrste postupka, sa osvrtom na najčešće nedoumice u praksi)
 • Određivanje kriterijuma za dodelu ugovora o javnoj nabavci (vrste i način određivanja kriterijuma prema predmetu nabavke; propisana ograničenja; preferencijali za domaće ponuđače/dobra)
 • Planiranje javnih nabavki za 2016. godinu (forma i sadržina plana prema aktuelnim izmenama i dopunama Zakona i novom Pravilniku o formi i sadržini plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki; izmene plana nabavki; Softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje i Portal javnih nabavki - usklađivanje sa novim/važećim propisima).

Na kraju svakog bloka predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 25. decembra 2015. godine, u Beogradu, održano je savetovanje pod nazivom "OBAVEZNA PRIMENA OD 01. JANUARA 2016. GODINE PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA - KEP KNJIGA I PORESKI TRETMAN POVRAĆAJA DOBARA OD STRANE MALOPRODAJE DOBAVLJAČU -VELEPRODAJI". Na savetovanju su predavali eminentni stručnjaci, članovi Radne grupe za izradu Pravilnika o evidenciji prometa i urednici stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Savetovanje je podeljeno u dve tematske celine:

I - KEP Knjiga

 • Popunjavanje obrazaca KEP, PKR, KRI, KRI-1 i DPI
 • Evidentiranje kod razduženja i prodajnih podsticaja
 • Interni prenos robe
 • Evidentiranje kod komisione prodaje
 • Evidencija na benzinskim stanicama - Dnevni pumpni izveštaj - DPI Obrazac
 • Evidencija u trgovini van prodajnog objekta - PRIMER popunjavanja OBRASCA ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA, a koji se obavezno šalje na e-mail kep@mtt.gov.rs

II - PDV

 • PDV tretman vraćanja neprodatih dobara
 • Obaveza podnošenja izmenjene poreske prijave
 • Računovodstveno evidentiranje vraćanja neprodatih dobara

Na kraju predavanja odgovoreno je na mnogobrojna pitanja polaznika savetovanja.

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23. novembra 2015. godine, u Beogradu je održana jednodnevna obuka "PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE KONVENCIJI O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU".

Uzimajući u obzir da je doneta Konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku čime su stvoreni preduslovi za primenu Zajedničkog tranzitnog postupka koji se primenjuje na carinskim teritorijama država članica EU, EFTE i Turske (NCTS - Novi kompjuterizovani tranzitni sistem), kao i da se očekuje da će se sa primenom ovog tranzitnog sistema na teritoriji Reublike Srbije započeti početkom 2016. godine, kompanija Paragraf je okupila istaknute stručnjake iz Uprave carina i urednika stručnog časopisa "Carinski instruktor".

Na jednodnevnoj obuci su izložene sledeće teme:

- Novine u primeni carinskih propisa - primeri iz prakse

- Zajednički tranzitni postupak (opšte informacije, vrste tranzita, postupak u polaznoj, tranzitnoj i odredišnoj carinskoj ispostavi)

- Pojednostavljeni postupci (ovlašćeni primalac, ovlašćeni pošiljalac, posebne plombe)

- Garancije (vrste, garancije za zajednički tranzit, garancije za osetljivu robu)

Predavači na obuci su bili eminentni stručnjaci, predstavnici Uprave carina i Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Carinski instruktor "

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, u periodu 12 - 13 novembra, održana je u Beogradu dvodnevna radionica "PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE"

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf je sa uspehom održala obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom.

Predavanja su održana od strane predavača-predstavnika Uprave za javne nabavke, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i licenciranog službenika za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Beograd

U organizaciji kompanije Paragraf, uspešno su održana jednodnevna decembarska savetovanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu na temu "POPIS IMOVINE I OBAVEZA I PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU"na kojima je prisustvovalo preko 1.000 učesnika.

Kompanija Paragraf je okupila istaknute stručnjake i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA U 2015. GODINI; Rokovi; Interna akta; Odgovornost; Sprovođenje popisa; Knjiženje rezultata popisa

PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU; Mogućnost promene stopa amortizacije; Procena fer vrednosti; Obezvređenje; Usaglašavanje potraživanja i obaveza; Obračun odloženih poreza i primanja zaposlenih

PRVA PRIMENA PRAVILNIKA ZA MIKRO PRAVNA LICA I MSFI ZA MSP ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI SU U 2014. GODINI PRIMENJIVALI STARI PRAVILNIK ZA MALA PRAVNA LICA

POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I PRIPRMENE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015 GODINU.

Beograd

Užice

U organizaciji kompanije Paragraf uspešno su održana savetovanja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, na temu "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata"

Savetovanju je prisustvovalo preko 500 učesnika iz privatnog sektora.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olicu Pješčića, Odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandra Milanovića, Pomoćnika glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

 • Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - obaveza određivanja poreskog punomoćnika
 • Poreski dužnik za promet dobara i usluga u građevinarstvu - izmenjeni uslovi za primenu internog obračuna PDV
 • Poreski dužnik kod prometa dobara u postupku realizacije hipoteke, zaloge i u izvršnom postupku
 • Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima
 • Izmene kod nastanka poreske obaveze
 • Izmene kod poreske osnovice i poreske stope
 • Izmene kod poreskih oslobođenja
 • Izmene u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene u vezi sa oporezivanjem prometa polovnih motornih vozila
 • Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu
 • Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike
 • Ostale izmene i dopune Zakona o PDV
 • Kratak osvrt na Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Beograd, 2015.

Kompanija Paragraf je održala jednodnevno savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama" u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, za više od 300 učesnika.

Predavači na savetovanju su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

U uvodnom delu savetovanja, Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji časopisa "Budžetskog instruktora", predstavila je polaznicima novine u podzakonskoj regulativi Zakona o javnim nabavkama.

U prvom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke na temu primene Zakona o javnim nabavkama, koje se odnosilo na: izmenjenu definiciju naručioca, mešovite nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje (novi izuzeci), nabavke između povezanih lica, okvirni sporazum, planiranje javnih nabavki, oglase o javnim nabavkama, novine kod uslova za učešće u postupku javne nabavke i negativne reference.

U drugom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Tamara Mikić, Pomoćnik sekretara u Sektoru za realizaciju posebnih ovlašćenja u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na temu primene Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na: izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka, izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci, zaštitu prava u postupku javne nabavke.

Na kraju drugog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o javnim nabavkama.

Beograd, 2015.

Kompanija Paragraf je uspešno održala jednodnevna savetovanja na temu "Utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava od jeseni 2015. pa do 31. decembra 2018. godine i ostale novine u poslovanju javnog sektora", u tri regionalna centra: Beograd, Novi Sad i Niš.

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnike Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i urednike stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

U prvom delu savetovanja koji je bio posvećen utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru predavanja su održali: predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na temu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), sa posebnim osvrtom na ulogu i obaveze lokalne samouprave prilikom sprovođenja racionalizacije.

Drugi deo predavanja bio je posvećen smernicama za izradu akata u postupku racionalizacije, novinama u propisima koji se odnose na javni sektor kao i najavama novog sistema plata u javnom sektoru.

Na kraju svakog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih. Najviše nedoumica bilo je u vezi sa spornim članom 20. ovog zakona, to jest prestanka radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju, kao i u vezi sa saopštenjem Ustavnog suda u vezi sa primenom ovog člana.

Savetovanju je prisustvovalo preko 450 učesnika iz javnog sektora.

Beograd, 2015.

Beograd, 2015.

U periodu od 27. do 30. septembra 2015. godine, Kompanija Paragraf je sa velikim uspehom organizovala tradicionalno višednevno Savetovanje na Paliću, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Na Savetovanju su predstavljenje novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja učesnika, sa posebnim osvrtom na Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), kao i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

Kompanija Paragraf je angažovala eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi: predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i drugih nadležnih ministarstava, predstavnike Uprave za javne nabavke, Uprave za trezor, predstavnike Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, urednike stručnih časopisa kompanije Paragraf "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Carinski instruktor", "Pravni instruktor", kao i ostale predavače, stručne saradnike i kompetentne autore koji sarađuju sa kompanijom .

Kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima i kako bi se otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće u primeni propisa u praksi, učesnicima je kroz interaktivni rad sa predavačima, bil omogućeno postavljanje pitanja.

Kompanija Paragraf se zahvaljuje na poverenju i velikom broju učesnika koji su prisustvovali višednevnom savetovanju, koji beleži preko 250 posetilaca.

Višednevno savetovanje, Palić 2015

Višednevno savetovanje, Palić 2015

Kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno Savetovanje u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 24. do 27. maja 2015. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika Savetovanja, koji beleži preko 210 posetilaca višednevnog savetovanja, kako za javni tako i za privatni sektor, i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka - predavača, koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi. Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, poreske zakone, trezorsko poslovanje, poslovanje javnih preduzeća, obrazovanje, aktuelna pitanja u vezi sa carinskim postupcima, aktuelnosti u regulativi deviznog poslovanja, kao i primeni Zakona o platnim uslugama. Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput zajedničke večere, nagradne igre kompanije Paragraf i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, a organizovana je i poseta crkve Lazarice, kao i poseta Narodnog muzeja grada Kruševca.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno Savetovanje koje je planirano za jesen 2015. godine i koje će biti tradicionlano održano na Paliću.

Otvaranje Savetovanja, Vrnjačka Banja, 24. maj 2015. godine

Savetovanje za privatni sektor

Svečana večera, Hotel Merkur, 25. maj 2015. godine

Izlet - poseta crkve Lazarice, Kruševac, 26. maj 2015. godine

Kompanija Paragraf je održala savetovanje na temu "Poslovanje učeničkih zadruga", u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, 24. aprila 2015. godine

Savetovanje je okupilo oko 50 predstavnika učeničkih zadruga. Predavači na savetovanju su bili: Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", dr Natalija Borović, Odgovorni urednik za budžetski system i budžetsko računovodstvo stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i Ranko Jerković, Urednik časopisa "Budžetski instruktor".

Teme o kojima se govorilo na savetovanju odnosile su se na registraciju učeničkih zadruga, delatnost učeničkih zadruga i razliku u odnosu na proširenu delatnost, poresko-računovodstveni tretman poslovanja učeničkih zadruga u okviru obrazovnih ustanova u čijem su sastavu i primanja po osnovu angažovanja zadrugara.

Na kraju obuke, svim polaznicima je podeljen Sertifikat o pohađanju Obuke za primenu novina u carinskom postupku.

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku, 24. april 2015. godine

Kompanija Paragraf je u ponedeljak, 30. marta 2015. godine, u hotelu Prag, uspešno održala radionicu "Obuku za primenu novina u carinskom postupku" u saradnji sa predstavnicima Uprave carina.

Na obuci su predavali: Veselin Milošević, Pomoćni direktor za informacione i komunikacione tehnologije - Uprava carina; Jovana Veljović, Samostalni savetnik u odeljenju za transit robe - Uprava carina; Vladan Vuković, Stručno-operativni poslovi pomoći korisnicima e-carine - Uprava carina; Dragan Simić, Odgovorni urednik za carinske postupke i procedure stručnog časopisa "Carinski instruktor"

Obuci za sprovođenje carinskog postupka je prisustvovalo oko 20 polaznika, kojima su kroz jednodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja iz Carinskog zakona, kao I sve konkretne novine u carinskom poslovanju, i detaljna objašnjenja kompjuterizovanog tranzitnog sistema.

Na kraju obuke, svim polaznicima je podeljen Sertifikat o pohađanju Obuke za primenu novina u carinskom postupku.

Obuka za primenu novina u carinskom postupku, Beograd, 30. mart 2015, hotel Prag

Obuka za primenu novina u carinskom postupku, Beograd, 30. mart 2015, hotel Prag

Kompanija Paragraf je u periodu 19. - 20. marta 2015. godine, u hotelu Prag, uspešno održala dvodnevnu radionicu "Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke" u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju stručnih obuka.

Obuci za javne nabavke je prisustvovalo oko 35 polaznika, kojima su kroz dvodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega su svi polaznici dobili Sertifikat o pohađanju pripremne obuke za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf će nastojati da kontinuirano organizuje nove termine za pohađanje obuke.

Obuka za javne nabavke, Beograd 19. i 20. mart 2015. godine.

Obuka za javne nabavke, Beograd 19. i 20. mart 2015. godine.

Kompanija Paragraf je tradicionalno održala seriju savetovanja na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2014. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava", u Nišu 2.2, u Novom Sadu 4.2. i u Beogradu 6.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo oko 300 predstavnika javnog sektora. Predavači su bili mr Jovan Čanak, spoljni saradnik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i dr Natalija Borović, Odgovorni urednik stručnogčasopisa "Budžetski instruktor".

Teme o kojima se govorilo na savetovanju odnosile su se na aktuelne propise od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava, kao i pripremu, izradu i dostavljanje finansijskih izveštaja.

Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2. februar 2015.

Novi Sad, SPENS, 4. februar 2015.

Beograd, Sava Centar, 6. februar 2015.

Kompanija Paragraf, je održala seriju dvodnevnog savetovanja na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2014. godinu", od 22 do 23. januara u Novom Sadu, od 26. do 27. januara u Beogradu, i u periodu 29-30. januara 2015. godine u Nišu.

Savetovanje je okupilo približno 900 učesnika u sva tri grada.

Zbog obimnosti sadržaja, savetovanje je održano u 2 radna dana. I dana, tema savetovanja se odnosila na "Primenu novog kontnog okvira i obrazaca finansijskih izveštaja i novi način dostavljanja", a II dana savetovanja, obrađena je tema "Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica i preduzetnike".

Na savetovanju su predavali: Predstavnici Ministarstva finansija, Snežana Radović - glavni I odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Milanović - Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Marina Protić - Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Beograd, Sava Centar, 26-27. januar 2015.

Novi Sad, SPENS, 22-33. januar 2015.

Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 29-30. januar 2015.

Kompanija Paragraf je održala savetovanje u Sava Centru, na temu "Planiranje i sprovođenje javnih nabavki u 2015. godini", za više od 250 učesnika.

Najviše pažnje posvećeno je softveru za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje sa najnovijim izmenama, najčešćim greškama u praksi kod planiranja i izveštavanja i uslovima za pokretanje postupka i pregledu osnovnih faza i akata u postupcima javnih nabavki.

Panelisti na savetovanju, koji su ujedno odgovarali na mnogobrojna pitanja učesnika, su bili Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke i Natalija Radošević, Saradnik kompanije Paragraf, licencirani službenik za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom.

Beograd, Sava Centar, 21.1.2015.

Kompanija Paragraf je uspešno održala savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji" , 16. januara u Novom Sadu i 19. januara 2015. godine u Beogradu.

Na savetovanjima je prisustvovalo preko 450 učesnika, a neke od tema koje su bile predmet diskutovanja na savetovanju ticale su se primene odredbi o građevinskom zemljištu; primene odredbi o građenju; objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata i ostale aktuelnosti.

Na savetovanju su predavali prof. dr Zlatko Stefanović, Dekan i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Dušan Vasiljević, Šef tima za regulatorne reforme u privredi, dr Tatjana Živanović, Građevinski inspektor.

Beograd, Sava Centar, 19.1.2015.

Beograd, Sava Centar, 19.1.2015.


2014


Kompanija Paragraf je održala 12. decembra 2014. godine u Sava Centru, tradicionalno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

Savetovanju je prisustvovalo približno 80 učesnika, te su na savetovanju predavali predavači iz Ministarstva finansija - Nadica Pantović, Tatjana Stanić, Predrag Aleksić, i ispred Komercijalne banke, Radmila Gaćeša.

Prilikom izlaganja, propraćene su predložene izmene i dopune Carinskog zakona i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, promene u vezi sa Carinskom tarifom za 2015. godinu kao i druge aktuelne teme iz spoljnotrgovinske oblasti.

U toku savetovanja održana je i nagradna igra i izvučena su tri dobitnika koji su kao nagradu dobili "Priručnik za platni promet sa inostranstvom"

Beograd, Sava Centar, 12. decembar 2014. godine

Beograd, Sava Centar, 12. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je u periodu 4-5.decembra 2014. godine, u hotelu Prag, uspešno održala dvodnevnu radionicu "Obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke" u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju stručnih obuka.

Obuci za javne nabavke je prisustvovalo oko 40 polaznika, kojima su kroz dvodnevnu radionicu predstavljena i pojašnjena pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega su svi polaznici dobili Sertifikat o pohađanju pripremne obuke za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf će kontinirano organizovati nove termine za pohađanje obuke, a naredni termin koji je na raspolaganju svim zainteresovanim licima je 15-16. januar 2015. godine.

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Beograd, 4-5. decembar 2014. godine

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Beograd, 4-5. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf uspešno je organizovala seriju savetovanja u Beogradu , 27.11.2014. u Novom Sadu, 28.11.2014. i u Nišu 1.12.2014, na temu "Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava".

Na savetovanjima je prisustvovalo preko 400 učesnika iz javnog sektora, a teme o kojima se diskutovalo bile su: Primena novog Zakona o privremenom uređivanju osnovica - zarada/plata u javnom sektoru; Primena novog Zakona o zaposlenima u lokalnoj administraciji; Izmene Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predavači si bili predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Beograd, 27. novembar 2014. godine

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Novi Sad, 28. novembar 2014. godine

Reforma u oblasti radnih odnosa i primanja kod korisnika javnih sredstava

Niš, 1. decembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je 20. novembra 2014. godine, pred više od 60 učesnika, uspešno održala savetovanja na aktuelnu temu "Planiranje, pokretanje i vođenje postupaka javnih nabavki".

Na savetovanju, predavali su Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom u praksi i Dragana Đinđić, Viši urednik redakcije časopisa "Budžetski instruktor".

