Zastava Bosne i Hercegovine
ROKOVI APRIL 2024.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA APRIL 2024.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. april 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2023/2024. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2023)

Propis na snazi: 31/10/2023 - važi do 01/04/2024

1. april 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA OPŠTINSKIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA U PERIODU OD 01.11.2023. DO 01.04.2024. GODINE ("Sl. list grada Vršca", br. 12/2023)

Propis objavljen: 02/12/2023 - važi do 01/04/2024

1. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 i 118/2023)

Odredbe člana 1, člana 2. u delu koji se odnosi na upisivanje jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kao obaveznog elementa u poziv na broj odobrenja, člana 10. stav 3. u delu koji se odnosi na obavezu izdavanja potvrde organa čiji je jedinstveni broj korisnika javnih sredstava upisan u poziv na broj odobrenja i st. 4. i 5. i čl. 11. i 14. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 118/2023) primenjuju se od 1. aprila 2024. godine.

1. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA PRETVARANJA NEOBRADIVOG U OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020 i 41/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. avgusta 2020. godine, osim odredaba člana 3. stav 1. tačka 3) i člana 7, koje se primenjuju od 1. aprila 2024. godine.

Član 3

Projektantska organizacija ispunjava uslove za obavljanje poslova izrade projekta ako:
1) raspolaže odgovarajućim radnim prostorom;
2) ima odgovarajuću tehničku opremljenost;
3) je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije (u daljem tekstu: ATS) za poslove ispitivanja zemljišta;
4) je registrovana u Agenciji za privredne registre ili u sudskom registru za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama ili tehničko ispitivanje i analize;
5) ima odgovarajuće stručne kapacitete.

Projektantska organizacija koja obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju nauka i istraživanja, pored uslova iz stava 1. ovog člana, ispunjava i uslov da je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka - poljoprivreda.

Član 7

Projektantska organizacija može obavljati poslove ispitivanja fizičkih, vodno-vazdušnih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta ako je akreditovana za metode ispitivanja koje koristi za potrebe izrade projekta i ako ima sertifikat o akreditaciji izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima važećeg standarda SRPS ISO/IEC 17025, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

1. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU: • Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe i za javno objavljivanje do 1.4.2024. godine •

Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za statističke potrebe i za javno objavljivanje do 1.4.2024. godine.

1. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2023. GODINU: • Rok za dostavljanje 1.4.2024. godine •

Rok za dostavljanje 1.4.2024. godine.

1. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2023. GODINU • Rok za dostavljanje 1.4.2024. godine •

Rok za dostavljanje 1.4.2024. godine.

1. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE NAJKASNIJE DO 1.4.2024. GODINE: • Finansijski izveštaj sastavljen od strane pravnog lica ili preduzetnika kojem je povereno vođenje poslovnih knjiga a nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ne smatra se da je sastavljen u skladu sa Zakonom •

Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2023. godinu, saglasno odredbama člana 44. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon - dalje: Zakon), dostavljaju se Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija) najkasnije do 31. marta 2024. godine, odnosno najkasnije do 1. aprila 2024. godine, s obzirom da 31. mart 2024. godine pada u neradni dan, te se isti prenosi na prvi naredni radni dan, dok se dokumentacija koja se dostavlja uz te izveštaje, saglasno odredbama člana 45. Zakona, dostavlja Agenciji najkasnije do 30. juna 2024.godine, odnosno najkasnije do 1.7.2024. godine.

1. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA I REGISTRACIJI PČELINJAKA: • Od 1. do 30. aprila pčelari obavezni da prijave broj košnica veterinarskoj stanici. Obaveza prijavljivanja važi i kada broj košnica na pčelinjaku nije promenjen •

Svaki pčelar je dužan da dva puta godišnje, od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra prijavi broj košnica na pčelinjaku. Obaveza prijavljivanja važi i kada broj košnica na pčelinjaku nije promenjen.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290324/290324-vest6.html

1. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ZA PODSTICAJE PO HEKTARU BILJNE PROIZVODNJE: • Novi rok za podnošenje zahteva do 1. aprila 2024. godine •

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve poljoprivredne proizvođače da je rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru produžen do 1. aprila 2024. godine, a 23. februara je počela i isplata te vrste subvencije.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/260224/260224-vest9.html

2. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: • Od 2. aprila 2024. godine promena načina registracije kapitala u Registru privrednih subjekata •

Agencija za privredne registre obaveštava sve podnosioce prijava da Registar privrednih subjekata, počevši od 2. aprila 2024. godine, počinje sa izmenjenim načinom registracije promena na kapitalu (povećanje i/ili smanjenje po bilo kom osnovu). Promena se sastoji u tome da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene, što bi trebalo da pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova, kako samim privrednim subjektima tako i svim zainteresovanim licima.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/260324/260324-vest2.html

3. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I OBELEŽAVANJU PREPREKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021 i 25/2024)

Verzija na snazi: 03/04/2024

4. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA ZA OBLAST RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2024)

Propis na snazi: 04/04/2024

5. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA: • Registracija električnih trotineta od 5. aprila do 15. juna 2024. godine •

"Laka električna vozila, odnosno električni trotineti, od 5. aprila će moći da se registruju, dok će 15. juna samo laka električna vozila sa važećom registracijom moći da učestvuju u saobraćaju", izjavio je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130324/130324-vest9.html

6. april 2024. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022, 3/2023 i 26/2024)

Verzija na snazi: 06/04/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2022 i 26/2024)

Verzija na snazi: 06/04/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV TS KRALJEVO 3 - TS RAŠKA, UVOĐENJE U TS KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024 - 31/12/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024 - 31/12/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024 - 31/12/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024 - 31/12/2024

6. april 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA JAČANJE TOLERANCIJE PREMA MIGRANTIMA I KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI NA ČIJIM TERITORIJAMA BORAVE MIGRANTI, ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Propis na snazi: 06/04/2024 - 31/12/2024

8. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: ROK ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU EZPPPDV ISTIČE 8. APRILA 2024. GODINE

Prvi rok za obveznike kojima je poreski period za koji se obračunava i plaća PDV kalendarski tromesečje je 8. april (imajući u vidu da je 7. april neradni dan pa se poslednji dan pomera na prvi naredni radni dan). Istovremeno, 8. april je rok i za iskazivanje predmetnih podataka od strane obveznika kojima je poreski period za koji se obračunava i plaća PDV kalendarski mesec.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/030424/030424-vest1.html

8. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: RASPISAN TENDER ZA NABAVKU LICENCI ZA TEHNIČKU PODRŠKU ZA NADOGRADNJU SISTEMA EFAKTURA ZA MOBILNE UREĐAJE I SSO: • Rok za prijavu 8. april 2024. godine •

Rok za prijavu na tender je 8. april 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080324/080324-vest13.html

9. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016, 17/2021 i 28/2024)

Verzija na snazi: 09/04/2024

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2024)

Član 1

U Pravilniku o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju ("Službeni glasnik RS", br. 95/16 i 17/21), u članu 2. stav 1. tačka 5) posle podtačke (4), dodaje se podtačka (4a) koja glasi:

"(4a) MMA borilački sport,".

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

9. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2023, 18/2023, 115/2023 i 28/2024)

Verzija na snazi: 09/04/2024

10. april 2024. godine

Izvor: propis

SMERNICE ZA PROCENU BIOCIDNOG PROIZVODA NA OSNOVU TEHNIČKOG DOSIJEA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2011)

Propis objavljen: 26/04/2011 - važi do 10/04/2024

10. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: DIREKTNE INVESTICIJE - POJAM, ZNAČAJ I DILEME IZ PRAKSE: • Obaveza izveštavanja i način plaćanja u vezi sa kupoprodajom udela i prenosom dobiti •

Rezidenti - obveznici izveštavanja su dužni da dostave obrasce DI-1 i DI-2 u sledećim rokovima: za prvo tromesečje - do 10. aprila, za drugo tromesečje - do 10. jula, za treće tromesečje - do 10. oktobra i za četvrto tromesečje - do 10. januara naredne godine.

10. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE: • Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. aprila 2024. godine •

Rokovi predaje izveštaja propisani su odredbama člana 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020).

IKBS sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju budžeta i dostavljaju nadležnom DKBS u roku od deset dana po isteku tromesečja, odnosno do 10. aprila 2024. godine.

Korisnici sredstava RFZO sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju svojih finansijskih planova i dostavljaju ih RFZO, do 10. aprila 2024. godine.

10. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: • Za poreski period od januara 2024. godine, mesečni obveznici PDV-a, pojedinačnu i zbirnu PDV evidenciju moraće da dostave na SEF-u do 10. februara •

Kada su u pitanju tromesečni obveznici, oni će PDV evidenciju na SEF za prvo tromesečje 2024. godine morati da dostave do 10. aprila. Rok za PDV prijavu i plaćanje poreza nije se menjao, ostaje 15. april 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/141223/141223-vest7.html

11. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI: • Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu opredeljuju se u iznosu od 5.250.000.000 dinara •

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, po Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 11. marta do 11. aprila 2024. godine, zaključno.

11. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)

Propis na snazi: 11/04/2024

11. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SMERNICA ZA PROCENU BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)

Propis na snazi: 11/04/2024

11. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022 i 29/2024)

Verzija na snazi: 11/04/2024

11. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NUSPROIZVODA I OBRASCU IZVEŠTAJA O NUSPROIZVODIMA, NAČINU I ROKOVIMA ZA NJEGOVO DOSTAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2019, 95/2022 i 29/2024)

Verzija na snazi: 11/04/2024

11. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022, 24/2023 - dr. odluka i 29/2024 - dr. odluka)

Verzija na snazi: 11/04/2024

11. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PROMENA TREĆEG PREDMETA ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA ZA POLAGANJE NA ZAVRŠNOM ISPITU: • Zahtev se podnosi isključivo u matičnim školama do 11.aprila 2024. godine •

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji od 8. do 11. aprila imaju rok da podnesu zahtev za izmenu predmeta koje će polagati kao treći test na završnom ispitu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/100424/100424-vest13.html

12. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)

Propis na snazi: 16/03/2019 - 12/04/2024

12. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 53/2021)

Propis na snazi: 23/07/2011 - 12/04/2024

12. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2014 i 53/2021)

Propis na snazi: 09/10/2014 - 12/04/2024

12. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA IZ PLANA NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)

Propis na snazi: 25/05/2019 - 12/04/2024

12. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENE USLUGE SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTE I PRIHVATNU STANICU ZA ODRASLA I STARA LICA I UČEŠĆU KORISNIKA U TROŠKOVIMA USLUGE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2016, 2/2021, 13/2023 i 15/2024)

Verzija na snazi: 12/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014 i 30/2024)

Verzija na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU UVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2024 i 30/2024)

Verzija na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM "MIHOLJSKI SUSRETI SELA" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2024 i 30/2024)

Verzija na snazi: 13/04/2024 - 31/12/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA HRANU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA IZ PLANA NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PRAĆENJU RADA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PROJEKAT BEOGRID 2025 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI UVOZA PELETA OD DRVETA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Propis na snazi: 13/04/2024 - 13/07/2024

13. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA PRISTUPA I KORIŠĆENJU PODATAKA IZ JAVNIH TELEFONSKIH IMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 13. aprila 2024. godine, a primenjuje se od 1. jula 2024. godine.

15. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: RASPISAN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA: • Podnošenje zahteva za podsticaje do 15. aprila 2024. godine •

Ministarstvo turizma i omladine Vlade Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava podsticaja za razvoj seoskog turizma, koji će trajati do 15. aprila ove godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280224/280224-vest12.html

15. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: • Za poreski period od januara 2024. godine, mesečni obveznici PDV-a, pojedinačnu i zbirnu PDV evidenciju moraće da dostave na SEF-u do 10. februara •

Kada su u pitanju tromesečni obveznici, oni će PDV evidenciju na SEF za prvo tromesečje 2024. godine morati da dostave do 10. aprila. Rok za PDV prijavu i plaćanje poreza nije se menjao, ostaje 15. april 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/141223/141223-vest7.html

17. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: POLAGANJE STRUČNOG/DODATNOG ISPITA, OVLAŠĆENI POSREDNICI I OVLAŠĆENI ZASTUPNICI U OSIGURANJU, OD 20. DO 24. MAJA 2024. GODINE: • Rok za prijavljivanje kandidata 17. april 2024. godine •

Rok za prijavljivanje kandidata 17. april 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/150324/150324-vest11.html

18. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021)

Propis na snazi: 17/07/2021 - 18/04/2024

18. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU GARAŽA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE OD POŽARA I EKSPLOZIJA ("Sl. list SCG", br. 31/2005)

