Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja

Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragarf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/ savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.

Pogledajte stručna savetovanja u organizaciji kompanije Paragraf

1. oktobar 2020.

POGLEDAJTE VIDEO

Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje

Kompanija Paragraf realizovala je vebinar na temu "Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje".

8. januar 2020.

POGLEDAJTE VIDEO

Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama".

8. januar 2020.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene i dopune zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune zakona o izvršenju i obezbeđenju".

12. jul 2019.

POGLEDAJTE VIDEO

Obrazac POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Obrazac POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV".

21. mart 2019.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene i dopune propisa iz oblasti obrazovanja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune propisa kojima se uređuje rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika i studenata".

22. februar 2019.

POGLEDAJTE VIDEO

Finansijski izveštaji za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Finansijski izveštaji za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

20. februar 2019.

POGLEDAJTE VIDEO

Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu".

11. januar 2019.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene seta poreskih zakona

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Najnovije izmene seta poreskih zakona".

21. decembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Novi Zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi Zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu".

20. decembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa".

14. decembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2018. godinu".

13. decembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa".

13. decembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Sporna pitanja iz oblasti PDV i nedoumice u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem obrasca POPDV

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sporna pitanja iz oblasti PDV i nedoumice u vezi sa popunjavanjem i podnošenjem obrasca POPDV".

27. septembar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Početak primene novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Početak primene novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima".

6. jul 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV".

6. jul 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Zlatibor 2018

Kompanija Paragraf organizovala je višednevno stručno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru".

26. april 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Automatizovani uvoz, izvoz robe i unapređeni NCTS

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Automatizovani uvoz, izvoz robe i unapređeni NCTS".

19. mart 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Katalog radnih mesta i novine u obrazovnim ustanovama

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi zakon o zaposlenima u javnim službama - primena uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i Usaglašavanje organizacije i rada ustanova obrazovanja i vaspitanja sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja".

2. mart 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura".

22. februar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Završni račun za privatni sektor 2017

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2017. godinu za privatni sektor".

22. februar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Završni račun za javni sektor 2017

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu za 2017. godinu".

4. januar 2018.

POGLEDAJTE VIDEO

Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu".

28. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene i dopune poreskih zakona

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune poreskih zakona".

21. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

7. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja".

6. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja".

16. novembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti".

10. novembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja".

25. oktobar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Palić 2017

Kompanija Paragraf organizovala je višednevno stručno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru".

8. jun 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Zlatibor 2017

Kompanija Paragraf organizovala je višednevno stručno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru".

2. mart 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Krivičnopravno savetovanje sa posebnim osvrtom na Zakonik o krivičnom postupku

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Krivičnopravno savetovanje sa posebnim osvrtom na Zakonik o krivičnom postupku".

10. februar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu".

8. februar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2016. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2016. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa".

16. januar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV

Kompanija Paragraf organizovala je BESPLATNO savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV".

26. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Planiranje javnih nabavki za 2017. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Planiranje javnih nabavki za 2017. godinu".

16. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2017. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2017. godinu".

15. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje".

14. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza za privatni sektor i pripremne radnje za sastavljanje izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Popis imovine i obaveza za privatni sektor i pripremne radnje za sastavljanje izveštaja".

14. jun 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 1. jula 2016. godine

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu".

28. mart 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Aktuelnosti u reformi javnog sektora

Kompanija Paragraf organizovala je i održala dvodnevno stručno savetovanje na temu "Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu".

12. februar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Završni račun za 2015. godinu za privatni i javni sektor

Kompanija Paragraf održala je tradicionalno godišnje savetovanje koje se odnosilo na završni račun za prethodnu godinu. Savetovanje je održano u Centru Sava, 1. i 2. februara 2016. godine.

3. februar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 27. januara 2016. godine.

28. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Pravilnik o evidenciji prometa (KEP knjiga)

Savetovanje "Pravilnik o evidenciji prometa (KEP knjiga)" održano je u Beogradu 11. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

17. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2016. godinu

Savetovanje "Carinska tarifa za 2016. godinu" održano je u Beogradu 11. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

9. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Savetovanje "Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu" održano je u Beogradu 7. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

26. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Izmene i dopune Zakona o PDV i podzakonskih akata

Savetovanje "Izmene i dopune Zakona o PDV i podzakonskih akata" održano je u Beogradu 26. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

16. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Savetovanje "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama" održano je u Beogradu 16. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

9. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Racionalizacija javnog sektora

Savetovanje "Racionalizacija javnog sektora" održano je u Beogradu 9. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

28. januar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu

Savetovanje "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu" održano je u Beogradu 28. i 29. januara 2015. godine.

19. januar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Savetovanje "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji" održano je u Beogradu 19. januara 2015. godine.

12. decembar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Savetovanje "Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa" održano je u Beogradu 12. decembra 2014. godine.

8. septembar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu

Savetovanje "Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu" održano je u Beogradu 8. septembra 2014. godine.

7. mart 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o prekršajima

Savetovanje "Primena novog Zakona o prekršajima" održano je u Beogradu 7. marta 2014. godine.

28. februar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu

U Beogradu 28. februara 2014. godine održano je savetovanje na temu “Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu, podnošenje PPP PD sa praktičnim primerima i aktuelna pitanja u vezi sa obračunom zarada"

31. januar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Transferne cene

U Beogradu je 31.1.2014. godine održano jednodnevno stručno savetovanje na temu "Transferne cene".

Pogledajte:Aktuelni seminari i radionice iz oblasti prava, ekonomije, računovodstva