Planiranje, pokretanje i vođenje postupaka javnih nabavki

Užice, 20. novembar 2014. godine

Kompanija Paragraf je više nego uspešno održala tradicionalno višednevno savetovanje na Paliću od 28. septembra do 1. oktobra 2014. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Posebno smo ponosni na odziv velikog broja učesnika savetovanja kojih je bilo preko 200, za čije potrebe je bilo angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka -predavača, koji su se potrudili da približe i pojasne najnovije aktuelnosti u oblasti propisa i prakse.

Na savetovanju je bilo reči o novinama koje se odnose na Zakon o radu, Zakon o javnim nabavkama, Poreske zakone, Devizno poslovanje, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o lokalnoj administraciji i drugim propisima.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput svečane večere, večere na salašu uz tamburaše, kao i poseti Subotici.

Savetovanje za privatni sektor

Savetovanje za privatni sektor

Savetovanje za javni sektor

Savetovanje za javni sektor

Svečana večera uz muzički program

Svečana večera uz muzički program

Večera i druženje na salašu

Večera i druženje na salašu

Kompanija Paragraf je uspešno održala seriju savetovanja povodom aktuelnih Izmena i dopuna Zakona o radu koje su stupile na snagu 29. jula 2014. godine, u Kruševcu 27. avgusta, u Nišu, 1. septembra, u Novom Sadu 3. i 15. septembra i u Beogradu 8. septembra.

Savetovanja su održana u saradnji sa Ministavrstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Vrhovnim kasacionim sudom.

Prvo savetovanje na temu "Usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu" je održano u Kruševcu, zatim u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, gde se okupilo oko 2.000 učesnika.

Na stručnim skupovima je istaknuto da najviše nedoumica, kada je u pitanju primena Zakona, izaziva prošireno dejstvo kolektivnog ugovora koji ne sme da umanjuje prava radnika u odnosu na Zakon. Jednodnevno savetovanje

Niš, 1.9.2014.

Jednodnevno savetovanje

Novi Sad, 3. 9. 2014.

Jednodnevno savetovanje

Beograd, 8.9.2014.

Jednodnevno savetovanje

Novi Sad, 15.9.2014.

Kompanija Paragraf je održala tradicionalno višednevno Savetovanje u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 25. do 28. maja 2014. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Ponosni smo na odziv velikog broja učesnika Savetovanja , kako za javni tako i za privatni sektor i zahvalni na velikom poverenju koje nam je ponovo ukazano, uprkos teškoj situaciji -katastrofalnom poplavnom talasu koji je ugrozio ceo region, a posebno našu zemlju i građane.

Paragraf, kao društveno-odgovorna kompanija, je donela odluku da sav prihod od kotizacija za stručni deo savetovanja donira u humanitarne svrhe, uplatom na račun Vlade Republike Srbije za pomoć nastradalima i ugroženima od poplava . Donacija nam je dala još veći motiv za održavanjem stručnog skupa u teškoj situaciji koja je pogodila našu zemlju i građane. U pozdravnoj reči, generalni direktor kompanije Paragraf, Bratislav Milovanović, je pozvao sve prijatelje Paragrafa i sve poslovne partnere da se pridruže humanitarnoj akciji - pomoći ugroženima od poplava.

Na četvorodnevnom savetovanju je angažovano preko 20 eminentnih stručnjaka - predavača, koji su približili i pojasnili prisutnim učesnicima najnovije aktuelnosti u vezi sa tumačenjem propisa i njihovoj primeni u praksi. Poseban naglasak je bio u vezi sa novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, poreske zakone, trezorsko poslovanje, poslovanje javnih preduzeća, aktuelna pitanja u vezi sa carinskim postupcima, kao i poslovanje preduzetnika. Odgovoreno je na niz pitanja učesnika, koja su se ticala prakse i primene propisa.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput zajedničke večere, nagradne igre naše kompanije i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, a organizovana je i poseta manastiru Studenica.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno Savetovanje koje je planirano za jesen 2014. godine i koje će biti održano na Paliću.

Savetovanje u Vrnjačkoj Banji

Otvaranje Savetovanja Novine i primena opstih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Savetovanje u Vrnjačkoj Banji

Savetovanje za privatni sektor

Zajednička večera

Zajednička večera

Manastir Studenica

Poseta Manastira Studenica

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja na temu "Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu, podnošenje PPP PD sa praktičnim primerima i aktuelna pitanja u vezi sa obračunom zarada", u Nišu 24.2, Novom Sadu 26.2. i u Beogradu 28.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo preko 300 učesnika u sva tri grada. Predavači su bili predstavnici Ministarstva finansija Ljiljana Petrović i Vesna Šibalija i urednici redakcija naše kuće.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem, elektronska poreska prijava poreza po odbitku - sa praktičnim primerima i odgovorima na pitanja, aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa, zarada, naknada zarada, poreza i doprinosa.

Savetovanje u Nišu

Niš, 24.2.2014.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 26.2.2014.

Kompanija Paragraf, već tradicionalno svake godine, organizovala je seriju savetovanja na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava za 2013. godinu", u Nišu 3.2, Novom Sadu 5.2. i u Beogradu 7.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo približno 700 učesnika u sva tri grada. Predavači su bili Aleksandar Janjušević i Vojkan Zdravković, savetnci u Sektoru za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju pri Ministarstvu finansija, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor, dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju privrednih i ostalih subjekata i Aleksandar Milanović, urednik za fiskalni sistem u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su izmene poreskih propisa - kratki pregled aktuelnih poreskih pitanja, sastavljanje i registracija finansijskih izveštaja za 2013. godinu, primena Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata, primena Zakona o reviziji i podzakonskih akata, porez na dobit pravnih lica i preduzetnika.

Savetovanje u Nišu

Niš, 3.2.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 7.2.2014.

Kompanija Paragraf, već tradicionalno svake godine, organizovala je seriju savetovanja na temu "Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2013. godinu", u Nišu 3.2, Novom Sadu 5.2. i u Beogradu 7.2.2014. godine.

Savetovanje je okupilo oko 200 predstavnika javnog sektora. Predavači su bili mr Jovan Čanak, spoljni saradnik časopisa Budžetski instruktor, Mila Pejčić Kilibarda, v.d. glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor i mr Natalija Borović, viši urednik časopisa Budžetski instruktor.

Teme o kojima se govorilo na savetovanju, između ostalog, bile su ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru, umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, izvršenje budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, obračun poreza na dobit nedobitnih organizacija.

Savetovanje u Nišu

Niš, 3.2.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 7.2.2014.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja na temu "Transferne cene", u Nišu 27.1, Novom Sadu 29.1. i u Beogradu 31.1.2014. godine.

Na savetovanjima se okupilo preko 300 učesnika, dok su za njih govorili dr Ivana Ljutić, predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union i Aleksandar Milanović, urednik za fiskalni sistem u časopisu Poresko-računovodstveni instructor. Najviše pažnje posvećeno je temama povezanih lica, utanjene kapitalizacije, metodama za utvrđivanje cena "van dohvata ruke" i drugo.

Savetovanje u Nišu

Niš, 27.1.2014.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 29.1.2014.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 31.1.2014.


2013


Zbog izuzetno velikog interesovanja kompanija Paragraf odlučila se da drugi put reprizira savetovanja na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja", u Beogradu 11.12, u Novom Sadu 13.12, i u Nišu 25.12.2014. godine.

Kao i prethodna dva puta, prijavio se veliki broj učesnika, ukupno blizu 700 učesnika u sva tri grada.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 11.12.2013.

Savetovanje u Novom Sadu

Novi Sad, 13.12.2013.

Savetovanje u Nišu

Niš, 25.12.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Beogradu 23.12.2013. godine, na temu "Carinska tarifa za 2014. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

Na savetovanju su govorili predstavnici Ministarstva finansija - Nadica Pantović i Tatjana Stanić, iz Sektora za carinsku politiku, Predrag Aleksić iz Sektora za carinski sistem, Simić Dragan, načelnik Odeljenja za carinsko-pravne poslove, Mirjana Otašević Lušić, šef Odseka za carinske prekršaje i Branka Đorđević, rukovodilac grupe za platni sistem.

Teme kojima je posvećeno najviše pažnje bile su novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenclature Carinske tarife za 2014. godinu, primena preferencijalnih stopa carine u 2014. godini, sprovođenje carinskih postupaka i druge aktuelnosti u vezi sa postupcima, vođenje carinsko-prekršajnog postupka, kao i druge promene propisa u vezi sa Carinskom tarifom.

Savetovanje u Beogradu

Carinska tarifa, savetovanje u Beogradu, 23.12.2013.

Savetovanje u Beogradu

Carinska tarifa, savetovanje u Beogradu, 23.12.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Beogradu 5.12.2013. godine, na temu "Obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014. godine".

Najviše pažnje poklonjeno je objedinjenoj naplati poreza i doprinosa po odbitku, popunjavanju pojedinačne poreske prijave kroz primere i IT aspektu podnošenja poreske prijave.