Propis na snazi: 06/08/2005 - 18/04/2024

18. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2023)

Propis na snazi: 28/04/2023 - 18/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019, 60/2020 i 88/2023)•

Propis na snazi: 19/04/2019 - 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PROVERE IDENTITETA FIZIČKOG LICA KORIŠĆENJEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA BEZBEDNOSTI GARAŽA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA - PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Propis na snazi: 19/04/2024 - 31/12/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA I LICENCI IZDATIH ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016 i 31/2024)

Verzija na snazi: 19/04/2024

19. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA ZA POJEDINAČNO MERENJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. aprila 2024. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

20. april 2024. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017, 109/2021, 4/2022 i 32/2024)

Verzija na snazi: 20/04/2024

20. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KONAKRIJU, REPUBLIKA GVINEJA ("Sl. list SRJ ", br. 44/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 32/2024)

Verzija na snazi: 20/04/2024

20. april 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I BARAKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2019 i 16/2024)

Verzija na snazi: 20/04/2024

20. april 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA SUNČANOM KEJU, KEJU ŽRTAVA RACIJE I BEOGRADSKOM KEJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013, 34/2016, 25/2019 i 16/2024)

Verzija na snazi: 20/04/2024

20. april 2024. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNOJ POVRŠINI KOJA JE U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 36/2015 - ispr., 34/2016, 52/2022 i 16/2024)

Verzija na snazi: 20/04/2024

20. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZIKOM LIKVIDNOSTI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2023)

Banka je dužna da testira primenu odredaba Glave V ove odluke kako bi bila spremna da svoje poslovanje u potpunosti uskladi s tim odredbama. O rezultatima tog testiranja banka će obavestiti Narodnu banku Srbije dostavljanjem izveštaja propisanih odlukom kojom se uređuje izveštavanje banaka, sa stanjem na dan 31. marta 2024. godine, i to najkasnije 20. aprila 2024. godine.

20. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM: • Uz zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta koji se priključuje na prenosni sistem ili deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema prilaže se studija priključenja. Odredbe će se primenjivati i na započete postupke za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja na prenosni sistem, odnosno distributivni sistem. Prvi interval za izradu studije priključenja započinje 20. decembra 2023. godine i traje do 20. aprila 2024. godine. Zahtev za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja podnosi se najkasnije do 1. decembra 2023. godine •

Prvi interval za izradu studije priključenja započinje 20. decembra 2023. godine i traje do 20. aprila 2024. godine. Zahtev za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja podnosi se najkasnije do 1. decembra 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/101023/101023-vest9.html

20. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O POSTUPKU VANSUDSKOG REŠAVANJA SPORA PRED REGULATORNIM TELOM ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE: • Konsultacije će trajati do 20. aprila 2024. godine •

Rok ističe 20. aprila 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290324/290324-vest8.html

20. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE: • Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. aprila 2024. godine •

Rokovi predaje izveštaja propisani su odredbama člana 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020 - dalje: Uredba).

DKBS usklađuju primljene finansijske izveštaje sa podacima sadržanim u glavnoj knjizi trezora i podacima iz svojih evidencija, vrše konsolidaciju podataka i dostavljaju organu uprave nadležnom za poslove finansija, u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno do 20. aprila 2024. godine.

OOSO sastavljaju tromesečno periodične finansijske izveštaje o izvršenju finansijskih planova, a RFZO vrši konsolidaciju izveštaja iz stava 3. ovog člana i sastavlja konsolidovani izveštaj, koje dostavljaju Ministarstvu finansija - Upravi za trezor do 20. aprila 2024. godine.

22. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: U TOKU PRIJAVA ZA PRIJEMNE ISPITE ZA SPECIJALIZOVANA ODELJENJA I UMETNIČKE ŠKOLE: • Prijava traje do 22. aprila 2024. godine •

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da prijava učenika za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija, kao i za umetničke srednje škole trajaće do 22. aprila, do 16 časova.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160424/160424-vest9.html

24. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PROMENA TREĆEG PREDMETA ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA ZA POLAGANJE NA ZAVRŠNOM ISPITU: • Zahtev se podnosi isključivo u matičnim školama do 11.aprila 2024. godine •

Prijavljivanje učenika za prijemni ispit elektronskim putem preko portala MSS biće moguće od 15. do 24. aprila do 16 časova, dok će prijavljivanje neposredno u školama biti u petak 19. aprila i ponedeljak 22. aprila u periodu od 9 do 16 časova.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/100424/100424-vest13.html

24. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA OD 25. APRILA DO 1. MAJA 2024. GODINE

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da pruže doprinos efikasnijem sprovođenju akcije i podizanju bezbednosti saobraćaja tako što će predložiti deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije kontrolisati brzinu.

Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac, i mogu se odnositi na puteve u naselju i van njega.

Predloge je potrebno slati na imejl adresu Uprave saobraćajne policije usp@mup.gov.rs najkasnije do srede, 24. aprila.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160424/160424-vest10.html

28. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2024" - "Sl. glasnik RS", br. 26/2024: • U periodu od 15. do 28. aprila 2024. godine plaća se doplatna poštanska marka "KROV 2024" na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa •

Uredba je na snazi od 30. marta 2024. godine, a primenjuje se u periodu od 15. do 28. aprila 2024. godine.

29. april 2024. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Početak primene: 29/04/2024

30. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA: • Rok za podnošenje poreske prijave za prvi kvartal ističe 30. aprila 2024. godine •

Rok za podnošenje poreske prijave za prvi kvartal ističe 30. aprila 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/090424/090424-vest6.html

30. april 2024. godine

Izvor: propis

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - dr. zakon i 92/2023)

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja
Član 78 stav 1 tačka 1) podtačka (3) i tačka 2) podtačka (3)

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:
(3) 30. april - organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor; Republički fond za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor;

2) Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti:
(3) 30. april - lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

30. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA: • Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje naknade do 30. aprila •

Rok do kojeg se podnosi prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, poznatija kao eko-taksa, pomeren je od ove godine sa 31. jula na 30. april.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/250324/250324-vest3.html

30. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA I REGISTRACIJI PČELINJAKA: • Od 1. do 30. aprila pčelari obavezni da prijave broj košnica veterinarskoj stanici. Obaveza prijavljivanja važi i kada broj košnica na pčelinjaku nije promenjen •

Svaki pčelar je dužan da dva puta godišnje, od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra prijavi broj košnica na pčelinjaku. Obaveza prijavljivanja važi i kada broj košnica na pčelinjaku nije promenjen.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290324/290324-vest6.html

30. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA (FRILENSERA) OSTVARENIH U 2024. GODINI I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PP OPO-K: • Obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica (frilensera) koji se plaćaju samooporezivanjem u 2024. godini u slučaju kada su ti prihodi ostvareni po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad •

Poreski obveznici koji ostvaruju prihod za koji se poreska prijava podnosi kvartalno na Obrascu PP OPO- KPoreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, prijavu podnose i obaveze po toj prijavi plaćaju u roku od 30 dana od završetka kvartala, odnosno krajnji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveza za ostvarene prihode u kvartalu, je:
-za prvi kvartal - do 30. aprila,
- za drugi kvartal - do 30. jula,
- za treći kvartal - do 30. oktobra i
- za četvrti kvartal - do 30. januara naredne godine.

30. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2023. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • Rok za dostavljanje je 30. april 2024. godine •

Javno društvo treba da usvojeni godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu, objavi na svojoj internet stranici najkasnije četiri meseca od dana završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2024. godine, kao i da isti dostavi Komisiji i regulisanom tržištu, ukoliko su njegove hartije od vrednosti uključene u trgovanje.

30. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2024. GODINI: • Mesec dana nakon završetka svakog tromesečja, odnosno u roku od tri meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2024. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:

• za prvi kvartal 2024. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 30. aprila 2024. godine;
• za drugi kvartal 2024. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 31. jula 2024. godine; i
• za treći kvartal 2024. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 31. oktobra 2024. godine.

30. april 2024. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU: • Rok za dostavljanje APR-u je 30. april 2024. godine •

Rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu je najkasnije do 30. aprila 2024. godine, dok je rok za dostavljanje dokumentacije uz te izveštaje najkasnije do 31. jula 2024. godine.

30. april 2024. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA PRVI KVARTAL 2024. GODINE: • Poziv je otvoren do 30. aprila 2024. godine •

Javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal 2024. godine raspisan je 1. aprila i trajaće do 30. aprila 2024. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040424/040424-vest12.html

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 17.04.2024.


NERADNI DANI 2024. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex