Zastava Bosne i Hercegovine

Paragraf pretplatnički panel - PPP


ULOGUJTE SE OVDE!U skladu sa modernim tehnologijama, kao i sa pravilima o očuvanju zaštite životne sredine, a u cilju obezbeđenja još boljeg korisničkog iskustva, kompanija Paragraf je pokrenula Paragraf Pretplatnički Panel.


Prijavite se na Vaš nalog

Šta je PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)?


Paragraf pretplatnički panel (PPP) je internet strana preko koje pristupate svom Paragraf Lex nalogu radi pregleda i upravljanja podacima u vezi sa za statusom pretplatnika.

KOJE MOGUĆNOSTI PRUŽA PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)?

  • PREGLED FAKTURA, AVANSNIH I DRUGIH RAČUNA
  • INFORMACIJE O SAVETOVANJIMA
  • MOGUĆNOST NARUČIVANJA PRIRUČNIKA
  • MOGUĆNOST PREGLEDA POSTAVLJENIH PITANJA U TEKUĆEM MESECU

Pozovite nas:

  • Regionalni centar, Beograd: 063/379-948, 063/379-432
  • Regionalni centar, Novi Sad: 063/379-961, 063/379-556
  • Regionalni centar, Niš: 063/379-619, 063/379-661

Pozivamo Vas da se registrujete kao korisnik u okviru Paragraf pretplatničkog panela (PPP) jer ćete na taj način brže i lakše dolaziti do informacija u vezi sa Vašom pretplatom, pogodnostima koje kao klijent ostvarujete, ostalim aktivnostima kompanije Paragraf koje bi Vas mogle zanimati, itd. Ukratko, Vaše korisničko iskustvo biće unapređeno, a uvid u detalje pretplate pojednostavljen i olakšan.

Vaše predloge i sugestije za razvoj PPP dostavitе nam na e-mail: ppp@paragraf.rs