Predavači su bili Milica Bisić, redovni profesor Javnih finansija i fiskalne politike na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA i rukovodilac Projekta Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku i Saša Dulić, pomoćnik direktora Sektora za informacione i komunikacione tehnologije Poreske uprave i član radne grupe Poreske uprave za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 5.12.2013.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 5.12.2013.

Zbog velikog interesovanja učesnika, kompanija Paragraf ponovila je jednodnevno savetovanje na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja".

Savetovanje je održano 29. novembra 2013. godine u Beogradu.

Savetovanje u Beogradu

Beograd, 29.11.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (12.11.2013), Novom Sadu (14.11.2013) i Beogradu (20.11.2013), na temu "Donošenje internog akta naručioca, kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca i druga aktuelna pitanja".

Teme o kojima se diskutovalo bile su način i postupak donošenja internog akta, uređenje načina i odgovornosti planiranja, sprovođenje i kontrola javnih nabavki, kao i način pradenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci. Takođe, govorilo se i o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, a predavači su bili predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predstavnici Uprave za javne nabavke i urednici Budžetskog instruktora.

Savetovanje u Beogradu

Niš, 12.11.2013.

Učesnici savetovanja

Novi Sad, 14.11.2013.

Učesnici savetovanja

Beograd, 20.11.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (21.10.2013), Novom Sadu (23.10.2013) i Beogradu (25.10.2013), na temu "Primena propisa iz oblasti poreza i doprinosa i obuka za prijavljivanje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja".

Predavači su bili Milica Danilović, direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Bojan Kostić, pomoćnik direktora za informacione tehnologije u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Bojan Ivančev, načelnik odeljenja u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Nada Đorđević, odgovorni urednik za radne odnose časopisa Poresko-računovodstveni instruktor, i Aleksandar Milanović, urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

S obzirom na veliko interesovanja koje je vladalo za ovo savetovanje, kompanija Paragraf se odlučila da reprizira isto savetovanje, krajem novembra 2013. godine.

Savetovanje u Beogradu

Niš, 21.10.2013.

Učesnici savetovanja

Novi Sad, 23.10.2013

Učesnici savetovanja

Beograd, 25.10.2013

Kompanija Paragraf, polako ustanovljavajući tradiciju, organizovala je višednevno savetovanje za javni i privatni sektor, na Paliću u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2013. godine.

Savetovanje pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", za četiri dana okupilo je blizu 200 učesnika, a svoja predavanja imali su predstavnici ministarstava i drugih državnih organa, njih blizu 20, od kojih ćemo pomenuti samo neke: Vesna Lukić, viši savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Svetlana Ražić, rukovodilac grupe u Upravi za javne nabavke, Momo Kijanović, konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva…

Najviše pažnje posvećeno je aktuelnim izmenama propisa, tačnije reformama obrazovnog sistema, javnim preduzećima, izmenama zakona u vezi sa budžetskim sistemom, javnim nabavkama i javno-privatnom partnerstvu u Srbiji, novim zakonima o računovodstvu, reviziji i drugim poreskim propisima, faktoringu i novim podzakonskim aktima iz oblasti deviznog poslovanja, kao i drugim temama.

Pored edukativnog aspekta savetovanja Paragraf se potrudio da učesnicima obezbedi zanimljiv i raznovrsan društveni program, te su učesnici mogli da prisustvuju svečanoj večeri i muzičkom programu, večeri na "Majkinom salašu" uz tamburaše, šoping izlet u Suboticu, kao i druge sadržaje kojim bi upotpunili vreme na severu Srbije.

Savetovanje u Beogradu

Deo predavanja sa savetovanja, Palić, 29.9.2013.

Učesnici savetovanja

Večera na "Majkinom salašu" uz tamburaše. Majkin salaš, 1.10.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanja u Beogradu (14.9.2013) i Nišu (21.9.2013), na temu "Novine i primena usvojenih zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja".

Predavači su bili Dragana Stojiljković Petrović, samostalni savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vesna Lukić, viši savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vladimir Bojković, savetnik u Odeljenju za normativne poslove, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Beogradu 28.6.2013. godine, na temu "Novine u primeni novog Zakonika o krivičnom postupku". U Sava Centru okupilo se nešto više od 130 učesnika, pretežno advokata, sudija i sudskih pripravnika i drugih pravnika.

Predavači su bili prof. dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku, dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku i Dragan Palibrk, advokat.

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 28.6.2013.

Učesnici savetovanja

Učesnici savetovanja

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Beogradu 24.6.2013. godine, na temu "Dosadašnja iskustva u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju ". U Sava Centru okupilo se nešto više od 220 učesnika, pretežno advokata, izvršitelja i drugih pravnika.

