Zastava Bosne i Hercegovine


Besplatna obuka za rad u Kancelarku

Teme obuke:


Modul e-Delovodnik

  • Kreiranje knjiga dokumenata
  • Zavođenje dokumenata
  • Podešavanje automatskog zavođenja faktura u knjigu ulaznih / izlaznih faktura
  • Dodavanje fizičkih lokacija
  • Dodavanje kategorija dokumentarnog materijala
  • OstaloPrijavite se!


Obuka se održava uživo, online, sa mogućnošću postavljanja pitanja.

Planirano vreme trajanja obuke: oko 90 minuta po obuci.