Zastava Bosne i Hercegovine

Društvena odgovornost


Kompanija Paragraf želi da doprinese zdravijem poslovnom okruženju imajući u vidu da društvena odgovornost podrazumeva vođenje brige o uticaju sopstvenog poslovanja na zajednicu i njene resurse.

Stipendije, Edukacija, Nauka

Svesna značaja koje ima ulaganje u obrazovanje i naučni razvoj, Kompanija Paragraf je pomogla i dalje pomaže mnoge akcije kao što su:


"TAKMIČENJE U BESEDNIŠTVU"

Kompanija Paragraf godinama unazad, već tradicionalno, jedna je od pokrovitelja značajne kulturne manifestacije Takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
STIPENDIJE I OBRAZOVANJE

Kompanija Paragraf obrazuje studente naših pravnih fakulteta o načinu korišćenja informacionih tehnologija.U PRAVU SI!

Udruženje građana "U Pravu si" je nevladina, neprofitna organizacija, koja nastoji da obrazuje građane Srbije o njihovim zakonskim pravima i obavezama.
IZDANJE DRUGI SRPSKI USTANAK

Avgust 2010 - Podržali smo izdanje Drugi srpski ustanak, izdato od strane Vlade Republike Srpske zajedno sa gradom Istočno Sarajevo, Srpskim kulturnim krugom – Novi Sad i Srpskim kulturnim krugom – Bijeljinja. Ova knjiga je objavljena na srpskom i engleskom jeziku sa namerom da se prevede i na druge jezike. Ovakvo izdanje ima potencijal da ovekoveči ovaj značajan istorijski razvoj za naš narod. Svi znamo da nismo najbolje shvaćeni u svetu, tako da ovakva izdanja mogu nama da pomognu da objasnimo drugima našu istoriju i najzad pomognemo drugima da shvate našu tačku gledišta i tako nađemo svoje mesto. Želimo da ohrabrimo i druge da podrže ovaj projekat kupovinom ovih dragocenih knjiga i time pomognu našu kulturnu baštinu.
PRO-BONO BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Potpisali smo protokol o saradnji sa udruženjem građana PRO BONO. Cilj ovog udruženja jeste da građanstvu pruži besplatne pravne savete.CENTAR ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Prisustvovali smo otvaranju prvog centra za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


Životna sredina


AKCIJA ŠUMA BLISTA, ŠUMA PEVA, POŠUMLJAVANJE TARE

Maksimalno je smanjena potrošnja papira prelaskom na elektronsko praćenje propisa.DAR ZA BULEVAR – ZNAK DA VOLIMO BEOGRAD

Kompanija Paragraf se priključila akciji i donirala platan u Bulevaru kralja Aleksandra.
VELIKO ČIŠĆENJE SRBIJE

Naši timovi Kompanije Paragraf iz svih regija dali su doprinos organizovanom velikom čišćenju Srbije.


Humanitarna pomoć


POMOĆ UGROŽENIMA OD POPLAVA

Kompanija Paragraf, odmah po sagledavanju ozbiljnosti situacije, uključila se u prikupljanje i pružanje pomoći ugroženima u poplavama koje su se dogodile u Srbiji u maju 2014. godine.

Naša kompanija, koja godinama unazad brine i postupa društveno odgovorno, nije oklevala da isporuči pomoć u robi, novcu i ljudstvu. Prvo što smo dostavili sabirnim centrima bila je pomoć u vidu velike količine sredstva za dezinfekciju, kao i rashladnih uređaja, koji su bili u tom trenutku najpotrebniji ugroženima. Od drugih donacija u robi, dostavili smo i 50 dušeka koji su doprineli za iole udobniji smeštaj evakuisanih.

Novčanu pomoć uputili smo kao kompanija ali pojedinačno - osnivač i zaposleni. Odlukom kompanije Paragraf, sav prihod od kotizacije sa višednevnog stručnog savetovanja u Vrnjačkoj Banji (25-28. maj 2014.), uplaćen je na namenski račun Vlade Republike Srbije za pomoć ugroženima u poplavama.

