Zastava Bosne i Hercegovine

25.01.2024, u 11h

Nova obuka za rad u Kancelarku

https://youtu.be/tAoQEEltFqg
  • Kreiranje knjiga dokumenata
  • Zavođenje dokumenata
  • Podešavanje automatskog zavođenja faktura u knjigu ulaznih / izlaznih faktura
  • Dodavanje fizičkih lokacija
  • Dodavanje kategorija dokumentarnog materijala
  • Ostalo

Obuka se održava uživo, online, sa mogućnošću postavljanja pitanja.

Planirano vreme trajanja obuke: oko 45 minuta.
Snimci prethodnih obuka za Kancelarkove module:


23.03.2023, u 12h

e-Fakture

https://youtu.be/Gu190Aa5BrY

23.03.2023, u 14h

e-Delovodnik

https://youtu.be/DicYPGCiMsw