Predavači su bili prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda, Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda i Jelena Miković, izvršitelj.

Savetovanje je imalo za cilj da upozna prisutne sa rezultatima i praksom iz prve godine primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako iz perspektive uglednih sudija, tako i iz perspektive izvršitelja. Takođe, najavljene su izmene i dopune zakona koje bi trebalo da uslede.

Ovom prilikom predstavljeno je i najnovije izdanje kompanije "Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju".

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 24.6.2013.

Učesnici savetovanja

Učesnici savetovanja

Kompanija Paragraf organizovala je seriju savetovanja u Nišu (17.6.2013), Novom Sadu (19.6.2013) i Beogradu (21.6.2013), na temu "Reforma poreskih zakona izvršena u maju 2013. godine". U Nišu smo okupili približno 100 učesnika u Privrednoj komori grada Niša, u Novom Sadu preko 160 učesnika u Sindikatu grada Novog Sada, dok je u Beogradu, u Sava Centru, bilo prisutno preko 350 učesnika.

Predavači su bili Sonja Nikolić, viši savetnik u Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za fiskalni sistem, Grupa za akcize, Olivera Došlić, šef Odseka za servis poreskim obveznicima i u Poreskoj upravi - Centrali, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandar Milanović, urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Najviše reči bilo je posvećeno izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o akcizama, kao i o drugim poreskim zakonima.

Savetovanje u Nišu

Savetovanje u Nišu, sala Regionalne privredne komore Niš, 17.6.2013.

Savetovanje u Novom Sadu

Savetovanje u Novom Sadu, sala Sindikata grada Novog Sada, 19.6.2013.

Savetovanje u Beogradu

Savetovanje u Beogradu, Sava Centar, 21.6.2013.

Kompanija Paragraf, više nego uspešno, organizovala je višednevno savetovanje u Vrnjačkoj Banji od 26. do 29. maja 2013. godine, na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Posebno smo ponosni na odziv velikog broja učesnika savetovanja kojih je bilo 266, za čije potrebe je bilo angažovano 18 predavača, koji su se potrudili da približe i pojasne najnovije aktuelnosti u oblasti propisa i prakse.

Na savetovanju je bilo reči o novinama koje se odnose na Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu, poreske zakone, Zakon o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o privrednim društvima i drugim propisima.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju i u bogatom dodatnom sadržaju poput svečane večere, nagradne igre naše kompanije i izvršnog organizatora - turističke agencije Falcon Tours, kao i posete manastiru Žiča.

Ovom prilikom najavljujemo naredno višednevno savetovanje koje je planirano za septembar 2013. godine i koje će se održati na Paliću.

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Otvaranje savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

Predavanje za javni sektor

Poseta manastiru Žiča

Poseta manastiru Žiča

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u Nišu, 18. februara, na temu "Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama".

Najviše pažnje posvećeno je osnovnim odredbama novog zakona, sprečavanju korupcije i sukoba interesa, vrstama, uslovima i načinima sprovođenja postupaka javnih nabavki. Predavači su bili Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Svetlana Ražić, rukovodilac grupe za praćenje postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke.

Veliko interesovanje za savetovanje i 180 prisutnih učesnika opravdali su odluku da se održi savetovanje sa ovako bitnom temom za privrednike i javni sektor.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Nišu, 18.2.2013.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Nišu, 18.2.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje u tri grada u Srbiji, na temu "Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama". Prvo savetovanje održano je u Novom Sadu, 14. februara 2013. godine, sa interesovanjem koje je prevazišlo sve kapacitete.

Najviše pažnje posvećeno je osnovnim odredbama novog zakona, sprečavanju korupcije i sukoba interesa, vrstama, uslovima i načinima sprovođenja postupaka javnih nabavki. Predavači su bili Tamara Mikić, viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Tatjana Ribić, viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor.

Veliko interesovanje za savetovanje i preko 250 prisutnih učesnika opravdali su odluku da se održi savetovanje sa ovako bitnom temom za privrednike i javni sektor.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Novom Sadu, 14.2.2013.

Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama, savetovanje u Novom Sadu, 14.2.2013.

Kompanija Paragraf organizovala je savetovanje za javni sektor na temu sastavljanja završnog računa, u Beogradu u Centru Sava, 4. februara 2013. godine. Glavne teme savetovanja bile su izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2012. godinu i primena novog Zakona o javnim preduzećima.

Predavači na savetovanju bili su Zlatko Stefanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor i Mila Pejčić Jovanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Budžetski instruktor. Na savetovanju je učestvovalo blizu 120 učesnika.