Takođe, posredstvom naše internet prezentacije i kanala društvenih mreža uputili smo apel i pozvali naše prijatelje, pretplatnike i posetioce da se pridruže u prikupljanju pomoći.

Kompanija Paragraf će i u budućnosti postupati društveno odgovorno i truditi se da bude delić utehe i pomoći kako u kolektivnim tako i u pojedinačnim slučajevima, u skladu sa mogućnostima.HUMANITARNA POMOĆ

Kompanija Paragraf novčano je pomogla mnoge humanitarne akcije usmerene kako prema pojedincu tako i prema širem krugu ljudi. Tako je donacija u novcu upućena:
 • Danijeli Lukić Nikolić, kako bi prikupila sredstva za operaciju u inostranstvu i odstranila maligno oboljenje limfnih žlezda.

 • Humanitarnom udruženju građana “Uvek sa decom”, koje pomaže deci koja se leče na dečijem odeljenju na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Više o udruženju koje pomaže deci u borbi protiv kancera možete naći na linku http://www.sadecom.org.rs

 • Tijani Ognjanović da otputuje u Hjuston na pripremu za transplataciju srca

 • Danijeli Kovačević iz Inđije, koja se 3 godine nalazila u vigilnoj (budnoj) komi, u koju je zapala nakon sepse prilikom porođaja za lečenje na klinici Pforzheim iz Nemačke

 • SOS telefon (http://www.sostelefon.org.rs) - socijalno-humanitarnoj organizaciji koja pruža pravnu i psihološku pomoć za žene i decu, žrtve nasilja

 • Maji Rajačić, samohranoj majci četvoro dece koja se, osim sa uobičajnim životnim tokovima, bori i sa zdravstvenim problemima svoje dece

 • Zavodu za vaspitanje dece i omladine - Prihvatilištu i prihvatnoj stanici Beograd

 • Nemanji Pešić kojem je naizgled banalan problem prilikom vožnje bicikla pretvorio se u najtežu bitku za ovog desetogodišnjaka i njegovu majku Nadeždu Marinković

 • Jednogodišnjoj Ljubici Adamić iz Zasavice kod Sremske Mitrovice kojoj je bila potrebna transplatacija srca

 • Tamari Arsović, koja je bolovala od retke bolesti, Franc-Gruberovog tumora na pankreasu

 • Pavlu Štrbcu, studentu Poljoprivrednog fakulteta koji boluje od distonije – bolesti koja dovodi do otkazivanja mišića za lečenje matičnim ćelijama u Moskvi

 • Darji Kostić, devojci koja je obolela od hronične bubrežne insuficijencije

 • Mateji Tutunoviću za operaciju presađivanja srca

Kako bismo dali svoj skroman doprinos Japanu, direktor kompanije Paragraf je odobrio slanje SMS poruka sa službenih telefona, kojima se daje donacija Crvenom krstu Srbije radi pomoći Japanu.

Kompanija Paragraf, odmah po sagledavanju ozbiljnosti situacije, uključila se u prikupljanje i pružanje pomoći ugroženima u poplavama koje su se dogodile u Srbiji u maju 2014. godine. Sabirnim centrima dostavljena je pomoć:

 • sredstva za dezinfekciju,
 • rashladni uređaji, koji su bili u tom trenutku najpotrebniji ugroženima,
 • 50 dušeka.

Novčanu pomoć uputili smo kao kompanija ali pojedinačno - osnivač i zaposleni. Odlukom kompanije Paragraf, sav prihod od kotizacije sa višednevnog stručnog savetovanja u Vrnjačkoj Banji (25-28. maj 2014.), uplaćen je na namenski račun Vlade Republike Srbije za pomoć ugroženima u poplavama.